Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Gunnar Ekelöf (1937-39). Socialdemokraten

 

Gunnar Ekelöf (2003). Kritiker i Socialdemokraten, VI & Dagens nyheter. (Göran Martling). Gunnar Ekelöf-sällskapet, 116, [1] s.

 

  

 

   

 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

Verk av Ekelöf

       Tidningar och tidskrifter

              Socialdemokraten (1937-39)

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

socd_02_12_194

 

 

 

  

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Socialdemokraten (1937-39)

 

Dikter Recensioner

DIKTER

En visa denna kånga vår (Var inte för snar att knoppas...)

     Socialdemokraten, 1939, 28/5

RECENSIONER

En personlig bok. [R.] Tora Dahl: Inkvartering

     Socialdemokraten, 1937, 21/10

 

Dam med parasoll. [R.] Berit Sprong: Dam med parasoll

     Socialdemokraten, 1937, 24/10

 

Bitter livsdyrkan. [R.] Olle Svensson: Spår och spillror

     Socialdemokraten, 1937, 24/10

 

En Roslagens gårdvar [R.] Einar Malm: Än flyga svalorna

     Socialdemokraten, 1937, 28/10

 

Flärd. [R.] Thora Dardel: Månen i Montparnasse

     Socialdemokraten, 1937, 31/10

 

Lyriska debutanter. [R.] Sagnil Hedberg: Jagande efter vind. Helge Åkerhielm: Kvällspromenad. Margit Holmberg: Långt borta. Caleb J. Andersson: Spånor. Karin Lannby: Cante Jondo

     Socialdemokraten, 1937, 4/11

 

Lyriskt tvärsnitt. [R.] Johannes Edfelt: Poetiskt bilderbok

     Socialdemokraten, 1937, 11/11

 

Fyra diktböcker. [R.] Karl-Gustav Hildebrand: Vårdagjämning. Olof Lagercrantz: Den enda sommaren. Ernst L. Ekman: Soldaten och slaven. Gunnar Westerlund: Dagsmeja

     Socialdemokraten, 1937, 13/11

 

En drömodyssé. [R.] Artur Lundkvist: Sirénsång

      Socialdemokraten, 1937, 20/11

 

Bilder från Skåne och Bohuslän. [R.] Hans Dhejne: Galjonsbilder. Ebba Lindqvist: Lyrisk dagbok

      Socialdemokraten, 1937, 27/11

 

Det evigt gymnasistiska. [R.] Eric Nygren: Jordens hunger. Karl Vennberg: Hymn och hunger. Hjalmar Krokfors: Gränsmark

      Socialdemokraten, 1937, 27/11

 

Ett tidsvittne. [R.] Karl Ragnar Gierow: Ödletid

      Socialdemokraten, 1937, 28/11

 

Skärgårdsroman. [R.] C.-T. Löfstad: Grynnor

      Socialdemokraten, 1937, 28/11

 

Motvärnsman och flykting. [R.] Sekel Nordenstrand: Fasad. Emil Hagström: Förvandlingens tid

      Socialdemokraten, 1937, 5/12

 

Erik Blombergs amerikanska tolkningar. [R.] Erik Blomberg: Modern amerikansk lyrik, från Whitman till våra dagar

      Socialdemokraten, 1937, 9/12

 

En diktsamling. [R.] Gunnar Beskow: Öppen jord

      Socialdemokraten, 1937, 15/12

 

Återkomsten. [R.] Curt Munthé: Blommande värld

      Socialdemokraten, 1937, 18/12

 

Brev till vänner. [R.] Jarl Hemmer: Brev till vänner

      Socialdemokraten, 1937, 19/12

 

Vintergatan. [R.] Författarföreningens jultidning Vintergatan

      Socialdemokraten, 1937, 22/12