Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Gunnar Ekelöf (1938-69). Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, Göteborg

 

   

 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

Verk av Ekelöf

       Tidningar och tidskrifter

              GHT (1938-69)

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

 

 

 

  

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Göteborgs Handels och Sjöfartstidning (1938-69)

 

Dikter Essäs Tolkningar

DIKTER

Häxsabbat ("Rulla mitt nystan...)

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1938, 8/1, s. B2  

 

Appassionato (Jag är av dem som tar livtag...)

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1938, 29/10, s. B2

 

Paian (När min tid blir...)

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1941, 23/8, s. 3

 

Fritt efter Nils Ferlin (Vinden är vresig...)

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1948, 11/12, s. 3

 

Salerno (Männen står stilla mot havet...)

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1954, 24/12, s. 3

 

Ingenting (Som ankelringar...)

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1955, 3/8, s. 3

 

Inför en madonna (Förbannad vare du...)

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1959, 1/8, s. 3

 

Tre dikter. Bödel... - Kan jag hjälpa... -

Synrad (Om hösten / eller om våren...)

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1961, 21/10, s. 3

 

Till Esther drunknad 1915 (Vad gör mig de grova dragen...)

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1962, 21/7, s. 3

 

Den okända (Dessa erfarna ögon ser på mig...)

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1963, 22/5, s. 3

 

Xoanon (Jag har en undergörande ikon...)

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1963, 17/8, s. 3

 

En skål full med ögon...

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1964, 22/8, s. 3

 

En happeningdikt (Jag är, jag är en boaorm...) [Sign: A:lfr-d V:stl-nd]

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1964, 29/9, s. 10

 

Fatimah. Berättelse (Fem gånger såg jag skuggan...)

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1965, 13/3, s. 3

 

Tre dikter. Rak, ensam... - Fursten av Emghion... - Du som har makt...

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1965, 22/5, s. 3

 

Ur en legend (Ingenting har jag fått...)

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1965, 25/6, s. 3

 

Betraktan (O smala springa...)

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1965, 4/8, s. 3

 

Sång av en blind (Gyllene ögon, hade du...)

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1965, 14/8, s. 3

 

Kärlekssång (Ja, ditt ansikte är min lustgård...)

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1965, 10/11, s. 3

 

Från persiskan (Rak, naken...)

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1965, 20/11, s. 3

 

Fatimah II (Älskling! Hos mig eller hos dig...)

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1966, 19/2, s. 3

 

Gunnar Ekelöf till Evert Taube (Bruden svarade spegeln...)

[Med anledn. av Taube: Ode till Ekelöf, Expr. 13/2]

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1966, 6/4, s. 3

 

Hannele (Var är Hannele...)

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1966, 21/5, s. 3

 

Fatumeh (Vanligvis kände jag...)

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1966, 3/9, s. 3

 

Vak upp Anckarström...

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1966, 5/10, s. 3

 

Återblickar (Jag hade inte förutsett...)

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1967, 7/1, s. 3

 

Bild (Stilla betraktande...)

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1967, 25/3, s. 1

 

Nunnan i Spaláto (Skilj mig från Ängeln...)

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1967, 29/4, s. 3

 

Bocken Megaléxandros (Främmande djävul...) - Kore (En båt full av blommor...)

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1967, 29/7, s. 3

 

Sardes (Asiens popplar...)

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1968, 21/6, s. 3

 

Kring ett tema hos Gunnar Ekelöf. Helvetets portar skäller... - Efterlämnade anteckningar 1968 (Världspolitiken har... - Vid ett nav liknar jag dig...)

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1968, 16/10, s. 3

 

Två efterlämnade dikter. Jag har druckit ett guld... - Stig opp slavar...

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1969, 16/8, s. 3

ESSÄS

Karelsk vallfart

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1938, 5/11

 

For Annie [Om Karin Boye]

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1941, 8/9

 

[Tor Bjurström minnesord]

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1966, 9/9 

TOLKNINGAR

C. Petronius Arbiter: Två dikter. Låt oss med ömhet minnas... - Strand som jag älskar...

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1960, 14/4

 

Nelly Sachs: Ur Glödande gåtor

      Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1966, 10/12