Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

DET PERSONLIGA

Bäckström, Lars (1959). Ekelöf och det personliga. Undervälfärdens yta. Litterärt under femtitalet. s. 278-281

Enchell, Rabbe (1950). Det omvända perspektivet. En studie i Gunnar Ekelöfs lyrik, Prisma 3, s. 20-30

RUS

Gustafson, Lars (11.04.88). Rus och inspiration. Svenska Dagbladet, s. 14 [Hela dabatten]

Reidar Ekner (05.05.88). Missbruk eller bruk. Svenska Dagbladet, s. 14

Lars Gustafsson (16.05.88). Gunnar Ekelöfs kreativitet. Svenska Dagbladet, s. 14

Reidar Ekner, Carl Olov Sommar (26.05.88). - här är två repliker. Svenska Dagbladet, s. 14

FOLKHEMMET

Bäckström, Lars (1959). Ekelöf och folkhemmet. Under välfärdens yta. Litterärt under femtitalet. Ranén och Sjögren, Örebro, s. 151-155

Ekner, Reidar (1997). De folkhemske. Parnass 1997:3, s. 24-27

Greider, Göran (1994). Vem äger en nationalskald? Det levande löftet. Om realismen, demokratin och folkhemmet. Stockholm

Liedman, Sven-Eric (2000). Ekelöf, solidaritetten och folkhemmet. Röster om Gunnar Ekelöf. ABF, Stockholm, 76 s. 14-24

 

 

  

   Foto: Berndt Klyvare 

 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

       Psykologi, Sociologi

Verk av Ekelöf

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf