Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Gunnar Ekelöf (1935-1950). Familjetidningen, årg. 22-26

 

Gunnar Ekelöf (2001). Krönikor i Svenska familjetidningen 1940-43. 

Gunnar Ekelöf-sällskapet, Älsjö, 56 s.

 

 
   

 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

Verk av Ekelöf

       Tidningar och tidskrifter

              Sv. Fam.tidn. (1935-50)

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

   

 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

Verk av Ekelöf

       Tidningar och tidskrifter

              Sv. Fam.tidn. (1935-50)

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

 

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Svenska Familjetidningen (1935-50)

 

Dikter Prosa Krönikor Tolkningar

DIKTER

Koral (Vad vet du till slut om livet?..)

     Svenska Familjetidningen, 1935 årg. 10, nr. 50-51, s. 15

 

Till en blomma (Skräm inte bort din fjäril...)

     Svenska Familjetidningen, 1937 årg. 12, nr. 11-12, s. 6

 

Rondel (Afton och koltrastsång...)

     Svenska Familjetidningen, 1937 årg. 12, nr. 33, s. 6

 

Ångest (I det öppna vildvinsfönstret...)

     Svenska Familjetidningen, 1937 årg. 12, nr. 39-40, s. 13

 

Visa (En vas full av ängsblom...)

     Svenska Familjetidningen, 1937 årg. 12, nr. 44, s. 6

 

Levnadsbeskrivning (Att söka sin Lycka...)

     Svenska Familjetidningen, 1937 årg. 12, julnr. s. 9

 

Ljus (Ett efter ett...)

     Svenska Familjetidningen, 1938 årg. 13, nr. 9, s. 3

 

Visa (Jag är blomman...)

     Svenska Familjetidningen, 1938 årg. 13, nr. 22-23, s. 7

 

Landskap (Mörk står granen...)

     Svenska Familjetidningen, 1938 årg. 13, nr. 25-26, s. 9

 

Jag drömde (Jag drömde en skön, skön dröm...)

     Svenska Familjetidningen, 1938 årg. 13, nr. 27-28, s. 8

 

Trolsk natt (Månskensvitt...)

     Svenska Familjetidningen, 1938 årg. 13, nr. 37, s. 8

 

Resenär (Rocken hänger på stolen...)

     Svenska Familjetidningen, 1938 årg. 13, nr. 41-42, s. 11

 

Havet (Någon stod på stranden...)

     Svenska Familjetidningen, 1938 årg. 13, nr. 45, s. 7

 

Stämning (Så blir det lördagskväll...)

     Svenska Familjetidningen, 1938 årg. 13, nr. 46-47, s. 7

 

Mitt liv (Jag minns, jag minns...)

     Svenska Familjetidningen, 1938 årg. 13, nr. 48, s. 9

 

Bohême (Minns du hur vi älskade...) - Hemåt (Så fattig hade jag blivit...)

     Svenska Familjetidningen, 1939 årg. 14, nr. 3, s. 9

 

Minnas (O melodier ur min barndom...)

     Svenska Familjetidningen, 1939 årg. 14, nr. 6, s. 8

 

Fången örn (Glasgul min iris' glans...)

     Svenska Familjetidningen, 1939 årg. 14, nr. 16-17, s. 7

 

Amor och Psyke 1939 (Sänk människan...)

     Svenska Familjetidningen, 1939 årg. 14, nr. 19-20, s. 6

 

Kineserier (I fönstret en blommande gran... - Vad de är vackra tillsammans... - Det är stjärnklart...)

     Svenska Familjetidningen, 1939 årg. 14, nr. 31-32, s. 3

 

Parkhörn (Evig dager...)

     Svenska Familjetidningen, 1939 årg. 14, nr. 35-36, s. 7

 

Belgiska landskap (Slussar öppnas...)

     Svenska Familjetidningen, 1939 årg. 14, nr. 41-42, s. 7

 

Blindbok (Jag är den blinde som söker...)

     Svenska Familjetidningen, 1939 årg. 14, nr. 47-49, s. 6

 

Aux morts (O ni, som stormen tagit...)

     Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 5-6, s. 7

 

Västerländsk (Se hur landet...)

     Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 21-22, s. 7

 

De osynliga (Jag tycker mig höra...)

     Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 33-34, s. 10-11

 

Medpassagerare (...Och om jag så sammanskjuter...)

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 41-45, s. 8

 

Österländskt (Du drömmer dig livet...)

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 41-45, s. 19

 

Aforismer

      Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, nr. 7-8, s. 6

 

Raivola (Jag ser en förklädd prinsessa...)

      Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, nr. 20-21, s. 7

 

Berceuse (Flingornas lek därute...)

      Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, nr. 22-24, s. 9

 

Ett vardagstings gåta (Jag såg en billig askkopp...)

      Svenska Familjetidningen, 1942 årg. 17, nr. 3-4, s. 13

 

Marskväll (Vintern var en grav...)

      Svenska Familjetidningen, 1942 årg. 17, nr. 7-8, s. 9

 

Valans drömsång (Vad är sömnen, vad är drömmen...)

      Svenska Familjetidningen, 1942 årg. 17, nr. 9-11, s. 7

 

Lieman (Nu gror åter skördar...)

      Svenska Familjetidningen, 1942 årg. 17, nr. 12-13, s. 7

 

Träd och mänska (Det stod ett träd...)

      Svenska Familjetidningen, 1942 årg. 17, nr. 14-15, s. 7

 

Kyrkogårdar (Jag trivs på kyrkogårdar...)

      Svenska Familjetidningen, 1942 årg. 17, nr. 18-19, s. 7

 

På en näverask (Fåglarna sjunger...)

      Svenska Familjetidningen, 1942 årg. 17, nr. 21-28, s. 7

 

En skogslåt (Det mullrar och bullrar...)

      Svenska Familjetidningen, 1942 årg. 17, nr. 29-39, s. 7

 

Det brinner en eld...

      Svenska Familjetidningen, 1942 årg. 17, julnr., s. 5

 

Två dikter. Skaldämbetet (Sådant är ditt skaldämbete...) - Titanic (Alltid är människan...)

      Svenska Familjetidningen, 1943 årg. 18, nr. 1, s. 9

PROSA

På väg mot norr

      Svenska Familjetidningen, 1936 årg. 11, nr. 4, s. 3-5

 

Bild av en dal

      Svenska Familjetidningen, 1936 årg. 11, nr. 50-51, s. 19, 37-41

 

Ur skissboken. I vårvinterskogen - Torhunden - Vårbugningen och vårnigningen

      Svenska Familjetidningen, 1938 årg. 13, nr. 38-39, s. 5-7

 

Ljungkvisten

      Svenska Familjetidningen, 1938 årg. 13, nr. 50-52, s. 8-9, 35-39

 

Sista resan

      Svenska Familjetidningen, 1939 årg. 14, nr. 10-11, s. 5-7

 

Sagolandet

      Svenska Familjetidningen, 1939 årg. 14, nr. 12, s. 5-9

 

Kyrkklockor

      Svenska Familjetidningen, 1939 årg. 14, nr. 50-52, s. 12-13, 42

 

Delikatesser [Kåseri]

      Svenska Familjetidningen, 1939 årg. 14, nr. 50-52, s. 22-23, 40

 

Ett liv och en död

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 13-14, s. 8-9, 12-13

 

Eden via Vansjö

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 39-40, s. 6-8

 

Flykt undan verkligheten

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 50-52, s. 10-11

 

Från Compagniets dagar

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 50-52, s. 14-15, 40, 42

 

Livsglädjens sekel

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 50-52, s. 22-23, 38

 

Gamla resebeskrivningar

      Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, nr. 1-2, s. 8-9

 

Tre brev

      Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, nr. 47-48, s. 6-8, 13

 

Hjalmar Söderbergs Stockholm

      Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, julnr., s. 20-21, 42

 

Patient

      Svenska Familjetidningen, 1942 årg. 17, nr. 1-2, s. 6-8

 

Från ödemarken

      Svenska Familjetidningen, 1942 årg. 17, nr. 5-6, s. 5-7, 2.

 

Från ödemarken II

      Svenska Familjetidningen, 1942 årg. 17, nr. 9-11, s. 5-6

 

Commedia dell'arte

      Svenska Familjetidningen, 1942 årg. 17, julnr., s. 10-11

 

En lekmannapredikan [Kåseri om gamla almanackor]

      Svenska Familjetidningen, 1942 årg. 17, julnr., s. 15, 36-37

 

Kring härden och ljuset [Kåseri]

      Svenska Familjetidningen, 1942 årg. 17, julnr., s. 22-23, 42

 

En vanlig dag på fjorden

      Svenska Familjetidningen, 1943 årg. 18, julnr., s. 10, 32

 

Excentriska lorder

      Svenska Familjetidningen, 1943 årg. 18, julnr., s. 20-21

 

Fem gustavianer [Om en utställning]

      Svenska Familjetidningen, 1943 årg. 18, julnr., s. 22-23, 31

KRÖNIKOR

Krönika [Kåseri]

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 1-2, s. 4

 

Krönika [Kåseri om Bellman]

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 3-4, s. 4, 15

 

Krönika [Kåseri om lappar och stadsbor]

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 5-6, s. 4, 18

 

Krönika [Kåseri]

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 7-8, s. 4

 

Krönika [Kåseri om skidåkning m.m.]

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 9-10, s. 4

 

Krönika [April kåseri]

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 11-12, s. 4

 

Krönika [Kåseri om neutralitetsmoral]

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 13-14, s. 4

 

Krönika [Kåseri om ödemarken]

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 15-16, s. 4

 

Krönika [Kåseri om moral]

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 17-18, s. 4

 

Krönika [Kåseri om vardagen]

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 19-20, s. 4

 

Krönika [Naturkåseri]

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 21-22, s. 4, 17

 

Krönika [Kåseri om döden och människan]

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 23-24, s. 4, 16

 

Krönika [Kåseri om sommarlektyr]

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 25-26, s. 4

 

Krönika [Kåseri om bärplockning]

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 27-28, s. 4, 17

 

Krönika [Kåseri]

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 29-30, s. 4

 

Krönika [Kåseri om svampplockning]

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 31-32, s. 4

 

Krönika [Kåseri]

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 33-34, s. 4

 

Krönika [Om V. Ekelund]

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 35-36, s. 4

 

Krönika [Kåseri om etik]

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 37-38, s. 4

 

Krönika [Kåseri om bokhösten]

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 39-40, s. 4

 

Krönika [Höstfunderingar]

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 41-45, s. 4

 

Krönika [Kåseri]

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 46-49, s. 4

 

Julkrönika [Kåseri]

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 50-52, s. 6

 

Krönika [Kåseri om influensa]

      Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, nr. 1-2, s. 4

 

Krönika [Vinter kåseri]

      Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, nr. 3-4, s. 4

 

Krönika [Kåseri]

      Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, nr. 5-6, s. 4

 

Krönika [Kåseri]

      Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, nr. 7-8, s. 4

 

Krönika [Påskkåseri]

      Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, nr. 9-11, s. 4

 

Krönika [Kåseri om vardagsting]

      Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, nr. 12-13, s. 4

 

Krönika [Kåseri om resa med Djurgårdsfärjan]

      Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, nr. 14-15, s. 4

 

Krönika [Kåseri om den kolorerade veckopressen]

      Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, nr. 16-17, s. 4

 

Krönika [Kåseri om vandrarlust]

      Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, nr. 18-19, s. 4-5

 

Krönika [Kåseri]

      Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, nr. 20-21, s. 4

 

Krönika [Kåseri]

      Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, nr. 22-24, s. 4

 

Krönika [Betraktelse om kriget]

      Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, nr. 25-26, s. 4

 

Krönika [Kåseri om Bohuslän]

      Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, nr. 27-28, s. 4

 

Krönika [Kåseri om gammal almanacka]

      Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, nr. 29-30, s. 4, 2:a, 3:e

 

Krönika [Kåseri om storstaden]

      Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, nr. 31-32, s. 4

 

Krönika [Kåseri om västkuståkrar]

      Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, nr. 33-35, s. 4

 

Krönika [Naturkåseri]

      Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, nr. 36-37, s. 4

 

Julkrönika [Kåseri]

      Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, julnr., s. 4

 

Julkrönika

      Svenska Familjetidningen, 1942 årg. 17, nr. 49-52, s. 4, 31

 

Julkrönika

      Svenska Familjetidningen, 1943 årg. 18, julnr., s. 4

TOLKNINGAR

Guillaume Apollinaire: Bortgift efter döden [m. int.]

      Svenska Familjetidningen, 1937 årg. 12, nr. 21, s. 3-4

 

D. H. Lawrence: Lucifer (Änglar är ljusa än... - Människohjärtat (Se, det andra världsalltet...) - Så låt mig leva...

      Svenska Familjetidningen, 1938 årg. 13, nr. 1, s. 7

 

D. H. Lawrence: Tankedikter. Sinnlighet (Den djupaste sinnlugheten...) - Tredje komponenten (Vatten är H2O...) - Självmedlidande (Aldrig såg jag ett vilt djur...) - Sömn (Sömnen är dödens skugga...)

      Svenska Familjetidningen, 1938 årg. 13, nr. 13, s. 3

 

Arthur Rimbaud: Två prosadikter. Till ett förnuft (Ett slag av ditt finger...) - Kunglighet (En vacker morgon...)

      Svenska Familjetidningen, 1939 årg. 14, nr. 22-23, s. 19

 

D. H. Lawrence: Dikter. Tvist (När tvist är två mäns sak...) - Världskriget (Kriget var ingen tvist...) - Mord (Att döda är inte ett ont...) - Mordvapen (Kanoner och högexplosiva ämnen...)

      Svenska Familjetidningen, 1939 årg. 14, nr. 29-30, s. 17

 

Guillaume Apollinaire: Skuggan som försvann

      Svenska Familjetidningen, 1939 årg. 14, nr. 43-44, 5-7

 

Li-Tai-Po: Ungdom (Den unge mannen, han som bor...)

      Svenska Familjetidningen, 1939 årg. 14, nr. 45-46, s. 7

 

Villiers de l'Isle-Adam: Syster Natalia

      Svenska Familjetidningen, 1939 årg. 14, nr. 50-52, s. 30-31

 

Aloysius Bertrand: Sankt Johannes Ladugård. Krönika för året 1359

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 1-2, s. 5-7

 

Guillaume Apollinaire: De pratsamma minnena

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 3-4, s. 5-7

 

Guillaume Apolinaire: Det blå ögat

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 7-8, s. 5-7

 

Villiers de l'Isle-Adam: Stråtrövarna

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 9-10, s. 5-7, 18

 

Marcel Proust: Två skisser. Möte vid stranden - Främlingen

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 15-16, s. 5-7

 

Villiers de l'Isle-Adam: Ett oväntat nöje

      Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 21-22, s. 5-6

 

Två kinesiska krigsdikter. Ensam (Starkast är han...) - Landssorg (Bivackernas eldar...) [T]

      Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, nr. 3-4, s. 7

 

[Georg Trakl: Grodek (Om aftonen dåna...)]

      Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, nr. 38-39, s. 12 [Övers. av J. Edfelt]

 

Tre kinesiska folkvisor. Han kouang: I södra landet reser sig träden... - Tsiang Tchong-tseu: Jag ber till Tchong... - Tch'eou mieou: Med kärlek har jag travat...) [m. inl.]

      Svenska Familjetidningen, 1943 årg. 18, julnr., s. 11-13