Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

TRO

Hedenius, Ingmar (1959). De religiöst oskyldiga. Tro och livsåskådning. Bonnier, s. 15-20

MYSTIK

Lindegren, Erik (1948). Gunnar Ekelöf – en modern mystiker, Kritiskt 40-tal, s.282-303 

ÖGAT

Lennartsson, Eva-Lisa (1977). Ögat i Gunnar Ekelöfs diktning. Horisont, årg. 24, 3, s. 4-12

JUNGFRUN

Ekner, Reidar (1990). Madonnan och Ekelöf. Svenska Dagbladet. 23/12, s. 10-11

Jacobsson, M. (1996). Du är modern som är jungfru : En läsning av två dikter från Gunnar Ekelöfs Diwandiktning utifrån hypogrammet Jungfr-Modern. TfL 1-25, s. 27-52

Landgren, Bengt (1969). Jungfrun, döden och drömmarna. En studie i Ekelöf’s Diwantrilogi. Samlaren; 90, s. 52-110

Mesterton, Agnes (2010). Jungfrun - sensualism och mystik : Artemistemplet i Sardes 15 september 2010. Parnass, nr. 4, s. 12-1

Wigforss, Brita (1980). Mellan riddaren och draken i Gunnar Ekelöfs ”Tag och skriv”. Radix.Tidskrift för humanism, nr. 3-4, årg. 3, s. 68-165

LIV & DÖD

Nilsson, Stefan (1975). Om kretsloppet i Gunnar Ekelöfs diktning. Lyrikvännen, nr. 2, s. 19-27

ORFISK RETRÄTTE

Algulin, Ingemar (1977). Den orfiska reträtten. Studier i svensk 40-talslyrik och dess litterära bakgrund, Stockholm

PRIMITIVISM

Printz-Påhlson, Göran (1958). Petronii drömmar. Ord & bild, s.11-21

Printz-Påhlson, Göran (1958). Diktarens kringkastade lemmar. Solen i spegeln. Stockholm, s.86-143

Eriksson, Leif (1975). Primitivismen i Strountes. Tidskrift för litteraturvetenskap. 1973-1974, 4, s. 223-237

NIHILISM

Fehrman, Carl (1946). Teknik och tradition hos Gunnar Ekelöf. Svensk Litteraturtidskrift 1940, s. 97-117

Olsson, Anders (1980). Ekelöfs nej. BLM, 6, s. 339-347 (Mälden mellan stenarna. Bonnier, 1981)

Olsson, Anders (1997). Poesi och nihilism. Tidskrift för litteraturvetenskap, 26, 3/4, s. 3-18

ANTIIDEALISM

Bergsten, Staffan (1971). Jaget och världen. Uppsala, s. 65-69

 

 

  

   Foto: Berndt Klyvare 

 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

       Religion, Filosofi

Verk av Ekelöf

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf