Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Gunnar Ekelöf (1951-1970). Dagens Nyheter, Stockholm

 

Gunnar Ekelöf (2003). Kritiker i Socialdemokraten, VI & Dagens nyheter. (Göran Martling). Gunnar Ekelöf-sällskapet, 116, [1] s.

 

   

 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

Verk av Ekelöf

       Tidningar och tidskrifter

              DN (1951-70)

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

 

  

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Dagens Nyheter (1951-70)

 

DikterProsa Recensioner Intervju

DIKTER

Faun (Mig är given...)

     Dagens Nyheter, 1951, 20/5

 

Vaxmåleri (jag lindar...)

     Dagens Nyheter, 1952, 23/3, s. 3

 

Hälsning till Evert Taube (Ofta en Annunciata...)

[Lyrisk svar på Evert Taube: Prins Ekeloff, 9/4]

     Dagens Nyheter, 1952, 22/6, s. 6

 

Solförmörkelsen 1914 (Till vilken källa...)

     Dagens Nyheter, 1952, 23/6, s. 3

 

Toscanna (Fem telefontrådar...)

     Dagens Nyheter, 1952, 19/10, s. 3

 

Landskap (Italisk bergstrakt...)

     Dagens Nyheter, 1953, 25/1, s. 3

 

Svensk herre frågar: (Utan att jämföra

mig med Empedokles...)

     Dagens Nyheter, 1953, 23/5, s. 3

 

Fångat mellan två moln (Fåglarna väver...)

     Dagens Nyheter, 1953, 26/7, s. 3

 

Myt (Havets rygg i september...)

     Dagens Nyheter, 20/9, s. 3

 

Galjonsbilder (Det skymmer...)

     Dagens Nyheter, 1953, 20/12 (jultilläg)

 

Grötrim (En morgon i kval...)

     Dagens Nyheter, 1953, 22/12, s. 9

 

Brev (Frågar du mig var jag finns...)

     Dagens Nyheter, 1954, 11/4, s. 3

 

Ezra Pound (O röst som kom till mig...)

     Dagens Nyheter, 1954, 20/6, s. 3

 

Fångarna (Den djupa nattens tystnad...)

     Dagens Nyheter, 1954, 5/9

 

I öknen (Låt höstregnet falla...)

    Dagens Nyheter, 1954, 28/11, s. 3

 

Fabel (En lammkotlett beslöt...)

     Dagens Nyheter, 1955, 25/9, s. 3

 

På mötet (fabel) (Med de besatte...)

     Dagens Nyheter, 1955, 23/10, s. 3

 

Resor och äventyr. Kappaladokien (Många små lyktgubbar...) - Boiotien (Åsnor och oliver...) - Athine (Du skall inte tillbe ugglan...) - Ensam, ensam...

     Dagens Nyheter, 1956, 1/7, s. 3

 

När jag ser dessa ansikten...

     Dagens Nyheter, 1956, 25/11, s. 3

 

Liv - en rhapsodi (Hur svårt / har du, gudinna...)

     Dagens Nyheter, 1957, 9/6, s. 3

 

Att renodla känslan... (bil. DN:s Julläsning)

     Dagens Nyheter, 1957, 22/12

 

För den inre läsaren...

     Dagens Nyheter, 1957, 31/12

 

Detta oerhörda, barocka liv...

     Dagens Nyheter, 1958, 19/10

 

Maskerad (Tala med gudar...)

     Dagens Nyheter, 1959, 11/1

 

Epithalamion (Det var en gång...)

     Dagens Nyheter, 1959, 10/5, s. 3

 

Katter (En katt är inte en människa...)

     Dagens Nyheter, 1959, 7/6, s. 3

 

Vaggsång (Det kom som en känsla...)

     Dagens Nyheter, 1959, 27/9, s. 3

 

Två dikter. C. Querci Fol. till åsninnorna... - Erfaret (Ibn el-Arabi) (Från svårmod till dysterhet...)

     Dagens Nyheter, 1959, 27/9, s. 3

 

Vaggsång (Det kom som en känsla...)

      Dagens Nyheter, 1959, 27/9, s. 3

 

Två dikter. C. Querci Fol. till åsninnorna... - Erfaret (Ibn el-Arabi) (Från svårmod till dysterhet...)

      Dagens Nyheter, 1959, 25/10, s. 3

 

Minnesbilder (Icke det heroiska Grekland...)

      Dagens Nyheter, 1960, 14/2, s. 3

 

Till Posthumus (Posthumus, du som i din elektriska stol...)

      Dagens Nyheter, 1960, 14/4, s. 3

 

Uppståndelse (Yorricks skalle till Hamlet...)

      Dagens Nyheter, 1960, 29/5, s. 3

 

Två små dikter. Om hösten / eller om våren... - I stenens skalle...

      Dagens Nyheter, 1960, 31/12

 

Tre kortdikter. Jag fattig karl... - Såvitt jag kan se... - Jag kom tillbaka efter et år...

      Dagens Nyheter, 1961, 2/4

 

Epidavros (Asklepios ormar...)

      Dagens Nyheter, 1961, 21/5

 

Vi mena, vi sucka, vi tänka, vi tale...

      Dagens Nyheter, 1961, 24/9

 

Tre dikter. Recept (Vill du ha hjälp...) - Död och natt... - Denna kväll i Pháliron...

      Dagens Nyheter, 1961, 22/10

 

En kort stund (Ett fönster står öppet...)

      Dagens Nyheter, 1962, 22/7

 

I spegeln (Undra inte...)

      Dagens Nyheter, 1962, 26/8

 

Gud (Det sitter ett barn...)

      Dagens Nyheter, 1962, 30/9

 

Nymfernas grotta vid P. (Det finns en grotta...)

      Dagens Nyheter, 1962, 2/12

 

Ode till en uppfiskad amfora (Sigillet är obrutet...)

      Dagens Nyheter, 1963, 3/3

 

Byzantion (Med dessa varelser har jag allt gemensamt...)

      Dagens Nyheter, 1963, 9/6

 

Budskap från snöman (Jag tycker att...) [Verssvar på Rabbe Enckells och Bror Hjorths inlägg i debatten om popkonsten, 29/3 och 3/4]

      Dagens Nyheter, 1964, 10/4

 

Oberoende (Jag älskar oberoendet...)

      Dagens Nyheter, 1965, 21/3

 

Två dikter. Virgo (Du är din egen smärtas...) - Alkmán (Tiden för vintersådden är inne...)

      Dagens Nyheter, 1965, 6/6

 

Niobe (Niobe begråter sina barn...)

      Dagens Nyheter, 1965, 29/8

 

Vem har upplevt (Ur Dīwān II) (Vem har upplevt detta...)

      Dagens Nyheter, 1966, 20/3

 

Hur kan du uthärda? (Ur Dīwān II) (Du vars kropp...)

      Dagens Nyheter, 1966, 17/4

 

Ur Dīwān II (Jag fördes med förbundna ögon...)

      Dagens Nyheter, 1966, 22/5

 

Jag vet (Ur Dīwān II) (Jag vet: / Jag har varit bedövad...)

      Dagens Nyheter, 1966, 26/6

 

Lettres suédoises (På torget i Teheran...)

      Dagens Nyheter, 1966, 6/11

 

Från morgon till kväll (Den nyfödda modern...) [Omtryck]

      Dagens Nyheter, 1967, 15/1

 

Ghazal (Leva sitt liv med en Ängel...)

      Dagens Nyheter, 1967, 2/4

 

Den rödblonda (Dykaren i Drömmen...)

      Dagens Nyheter, 1967, 23/4

 

Lucifer (I natten...)

      Dagens Nyheter, 1967, 25/6

 

1824 (Den svarta stranden...) [Dikt med notis om bakgrunden]

      Dagens Nyheter, 1968, 23/3

 

Nedtecknat (Jag är en olycklig...)

      Dagens Nyheter, 1970, 17/4

PROSA

Apropå [Diskussionsinlägg om Montesquieu]

      Dagens Nyheter, 1951, 28/1

 

En mässa för Paris

      Dagens Nyheter, 1951, 4/3

 

[Inlägg i diskussion om P. Lagerkvists Barabbas]

      Dagens Nyheter, 1951, 5/3

 

Gides sista dagar

      Dagens Nyheter, 1951, 9/3

 

Margit Abenius Boyebild

      Dagens Nyheter, 1951, 23/4

 

Almqvist i barnkammaren

      Dagens Nyheter, 1951, 27/4

 

Fröding och det folkliga [Diskussionsinlägg]

      Dagens Nyheter, 1951, 30/4

 

Sörgården [Litterära favoriter]

      Dagens Nyheter, 1951, 24/7

 

[Underskrift på upprop mot T. Kreugers beskyllningar mot Bonniers]

      Dagens Nyheter, 1952, 5/2

 

Diktaren hör ungdomen till. [Med anl. av Knut Hamsuns död]

      Dagens Nyheter, 1952, 20/2

 

Det gamla Frankrike

      Dagens Nyheter, 1952, 31/7, s. 2

 

"Sent på jorden." [Brevsvar på T. Bergmarks rec. "Definitiv Ekelöf" 22/6]

      Dagens Nyheter, 1953, 24/6, s. 5

 

Rimbaud och hans källor

      Dagens Nyheter, 1954, 17/5, s. 4

 

Voltaires himlafärd

      Dagens Nyheter, 1954, 30/8, s. 5

 

Episod i Pisa [Resekåseri under serierubriken Vid vägkanten]

      Dagens Nyheter, 1955, 25/5

 

En nyskapad kafékultur [Kåseri under serierubriken Vid vägkanten]

      Dagens Nyheter, 1955, 14/9, s. 4

 

Monsieur Louis

      Dagens Nyheter, 1956, 23/12

 

Vår traditionslöshet

      Dagens Nyheter, 1957, 6/2

 

Politiken och en diktare [Om besök hos Paul Eluard]

      Dagens Nyheter, 1957, 13/2

 

Vid konkretismens vagga

      Dagens Nyheter, 1957, 20/2

 

Resebeskrivningar

      Dagens Nyheter, 1957, 27/2

 

Fredrika Bremer och gipshuvudet

      Dagens Nyheter, 1957, 6/3

 

Det ondas blommor [Om Baudelaire]

      Dagens Nyheter, 1957, 13/3

 

Färden med "Beagle"

      Dagens Nyheter, 1957, 20/3

 

En vacker dag i Siena

      Dagens Nyheter, 1957, 27/3

 

Dürers melankoli

      Dagens Nyheter, 1957, 24/4

 

Medicina mentis

      Dagens Nyheter, 1957, 1/6, s. 4

 

Klassiskt boktips. Stendal: Kartusianerklostret i Parma [Kommentar: H. Tingsten 18/11]

      Dagens Nyheter, 1958, 9/11

 

Kommentar ang. Ofvandahl. [Inlägg m. anl. av M. v. Platens rec. 4/2 av Bolander: Herdabrev]

      Dagens Nyheter, 1959, 5/2

 

Klassiskt boktips [Om Knut och Henrik Lilljebjörns Värmlandsminnen]

      Dagens Nyheter, 1959, 3/5, s. 5

 

Dikten och spegeln [Om Ivar Conradson]

      Dagens Nyheter, 1959, 13/6, s. 4

 

Uppställaren av det absurdas problem [Uttalande vid Camus' död]

      Dagens Nyheter, 1960, 5/1, s. 6

 

Den aktuelle Livingstone

      Dagens Nyheter, 1960, 2/4, s. 4

 

Ekelöf om Gullberg [Med anl. av Gullbergs död]

      Dagens Nyheter, 1961, 23/7

 

Nils Ferlin, etc. [Minnesord om Nils Ferlin]

      Dagens Nyheter, 1961, 22/10

 

Tradition eller traditionsbrott [Inlägg i debat om latinett i skolorna]

      Dagens Nyheter, 1962, 14/6

 

Min första film

      Dagens Nyheter, 1962, 24/12

 

(Apropå Sergels torg) (Mina herrar och goda män...) [Inlägg i disk. om torgets utsmyckning]

      Dagens Nyheter, 1964, 24/4

 

Avsägelse [Avsägelse av statlig konstnärsbelöning. Kommentar: anon. 16/8, 19/8, GHT, 17/8

      Dagens Nyheter, 1964, 15/8, s. 3

 

T. S. Eliot död

      Dagens Nyheter, 1965, 5/1

 

Et poen i sak (Att Aslaug Vaa är död...) [Kommentar: J. E. Vold, Arbeiderbladet 21/12 1966]

      Dagens Nyheter, 1965, 7/12

 

Ett urbant förslag [Om Stockholms bekvämlighetsinrättningar]

      Dagens Nyheter, 1966, 13/12

 

Vad läser ni just nu? [Enkätsvar]

      Dagens Nyheter, 1966, 31/12

 

[Uttalande om Israel. Underskrift på en proisraelsk appell]

      Dagens Nyheter, 1967, [början av maj?]

 

Predikaren - en gammal köpman

      Dagens Nyheter, 1967, 26/3

RECENSIONER

Bulls sista illustrationer. [R.] A. France: Gudarna törsta

      Dagens Nyheter, 1951, 2/11

 

En skvader. [R.] Olle Strandberg: Tigerland och Söderhav

      Dagens Nyheter, 1952, 9/12

 

Blandat sällskap. [R.] Christopher Isherwood: Vedanta for modern man

      Dagens Nyheter, 1953, 25/1

 

Riddarekandidaten. [R.] Fredrik Cederborgh: Riddarekandidaten

      Dagens Nyheter, 1954, 22/2

 

Inblick i yogilivet. [R.] Rechung: Milarepa, Tibetts store yogi

      Dagens Nyheter, 1954, 4/3

 

Musikaliskt dilemma. [R.] Oscar Loerke: Det osynliga riket

      Dagens Nyheter, 1954, 18/3

 

Huxley som Columbus. [R.] Aldous Huxley: The doors of perception

      Dagens Nyheter, 1954, 24/3

 

Porträtt av indisk furste. [R.] Mulk Raj Anand: Private life of an Indian prince

      Dagens Nyheter, 1954, 18/4

 

Det ockulta Tanger. [R.] Sverre Holmsten: Morialand

      Dagens Nyheter, 1954, 10/5

 

Södergran på franska. [R.] Edith Södergran: Poèmes du pays qui n'est pas (Övers. Pierre Naert)

      Dagens Nyheter, 1954, 15/5

 

Novellkonst på väg. [R.] Ralf Parland: Eros och elektronerna

      Dagens Nyheter, 1954, 8/6

 

Personligt om konst. [R.] Ragnar Sandberg: Anteckningar

      Dagens Nyheter, 1954, 18/6

 

Slät Lin Yutang. [R.] Lin Yutang: Den blodröda porten

      Dagens Nyheter, 1954, 27/8

 

Hederszigenare. [R.] I. Lo-Johansson /A. Riwkin-Brick: Zigenarväg

      Dagens Nyheter, 1955, 13/3

 

Två vägar. [R.] Ralf Parland: De två vägarna

      Dagens Nyheter, 1955, 9/8

 

Fridas tredje bok. [R.] Birger Sjöberg: Fridas tredje bok

      Dagens Nyheter, 1956, 28/9

 

En resenär. [R.] Andé Migot: Vandring med Buddha

      Dagens Nyheter, 1958, 25/4

INTERVJU

(1951). Ekelöf "tillplattad" Dagens Nyheter, 15/9

 

(1951). Liten intervju med skalder om julklappsvers Dagens Nyheter, 24/12

 

T. Hallén (1952). [Frödingestipendiet] Dagens Nyheter, 8/4

 

Karl Anders Adrup (1953). Gunnar Ekelöf blir skåning. Dagens Nyheter, 26/6, s. 9

 

Barbro Alving (1957). Ekelöf vill fly Sverige. Dagens Nyheter 11/9; Ögonvittnen om GE, Ruin, 2009, s. [15]-19

 

Joson [R. Johansson] (1958). Invalet i Svenska Akademien, 1958. Dagens Nyheter 23/4

 

A. Hamrin (1960). Gunnar Ekelöf på besök hos "moder Grekland". Dagens Nyheter, 7/11

 

Absalon [H. A. Holm] (1964). [Danska Akademiens stora pris 1964.] Dagens Nyheter, 24/1;