Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

KUNSTKRITIK

Åström, Ulrika (1991). En diktare skriver om konst - Ars est vita. En betraktelse över estetiken i Gunnar Ekelöfs konstskrivande. Valör, nr. 1, s. 52-64

Åström, Ulrika (1983). Ars est vitaa. En diskussion kring Gunnar Ekelöfs konstskrivande. Horisont, nr. 4, s. 21-30

BILDPOETISK BETRAKTELSE

Klyvare, Berndt (1960). En Mölna-elegi. (Foto) BLM, årg. 29, nr. 10, s. 840-844

Ejewall, Peter (1997). Ur en bildpoetisk betraktelse vid invigningen av Ekelöfrummet på Sigtunastiftelsen 5 april 1997. Parnass 1997:3, s. 14-15

MUSIKALISK FORM

Höglund, Bengt (1969). Gunnar Ekelöf och musiken. Musiken i Dikten. En antologi. Carl Fehrman. Norsteds Förlag, Stockholm, s. 83-102

Nygren, Lars (1974). Två aspekter på musikalisk form hos Gunnar Ekelöf. Tidskrift för litteraturvetenskap 3, s. 204-222, 286-330.

Wasilewska-Chmura, Magdalena (1992). Det musikaliska i Gunnar Ekelöfs poesi. Tidskrift för litteraturvetenskap, nr. 4, s. 40-54

INSTRUMENTALLYRIK

Lindegren, Erik (1948) På väg mot instrumentallyriken. Kritiskt 40-tal, s. 305-310

KONTRAPUNKT

Lindberger, Örjan (1997). Sätt att läsa Ekelöf. Parnass 1997:3, s. 7-8

POETISK SPRÅK

Trinkwitz, Joachim (1993). Zwischen den Zeilen geschrieben. Gunnar Ekelöfs Konzeption der poetischen Sprage. Arbeiten zur Skandinavistik. 10. Frankfurt am Main

STIL

Fehrman, Carl (1946). Teknik och tradition hos Gunnar Ekelöf. Svensk Litteraturtidskrift 1940, s. 97-117

Stenbeck, Manne (1965). Den raka stilen hos Ekelöf. Ord och bild 5, pp. 459-472

Bergsten, Staffan (1971). Några anteckningar om komposition och stil i Ekelöfs Diwandiktning. Samlaren 92, s. 74-90

PÅVERKNINGSFRÅGAN

Espmark, Kjell (1959). Ekelöf och Eliot. En studie kring ’Färjesång’. BLM, årg. 28, 8, s. 683-690

Sagt om Eliot. Prisma, 5, s. 26-27; Eliots betydelse för mig. Röster i Radio, 48, s. 6; Skrifter 8:198-213

FRÄMMANDE ORD

Olsson, Bernt (1995). De främmande orden. Gunnar Ekelöf. Vid språkets gränser : Svenska 1900-talslyriker och frågan om ordets förmåga. Ekkerströms förlag, Lund, s. 287-313

EKELÖFS ALFABETE

Höglund, Bengt (1959). Ett ekelöfskt alfabete. BLM 28, s. 691-692

 

 

  

   Foto: Berndt Klyvare 

 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

       Kunst, Språk, Litteratur

Verk av Ekelöf

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf