Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

Gunnar Ekelöf (1934-67). Bonniers Litterära Magasin, årg. 2-36, Bonniers, Stockholm

 

Gunnar Ekelöf (2003). Kritiker i BLM. (Halldin & Gustafsson). Gunnar Ekelöf-sällskapet, 597, [1] s.

 

 

 

   

 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

Verk av Ekelöf

       Tidningar och tidskrifter

              BLM (1933-67)

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

 

 

 

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Bonniers Litterära Magasin (1933-67)

 

Dikter Essäs Tolkningar Recensioner

DIKTER

Två elegier (Vågor...) - (Som stora lungor...)

     BLM, 1933 årg. 2, nr. 5, s. 15-17

 

Tre sånger. Silversång (snart skall en årstid...) -

Sång i febermörkret (Skuggorna ligger långa...) -

Sång (Väck mig till sömns...)

     BLM, 1934 årg. 3, nr. 7, s. 16-17

 

Ödemarksbilder Färd (Ugglan fladdrade tyst...) -

Nattetid (Månen stryker med handen...) -

Morgon (Hälsans och skönhetens land...)

     BLM, 1936 årg. 5, nr. 1, s. 6-7

 

Sångarens sång (Sjung, sångare, sjung...)

     BLM, 1936 årg. 5, nr. 7, s. 520-527

 

Minnen. Äppelblom under... - Jag minns,

jag seglade... - Vi värmde oss... - September...

     BLM, 1937 årg. 6, nr. 7, s. 510-512

 

Gatuscen (Köp den blindes sång...)

     BLM, 1938 årg. 7, nr. 1, s. 8-9

 

Två gånger tre dikter. I. Nej aldrig... II. Men

din låga... - III. Välsignad vara... - I. Må lagens

stjärnor... II. Ja, det av oss... - III Och jag vet...)

     BLM, 1938 årg. 7, nr. 7, s. 516-518

 

Tre dikter. I den sjudande huvudstaden... -

Du väntar, Jord... - Till dig, o Frid...)

     BLM, 1939 årg. 8, nr. 1, s. 6-8

 

Stilla Natt (Sitta i trädgården ensam...)

     BLM, 1939 årg. 8, nr. 7, s. 501

 

Tag och skriv (Om livet, om de levande...)

      BLM, 1941 årg. 10, nr. 3, s. 175-178

 

Två preludier. Som i tropikernas ändlösa grå... -

Vad jag menar...

      BLM, 1942 årg. 11, nr. 2, s. 107-109

 

Samothrake - en demokratisk växelsång

(Når min tid blir...)

      BLM, 1943 årg. 12, nr. 1, s. 7-13

 

Absentia animi (Om hösten...)

      BLM, 1945 årg. 14, nr. 8, s. 631-634

 

Ur "En Mölna-Elegi" (Jag sitter på en bänk...)

      BLM, 1946 årg. 15, nr. 5, s. 358-368 [Med kort inledning]

 

Djävulspredikan (Timmarna går. Tiden förgår...)

      BLM, 1947 årg. 16, nr. 5, s. 375-378

 

Berlinelegier. Var hälsad kära kropp... - Jag hör, du ser... - Jag vände mig bort...

      BLM, 1948 årg. 17, nr. 3, s. 166-168

 

Direkt ur drömmen (Om människan som åtrådde liv...)

      BLM, 1949 årg. 18, nr. 1, s. 5

 

Abstrakta variationer ur "sent på jorden". mörkret faller i skuggan av solen... - barnet leker tyst... - konsten att inte se... - ibland drömmer jag mig... - Kosmisk resa (i begynnelsen var rymden...)

      BLM, 1949 årg. 18, nr. 8, s. 589-591

 

De borde skämmas. De har förlorat förmågan... - Jag skrev en gång en inledning...

      BLM, 1950 årg. 19, nr. 7, s. 486

 

Två dikter. Panthoidens sång (För att utröna hur...) - Rāga Mālkos (Natt och muterhet...)

      BLM, 1951 årg. 20, nr. 3, s. 174-176

 

Studier och varianter. Krispapper november 1932 (triviala fakta... - förlåt mig om jag skriver illa... - jag är sjuk och världen kärnar... - lugnet är intet för dem... - jag trär de tunga ordens kolpärlor...) Elegivariant (Som stora lungor...) - Rondel (Gå kära kropp...)

      BLM, 1951 årg. 20, nr. 8, s. 573-576

 

Tre dikter. Landskap (Jag går in i mit underbara landskap...) - I Helskogen är skymning... - En Ekelundsstämning (Hvilka spökdagrar hafva icke...)

      BLM, 1952 årg. 21, nr. 10, s. 735-736

 

Fem dikter. Två danslekar (Tre riddare steg ut... - Når de slipper ut...) - Två fabler (Ett stort kålhuvud tänker... - Då sade katten...) - Ex ponto (Himlen är långt borta...)

      BLM, 1953 årg. 22, nr. 8, s. 567-573

 

Antipoem. Sten (Ögon döda som två skymningar...) - SLU (Trött på all ädel kärlek...) - Byzantium (Lägg din kopparslant...)

      BLM, 1954 årg. 23, nr. 4, s. 247-249

 

I pifferai (Julafton 1954...)

      BLM, 1955 årg. 24, nr. 6, s. 407-409

 

Tänkedikter av en självanklagande, självförlåtande, stoisk, epikuré. (I. Blott av

synd... - II. Oförskyllt har du fått den... - III. Men annorstädes har jag skrivit... - IV. Jag ser ljuset... - V. Et sista tror jag på...)

      BLM, 1957 årg. 26, nr. 3, s. 199-200

 

Bitterhet. Fyra skisser. Förstå (Förstå inifrån och utifrån...) - För vem som helst... - Herakles (Hem: vad jag icke äger...) - Humpty Dumpty (Det finns ett runt ting...)

      BLM, 1958 årg. 27, nr. 8, s. 607-610

 

Identiteter. Ekon från Barnbyn i Helvete (1. Xymfoni... - 2. Om bulle fille bom... - 3. Oniriska sagor... - 4. Om jag vore av Fan, Dr... 5. (Nådig proposition) ("Vi önska bli huvud...) - Dröm (Jag tillhör ett prästseminarium...) - Fagerölunken. En merdon Mödsimmarnottsdram - Vårt behov av landsflykt (Vid mitten av mitt livs kamin...) - Samtal med sig själv (Vad tror du? Att du duger...) - Fiskaren på strand... Slut (Ni tror att vi är litterära...)

      BLM, 1959 årg. 28, nr. 8, s. 647-654

 

Tre absurda dikter. Denna varelse, Namnlös... - Bacharasch! Ach... - Underliga ögon har du gett mig...

      BLM, 1961 årg. 30, nr. 4, s. 246-248

 

Themata från 32. Förstenade hästkrafter (Om i vår kosmogoni...) - Hög sång (Helvetets portar skäller...) - Synopsis (Ty han, den döde...) - Pervigilium veneris (Var hälsad, sköna gipsavgjutning...)

      BLM, 1962 årg. 31, nr. 6, s. 423-425

 

Cinéma Colisée: Den naturliga ondskan (Hoá! Hoá! Haóoo!...)

      BLM, 1963 årg. 32, nr. 5, s. 359-361

 

Tre dikter. Hypnagog madonna (I skogen du vet...) - Oneirókritos (Upplevt i drömmen...) - Oecus (Det händer ibland...)

      BLM, 1965 årg. 34, nr. 5, s. 312-314

 

13 dikter. Det är sant vad du sagt... - En ängel besöker mig... - När jag vänder mitt ansikte mot dig... - Skönt Smärtsamt... - Ismaïl... - "Detta om detta", sade mig en grek... - Om din helgedom... - Jag vet... - Jag har inget vatten... - Min näsa andas... - Hur skall inte den... - I makt av denna syn... - Fursten av Emján flykt...

      BLM, 1966 årg. 35, nr. 1, s. 6-12

 

Rhapsodi (Ita! Ita! Cur non devirginatur...)

      BLM, 1967 årg. 36, nr. 3, s. 166-169

ESSÄS

Diktens medel och mål

      BLM, 1933 årg. 2, nr. 5, s. 18-21

 

Från dadaism till surrealism

      BLM, 1934 årg. 3, nr. 1, s. 34-40

 

Konsten och livet

      BLM, 1934 årg. 3, nr. 8, s. 58-62

 

Arthur Rimbaud eller kampen mot verkligheten

      BLM, 1939 årg. 8, nr. 5, s. 333-340

 

Från bokhyllan. Knut Hamsun: Pan

      BLM, 1940 årg. 9, nr. 6, s. 489-490

 

Från bokhyllan. August Strindberg: Ett drömspel

      BLM, 1940 årg. 9, nr. 8, s. 635-636

 

En återblick

      BLM, 1940 årg. 9, nr. 10, s. 771-773

 

Från bokhyllan. Claude Tillier: Mon Oncle Benjamin, 1841

      BLM, 1941 årg. 10, nr. 3, s. 228-229

 

Dvärgen, poeten och Lappland

      BLM, 1941 årg. 10, nr. 8, s. 601-605

 

Från bokhyllan. (Strindberg: Dikter på vers och prosa, 1883, Sömngångarnätter på vakna dagar, 1884, Ordalek och småkonst, 1905.)

      BLM, 1941 årg. 10, nr. 9, s. 725-726

 

Från bokhyllan. (Pehr Osbeck: Dagbok öfwer en Ostindisk Resa åren 1750-1752

      BLM, 1942 årg. 11, nr. 7, s. 541-542

 

Från bokhyllan. (Karin Boye: För trädets skull, 1935)

      BLM, 1944 årg. 13, nr. 6, s. 526-527

 

André Gide

      BLM, 1947 årg. 16, nr. 10, s. 792-796

 

Det drömde mötet. Vilken diktad gestalt skulle Ni helst vilja träffa? [Enkätsvar]

      BLM, 1953 årg. 22, nr. 10, s. 811

 

Robert Desnos

      BLM, 1954 årg. 23, nr. 8, s. 606-607

 

Et fotografi

      BLM, 1956 årg. 25, nr. 9, s. 699-702

 

Förbisedda böcker [Enkätsvar]

      BLM, 1957 årg. 26, nr. 2, s. 186

 

Brev til B. L. M. [Kommentar till K. Espmarks artikel om Ekelöf och Eliot i nr. 8]

      BLM, 1959 årg. 28, nr. 9, s. 832

 

Nils Ferlin

      BLM, 1961 årg. 30, nr. 10, s. 782-783

 

Tacktal till Danska Akademin

      BLM, 1964 årg. 33, nr. 2, s. 79

TOLKNINGAR

Marcel Proust: En ung flickas bekännelse

      BLM, 1933 årg. 2, nr. 7, s. 14-21

 

T. S. Eliot: East Coker

      BLM, 1941 årg. 10, nr. 6, s. 423-428

 

T. S. Eliot: J. Alfred Prufrocks kärlekssång (Så låt oss vandra...)

      BLM, 1942 årg. 11, nr. 4, s. 255-259 

 

André Malraux: Nattbombning

      BLM, 1944 årg. 13, nr. 7, s. 593-595

 

Lois Aragon: Fria Zonen (Sorgsenhet fading...)

      BLM, 1945 årg. 14, nr. 9, s. 738-739 [Rättelse av Ekelöf i nr. 10, s. 912]

 

Paul Éluard: Dialog. Dikt för Pablo Neruda. (Skön ingivelse skambefläckad...)

      BLM, 1948 årg. 17, nr. 4, s. 250-251

 

Robert Desnos: Satyren ("Äntligen slippa ur natten...)

      BLM, 1954 årg. 23, nr. 8, s. 608-611

 

Friedrich Hölderlin: Griechenland (I. Vägar för vandraen... - II. O, I Bestämmelsens röster...)

      BLM, 1958 årg. 27, nr. 1, s. 7-8

 

Petronius: Åtta dikter. Redan var hösten... - Rädsla var i begynnelsen... - Truppen spelar en fars... - Vilken natt var det inte... - Är du Delierns syster... - Där på min bädd jag låg... - Kort är samlagets njutning... - Varken i vädrens makt... [m. inl.]

      BLM, 1960 årg. 29, nr. 4, s. 271-273