Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Gunnar Ekelöf (1936-1950). Konstrevy, årg. 12-26

 

Gunnar Ekelöf (1984). Gunnar Ekelöf skriver om konst. (Ulf Thomas Moberg) Cinclus, Stockholm, 239 s.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

Verk av Ekelöf

       Tidningar och tidskrifter

              Konstrevy (1936-50)

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

 

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Konstrevy (1936-50)

 

Dikt Essäs Tolkningar Recensioner

DIKT

Dordogne (Under ett valv...)

      Konstrevy, 1950 årg. 26, nr. 6, s. 301

ESSÄS

Eric Grate

      Konstrevy, 1936 årg. 12, nr. 6, s. 174-178

 

Edvard Munch.

      Konstrevy, 1937 årg. 13, nr. 3, s. 79-83

 

Skånbergmålningar hos Gummeson

      Konstrevy, 1938 årg. 14, nr. 2, s. 66

 

En litterär konstnär [Om Bertil Bull Hedlund]

      Konstrevy, 1938 årg. 14, nr. 4, s. 131-135

 

Rabbe Enckell

      Konstrevy, 1938 årg. 14, nr. 6, s. 235-237

 

För att vara ett litet land, ecr.

      Skulptur, 1938, s. 1 [Kunstrevys specialnummer]

 

Det evigt franska [Om Toulouse-Lautrec]

      Konstrevy, 1941 årg. 17, nr. 1, s. 13-15

 

Konstnärerna och kriget [Om Léger och Apollinaire]

      Konstrevy, 1941 årg. 17, nr. 3, s. 83-84

 

Det personliga och det anonyma

      Konstrevy, 1942 årg. 18, nr. 1, s. 1-2

 

Albert Engström

      Konstrevy, 1942 årg. 18, nr. 1, s. 7-14

 

Efterdyningar [Om Alb. Engström och O. A.]

      Konstrevy, 1942 årg. 18, nr. 2-3, s. 41-42

 

Monsieur Degas

      Konstrevy, 1942 årg. 18, nr. 5-6, s. 181-182

 

Alltid aktuellt [Om Norge-Sverige-relationerna]

      Konstrevy, 1942 årg. 18, nr. 5-6, s. 189-190

 

Torsten Billman

      Konstrevy, 1942 årg. 18, nr. 5-6, s. 227

 

Om konst

      Konstrevy, 1943 årg. 19, nr. 1, s. 57-58

 

Fritz H. Erikssons samling

      Konstrevy, 1943 årg. 19, nr. 3, s. 105-107

 

Eric Grates relief i Maraboufabriken

      Konstrevy, 1943 årg. 19, nr. 4, s. 150-153

 

Målaren och arkitekturen

      Konstrevy, 1944 årg. 20, nr. 3, s. 126-127

 

Ragnar Sandberg

      Konstrevy, 1944 årg. 20, nr. 4, s. 153-156

 

Bertil Lybeck som illustratör

      Konstrevy, 1944 årg. 20, nr. 5-6, s. 233-241

 

Den store lärjungen

      Konstrevy, 1946 årg. 22, nr. 3, s. 101-108

 

Svensk-franskt [Om Jean Osouf och Bror Hjorth]

      Konstrevy, 1946 årg. 22, nr. 4-5, s. 166-170

 

Den gömda blicken [Om Ivar Ivarsson]

      Konstrevy, 1946 årg. 22, nr. 6, s. 253-257

 

Fläckt utifrån [Om 2 utställningar fransk konst]

      Konstrevy, 1946 årg. 22, nr. 6, s. 258-266

 

Göteborgare på Liljevalchs

      Konstrevy, 1947 årg. 23, nr. 5-6, s. 246-256

 

Kring Wienutställningen

      Konstrevy, 1948 årg. 24, nr. 4-5, s. 155-165

 

Delacroix 150 år

      Konstrevy, 1948 årg. 24, nr. 4-5, s. 186-188

 

Intryck från Lascaux

      Konstrevy, 1950 årg. 26, nr. 6, s. 304-308

TOLKNINGAR

T. S. Eliot: Ur "The Dry Salvages" (Les trois sauvages) (Jag vet inte stort om gudar...)

      Konstrevy, 1942 årg. 18, nr. 4, s. 122-123

RECENSIONER

Th. Kittelsen. [R.] Odd Hølaas: Th. Kittelsen, den norske faun

      Konstrevy, 1942 årg. 18, nr. 4, s. 157

 

Dansk återblick på framtiden. [R.] KLINGEN 1942

      Konstrevy, 1943 årg. 19, nr. 3, s. 92-93

 

[R.] Ole Vinding: Renoir; Foraaret i fransk konst

      Konstrevy, 1944 årg. 20, nr. 1-2, s. 71-72

 

En märklig konstnärdebut. [R.] C. O. Hultén: Drömmar ur bladens händer

      Konstrevy, 1947 årg. 23, nr. 5-6, s. 298-299