Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

INTERVJU

HÖLÖ

Rying, Matts (1951). Besök hos Gunnar Ekelöf. Röster i Radio, s. 4-5

RÅBYLUND

Forssell, Lars (1955). En värld är varje människa. All världens berättare, nr. 12; Nedslag. Essäer och journalistik, 1949-1968. Bonniers, 1969, s. 70-74; Vänner, Wiken, 1991, s. 118-122; Ögonvittnen om Gunnar Ekelöf, Ruin, 2009, [35]-41

SIGTUNA

Sjöberg, Leif (1965). Poet and Outsider. The American Scandinavian review, 53, s. 140-146

ENQUETE

ÅRETS DIKTSAMLING

Gustafsson, Lars, Viveka Heyman (1967). Lyrikvännen, årg. 14, 1, s. 7-9

Franzén, Lars-Olof, Lars Gustafsson, Jan Mårtenson, Benkt-Erik Hedin (1968). Lyrikvännen, årg. 15, 2, s. 7-8

FÖRFÖRA

Forssell, Lars, Björn Julén, Bo Setterlind og K. Sivert Lindberg (1957). Ekelöf: vägledare – förförare? Upptakt, vol. 3, hæf. 3, s. 2-4

ANEKDOT

Sandels, Marianne (1997) Inspiration från Gunnar Ekelöf i ett ”vinterbrev” från Portugal 1997, Parnass, 3, s. 7-8

BIOGRAFI

Bäckström, Lars (1994). En outsiders väg. Parnass, nr. 5, s. 40-46

Mosskin, Peter (2000). Att kliva över ett par långa ben. Röster om Gunnar Ekelöf. ABF, Stockholm,  s. 25-33

Sjöstrand, Östen; Reidar Ekner; Georg Svensson; Börje Cronholm; Olof Lagercrantz [1968]. Minnen av Gunnar Ekelöf. Expressen, [?], s. K4

Sjöstrand, Öster (1969). Minnesanteckningar om Gunnar Ekelöf. Ord och bild, 7, s. 558-559

SLÄGT

Ekner, Reidar (1968). Det mörknar över vägen. SLT, 3, s. 3-11

BREV

Olsson, Bernt (1970). Gunnar Ekelöf vid tiden för debuten. Svensk Litteraturtidskrift, nr. 1, s. 3-21

Qvarnström, Gunnar (1970). En dikt och ett brev. Svensk Litteraturtidskrift 33, nr. 1, s. 25-29

(1977). "Men traditionen som är stor och obruten den gäller...". Ur brev från Gunnar Ekelöf till Ove Nordwall 1964-68. Nutida Musik, årg. 20, nr. 4, s. 17-22

(1993). Gunnar Ekelöfs brev till Åke Hodell. Artes, Natur och kultur, Stockholm, (19:3), s. 98-[103]

PORTRÄT

Borum, Poul (1969). Gunnar Ekelöf. Fremmede Digtere i det 20. århundrede, bd. 3., s. 247-262

Brandell, Gunnar (1967). Gunnar Ekelöf. Svensk litteratur 1900-1950. Aldus, s. 323-335

Brostrøm, Torben (1973). Moderne svensk Litteratur. København, s. 129-135

Enander, Crister (1995). Ivar Lo-Johansson och Gunnar Ekelöf. Relief : Författarporträtt. Legus, Stockholm, s. 145-164

 

Hellström, Pär (1984). "Främlingen inom mig", ett skikt av Ekelöfs poetiska välrd. Allt om böcker, Nr. 2, s. 3

 

Holmqvist, Bengt (1953). Gunnar Ekelöf (född 1907). Diktarröster, red. Stig Carlson. s. 75-79

Julén, Björn (1997). Från outsider till klassiker. Parnass 1997:3, pp. 3-6

Lagercrantz, Olof (1961). Den svenska Ekelöf. Svenska lyriker, Stockholm

 

Liedtke, Klaus-Jürgen (1994). Der weg eines Aussenseiters. Vom Schwierien Doppelleben des Übersetzers, von Karin Graf. Volk & Welt, Berlin, s. 167-183

Lindegren, Erik (1948). Gunnar Ekelöf – en modern mystiker, Kritiskt 40-tal, red.

Olsson, Bernt & Ingemar Algulin. (1987). Gunnar Ekelöf från Färjesång till Diwan-trilogin. Litteraturens historia i Sverige. Norstedts Förlag, s. 472-475

Postis-Anders (1996). Postis porträttet : Gunnar Ekelöf. Sydsvenskan, 5/7, s. B4

Rossel, Sven Hakon (1990). Gunnar Ekelöf: Poet, Visionary, and Outsider. World Literature Today, vol. 64, nr. 1, s. 62-64

Vennberg, K. & W. Aspenström. (1948). Kritisk 40-tal. Bonnier, Stockholm, s. 282-303

40-TALISM

Oldberg, Ragnar (1949). Gunnar Ekelöf. Nutidsförfattare. Stockholm, s. 80-101

NEKROLOG

Carlson, Stig (1968). Gunnar Ekelöf 1907-1968. Lyrikvännen, årg. 15, nr. 3, s. 2-3

Edelfeldt, Anderz G. (1968): In memoriam: Gunnar Ekelöf. (dikt) Lyrikvännen, årg. 15, 3, s. 16

Forssell, Lars (1968). Gunnar Ekelöf. Expressen 17/3; Nedslag. Essäer och journalistik, 1949-1968. Bonniers, 1969, s. 75-76; Vänner, Wiken, 1991, s. 123-124; Ögonvittnen om Gunnar Ekelöf, Ruin, 2009, [43]-45

Lagercrantz, Olof (1968). Spegelbilder av Gunnar Ekelöf. Dagens Nyheter, 17/3, s. 3

Leckius, Ingemar (1968). Den store Pan är död. Aftonbladet, 18/3; Mot ett okänt ljus, 1983

Lennatsson, Eva-Lisa (1968). Anonym röst ringer fel i natten. (dikt) Lyrikvännen, årg. 15, 5-6, s. 22

Sarvig, Ole (1968). Till Gunnar Ekelöf : Gensyn med et digt. (dikt) Lyrikvännen, arg. 15, 3, s. 1

Wigforss, Brita (1968). Gunnar Ekelöf. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 18/3, s. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Personalhistoria

Intervju

   Enquete

   Anekdot

Biografi

Porträt

   40-talism

Nekrolog

Förening, Museum

Namne

Religion, Filosofi

Psykologi, Sociologi

Geografi, Historia

Kunst, Språk, Litteratur

 

 

 

   Foto: Berndt Klyvare 

 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

       Personalhistoria

Verk av Ekelöf

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf