Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Rondel  

Bengt Hoffner (1998). Drömmer att leva. Musicant, CD, [08]

 

 

Våta träd efter regn

Afton och koltrastsång

invid vägen där obestämda

röster hörs avlägsna sig

medan allt rödare i det gröna

solen sjunker bortom

träd som droppar av regn

afton och koltrastsång -

 

Jag väntar mig

av framtid ingenting. För mig

finns blott djupare in i mitt öde

denna fuktiga snigelstig

under trastens sång.


Gunnar Ekelöf. Om hösten. Bonniers 1951, s.

 

Variation; Foket i Bild 40/1951:14;

 

   

Ekeloifiana
- a selectiv Gunnar Ekelöf bibliography in progress

Om hösten (1951)


 


 

 


 

 

 

TVÅ FRISTÅENDE DIKTER

En verklighet (drömd)

En ros från Allmag

     (1. Fragment av folkparkens ..)

     (2. Där, inom gallret ..)

     (3. Att se och älska ..)

     (4. Jag känner livets migrän ..)

     (Envoi)

TDIKTER VID SKILDA TILLFÄLLEN

Psyke

Nedtecknat

Vandrare

Resenär

Komposition

Strand

Nedtecknat 1932

Elegi (Som stora lungor ..)

Rondel (Gå kära krop ..)

Elegi (Jag vände mig ..)

Rondel (Vad är man ..)

Bind mig

Icke jag

Almqvist

Rondel (Våta träd ..)

Hemmadotter

Om hösten ..

Actaeton

Reminiscenser

Diana

  
  

Rāga Mālkos

Dordogne


 

 

Vattenprov

Faun

Panthoidens sång

Chénier

Elegi (Vad livet ..)

Fågel

Elegi (Alltid hämtade ..)

Zakmi Dil

Marsch


 

 

Bland näckrosor

TVÅ FRISTÅENDE DIKTER

Röster under jorden

En dröm (verklig)