Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

 

   Foto: Berndt Klyvare 

 

 

 

SENT PÅ JORDEN (1932)

 

BLOMMORNA

 

APOTEOS

 

FÄRJESÅNG (1941)

 

JAG TROR

 

EN VÄRLD

 

EUFORI

 

NON SERVIAM (1945)

 

NON SERVIAM

 

ABSENTIA ANIMI

 

STROUNTES (1955)

 

NÄR MAN KOMMIT

 

VÄGVISARE TILL UNDERJORDEN (1967)

 

GE MIG GIFT

 

       ABSENTIA ANIMI

 

Om hösten

Om hösten när man tar avsked

Om hösten när alla grindar står öppna

           mot meningslösa hagar

där overkliga svampar ruttnar

och vattenfyllda hjulspår är på väg

till intet, och en snigel är på väg

en trasig fjäril är på väg

till intet, som är en avblommad ros

den minsta och fulaste. Och harkrankarna, de

                                dumma djävlarna

skörbenta, rusiga i lampans sken om kvällen

och lampan själv som susar tynande

om ljusets intiga hav, tankens polarhav

i långa böljor

tyst frasande skum

av serier dividerade med serier

ur intet genom intet till intet

sats motsats slutsats abrasax abraxas Sats

(som ljudet av en symaskin)

Och spindlarna spinner i tysta natten sitt nät

och syrsorna filar

            Meningslöst.

Overkligt. Meningslöst.

 

                                       Om hösten

 

Det prasslar i min dikt

Ord gör sin tjänst och ligger där

Damm faller över dem, damm eller dagg

tills vinden virvler upp och lägger ner (dem)

            (och) annorstädes

den som partout skall söka alltings mening har

            för längesedan insett

att meningen med prasslandet är prasslandet

som i sig själv är någonting helt annat än

våta gummistövlar genom löv

tankspridda fotsteg genom parkens matta

av löv, kärvänligt klistrande

vid våta gummistövlar, tankspridda steg

Du irrar dig, förirrar dig

Ha inte så bråttom

Dröj ett tag

Vänta

Om hösten när

Om hösten när alla grindar

då händer det att i den sista sneda strålen

                                efter ett dagsregn

            med långa pauser tvekande

                                som ertappad

en överbliven koltrast sjunger i en trädtopp

för ingenting, för strupens skull. Du ser

hans trädtopp stå mot himlens bleka fond

invid ett ensamt moln. Och molnet simmar

som andra moln men också liksom överblivet, hors saison

och till sitt väsen längesedan annorstädes

och i sig självt (som sången) redan någonting

                                annat än

 

Evig ro

Meningslöst. Overkligt.

             Meninglöst. Jag

sjunger sitter här

om himlen om ett moln

Jag önskar mig ingenting mer

Jag önskar mig långt långt bort

Jag är långt bort (bland kvällens ekon)

Jag är här

Sats motsats abrasax

Du också jag

 

O långt långt bort

där simmar i ljusa himlen

över en trädtopp ett moln

i lycklig omedvetenhet!

O djupt ner i mig

där speglas från svarta pärlögats yta

i lycklig halvmedvetenhet

en bild av ett moln!

Det är inte detta som är

Det är någonting annat

Det finns i detta som är

men är inte detta som är

Det är någonting annat

O långt långt bort

i det som är bortom

finns någonting nära!

O djupt nere i mig

i det som är nära

finns någonting bortom

någonting bortomnära

i det som är hitomfjärran

någonting varken eller

i det som är antingen eller:

varken moln eller bild

varken bild eller bild

varken moln eller moln

varken varken eller eller

men någonting annat!

Det enda som finns

är någonting anat!

Det enda som finns

i detta som finns

är någonting annat!

Det enda som finns

i detta som finns

är det som i detta

är någonting annat!

(O själens vaggsång

sången om någonting annat!)

 

O

non sens

non sentiens non

dissentiens

indesinenter

terque quaterque

pluries

vox

vel abracadabra

 

Abraxas abrasax

Sats motsats slutsats som bliver sats igen

              Meninglöst

Overkligt. Meninglöst.

 

Och spindlarna spinner i tysta natten sitt nät

Och syrsorna filar

 

                                       Om hösten

 

 

Gunnar Ekelöf [ur] Non serviam. Dikter. Den svenska lyriken, Bonniers / Månpocken 1976, 1983, s. 194-[197]

 

 

 

 

1_SWD 2_UNK 3_GER 4_FRA 7_FIN 7_FIN 7_FIN 10_ITA

7_FIN 7_FIN 7_FIN 7_FIN 7_FIN 6_ARA

 

Some of the most appreciated poems by Gunnar Ekelöf on different languages.