Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

BOSÄTTNINGAR

KAMMARKARGATAN

Carl Olov Sommar (1989). II Barndom och skoltid. Gunnar Ekelöf en biografi. Bonnier, Stockholm, s. 19-54

Per Wästberg (1994). Kring Johannes. Höjering, Stockholm,

Lill Thorén (1990). Det hände vid Johannes. Semic, Sundbyberg,

ERIKSLUND

(2000). Hjälp till att bevara Gunnar Ekelöfs syrentorp i Hölö. [giroinbetalningskort]

SIGTUNA

Aina Liljefors (23.06.93). Här trivdes Ekelöf. Gunnar Ekelöfs sista hem - en kulturskat att bevara.Sigtunabygden, s. 1, mitten

Ricki Neuman (26.03.96). Gunnar Ekelöfs sista bostad såld. Svenska Dagbladet

NOMADEN

Lundstedt, Göran (1993). Nomaden Ekelöf. Folket i bild, 9, s. 36-37

EKELÖFS HUSVAGN

Palm, Magnus (1994). Alla har sin Ekelöf. Bokvännen, 425, årg. XLIX

INDIEN

Ekner, Reidar (1967). Herren Någonting Annat. Drömmen om Indien hos Gunnar Ekelöf. Ord och bild 7, s. 534-543

ANTIKEN

Flemberg, Johan (1987). Gunnar Ekelöf. Vid Odysseus hav. Med svenska diktare på klassisk mark. s. 77-123

Stolpe, Jan (1961) Latrin och kräkiska. Det antika materialet i Ekelöfs ’En Mölna-Elegi’. Rondo, årg. 1, 1, pp. 13-20

Rystedt, Eva (1997). Antik keramik – Poetiskt tankegods. Parnass 1997:3, s. 28-31

Åström, Paul (1997). Ekelöf och Epidavros. Parnass 1997:3, s. 16-18

BYSANTION

Inspiration från Gunnar Ekelöf i ett ”vinterbrev” från Portugal 1997

SJUTTONHUNDRATALSIDEALET

Eriksson, Leif (1990). Göran Palm, biskop Tegnér och det Ekelöfska sjuttonhundratalsidealet. Poesi och vetande, s. 262-273

SPANSKA INBÖRDESKRIGET

Risberg, Åsa (1986). Två outsiders: Artur Lundkvist och Gunnar Ekelöf. Diktarnas krig : De svenska författarna och spanska inbördeskriget. Almqvist & Wiksell, Stockholm, s. 62-70

Ekner, Raidar (1965). Vårt hjärtas klubbslag vid Jarama. Ord och Bild, årg. 74

 

  

   Foto: Berndt Klyvare 

 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

       Geografii, Historia

Verk av Ekelöf

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf