Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Gunnar Ekelöf (1944-67). Skogsindustriarbetaren, årg. 8-31

 

  Vignette: Yngve Svalander

 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

Verk av Ekelöf

       Tidningar och tidskrifter

              SIA (1944-67)

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

 

 

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Skogsindustriarbetaren (1944-67)

 

DikterProsa Tolkningar Recensioner

DIKTER

På en tavla - en sådan där, bestående av

en snedsågad björkstamsskiva med näver,

bemålad med: (Fåglarna vakar i natten)

     Skogsindustriarbetaren, 1944 årg. 8, nr. 14, s. 17

 

Dödsdans (Jungfrun som aldrig fanns...)

     Skogsindustriarbetaren, 1944 årg. 8, nr. 20, s. 9

 

Visa (En vas full av ängblom...)

     Skogsindustriarbetaren, 1944 årg. 8, nr. 23, s. 8

 

Till idealisterna (Sänk människan...)

- Vintervår (Nu kommer våren över

Lappland...)

     Skogsindustriarbetaren, 1945 årg. 9, nr. 7, s. 8

 

Leda (Diplomater, politiker...) - Provet

(Så trodde jag: / De enda diktare jag

bryr mig om...)

     Skogsindustriarbetaren, 1947 årg. 11, nr. 11, s. 8

 

Hem for jag...

     Skogsindustriarbetaren, 1953 årg. 17, nr. 10, s. 8

 

På stranden (I. Instängt i trångt rum... - II.

Men moder, du beträngda...)

     Skogsindustriarbetaren, 1953 årg. 17, nr. 25-26, s. 14

 

Till de studerande (Att ensamhet...)

     Skogsindustriarbetaren, 1954 årg. 18, nr. 14-15, s. 9

 

Broderi (En eldfågels bo...)

     Skogsindustriarbetaren, 1955 årg. 19, nr. 1, s. 12

 

Genius (Jag ser de oorganiska skärvorna...)

     Skogsindustriarbetaren, 1955 årg. 19, nr. 12, s. 9

 

Stad (Ty natten kommer...)

     Skogsindustriarbetaren, 1955 årg. 19, nr. 14-15, s. 10

 

Atomkritiken (Vad var det han sade...)

     Skogsindustriarbetaren, 1955 årg. 19, nr. 20, s. 10

 

Tre dikter. Livsåskådning. ("Helvetet kan inte nå hedningarna...) - Vinternatt (Telefontrådarna sjunger...) - Solstrimman i caféet (Du bärare av damm...)

     Skogsindustriarbetaren, 1956 årg. 20, nr. 14-15, s. 14

 

Minne av naturen (Bort vid en grind...)

     Skogsindustriarbetaren, 1957 årg. 21, nr. 22, s. 12

 

Tänkdikt (Tron på ett organiskt försteg...)

     Skogsindustriarbetaren, 1958 årg. 22, nr. 9, s. 14

 

Att vara social i hjärtat (Att se sig själv i andra...) - Ikon (Gudinna av okänt ursprung...)

     Skogsindustriarbetaren, 1959 årg. 23, nr. 25, s. 18

 

Det omöjliga (Vad tror du...) - Att ligga på natten...

     Skogsindustriarbetaren, 1960 årg. 24, nr. 3, s. 26

 

Om konsten (Till det omöjligas konst...) - Eldpredikan (Det sägs att kanariefågeln...) - Om religion (Religionen är den sanna konsten...)

     Skogsindustriarbetaren, 1960 årg. 24, nr. 7, s. 26

 

Utan sentimentalitet (Jag ser: du har fått det i halsen...) - Fågel (Det är gulsparvens timme...) - Solförmörkelsen 1914 (Den ödesdigra timmen...)

     Skogsindustriarbetaren, 1961 årg. 25, nr. 7, s. 32

 

Kort dikt (På himlens blåa duk...)

     Skogsindustriarbetaren, 1962 årg. 26, nr. 11, s. 14

 

Ensam i tysta natten, slåss med sannigen...

     Skogsindustriarbetaren, 1963 årg. 27, nr. 5, s. 14

 

Hat (Gör mitt hat fruktbart...)

     Skogsindustriarbetaren, 1963 årg. 27, nr. 7, s. 15

 

Två dikter. Jag hörde i drömmen... - O du ljuva Intet...

     Skogsindustriarbetaren, 1965 årg. 29, nr. 15, s. 32

 

Grekisk Ikon (O hopplöshet...) - Herdar (I. Misshandlade... - II. Han sade: Vad som har hänt...)

     Skogsindustriarbetaren, 1967 årg. 31, nr. 11, s. 32

PROSA

Konstnärer i svart och vitt

     Skogsindustriarbetaren, 1944 årg. 8, nr. 25-26, s. 7, 8, 29

 

En vallfart - 1938 [Raivola vistelse]

     Skogsindustriarbetaren, 1954 årg. 18, nr. 2, s. 9-10

 

Den flygande Holländaren - syn som förföljer mig

     Skogsindustriarbetaren, 1963 årg. 27, nr. 18, s. 32

TOLKNINGAR

Kinesiska dikter. Tchao Ping-Wen, 1159-1232: Änglarnas bro (Först tycks mig vägen...) - Wang Che-Tcheng, 1634-1711: Vad mitt öga ser (Blånande, blånande höjer sig röken...) - Tch'a Chen-Hing, 1650-1721: En natt på östidan (Min natt på östsiden...)

     Skogsindustriarbetaren, 1945 årg. 9, nr. 2, s. 9

 

Michael Roberts: Vore det fågelskri...

     Skogsindustriarbetaren, 1945 årg. 9, nr. 11, s. 8

 

Jalálu'd-Din Rúmi: När natten återvänder... Robert Desnos: Liksom en hand i dödens stund (Liksom en hand i dödens och skeppsbrottets stund...)

     Skogsindustriarbetaren, 1946 årg. 10, nr. 21, s. 21

RECENSIONER

Muséerna åt folket. [R.] Andreas Lindblom: Sveriges konsthistoria, 1-2

     Skogsindustriarbetaren, 1945 årg. 9, nr. 8, s. 7

 

Muséerna åt folket - än en gång. [R.] Andreas Lindblom: Sveriges konsthistoria, 3

     Skogsindustriarbetaren, 1947 årg. 11, nr. 4, s. 7-8