Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Lorrain, Claude (måler)

Mallarmé

Malmberg, Bertil 

Mancadan (måler)

Martinson, Harry

Mesterton, Erik

Nash, Jørgen

Palm, Göran

Pessoa, Fernando

Rimbaud, Arthur

Rumi, Jalal ud-din

Sappho

Stagnelius

Strindberg, August

Södergran

Taube, Evert

Tegnér

Voltaire

 

  

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Namne

Almqvist, C.J.L.

Andersen, H.C.

Apollinaires, Guillaume

Asteropherus, Magnus Olai (1600-tals forfatter) 

Basilides

Bellman, Carl Michael

Ekelöf, Johan Gerhard (fader)

Eliot, T.S.

Espmark, Kjell

Ferlin

Freud

Gides, André

Gullberg, Hjalmer

Hesse, Herman

ibn al-Arabi

Joyce, James

Kafka, Franz

Lao-Tse

Ljunggren, Reinhold (måler)

Religion, Filosofi

Psykologi, Sociologi

Geografi, Historia

Kunst, Språk, Litteratur

Personalhistoria

 

 

ALMQVIST, C. J. L.

Mortensen, Anders (2000). Fashination och motvilja" Ekelöfs förhållande till Almqvist. Tradition och originalitet hos Gunnar Ekelöf. Symposion, s. 255-305

ANDERSEN, H. C.

Jette Lundbo Levy (1998). Om ting der går i stykker. Ekelöf og Andersen. Edda, hæfte 3, s. 259-268

APOLLINAIRES, GUILLAUME

Lindqvist, Sigvard (1992). "Böljebleck" eller "korrugerad plåt" : kan man lita på Ekelöf - som lyriktolkare? Horisont, nr. 4, s. 54-56

ASTEROPHERUS, MAGNUS OLAI (1600-tals forfatter)

Edfelt, Johannes (1968). Asteropherus – Ekelöf. SLT, 3, s. 12

BASILIDES

Bergsten, Gunilla (1965). Abraxas. Gunnar Ekelöf: Absentia Animi. Svenska Diktanalyser. M. Vom Platen ed. Prisma/FIBs lyrikklub

BELLLMAN, CARL MICHAEL

Sommar, Carl Olov (1995). Gunnar Ekelöf och Bellmans strömming. Strindberg, Ekelöf och andra. Bokvännerna, Stockholm, s. 83-99

EKELÖF, JOHAN GERHARD, Lövnäs (barndomshjem)

Ekner, Raidar (1968). Det mörknar över vägen. SLT, 3, s. 3-11

ELIOT, T. S.

Espmark, Kjell (1959). Ekelöf och T.S. Eliot. BLM, nr. 8, s. 683-689

Mortensen, Anders (2000). "Jag skall överleva denna kuf". Om T. S. Eliots betydelse för Ekelöf. Tradition och originalitet hos Gunnar Ekelöf. Symposion, s. 343-393

ESPMARK, KJELL

Åström, Paul (1994). Gunnar Ekelöf och Kjell Espmark. Medlemsblad för Gunnar Ekelöf-sällskapet, Vol. 5, nr. 1, s. 6-8

FERLIN

Westerström, Jenny (2006). Bohemen och avantgardisten: Ferlin och Gunnar Ekelöf. Klara var inte Paris. Carlsson, Stockholm, s. 524-536

FREUD

Cecilia Sjöholm (1996). Ekelöf, surrealismen och Freud. Föreställningar om det omedvetna. Symposium, s. 119-140

GIDES, ANDRÉ

Pålson, Mathias (2001). Synspunkter på Gunnar Ekelöf som prosaöversättare : Falskmyntarna i översättningskritisk belysning. Aspekter av litterär översättning. Växjö University press, s. 82-101

HESSE, HERMAN

Bergsten, Gunilla (1964). Abraxas. Ett motiv hos Herman Hesse och Gunnar Ekelöf. Samlaren, s. 5-18

IBN AL-ARABI

Retsö, Jan (1997) Ordet ”Henne” är mitt mål. Gunnar Ekelöf och Ibn al-Arabi. Dragomanen. 1, 1996/1997, s. 46-82

Landgren, Bengt (1969). Jungfrun, döden och drömmarna. En studie i Ekelöf’s Diwantrilogi. Samlaren; 90, s. 52-110

JOYCE, JAMES

Olsson, Anders (1986). Gunnar’s Gustspells. Om Ekelöf och Joyce, i Joyce i Sverige, red. Tommy Olofsson, Stockholm, s. 178-188

KAFKA, FRANZ

Michl, Josef (1970). Gunnar Ekelöf og Franz Kafka. Svensk Litteraturtidskrift, nr. 1, s. 22-24

LAO-TSE

Ekner, Raidar (1967). Herren Någonting Annat. Drömmen om Indien hos Gunnar Ekelöf. Ord och bild 7, s. 534-543

Edfelt, Johannes (1976). Kring Ekelöf-dikten Det finns någonting som ingenstans passar. Svensk Litteraturtidskrift 39, 4, s. 3-4

LJUNGGREN, REINHOLD (maler)

Delblanc, Sven (1982). Att stanna vid en gräns. Artes, 8, 1, s. 107-117

LORRAIN, CLAUDE (maler)

Ekner, Raidar (1968). Det mörknar över vägen. SLT, 3

MALLARMÉ

Wigforss, Britta (1963). Ekelöf vid horisonten. BLM, 32, 3, pp. 193-201

Franzén, Carin (1996). Med blicken på Eurydike : Om det nagativas makt hos Mallarmé och Ekelöf. Edda, h. 3, s. 256-269

Espmark, Kjell (1977). Gunnar Ekelöf vid den utplånade dörren. Själen i bild : En huvudlinje i modern svensk poesi. Stockholm 1977, s. 136-152

Cecilia Sjöholm (1996). Ekelöf och Malarmé. Föreställningar om det omedvetna. Symposium, s. 158-162

MALMBERG, BERTIL og HJALMAR GULLBERG

Algulin, Ingemar (1969). Tradition och modernism. Akad. avh., Stockholm 1969.

MANCADAN (maler)

Sjöberg, Leif (1967). A Note on Poems by Ekelöf. Scandinavian Studies, 39, 2, pp. 147-152

MARTINSON, HARRY

Bergsten, Staffan (1971). Saknadens spegling: Ekelöf och Martinson. Jaget och världen. Uppsala, s. 90-96

MESTERTON, ERIK

Fyhr, Lars og Gunnar D. Hansson (1984). Kritikern, introduktören, översättaren. Ord & bild, nr. 3, s. 24-32

NASH, JØRGEN

Segergren, Göran (1999). Evigt ung rabell. Folket i Bild, nr. 6

PALM, GÖRAN & BISKOP TEGNÉR

Eriksson, Leif (1990). Göran Palm, biskop Tegnér och det Ekelöfska sjuttonhundratalsidealet. Poesi och vetande, s. 262-273

PESSOA, FERNANDO

Lindvall, Lars (1970). Fernando Pessoas Havsode och Ekelöfs Samothrake. Svensk Litteraturtidskrift, nr. 1, s. 3-31

RIMBAUD, ARTHUR

Lillqvist, Holer (1984) Hybris och skam. En problemkomplex hos Ekelöf, Södergran och Rimbaud. Historiska och litteraturhistoriska studier, 67. Helsingfors, s. 245-287

Mortensen, Anders (2000). Ekelöfs brotning med Rimbaud. Tradition och originalitet hos Gunnar Ekelöf. Symposion, s. 306-342

Kullberg, Christina (2005). Rimbauds nej : Gunnar Ekelöf och Rimbaud. Res publica, nr. 66, s. 62-70

RUMI, JALAL UD-DIN

Utas, Bo (2008). Persisk poesi, Jalal ud-din Rumi och Gunnar Ekelöf. Kärleken begär att detta tal skall fram, Molin & Sorgenfrei, s.37-51

Gustavsson, Bo (2008). Att förvalta Rumis nyckel. Kärleken begär att detta tal skall fram, Molin & Sorgenfrei, s.52-68

SAPPHO

Landgren, Bengt (1971). Den osynliga stjärnan. Lyrik i tid och otid. Lund, s. 218-225

STAGNELIUS

Cecilia Sjöholm (1996). Ekelöf och Stagnelius. Föreställningar om det omedvetna. Symposium, s. 190-198

STRINDBERG, AUGUST

Sommar, Carl Olov (1995). Ekelöf och Strindberg. Strindberg, Ekelöf och andra. Bokvännerna, Stockholm, s. 66-82

SÖDERGRAN, EDITH

Lillqvist, Holer (1984). Hybris och skam.  Historiska och litteraturhistoriska studier, 67., s. 245-287

Witt-Brattström, Ebba (1991). Gunnar + Edith = sant. Poesi och vetenskap. Festskrift för Kjell Espmark. Urpu-Liisa Karahka och Anders Olsson, Stockholm; Ur könets mörker, Stockholm 1993

Hedén, Anne [1991]. Edith, Gunnars stjärna. [?]

TAUBE, EVERT

Alström, Bo och Astrid Linder (2011). Gunnar Ekelöf och Evert Taube : En brevbetraktelse. Gunnar Ekelöf-sällskapet, Sigtuna, 59 s.

Svensson, Georg (1980). Evert Taube och Gunnar Ekelöf. Evert Taube-sällskapet Årsskrift 1980, s. 36-54

Ekelöf om Taube/Taube om Ekelöf

VOLTAIRE

Billger, Andes (1968). Gunnar Ekelöf. En julinatt. Tjugotvå diktanalyser, red Gunnar Hansson. Bokförlaget prisma, Stockholm, s. 112-120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Foto: Berndt Klyvare 

 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

       Namne

Verk av Ekelöf

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf