Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Gunnar Ekelöf (1948-62). Folket i Bild, årg. 15-29

 

   

 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

Verk av Ekelöf

       Tidningar och tidskrifter

              Folket i Bild (1948-62)

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

 

 

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Folket i Bild (1948-62)

 

Dikter Essäs;

DIKTER

Uranium (Röda, underjordiska sken...)

      Folket i Bild, 1948, årg. 15, julnr., s. 3 

 

Sinnesstämning (Liksom i en orkester...)

      Folket i Bild, 1950, årg. 17, nr. 19, s. 17

 

Tre dikter. Tavla och kritik (Vad de är

vackra tillsammans...) - På en näverbit

(Röda moln, gröna träd...) - Husliga

bekymmer (Mitt hus är inte ett elfenbenstorn...)

      Folket i Bild, 1950, årg. 17, nr. 25, s. 2

 

Vinterfiske (En vintermorgon klockan fem...)

      Folket i Bild, 1950, årg. 17, nr. 51, s. 2

 

Två dikter. Hemmadotter (Halvmån står över

logen...) - Rondel (Afton och koltrastsång...)

      Folket i Bild, 1951, årg. 18, nr. 40, s. 14

 

Julvisa. I gammal fransk stil (När skall man bli

som svalan...)

      Folket i Bild, 1951, årg. 18, julnr., s. 3

 

Landskap (Ur det förflutna...) - På strandängar sanka...

      Folket i Bild, 1952, årg. 19, nr. 25, s. 2

 

Gåta (I ett sommarrum i en torparstuga...)

      Folket i Bild, 1952, årg. 19, nr. 46, s. 16

 

Nuflöde (En ströom som inte vill vändas...)

      Folket i Bild, 1954, årg. 21, nr. 10, s. 10

 

Så främmande för mig...

      Folket i Bild, 1954, årg. 21, nr. 17, s. 14

 

Solstrimman i caféet (Du bärare av damm...)

     Folket i Bild, 1954, årg. 21, nr. 25, s. 13

 

Genius (Jag ser de skarpkantade skärvorna...)

     Folket i Bild, 1954, årg. 21, julnr., s. 9

 

Två dikter. I. När man kommit så långt som jag... - II. Den heliga lyfter...

     Folket i Bild, 1955, årg. 22, nr. 40, s. 14

 

For a lady (Du har din stolthets stav...)

     Folket i Bild, 1956, årg. 23, nr. 33, s. 11

 

Giulianos mor (När hanen gol...)

     Folket i Bild, 1957, årg. 24, nr. 2, s. 16

 

Kvar efter Färjesång (Vad vi ser, hör, känner...)

      Folket i Bild, 1957, årg. 24, nr. 13, s. 15

 

Två dikter. Stad (Allvarligt, mot himlen...) - Vinrankan (Ty så blommar denna mystiska växt...)

     Folket i Bild, 1957, årg. 24, nr. 45, s. 2

 

Den icke fanatiske...

      Folket i Bild, 1959, årg. 26, nr. 36, s. 16

 

Totemdjur (I den grekiska staden Neapolis...)

      Folket i Bild, 1959, årg. 26, nr. 52, s. 2

 

Den icke fanatiske...

      Folket i Bild, 1960, årg. 27, nr. 13, s. 2

 

Besvärjelser (Håll mig annars flyr jag...)

      Folket i Bild, 1960, årg. 27, nr. 20, s. 18

 

Nivellering (Skämtvers) (När en kejsare sats att simma...)

      Folket i Bild, 1960, årg. 27, julnr., s. 37

 

Tre dikter. 1920 (I dag är det frimärksmarknad...) - Guernica (Det är lidandet som skapar...) - Minne (Melodier från min barndom...)

      Folket i Bild, 1961, årg. 28, nr. 25, s. 2

 

Pallidula, nudula (Mina lemmar irrar...)

      Folket i Bild, 1962, årg. 29, nr. 50, s. 21

ESSÄS

Martinson i Akademin

      Folket i Bild, 1949, årg. 16, nr. 18, s. 2