Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Redaktionella och översatta verk

Fransk surrealism (1933); (1962);

Hundra år modern fransk dikt (1934);

Ung dikt (1940);

André Malraux: Förtvivla ej (1944); (1957);

Gustave Flaubert: November (1946);

Antoine de Saint-Exupéry: Postflyg syd (1960);

Livet i ett svunnet Stockholm (1963);

Nelly Sachs: Glödande gåtor (1966);

Stagnelius: Dikter i urval (1968);

Posthumt

Partitur (1969) ed. Ingrid Ekelöf;

Lägga patience (1969) ed. Reidar Ekner;

En självbiografi (1971) ed. Ingrid Ekelöf;

En röst (1972) ed. Ingrid Ekelöf;

Grotesker (1981) ed. Roger Fjällström;

Brev 1916-68 (1989) ed. Carl Olov Sommar;

Drömmen om Indien (1989) ed. Carl Olov Sommar;

Skrifter Vol 1-8 (1991-93) ed. Reidar Ekner;

Gunnar Ekelöf i Sveriges radio Vol. 1-3 (2000);

Krönikor i Svenska familjetidningen 1940-43 (2001);

Kritiker i BLM (2003) ed. Magnus Halldin & Lars Gustafsson;

Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter (2003) ed. Göran Martling;

Diwantrilogien (2006) ill. Lena Cronqvist;

 

 

 

 

 

  

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Recensioner av verk

sent på jorden (1932); (1952); (1962);

Dedikation (1934);

Sorgen och stjärnan (1936);

Köp den blindes sång (1938);

Färgesång (1941); (1961);

Promenader 1941); (1963);

Non serviam (1945);

Utflykter (1947); (1963);

Dikter (1949); (1956); (1965);

Om hösten (1951);

Strountes (1955); (1966);

Blandade kort (1957); (1967);

Verklighetsflykt (1958);

Opus incertum (1959);

En Mölna-elegi (1960);

En natt i Otocac (1961);

En natt vid horisonten (1962);

Diwan över fursten av Emgion (1965);

Sagan om Fatumeh (1966);

Vägvisare till underjorden (1967);

 

 

 

 

 

 

 

 

SENT PÅ JORDEN (1932)

- Blomberg, E. (23.05.32). Socialdemokraten;

- D[iktoniu]s, [E.] (15.06.32). Arbetarbladet, Helsingfors;

- E[kelun]d, E. (1932). Nya Argus, årg. 25, nr. 12, s. 154;

- G[arpe], J. (1934). Biblioteksbladet, årg. 19, nr. 2, s. 69;

- [Hellkvist, Gösta] Kin (06.06.32). Norrlandsposten;

- L[jungdal], A. (1933). Clarté, årg. 10, nr. 1, s. 26;

- Schiller, H. (12.07.32). Sydsvenska Dagbladet Snällposten;

- Svanberg, V. (1933). Tiden, årg. 25, nr. 1, s. 36;

- S[vensson], G. (1932). BLM, årg. 1, nr. 5, s. 74;

- Selander, S. (06.06.32). Dagens Nyheter;

- Ö[sterling], A. (04.08.32). Svenska Dagbladet;

se sent på jorden (1952). og (1962).

FRANSK SURREALISM (1933)

- Blomberg, E. (19.10.33). Socialdemokraten;

- Bolander, C.-A. (21.11.33). Dagens Nyheter;

- Bonus vir (1933). Fönstret; årg. 4, nr. 9, s. 22;

- [Ekström, Arthur] abu hassan (17.02.34). Svenska Pressen, Helsingfors

- Harrie, I. (28.09.33). Göteborgs Handels- o. Sjöfartstidning;

DEDIKATION (1934)

- Blomberg, E. (03.12.34). Socialdemokraten;

- B[aeckströ]m, B. (05.12.34). Göteborgs Handels- o. Sjöfartstidning;

- Dh[ejn]e, H. (28.10.34). Sydsvenska Dagbladet Snällposten;

- Diktonius, E. (22.10.34). Arbetet, Malmö;

- Diktonius, E. (24.10.34). Arbetarbladet, Helsingfors;

- Elovson, H. (1937). Folklig kultur, årg. 2, nr. 9, s. 334-336;

- F., S. (16.10.34). Sundsvallsposten;

- G-k, R. (14.11.34). Uppsala Nya Tidning;

- G[illb]y, J[ohannes] (03.11.34). Hallands Folkblad;

- G[illb]y, J[ohannes] (03.11.34). Skånska Socialdemokraten;

- G[illb]y, J[ohannes] (03.11.34). Smålands Folkblad;

- Jändel, R. (1935). Frihet, årg. 17, nr. 3, s. 14;

- K., A. (03.11.34). Östergötlands Dagblad

- K[utter], H[ans] (24.10.34). Hufvudstadsbladet, Helsingfors;

- Kåre, A. (02.05.34). Arbetet, Malmö;

- Linder, E. Hj. (24.10.34). Svenska Morgonbladet;

- L[indströ]m, E. (1935). Biblioteksbladet; årg. 20, nr. 7, s. 273;

- Lo-Johansson, I. (1934). Folkbladet, årg. 5, nr. 49, s. 8;

- Lundkvist, A. (1935). Karavan, nr. 1, s. 98-100;

- Malmberg, Bertil (1934). BLM, årg. 3, nr. 8, s. 66;

- [Malmström, Edwin] Silvio (25.10.34). Ny Tid;

- N[erman], T[ure] (16.03.35). Folkets Dagblad;

- O[lsson], H[a]g[a]r (10.11.34). Svenska Pressen;

- O[lsson], H[a]g[a]r (17.11.34). Tidevarvet, årg. 12, nr. 42;

- R[önblo]m, [Hans-Krister] (08.12.34). Västerbottens-Kuriren;

- Rydsjö, D. (19.12.34). Lunds Dagblad;

- S[elande]r, S. (22.10.34). Dagens Nyheter;

- Silfverstolpe, G. M. (31.10.34). Stockholms-Tidningen;

- Svanberg, N. (1935). Ord och Bild, årg. 44, nr. 3, s. 176;

- Svedfelt, T. (14.10.34). Aftonbladet;

- W[idehag], S. B[engt] (16.10.34). Nya Dagligt Allehanda;

- Österling, A. (06.10.34). Svenska Dagbladet;

HUNDRA ÅR MODERN FRANSK DIKT (1934)

- Bergström, I. (02.04.35). Ny Tid;

- Blomberg, E. (22.03.35). Socialdemokraten;

- Diktonius, E. (05.04.35). Arbetet, Malmö;

- Hällström, Raoul af (16.07.35). Svenska Pressen, Helsingfors;

- Hirschfeldt, L. (06.07.35). Sundsvallsposten;

- Kåre, A. (07.03.35). Arbetet, Malmö;

- Lundkvist, A. (1935). BLM, årg. 4, nr. 3, s. 68

- N[erman], T[ure] (16.03.35). Folkets Dagblad;

- R[inma]n, S. (1935). Biblioteksbladet, årg. 20, nr. 5, s. 184;

- W[idehag], B[engt] (11.06.35). Ny Dag;

- Ö[sterling], A. (17.02.35) Svenska Dagbladet;

SORGEN OCH STJÄRNAN (1936)

- Bergmman, B. (11.11.36). Dagens Nyheter;

- Blomberg, E. (05.12.36). Socialdemokraten;

- Bmn, B. (18.12.36). Morgon-Tidningen, Göteborg;

- B[æckströ]m, B. (14.12.36). Göteborgs Handels- o. Sjöfartstidning;

- Dh[ejn]e, H. (18.11.36). Sydsvenska Dagbladet Snällposten;

- Diktonius, E. (24.11.36). Arbetet, Malmö;

- E[nckell], R[abbe] (22.11.36). Hufvudstadsbladet, Helsingfors;

- Edfelt, J. (1937). BLM, årg. 6, nr. 1, s. 65;

- Elovson, H. (1937). Folklig kultur, årg. 2, nr. 9, s. 334-336

- Eriksson, H. (09.01.37). Templar-Kuriren;

- E[kelun]d, E. (1937). Nya Argus, årg. 30, nr. 9, s. 117-118;

- G-k., R. (03.12.36). Uppsala Nya Tidning;

- J[anson], T[ure] (18.12.36). Aftonbladet;

- Kjellgren, J. (1936). Konsumentbladet, årg. 23, nr. 50, s. 13;

- K., A. (19.12.36). Östergötlands Dagblad

- Lindberger, Ö. (1937). Studiekamraten, årg. 19, nr. 22, s. 339-340;

- M[alm], E. (1937). Biblioteksbladet, årg. 22, nr. 3, s. 125;

- Malmberg, B. (17.11.36). Nya Dagligt Allehanda;

- Ollén, G. (19.16.36). Svenska Morgonbladet;

- Olsson, H. (19.12.36). Svenska Pressen, Helsingfors;

- S[elande]r, S. (23.12.36). Svenska Dagbladet;

- Silfverstolpe, G. M. (19.12.36). Stockholms-Tidningen;

- Svanberg, N. (1937). Ord och Bild, årg. 46, nr. 5, s. 280;

- V[ennber]g, K. (16.06.36). Smålänningen;

- V[ennber]g, K. (19.06.36). Värnamo Nyheter;

KÖP DEN BLINDES SÅNG (1938)

- Bergström, C. O. (23.12.38). Örebro Dagblad;

- Bernholm, B. (22.12.38). Borlänge Tidning;

- Blomberg, E. (26.11.38). Nattligt evangelium. Socialdemokraten;

- Bmn, B. (22.12.38). Morgon-Tidningen, Göteborg;

- B[æckströ]m, B. (31.12.38). Göteborgs Handels- o. Sjöfartstidning;

- Cad (05.12.38). Lunds Dagblad;

- D., R. (1938). Helsingfors-Journalen, nr. 25, s. 816;

- Dh[ejn]e, H. (26.11.38). Sydsvenska Dagbladet Snällposten;

- Diktonius, E. (24.12.38). Arbetet, Malmö;

- Edfelt, J. (1938). BLM, årg. 7, nr. 10, s. 783-784;

- E[lfelt], K[jeld] (03.03.38). Berlingske Aftenavis, København;

- F[lyg], N[ils] (02.12.38). Folkets Dagblad;

- Grundström, H. (08.01.39). Reformatorn;

- Helén, G. (23.12.38). Katrineholms-Kuriren;

- J-n., H. (28.11.38). Gotlands Allehanda;

- Kjellgren, J. (10.12.38). Nya Norrland;

- L[oos], V[iggo] (20.12.38). Norrköpings Tidningar;

- Lagercrantz, O. (1939). Ord och Bild, årg. 48, nr. 6, s. 312-313;

- L[ied]g[re]n, [Emil] (23.12.38). Vestmanlands Läns Tidning;

- Linder, E. Hj. (15.12.38). Svenska Morgonbladet;

- Lindström, A. (23.12.38). Härnösandsposten;

- M[alm], E. (1939). Biblioteksbladet, årg. 24, nr. 2, s. 70;

- E[nglun]d, N[ils] (09.01.39). Norrlands-Posten;

- Nerman, T. (1938). Folklig kultur, årg. 3, nr. 10, s. 373-374;

- Olsson, H. (27.11.38). Hufvudstadsbladet, Helsingfors;

- Ridderstad, S. (06.12.38). Östgöta-Correspondenten;

- S[elande]r., J. A. (21.12.38). Eskilstuna Kuriren;

- Selander, S. (19.11.38). Svenska Dagbladet;

- S[öderhiel]m., K[ai] (26.11.38). Svenska Pressen, Helsingfors;

- W[ideha]g., B[engt] (17.11.38). Göteborgs Morgonpost;

- Å[lenius], N[ils] (22.12.38). Uppsala Nya Tidning;

UNG DIKT (1940)

- Anon. (01.10.40). Skånska Dagbladet;

- Ahlgren, S. (17.10.40). Arbetet, Malmö;

- Amenius, R. (30.10.40). Socialdemokraten;

- B[ergman], B. (14.10.40). Dagens Nyheter;

- B[ergström], C. O. (23.12.40). Örebro Dagblad;

- Dh[ejn]e, H. (05.10.40). Sydsvenska Dagbladet Snällposten;

- Diktonius, E. (23.10.40). Arbetarbladet, Helsingfors;

- E., J. (21.02.40). Nya Kristinehamns-Posten;

- Edfelt, J. (1940). BLM, årg. 9, nr. 9, s. 707;

- [Eurenius, Wilhelm] -ius (09.11.40). Blekinge Läns Tidning;

- Fries, E. (04.12.40). Östergötlands Dagblad;

- Gierow, K. R. (13.10.40). Nya Dagligt Allehanda;

- Helén, G. (18.12.40). Katrineholms-Kuriren;

- J., C. H. (02.11.40). Nya Norrland;

- L[ied]g[re]n, [Emil] (19.10.40). Vestmanlands Läns Tidning;

- L[indströ]m, A. (12.10.40). Härnösandsposten;

- M-n., G. (1941). Blå Bandet, årg. 6, nr. 1, s. 27;

- Nohrborg, W. (07.10.40). Falu Kuriren;

- O., N. P. (21.05.41). Torsbyposten;

- Silvio (16.10.40). Ny Tid;

- T[igerstedt], E. N. (02.11.40). Svenska Pressen, Helsingfors;

- V., E. (23.11.40). Folket;

- V[etterlund], F. (1940). Biblioteksbladet, årg. 25, nr. 7, s. 319;

- W[ideha]g., B. (?). Göteborgs Morgonpost;

- Å[lenius], N[ils] (12.10.40). Uppsala Nya Tidning;

- Österling, A. (27.10.40). Stockholms-Tidningen;

FÄRJESÅNG (1941)

- Anon. (1941). Morgonbris, årg. 37, nr. 12, s. 2, 30;

- Ahlgren, S. (23.10.41) Arbetet, Malmö;

- Arvidsson, S. (12.12.41). Nya Norrland [m.fl. tidn.]

- -be (15.11.41) Hallandsposten

- Beckman, B. (22.11.41). Eskilstuna Kuriren;

- Bmn, B. (18.10.41). Göteborgs-Tidningen;

- B[aeckströ]m, B. (12.12.41). Göteborgs Handels och Sjöfartstidning;

- F., V. R. (28.10.41). Östgöten;

- Gierow, K. R. (28.10.41). Nya Dagligt Allehanda;

- H[arrie] I. (01.12.41). Dagens Nyheter;

- H[edelan]d, G. (22.12.41). Borås Tidning;

- Helén, G. (24.12.41). Katrineholms-Kuriren;

- Helgö (11.12.41). Arbetarbladet, Helsingfors;

- Hildebrand, K. G. (1942). Svensk Tidskrift, årg. 29, nr. 2, s. 135-136;

- Hoogland, C. (1941). Gaudeamus, årg. 18, nr. 8, s. 12;

- J[önsson], G. (10.12.41). Sydsvenska Dagbladet Snällposten;

- Kjellgren, J. (1941). Vi, årg. 28, nr. 47, s. 5, 16;

- Lagercrantz, O. (1942). Ord och Bild, årg. 51, nr. 8, s. 366-367;

- Larsson, A. (11.12.41). Skånska Dagbladet;

- Lgn (27.09.41). Vestmanlands Läns Tidning;

- Lindström, A. 08.11.41). HärnösandsP;

- Ljungdahl, A. (1943). Kulturfront, nr. 3, s. 11;

- Lundkvist, A. (1941). BLM, årg. 10, nr. 8, s. 646-647;

- Lzn, B. (23.10.41). Upsala;

- Neander, H. (03.12.41). Gefle Dagblad;

- Nerman, T. (1942). Folklig kultur, årg. 7, nr. 1, s. 7;

- R[ydsjö], D. (24.12.41). Lunds Dagblad;

- Selander, S. (02.12.41). Svenska Dagbladet;

- Silfverstolpe, G. M. (30.10.41). Stocholms-Tidningen;

- Silvio (18.11.41). Ny Tid;

- Ström, I. (1941). Vår lösen, årg. 32, nr. 12, s. 476;

- T[igerstedt], E. N. (21.12.41). Hufvudstadsbladet, Helsingfors;

- V[ennberg], K. (11.10.41). Arbetaren;

- V[etterlund], F. (1942). Biblioteksbladet, årg. 27, s. 35;

- Å., N. (18.10.41). Uppsala Nya Tidning;

- Åkerhielm, H. (16.10.41). Socialdemokraten;

PROMENADER (1941)

- Abenius, M. (1942). BLM, årg. 11, nr. 4, s. 306;

- A-n (22.12.41). Lunds Dagblad;

- B., H. (28.12.41). Socialdemokraten;

- H[arrie], I. (18.12.41). Dagens Nyheter;

- Hoppe, R. (31.12.41). Socialdemokraten;

- Lundberg, B. (1942). Vi, årg. 29, nr. 3, s. 13;

- N., R. (11.12.41). Östgöta-Correspondenten;

- S[elande]r, S. (15.12.41). Svenska Dagbladet;

- Silvio (08.01.42). Ny Tid;

- S-g, M. (26.02.42). Nya Dagligt Allehanda;

- S., T. (21.12.41). Aftonbladet;

- V[etterlund], F. (1942). Biblioteksbladet, årg. 27, s. 224;

- Ö[sterling], A. (16.12.41). Stockholms-Tidningen;

ANDRÉ MALRAUX: FÖRTVIVLA EJ (1944)

- Brandell, G. (03.11.44). Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning;

- L[indberger], Ö. (1946). Biblioteksbladet, årg. 31, nr. 2-4;

- Lindegren, E. (02.01.45). Expressen;

- Lundkvist, A. (21.10.44). Stockholms-Tidende;

- Selander, S. (21.10.44). Svenska Dagbladet;

- Wizelius, I. (02.11.44). Dagens Nyheter;

- Zennström, P.-O. (09.11.44). Ny Dag;

- Zennström, P.-O. (10.11.44). Ny Dag;

- Zennström, P.-O. (04.01.45). Ny Dag;

- Zetterholm, T. (1944). BLM, årg. 13, nr. 10, s. 813-814

NON SERVIAM (1945)

- Axelson, S. (14.12.45). Östgöten;

- Bernholm, B. (04.02.46). Bolänge;

- Bernholm, B. (11.06.46). Fagersta-Posten;

- Björck, S. (12.12.45). Arbetet, Malmö;

- Brantzeg, N. (20.04.46). Verdens Gang, Oslo;

- B[æckströ]m, B. (18.12.45). Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning;

- Carlson, S. (1946). Skogsindustriarbetaren, årg. 10, nr. 6, s. 20;

- Dh[ejn]e, H. (13.12.45). Sydsvenska Dagbladet Snällposten;

- Edfelt, J. (03.12.45). Dagens Nyheter;

- Erikson, B. (1957). Bokvännen, årg. 12, nr. 10-11, s. 275-278;

- Fehrman, Carl (1946). Svensk Litteraturtidskrift, årg. 9, nr. 3, s.97-117

- Gedda, B. (18.12.45). Ny Tid;

- Gunnarsson, G. (1946). Jämtlands Folkblad, nr. 9

- H., O. (04.01.45). Helsingborgs Dagblad;

- Harrie, I. (29.11.45). Expressen;

- H[elé]n, G. (1946). Röster i Radio, årg. 13, nr. 2, s. 22;

- H-m, E. (20.12.45). Uppsala Nya Tidning;

- Holmqvist, Bengt (1947). Nya Argus, Helsingfors, årg. 40, 13, s. 192-198;

- L., V. (13.12.44). Norrköpings-Tidningar;

- Lagercrantz, O. (1946). Ord och Bild, årg. 55, nr. 3, s. 148-150;

- L[indberger], Ö. (1946). Biblioteksbladet, årg. 31, nr. 7-8, s. 329;

- Lindegren, E. (31.12.45). På väg mot instrumentallyriken. Aftontidningen;

- Lindström, A. (21.12.45). Västerviks Tidningen [bilaga];

- Lundkvist, A. (30.11.45). Stockholms Tidende;

- Nerman, T. (1946). Folklig kultur, årg. 11, nr. 1, s. 4-7;

- Parland, R. (15.05.46). Arbetarbladet, Helsingfors;

- Selander, S. (03.12.45). Svenska Dagbladet;

- Svensson, G. (24.12.45). Verdens Gang, Oslo;

- Wahlund, P. E. (1946). Polstjärnan, årg. 51, nr. 3, s. 13;

- Vennberg, K. (1945). BLM, årg. 14, nr. 0, s. 870-873;

- Z. (10.12.45). Ny Dag;

- Åkerhielm, H. (17.12.45). Morgon-Tidningen;

GUSTAVE FLAUBERT: NOVEMBER (1946).  [Illustrationer: Bertil Bull Hedlund]

- Asplund, K. (30.12.46). Svenska Dagbladet;

- H[olmber]g, O. (22.12.46). Dagens Nyheter

UTFLYKTER (1947)

- B[ergström], C. O. (16.12.47). Nerikes Allehanda;

- Bengtsson, R. (04.12.47). Aftonbladet;

- Björck, S. (1948). Ord och bild, årg. 57, nr. 8-9, s. 319;

- C[arli]d, G. (1948). Biblioteksbladet, årg. 33, nr. 7, s. 243;

- Carlson, S. (20.11.47). Morgon-Tidningen;

- Ceder, L. (1948). Stormklockan, nr. 6-7;

- Dh[ejn]e, H. (06.12.47). Sydsvenska Dagbladet Snällposten;

- Ehnmark, E. (1948). Svensk Tidskrift, årg. 35, nr. 1, s. 77-78;

- G., C.-F. (16.12.47). Hagfors Tidning;

- G[oland], E. (1948). Skogsindustriarbetaren, årg. 12, nr. 5, s. 14;

- Grönberg, A. (23.12.47). Dala-Demokraten;

- Gunnarsson, G. (1948). Folkviljan, nr. 11;

- H[edelan]d, G. (24.12.47). Borås Tidning;

- Hjern, K. (18.12.47). Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning;

- Hulthén, K. (16.01.48). Västgöta Demokraten;

- Ivar (01.03.48). Sydöstra Sveriges Dagblad;

- Kamras, H. (1948). Samtid och Framtid, årg. 5, nr. 5, s. 271-272;

- Lagercrantz, O. (1947). BLM, årg. 15, nr. 10, s. 830-831;

- Lindberger, Ö. (1948). Vi, årg. 35, nr. 6, s. 15;

- Lundkvist, A. (19.11.47). Stockholms-Tidningen;

- N-m, J. (22.12.47). Bergslagsposten;

- Nordström, Kj. (12.12.47). Östgöta-Correspondenten;

- Palmlund, E. (30.11.47). Arbetet, Malmö;

- P[ettersson], E. (07.12.47). Göteborgs-Tidningen;

- R., B. (1948). Gaudeamus, årg. 25, nr. 1, s. 18;

- R[össel?], J. (20.11.47). Aftontidningen;

- S., N. (24.12.47). Örebro Demokraten;

- S[elande]r, S. (23.11.47). Skånska Dagbladet;

- Sjr, H. (15.12.47). Arbetarbladet;

- S[tiernste]dt, J. (1948). Ergo, årg. 25, nr. 6, s. 85;

- Söderbergh, B. (19.11.47). Expressen;

- T., P. (16.12.47). Svenska Morgenbladet;

- W[izelius], I. (28.11.47). Dagens Nyheter;

DIKTER (1949)

- Bäckström, L. (07.03.50). Norrlädska Socialdemokraten;

- Bäckström, L. (08.03.50). Norrlädska Socialdemokraten;

- C., S. (10.02.50). Upsala;

- Hedberg, O. (11.04.50). Ekstra Bladet, København;

- Hedberg, O. (19.04.50). Hallandsposten;

- Lagercrantz, O. (12.12.49). Svenska Dagbladet;

- Norman, B. (1950). Skogsindustriarbetaren, årg. 15, nr. 13, s. 27;

- Ringstrøm, K. K. (15.11.51). Morgenbladet, Oslo;

- Sellman, N. G. (10.02.50). Kvällsposten, Malmö;

- Öhquist, G. (01.03.50). Nya Pressen;

OM HÖSTEN (1951)

- A., B. (22.12.51). Östgöten;

- A., R. (1952). Göteborgske spionen, årg. 17, nr. 1, s. 26;

- Alfons, S. (17.12.51). Expressen;

- Andersen, J. L. (22.03.52). Berlingske Aftenavis, København;

- B[ergström], C. O. (10.12.51). Nerikes Allehanda;

- Bengtsson, N. A. (15.01.52). Arbetet, Malmö;

- Berglund, L. (1952). Gaudeamus, årg. 29, nr. 2, s. 19;

- Carlson, H.(01.07.52). Värmlands Folkblad;

- Carlson, S. (1952). Samtiden, Oslo, årg. 61, s. 560-562; Finsk Tidskrift, vol. 151, 1952, nr. 2, s. 73-74

- Cederroth, S. (22.12.51). Uppsala;

- Ch., F. (15.12.51). Östgöta-Correspondenten;

- Connor, H. (02.04.52). NordSverige;

- Edfelt, J. (07.12.51). Ekelöfs nya diktsamling. Dagens Nyheter;

- Eliasson, K.-O. (07.12.51). Svenska Morgonbladet;

- Elmgren, E. (08.12.51). Göteborgs-Tidningen;

- Enchell, R. (09.02.52). Hufvudstadsbladet, Helsingfors;

- Fehrman, C. (07.12.51). Sydsvenska Dagbladet Snällposten; SLT, årg. 15, 1952, nr. 1, s. 37-40;

- F[oonsmark], H. B. (25.02.52). Information, København;

- Gedda, B. (1952). Clarté, årg. 25, nr. 2-3, s. 33;

- Goland, E. (1952). Beklädnadsfolket, årg. 9, nr. 3, s.7;

- Gustafson, I. (05.12.51). Kvällsposten, Malmö;

- H[edelan]d, G. (23.12.51). Borås Tidning;

- Holmqvist, B. (07.12.51). Stockholms-Tidningen;

- Ivre, I. (1952). Folklig kultur, årg. 17, nr. 4, s. 94-96;

- Janzon, Å. (1951) BLM, årg. 20, nr. 10, s. 773-774;

- Jändel, B. (21.12.51). Norrköpings Tidningar;

- Laitinen, K. (11.04.52). Helsingin Sanomat;

- Liffner, A. (07.12.51). Sångaren som mångfaldens fursta. Aftonbladet;

- Lindberger, Ö. (1952). Vi, årg. 39, nr. 20, s.14;

- Lindqvist, E. (20.12.51). Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning;

- Lm., A. (17.12.51). Västerviks Tidningen;

- L-n., A. (15.03.52). Kuriren, Uddevalla;

- Lundkvist, A. (07.12.51). Morgon-Tidningen;

- M-n., A. (01.04.52). Lunds Dagblad;

- (13.12.51). Skånska Dagbladet;

- Nordin, Å. (1952). Folket i bild, årg. 18, nr. 18, s. 17;

- Norman, B. (1952). Skogsindustriarbetaren, årg. 17, nr. 5, s. 8;

- Palm, G. (14.12.51). Arbetaren;

- Sanner, B. F. (18.01.52). Sundsvalls Tidning;

- S[elande]r, S. (10.12.51). Svenska Dagbladet;

- Sjödin, S. (07.12.51). Aftontidningen;

- Stiernstedt, J. (1952). Ergo, årg. 29, nr. 5, s. 73, 79;

- Thunberg, L. (29.12.51). Vestmanlands Läns Tidning;

- T[igerstedt], E. N. (1952). Samtid och Framtid, årg. 8, nr. 3, s. 180-181;

- T-t., L. (03.02.52). Sundsvall Tidning;

- Wittrock, U. (07.12.51). Uppsala Nya Tidning;

- Zetterholm, T. (1951). Idun, årg. 64, nr. 52, s. 22;

- Ö[stling], G. (1952). Biblioteksbladet, årg. 37, nr. 4, s. 184;

SENT PÅ JORDEN (1952)

- Bergmark, T. (22.06.52). Dagens Nyheter, s. 4; Paletten årg. 14, nr 2, s. 61;

       - Ekelöf, G. (24.06.52). Dagens Nyheter;

       - Baeckström, T. (17.11.52). Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning,

STROUNTES (1955)

- Ahlberg, A. (22.12.55). Dala-Demokraten;

- Anderg, R. (11.12.55). Göteborgs-Posten;

- Andersen, J. L. (21.01.56). Berlingske Aftenavis, København;

- Aspeln, K. (29.11.55). Ny Dag;

- Aspeln, K. (14.12.55). Arbetartidningen;

- Bergström, C. O. (04.11.55). Nerikes Allehanda;

- Borggård, A. (10.02.56). Östgöta-Correspondenten;

- Bäckström, L. (15.11.55). Uppsala Nya Tidning;

- Bäckström, L. (12.12.55). Norrlädska Socialdemokraten;

- Lagercrantz, Olof (04.11.55). Gunnar Ekelöf och Strountes. Dagens Nyheter;

- Laitinen, K. (28.06.56) Helsingin Sonomat;

- Larsson, S. (1955). Röster i Radio, årg. 22, nr. 50, s. 3;

- Liffner, A. (03.11.55). Aftonbladet;

- Linder, E. Hj. (06.11.55). Stockholms-Tidningen;

- Lindqvist, E. (07.12.55). Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning;

- Lindström, H. (07.11.55). Svenska Morgonbladet;

- Loewe, W. (14.11.55). Östergötlands Dagblad;

- Lundkvist, A. (1955). Folket i Bild, årg. 21, nr. 51, s. 26;

- Lång, H. (03.02.56). Skånska Dagbladet;

- Löfgren, L. (13.01.56). Värmlands Folkblad;

- Manelius, T. (03.02.56). Suomen Sosialidem.;

- Mdr., M. (09.11.55) Norrlands-Posten;

- Norman, B. (1955). Vi, årg. 42, nr. 49, s. 24

- Oijens, H. (1956). Folklig kultur, årg. 21, nr. 1-2, s. 17;

- Palmlund, E. (27.11.55). Arbetet, Malmö;

- Printz-Påhlson, G. (04.11.55). Kvällspoten, Malmö;

- Rying, M. (1956). Clarté, årg. 29, nr. 1, s. 27;

- Sjödin, S. (07.11.55). Aftontidningen;

- Sjödin, S. (1956). Metallarbetaren, årg. 67, nr. 4, s. 4;

- Skrede, R. (08.02.56). Dagbladet, Oslo;

- Strömstedt, B. 03.11.55). Expressen;

- Thörngren, T. (13.11.55). Göteborgs-Tidningen;

- Tigerstedt, E. N. (1956). Samfund och Folk, årg. 12, nr. 2, s. 88-89;

- Wall, K. G. (1956). Perspektiv, årg. 7, nr. 4, s. 178-180;

- W[illne]r, S. (1956). Argus, årg. 49, nr. 14, s. 196-197;

DIKTER. 1932-51. (1956). [Omslagsteckning: Yngve Berge]

- Ahlberg, F. (11.05.56). Aftonposten;

- B[erggre]n, G. (1956). Biblioteksbladet, årg. 41, s. 746;

- Bäckström, L. (29.05.56). Uppsala Nya Tidning; UNT, 7/8;

- H[edelan]d, G. (23.04.56). Borås Tidning;

- Jändel, B. (05.06.56). Norrköpings Tidningar;

- Palmlund, E. (25.05.56). Arbetet, Malmö;

- Thompson, L. S. (1957). Books Abroad, vol. 31, nr. 4, s. 370;

- Torhamn, U. (17.04.56). Dagstidningen Arbetaren;

BLANDADE KORT (1957).

- Abenius, M. (1957). BLM, årg. 26, nr. 10, s. 913-914;

- Andersson, H. F. (1958). Samfund och Folk, årg. 15, nr. 1, s. 57;

- Bianchini, B. (29.07.58). Norrköpings Tidningar;

- Borggård, A. (07.11.57). Östgöta-Correspondenten;

- Brandell, G. (25.10.57). Svenska Dagbladet;

- Bäckström, L. (30.11.57). Uppsala Nya Tidning; Röster i Radio, årg. 24, nr. 47, s. 43;

- C[arpelan], B. (27.10.57). Hufvudstadsbladet, Helsingfors;

- Cederroth, S. (07.12.57). Jordbrukarnes Föreningsblad;

- Christie, E. (17.12.57). Aftenposten, aftennr;

- Eklundh, B. (11.11.57). Göteborgs-Tidningen;

- Eriksson, G. O. (14.11.57). Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning;

- Fröier, L. (07.02.58). Arbetet, Malmö;

- Gren, P. (02.01.58). Helsingborgs Dagblad;

- H., E. (20.11.57). Östgöten;

- H[edelan]d, G. (23.12.57). Borås Tidning;

- Holmberg, O. (25.10.57). Dagens Nyheter;

- Houm, Ph. (08.03.58). Dagbladet, Oslo;

- Hökby, N.-G. (26.10.57). Gefle Dagblad;

- [H]öö[g], [L]. (08.11.57). Vestmanlands Läns Tidning;

- Ivarsson, N. I. (30.10.57). Sydsvenska Dagbladet Snällposten;

- Johansson, S. (1957). Ergo, årg. 34, nr. 15, s, 19;

- Lindberger, Ö. (1958). Vi, årg. 45, nr. 1, s. 23;

- Lindblom, P. (04.11.57). Morgon-Tidningen;

- Lindström, Å. (18.12.57). Expressen;

- Lång, H. (24.04.58). Skånska Dagbladet;

- Manelius, T. (27.02.58). Päivän Sanomat;

- Nerman, B. (1957). Perspektiv, årg. 8, nr. 10, s. 466;

- Nordberg, C.-E. (1958). Folket i Bild, årg. 25, nr. 19, s, 28;

- N[orman?], B. (1958). Kommunalarbetaren, nr. 15, s. 15;

- Oijens, H. (1958). Folklig kultur, årg. 23, s. 103-104;

- P[alm]b[or]g, N. (1958). Biblioteksbladet, årg. 43, s. 614;

- Palmgren, L. (05.11.57). Dagstidningen Arbetaren;

- Printz-Påhlson, G. (25.03.58). Kvällsposten, Malmö;

- S[ellin], Å. G. (13.01.58). Gotlands Folkblad;

- Tuominen, M. (18.02.58). Nya Pressen;

- Watz, S. (25.10.57). Sundsvall Tidning;

- Willner, S. (13.11.57). Västra Nyland;

- Zetterholm, T. (1957). Idun, årg. 70, nr. 46, s. 40;

- Österling, A. (07.11.57). Stockholms-Tidningen;

ANDRÉ MALRAUX: FÖRTVIVLA EJ (1957). [/Nun Ekelöf]

- Berner, R. (28.02.58). Arbetet, Malmö;

- Bengtsson, N. A. (26.10.57). Sydsvenska Dagbladet Snällposten;

- Lagercrantz, O. (04.10.57). Dagens Nyheter;

       - H. Sten. (05.10.57). Expressen;

       - O Lagercrantz. (06.10.57). Dagens Nyheter;

       - H. Sten. (06.10.57), Expressen;

- Lindblom, P. (09.11.57). Morgon-Tidningen;

- Löfgren, C. G. (27.08.57). Dagstidningen Arbetaren [?];

- Ö[sterling], A. (07.10.57). Stockholms-Tidningen

VERKLIGHETSFLYKT (1958). [Vinjett: Bertil Bull Hedlund]

- Baude, H. (1959). Biblioteksbladet, årg. 44, s. 122;

- C[arpelan], B. (20.12.58). Hufvudstadsbladet, Helsingfors;

- Ekerwald, C. G. (01.12.58). Östersunds-Posten;

- Eriksson, G. (01.12.58). Västerbottens-Kuriren;

- Hökby, N.-G. (21.11.58). Gefle Dagblad;

- I[varss]on, N. I. (16.12.58). Sydsvenska Dagbladet Snällposten;

- Kihlman, C. (28.01.59). Nya Pressen;

- Oijens, H. (27.11.58). Arbetet, Malmö; Folklig kultur, årg. 24, nr. 1, s. 16, 31;

- Printz-Påhlson, G. (29.01.59). Kvällsposten, Malmö;

- Solumsmoen, O. (14.07.59). Arbeiderbladet, Oslo;

- Tunving, L. H. (21.11.58). Helsingborgs Dagblad;

- Wallqvist, Ö. (1959). Lantarbetaren, årg. 44, febr., s. 20;

OPUS INCERTUM (1959)

- Adlerberth (1960). Biblioteksbladet, årg. 45, s. 136-137;

- Andrén, G. (05.11.59). Ny Tid;

- A[spelin], K. (1959). Clarté, årg. 32, nr. 4, s. 28-29;

- Bergström, C. O. (02.11.59). Nerikes Allehanda;

- Berman, N. (07.11.59). Östergöta Folkblad;

- Björkstén (05.11.59). Norrköpings Tidningar-Östergötlands Dagblad;

- Boorggård, A. (18.01.60). Östgöta-Correspondenten;

- Brostrøm, Torben. (25.01.60). Meningsløshedens mening. Information;

- Carlson, S. (1959) Folket i bild, årg. 26, nr. 51, s. 14;

       - Uusi Suomi, (14.02.60). ?

- Carpelan, B. (31.10.59). Hufvudstadsbladet, Helsingfors;

- Cederroth, S. (1960). Jordbrukarnes Föreningsblad, årg. 61, nr. 7, s. 5;

- Dhhejne, H. (30.10.59). Sydsvenska Dagbladet Snällposten;

- Ekerwald, C.-G. (02.11.59). Östersunds-Posten;

- Ekman, K. (30.10.59). Gefle Dagblad;

- Eriksson, G. (04.11.59). Västerbottens-Kuriren;

- Eriksson, G. O. (30.10.59) Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning;

- Espmark, Kjell (1959). Den brokiga muren. BLM, årg. 28, nr. 10, s. 884-886;

- Foerster, S. (1960). Lantarbetaren, årg. 45, nr. 1, s. 17;

- Forssell, L. (29.10.59). Expressen;

- Halldén, R. (30.10.59). Uppsala Nya Tidning;

- Heyman, V. (1959). Arbetaren, årg. 38, nr. 45, s. 4;

- Holmqvist, Bengt (30.10.59). Gunnar Ekelöfs nya dikter. Dagens Nyheter;

- Janzon, Å. (30.10.59). Svenska Dagbladet; - Poeternas himmel, Stockholm, 1961, s. 69-75;

- Jändel, B. (1960). Perspektiv, årg. 11, nr. 1, s. 34-35;

- Kihlman, G. (29.12.59). Nya Pressen;

- Ladulås, K. (03.02.60). "Korridor" Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning;

- Laitinen, K. (1960). Kulturkontakt, årg. 7, nr. 1, s. 43-46;

- L[arsso]n, L. R. (30.10.59). Borås Tidning;

- Leiser, E. (1959) Tiden, årg. 51, nr. 9, s. 573-574;

- Levin-Ljung, D. (30.10.59). Arbetarbladet;

- L[iljegre]n, A. (12.11.59). Örebro-Kuriren;

- Linder, E. Hj. (30.10.59). Göteborgs-Posten;

- Lindberger, Ö. (1959). Vi, årg. 47, nr. 50, s. 44;

- Lindkvist, K. G. (08.01.60). Sydöstra Svenska Dagblad;

- Lindström, A. (12.12.59). Västerviks-Tidningen;

- Lundkvist, A. (30.10.59). Stockholms-Tidningen;

- Lång, H. (30.10.59) Skånska Dagbladet;

- Manelius, T. (06.01.60). Helsingin Sanomat;

- Neiström, A. (03.12.59). Falu Kuriren;

- Norlin, Åke (1960). Mellan liv och död. Skogsindustriarbetaren, årg. 20, nr. 3, s. 26;

- Palmlund, E. (11.12.59). Kvällsposten, Malmö;

- Persson, P. (07.11.59). Dala-Demokraten;

- Printz-Påhlson, G. (30.10.59). Kvällsposten, Malmö;

- Russberg, B. (12.11.59). Norrlädska Socialdemokraten;

- Sanner, F. B. (30.10.59). Sundsvall Tidning;

- Sjögren, L. (17.12.59). Barometern;

- Skrede, R. (11.12.59). Dagbladet; Oslo;

- Solumsmoen, O. (11.02.60). Arbeiderbladet, Oslo;

- Stenkvist, J. (20.01.60). Ny Dag; - Arbetartidningen 20/1 1960;

- Söderberg, L. (30.10.59). Arbetet, Malmö;

- Thunberg, L. (03.11.59). Vestmanlands Läns Tidning; - Årsbok för kristen humanism, årg. 22, 1960, s. 222-224;

- Thörngren, T. (05.11.59). Göteborgs-Tidningen;

- Tunving, L. H. (30.10.59). Helsingborgs Dagblad;

- Vennberg, K. (29.10.59). Aftonbladet;

- Willner, S. (03.11.59). Västra Nyland;

- Ydén-Sandgren, L. (28.01.60). Smålands Allehanda;

- Ygeman, I. (26.11.59). Gotlands Allehanda;

VALFRÄNDSKAPER (1960). [Vinjett: Bertil Bull Hedlund]

- Andrae, D. (1960). Samfund och Folk, årg. 17, nr. 4, s. 246;

- Berman, N. (07.05.60). Östergöta Folkblad;

- Bjurman, L. (25.04.60). Sydsvenska Dagbladet Snällposten;

- Borggårg, A. (09.06.60). Östgöta-Correspondenten;

- Branting, J. (23.05.60). Arbetarbladet;

- Bäckström, L. (09.09.60). Uppsala Nya Tidning;

- C[arpelan], B. (30.04.60). Hufvudstadsbladet, Helsingfors;

- Edgren, L. (29.04.60). Örebro-Kuriren;

- Ekerwald, C.-G. (04.05.60). Östersunds-Posten;

- Eklundh, B. (25.04.60). Göteborgs-Tidningen;

- Eriksson, G. (25.04.60). Västerbotten-Kuriren;

- Eriksson, G. O. (25.04.60). Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning;

- Gedda, B. (14.06.60). Ny Tid;

- Harrie, I. (25.04.60). Expressen;

- Henmark, K. (1960). Vår lösen, årg. 51, nr. 5-6, s. 176;

- Heyman, V. (1960). Arbetaren, årg. 39, nr. 19, s. 4;

- H[jalmarsson-]D[ahl], L. (1960). Skogsindustriarbetaren, årg. 25, nr. 15, s. 21;

- Höglund, B. (1960). BLM, årg. 29, nr. 6, s. 499-501;

- Janzon, Å. (25.04.60). Svenska Dagbladet; rättat omtryck 26/4;

- Jonsson, L. [Lasse] (16.05.60). Östgöten;

- Kihlman, C. (10.05.60). Nya Pressen;

- Lagercrantz, O. (25.04.60). Dagens Nyheter; Från Æneas till Ahlin, Sthlm. 1978, 117-121; 

- L[arsso]n, L. R. (03.05.60). Borås Tidning;

- Lindberg, K. S. (30.07.60). Eskilstuna-Kuriren;

- Loewe, W. (27.04.60). Norrköpings Tidningar-Östergötlands Dagblad;

- Lång, H. (25.04.60). Skånska Dagbladet;

- Manelius, T. (07.10.61). Keskisuomalainen;

- O[lofsson], S. (29.07.60). Västergotlands Dagblad;

- Printz-Påhlson, G. (25.04.60). Kvällsposten, Malmö;

- Wall, K.-G. (1960). Biblioteksbladet, årg. 45, s. 698, 700;

- Willner, S. (10.05.60). Västra Nyland;

- Österling, A. (25.04.60). Stocholms-Tidningen;

EN MÖLNA-ELEGI (1960). [Omslag: Vidar Forsberg]

- Andersson, L. H. (04.11.60). Skånska Dagbladet;

- Bergman, P. (1961). Vi, årg. 48, nr. 1, s. 23;

- Bergström, C. O. (07.12.60). Nerikes Allehanda;

- B[erma]n, N. [11.11.60). Östergöta Folkblad;

- Björkstén, I. (15.11.60). Norrköpings Tidningar-Östergötlands Dagblad;

- Borggård, A. (03.12.60). Östgöta-Correspondenten;

- Brostrøm, T. (02.03.61). Mindets poesi. Information, København;

- Carlson, S. (04.12.60). Uusi Suomi;

- Carlson, S. (1961). Syn och segn, s. 222;

- Carpelan, B. (18.11.60). Hufvudstadsbladet, Helsingfors;

- Delblanc, S. (04.11.60). Arbetarbladet;

- Dhejne, H. (04.11.60). Sydsvenska Dagbladet Snällposten;

- Edgren, L. (20.12.60). Örebro-Kuriren;

- Ekerwald, C.-G. (08.11.60). Östersunds-Posten;

- Ekman, K. (10.12.60). Gefle Dagblad;

- Elovson, H. (1960). Anno 60, Malmö/Sthlm., s. 203-204, 206;

- Eriksson, G. (09.11.60). Västerbotten-Kuriren;

- Eriksson, G. O. (04.11.60). Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning;

- Espmark, K. (1960). BLM, årg. 29, nr. 9, s. 773-776;

- Gedda, B. (21.11.60). Ny Tid;

- Gustafsson, L. (04.11.60). Uppsala Nya Tidning;

- Harrie, I. (03.11.60). Expressen;

- Heyman, V. (1960). Arbetaren, årg. 39, nr. 46, s. 4;

- Holmqvist, B. (04.11.60). Dagens Nyheter;

- Holmström, B. (1961). Biblioteksbladet, årg. 46, s. 367;

- Janzon, Å. (04.11.60). Svenska Dagbladet;

- Jonsson, L. [Lasse] (23.11.60). Östgöten;

- Jändel, B. (1960). Perspektiv, årg. 11, nr. 10, s. 465-466;

- L[arsso]n, L. R. (04.10.60). Borås Tidning;

- Larsson, S. (03.11.60). Göteborgs-Tidningen;

  [Staffan Larsson inledde o. kommenterade även ett program i SR där Bengt Ekerot läste ur Elegien]

- Lindberg, K. S. (13.04.61). Eskilstuna-Kuriren;

- Linder, E. Hj. (04.11.60). Göteborgs-Posten;

- Lindgren, R. M. (08.11.60). Dagbladet Nya Samhället, Sundsvall;

- Lundkvist, A. (04.11.60). Stocholms-Tidningen; Vandringar bland böker, Sthlm. 1985, 213-216;

- Manelius, T.(17.04.61). Suomen Sosialidem;

- Palm, G. (03.11.60). Expressen;

- Parland, R. (1961). Samfund och Folk, årg. 18, nr. 1, s. 65-66;

- P[ersso]n, P. (25.11.60). Dala-Demokraten;

- Printz-Påhlson, G. (04.11.60). Kvällsposten, Malmö;

- Russberg, B. (29.11.60). Norrlädska Socialdemokraten;

- Sand, K. A. (09.11.60). Helsingborgs Dagblad;

- Schoolfield, G. S. (1962). Books Abroad, vol. 36, nr. 1, s. 19;

- Skrede, R. (23.12.60). Dagbladet, Oslo;

- Stenbeck, M. (04.11.60). Sundsvalls Tidning;

- Stenkvist, J. (15.05.61). Arbetartidningen;

- T[arkka], [P.] (08.11.60). Helsingin Sanomat;

- Tassing, E. (05.12.60). Droslen, der sang. Berlingske Aftenavis, København;

- Thunberg, L. (05.12.60). Vestmanlands Läns Tidning; Årsbok för kristen humanism, årg. 23, 1961, s. 206-211

- Vennberg, K. (03.11.60). Legenden och texttydarna. Aftonbladet; På mitt samvete, Sthlm. 1987, 203-207;

- W[esterbran]t, L. (28.12.60). Värmlands Folkblad;

- Willner, S. (04.11.60). Västra Nyland;

- Ydén-Sandgren, I. (02.12.60). Smålands Allehanda;

- Zetterholm,, T. (1960). Idun årg. 73, nr. 52, s. 30;

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY: POSTFLYG SYD (1960).

- Holmberg, O. (02.01.61). Dagens Nyheter;

EN NATT I OTOCAC (1961). [Omslag: Vidar Forsberg]

- Bergström, C. O. (07.11.61). Nerikes Allehanda;

- Bjurman, L. (03.11.61). Sydsvenska Dagbladet Snällposten;

- Björkstén, I. (03.11.61). Norrköpings Tidningar-Östergötlands Dagblad;

- Borggård, A. (30.01.62). Östgöta-Correspondenten;

- Brostrøm, T. (13.02.62). Musik for benpibe. Information; Ti års lyrik. Gyldendal, 1966, s.248-251

- Bäckstöm, L. (03.11.61). Uppsala Nya Tidning;

- Carlson, S. (03.11.61). Arbetet, Malmö;

- Edgren, L. (16.01.62). Örebro-Kuriren;

- Einarsson, S. (1962). Books Abroad, vol. 36, no. 3, s. 351;

- Ekerwald, C.-G. (03.11.61). Östersunds-Posten;

- Elovson, H. (1961). Anno 61, Malmö/Sthlm, s. 257;

- Eriksson, G. (09.11.61). Västerbottren-Kuriren;

- Espmark, K. (1961). BLM, årg. 30, nr. 1, s. 817-819;

- Gedda, B. (15.11.61). Ny Tid;

- Gren, P. (03.11.61). Helsingborgs Dagblad;

- Haglund, R. [Oliv] (03.11.61). Borås Tidning;

- Henmark, K (1962). Vi, årg. 49, nr. 4, s. 16;

- Heyman, V. (1961). Arbetaren, årg. 40, nr. 48, s. 11;

- Holmqvist, B. (03.11.61). Dagens Nyheter;

- Höglund, B. (03.11.61). Kvällsposten, Malmö;

- Janzon, Å. (03.11.61). Svenska Dagbladet;

- Larsson, S. (03.11.61). Göteborgs-Tidningen;

- Liffner, A. (06.11.61). Aftonbladet;

- Lindberg, K. S. (11.01.62). Eskilstuna-Kuriren;

- Linder, E. Hj. (06.11.61). Göteborgs-Posten; rättelse 8/11;

- Lindgren, R. M. (28.11.61). Dagbladet Nya Samhället, Sundsvall;

- Lindgren, S. (02.11.61). Nya Pressen;

- L[indströ]m, A. (02.01.62). Västerviks Tidning;

- Lång, H. (08.12.61). Skånska Dagbladet;

- Manelius, T. (12.04.62). Keskisuomalainen;

- Neiström, A. (29.11.61). Falu Kuriren;

- Nordin, Å. (1961). Skogsindustriarbetaren, årg. 26, nr. 25-26, s. 40;

- Rådemyr, C. (17.11.61). Östergotlands Folkblad;

- Sanner, B. F. (03.11.61). Hudiksvalls Tidning; Sundsvalls Tidning 3/11;

- Sjödin, S. (03.11.61). Stockholms-Tidende;

- Sjögren, L. (22.12.61). Barometern;

- Sköld, B. (1962). Biblioteksbladet, årg. 47, nr. 8, s. 611;

- Stenbeck M. (06.11.61). Arbetarbladet;

- Strömstedt, B. (02.11.62). Expressen;

- Tassing, E. (20.11.61). Poesi med dåseoplukker. Berlingske Aftenavis, København;

- Thunberg, L. (03.11.61). Vestmanlands Läns Tidning;

- Wigforss, B. (03.11.61). Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning;

- Willner, S. (01.12.61). Västra Nyland;

- W[inqvis]t, T. (03.02.62). Bohusläningen;

FÄRJESÅNG (1961). [Vinjett: Stig Åsberg]

 

SENT PÅ JORDEN MED APPENDIX OCH EN NATT VID HORISONTEN (1962). [Vinjett: Otto G. Carlsund] 

- Berg, S. (1963). Biblioteksbladet, årg. 48, nr. 4, s. 281-282;

- B[erma]n, N. (22.12.62). Östgöten; Östergöta Folkblad, 22/12;

- Bjurman, L. (03.12.62). Sydsvenska Dagbladet Snällposten;

- Brostrøm, T. (12.03.63). Den gode og den onde cirkel. Information, København;

- Bäckström, L. (16.11.62). Uppsala Nya Tidning;

- Carlson, S. (23.11.62). Arbetet, Malmö;

- Carlson, S. (1963). Folket i bild, årg. 30, nr. 2, s. 15;

- Carpelan, B. (16.01.63). Hufvudstadsbladet, Helsingfors;

- Edgren, L. (24.01.63). Örebro-Kuriren;

- E[klundh], B. (16.11.62). Göteborgs-Tidningen;

- Ekner, R. (1962). BLM, årg. 31, nr. 10, s. 820-823;

- Eriksson, G. (15.12.62). Västerbotten-Kuriren;

- Gustafsson, M. (16.11.62). Expressen;

- Haglund, R. [Oliv] (23.11.62). Borås Tidning;

- Holmqvist, B. (16.12.60). Sveriges Radio P2;

- Isaksson, F. (16.11.62). Dagens Nyheter;

- Janzon, Å. (16.11.62). Svenska Dagbladet;

- Jutterström, S. (1962). Ergo, årg. 39, nr. 29-30, s. 6;

- Leckius, I. (16.11.62). Aftonbladet; Mot ett okänt ljus, Sthlm 1983, s. 92-96;

- Linder, E. Hj. (04.12.62). Göteborgs-Posten;

- Lindgren, R. M. (28.01.63). Dagbladet Nya Samhället, Sundsvall;

- Lindgren, S. (03.12.62). Nya Pressen;

- Lindström, A. (15.12.62). Västerviks Tidning;

- Lundkvist, A. (16.11.62). Stockholms-Tidningen; Vandringar bland böcker, Sthlm 1985, s. 213-216;

- Lång, H. (07.12.62). Skånska Dagbladet;

- Neiström, A. (31.12.62). Falu Kuriren;

- Palmlund, E. (23.12.62). Kvällsposten, Malmö;

- Russberg, B. (23.11.62). Norrlädska Socialdemokraten;

- Segerblom, M. (1963). Ariel, årg. 75, nr. 8, s. 4-5; Västgöta-Demokraten 20/3 1963;

- Stenbeck, M. (13.12.62). Arbetarbladet;

- West[erbrandt], L. (16.11.62). Värmlands Folkblad;

- Wigforss, B. (16.11.62). Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning;

FRANSK SURREALISM (1962).

- Bjurman, L. (03.11.62). Svenska Dagbladet Snällposten;

- Engman, Bo (1962). Lyrikvännen, årg. 9, nr. 5, s. 7-8;

- Haglund, R. [Oliv] (11.11.62). Borås Tidning;

- Hallström, A. (1963). Biblioteksbladet, årg. 48, s. 285;

- Janzon, Å. (16.11.62). Svenska Dagbladet;

- Segerblom, M. (20.03.63). Västergotlands Dagblad;

- Söderberg, L. (04.01.63). Expressen;

- Virdhall, I. (29.04.63). Arbt; 

LIVET I ETT SVUNNET STOCKHOLM (1963). [/Gunnar Reinius]

- Almblad, K.-E. (28.10.63). Svenska Dagbladet;

- Bergengren, K. (25.10.63). Aftonbladet;

- Björsson, N.-E. (07.11.63). Västergotlands Dagblad; Fastighetsarbetaren, 1964, 1, s. 16-17;

- Borggård, A. (19.12.63). Östgöta-Correspondenten;

- Brunius, C. (03.12.63). Expressen;

- Carlsson, H. O. (12.11.63). VästerbK;

- Edman, E. (03.01.64). Uppsala Nya Tidning;

- E[klundh], B. (17.12.63). Göteborgs-Tidningen;

- Norman, B. (07.12.63). Arbetet, Malmö; Dagbladet Nya Samhället, Sundsvall 10/12 1963;

-  Näsström, G. (05.11.63). Stockholms-Tidningen;

- Olsen, T. (1964). Arkitektur, nr. 5, s. 42;

- Rinman, S. (26.11.63). Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning;

- Törnqvist, J. (17.12.63). Kvällsposten, Malmö;

- Zweigbergk, E. v. (05.11.63). Dagens Nyheter;

- Widerberg, B. (29.10.63). Sydsvenska Dagbladet Snällposten;

PROMENADER OCH UTFLYKTER (1963).

- Halldén, R. (22.06.63). Dagens Nyheter;

- Pettersson, K. (1964). Biblioteksbladet, årg. 49, nr. 3, s. 197; 

DIKT I URVALG VED ERLING NIELSEN (1963).

- Skrede, R. (22.05.63). Dagbladet, Oslo;

DIWAN ÖVER FURSTEN AV EMGIÓN (1965). [omslag: Vidar Forsberg]

- Ahlberg, A. (27.10.65). Dala-Demokraten;

- Andersson, C. (17.12.65). Hufvudstadsbladet, Helsingfors;

- Berggren, K. (1966). Studiekamraten, årg. 48, nr. 1, s. 1-2;

- Bergman, P. (22.10.65). Aftonbladet;

- Berman, N. (09.11.65). Östergöta Folkblad;

- Brostrøm, Torben (13.01.66). Fyrsten i nordisk poesi. Information, København

- Edman, G. (05.12.65). Göteborgs-Tidningen; Vår lösen, årg. 56, nr. 10, s. 480-486;

- Ekner, R. (1965). BLM, årg. 34, nr. 9, s. 654-657;

- Eriksson, G. O. (22.10.65). Stockholms-Tidningen;

- Franzén, L.-O. (22.10.65). Dagens Nyheter;

- Frederiksen, Emil (13.01.66). Den dunkleste af de dunkle. Berlingske Tidende, København

- Heyman, V. (1965). Arbn, årg. 44, nr. 45, s. 4;

- Julén, B. (22.10.65). Svenska Dagbladet;

- Järhult, J. (16.11.65). Smålands Folkblad;

- Langseth, O. (14.02.66). Aftenposten, Oslo (morgennr);

- Linder, E. Hj. (22.10.65). Göteborgs-Posten;

- Linder, E. Hj. (24.12.65). Göteborgs-Posten;

- Lindström, A. (04.12.65). Västerviks Tidning;

- Manelius, T. (03.07.65). Vaasa;

- Mickwitz, J. (18.11.65). Nya Pressen;

- Mårtenson, J. (03.11.65). Norrköpings Tidningar-Östergötlands Dagblad;

- Norman, B. (1966). Kommunalarbetaren, årg. 56, nr. 4, s. 19;

- Palm, G. (22.10.65). Expressen;

- Palmlund, E. (22.10.65). Kvällsposten, Malmö;

- Palmqvist, B. (1966). Anno 65, Malmö/Sthlm, s. 270-271;

- Pettersson, K. (1966). Biblioteksbladet, årg. 51, nr. 3, s. 172;

- Segerblom, M. (1965). Accent, årg. 1, nr. 23, s. 4;

- Sjögren, L. (1966). Jordbrukarnes föreningsblad, årg. 36, nr. 3, s. 4;

- Skrede, R. (08.01.66). Dagbladet, Oslo;

- Stenbeck, M. (22.10.65). Arbetarbladet;

- Swahn, S. C. (22.10.65). Sydsvenska Dagbladet Snällposten;

- Söderberg, L. (26.10.65). Arbetet, Malmö;

- Thunberg, L. (22.12.65). Vestmanlands Läns Tidning;

- Vennberg, K. (1966). Skogsindustriarbetaren, årg. 31, nr. 2, s. 27;

- Wigforss, Brita (22.10.65). Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, s. 3;

- Willner, S. (16.12.65). Västra Nyland;

- Wittrock, U. (11.11.65). Uppsala Nya Tidning;

- Wizelius, I. (1966). Nordisk tidskrift, årg. 42, nr. 1, s. 41;

- Ågren, G. (30.01.66). Vasabladet;

DIKTER (1965). [omslag: Ann Margret Dahlquist-Ljungberg]

- Bengtsson, G. (18.12.65). Sydsvenska Dagbladet Snällposten;

- Wigforss, B. (22.05.65). Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, s. 3;

- Vold, J. E. (31.01.66). Dagbladet, Oslo; 

SAGAN OM FATUMEH (1966). [omslag: Herbert Lindgren]

- Andersson, C. (10.05.67). Hufvudstadsbladet, Helsingfors;

- Bergman, P. (1967). Skogsindustriarbetaren, nr. 1, s. 27;

- B[erma]n, N. (21.11.66). Folkbladet Östergötland;

- Brekke, P. (10.01.67). Dagbladet, Oslo;

- Carlson, S. (12.11.66). Arbetet, Malmö; Horisont, årg. 13, 1966, 6, s. 88-91;

- Ekner, R. (1966). BLM, årg. 35, nr. 10, s. 791-795;

- Florén, U. (1966). Idun, nr. 44, s. 67-68;

- Hedin, B.-E. (04.11.66). Sydsvenska Dagbladet Snällposten;

- Heyman, V. (1966). Arbetaren, årg. 45, nr. 48;

- Højholt, Per (24.08.67). Aarhuus Stiftstidende, Århus;

- Julén, B. (04.11.66). Svenska Dagbladet;

- Järhult, J. (09.01.67). Smålands Folkblad;

- K[angasluom]a, T. (29.11.66). Helsingin Sanomat;

- Lagercrantz, O. (04.11.66). Frihet genom förklädnad. Dagens Nyheter;

- Leckius, I. (03.11.66). Aftonbladet;

- Linder, E. Hj. (07.11.66). Göteborgs-Posten;

- Manelius, T. (16.04.67). Vaasa;

- Modig, J. (1967). Vår lösen, årg. 58, nr. 6, s. 386-388;

- Mårtenson, J. (15.11.66). Norrköpings Tidningar-Östergötlands Dagblad;

-.Nyström, E. G. (1967). Biblioteksbladet, årg. 52, nr. 1, s. 117-118;

- Palmlund, E. (04.11.66). Kvällsposten, Malmö;

- Rindberg, L. (25.11.66). ÖstersP;

- Segerblom, M. (1966). Accent, nr. 35;

- Stenbeck, M. (04.11.66). Arbetarbladet, Gävla;

- Thompson, L. S. (1966). Books Abroad, Vol. 42, No. 1, s. 143-144;

- Thunberg, L. (04.11.66). Vestmanlands Läns Tidning;

- Wigforss, B. (04.11.66). Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, s. 3;

- Willner, S. (15.11.66). Västra Nyland;

- Winqvist, T. (04.11.66). Göteborgs-Tidningen;

- Wittrock, U. (07.11.66). Uppsala Nya Tidning;

- Ågren, G. (12.11.66). Vasabladet, Vasa; 

NELLY SACHS: GLÖDANDE GÅTOR (1966).

- Edfelt, J. (22.12.66). Dagens Nyheter;

- Leckius, I. (09.12.66). Aftonbladet;

- Leiser, E. (31.01.67). Exprrssen;

- Stenbeck, M. (19.12.66). Arbetarbladet;

- Thunberg, L. (23.12.66). Vestmanlands Läns Tidning;

- Wigforss, B. (15.12.66). Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning;

VATTEN OCH SAND (1966). [urval: Reidar Ekner; omslag: Vidar Forsberg]

 

STROUNTES (1966). [oplag 8380 ex.]

 

VÄGVISARE TILL UNDERJORDEN (1967). [omslag: Herbert Lindgren]

Anon. Berlingske Tidende 28/11 1967;

- Backlund, P. (1967). Horisont, årg. 14, nr. 6, s. 94-95;

- B[erma]n, N. (09.11.67). Folkbladet Östergötland;

- Bjurström, C.-G. (30.03.68). Le monde, Paris, 30/3, bil. Le monde des livres, s. 7;

- Broström, T. (18.03.68). Information

- Eklundh, B. (26.10.67). Göteborgs-Tidningen;

- Ekner, R. (21.11.67). Sveriges Radio P1;

- Ekner, R. (1968). Studiekamraten, årg. 50, nr. 1, s. 20-21;

- Ericsson, G. (27.10.67). Arbetarbladet;

- Eriksson, G. O. (27.10.67). Dagens Nyheter;

- Forssell, L. (26.10.67). Expressen;

- Gustafsson, L. (1967). BLM, årg. 36, nr. 9, s. 679-680;

- Hedin, B.-E. (27.10.67). Sydsvenska Dagbladet Snällposten;

- H-r, O. (23.12.67). Trollhättans Tidning;

- Heyman, V. (1967). Arbetaren, årg. 46, nr. 46, s. 11;

- Janzon, Å. (27.10.67). Svenska Dagbladet;

- Johansson, H. O. (07.12.67). Gefle Dagblad;

- Julén, B. (05.11.67). Sveriges Radio, utlandsprogram;

- Leckius, I. (26.10.67). Aftonbladet;

- Linder, E. Hj. (27.10.67). Göteborgs-Posten;

- Mårtenson, J. (06.11.67). Norrköpings Tidningar-Östergötlands Dagblad;

- Obrestad, T. (18.03.68). Aftenposten, Oslo;

- Palmlund, E. (27.10.67). Kvällsposten, Malmö;

- Segerblom, M. (12.01.67). Accent;

- Stockfelt, T. (18.11.67). Östersunds-Posten;

- Svedberg, I. (15.02.68). Hufvudstadsbladet, Helsingfors;

- Söderbberg, L. (27.10.67). Arbetet, Malmö;

- Wigforss, B. (27.10.67). Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning;

- Willner, S. (09.11.67). Västra Nyland;

- Wittrock, U. (27.10.67). Uppsala Nya Tidning;

- Ågrem, G. (14.12.67). Vasabladet, Vasa;

BLANDADE KORT (1967). [omslag: Vidar Forsberg]

- Fredeiksen, E. (01.04.67). Berlingske Tidende, København; 

STAGNELIUS: DIKTER I URVAL (1968). [omslag: Dan Jonsson]

- Nilsson, B. (05.12.68). Expressen

- Krumlinde, L. (10.05.73). Dagens Nyheter;

 

DIKTER (1968). [omslag: Vidar Forsberg]

- Norman, B. (1969). Kommunalarbetaren, årg. 59, nr. 4, s. 19;

- Wigforss, B. (01.11.68). Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning;

- Wittrock, U. (05.12.68). Uppsala Nya Tidning;

ANDRÉ MALRAUX: FÖRTVIVLA EJ (1968).

 

EDITH SÖDERGRAN (1968).

 

LÄGGA PATIENCE (1969). [red: Reidar Ekner; omslag: Vidar Forsberg

- Andrén, S. (10.04.69). Vestmanlands Läns Tidning;

- A-m, G. (10.04.69). Skånska Dagbladet;

- Bergström, C. O. (21.07.69). Nerikes Allehanda; Motala Tidning 21/7;

- Berman, N. (18.04.69). Folkbladet Östergötland;

- Carlson, S. (02.05.69). Arbetet, Malmö;

- Fallberg, S. (03.05.69). Söderhamns-Hälsinge-Kuriren;

- H., Y. (10.06.69). Västerbottens Folkblad;

- L, C. (18.02.70). Ny Dag;

- Lagercrantz, O. (22.04.69). Dagens Nyheter;

- Linder, E. Hj. (22.04.69). Göteborgs-Posten;

- Lindgren, R. M. (12.04.69). Dagbladet Sundsvall;

- Lundberg, E. (01.04.69). Hallandsposten

- Nilsson, B. (08.04.69). Expressen;

- Olsson, G. (20.05.69). Arbetarbladet;

- Ortman, P. (28.03.69). Sydsvenska Dagbladet Snällposten;

- Rindberg, L. O. (28.04.69). Östersunds-Posten;

- SR (28.03.69). Sundsvall Tidning;

- Schwanbom, P. (25.04.69). Arbetaren;

- Sjöberg, J. (14.05.69). Helsingborgs Dagblad;

- Stenbeck, M. (1970). Vår Lösen, årg. 6, nr. 7, s. 396-400;

- Wigforss, B. (28.03.69). Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning;

- Wittrock (08.04.70). Uppsala Nya Tidning;

PARTITUR (1969). [red: Ingrid Ekelöf; omslag: Vidar Forsberg]

- Anderberg, B. (17.10.69). Expressen;

- Backman, S. (12.12.69). Nya Wermlands-Tidningen;

- Bergström, C. O. (24.12.69). Nerikes Allehanda;

- B[erma]n, N. (04.11.69). Folkbladet Östergötland;

- Borggård, A. (11.11.69). Östgöta-Correspondenten;

- Borum, P. (1969). BLM, årg. 38, nr. 9, s. 684-686;

- Brostrøm, Torben (1969). Hvor tanken slipper. Information, [?]

- Edgren, L. (21.11.69). Norrköpings Tidningar-Östergötlands Dagblad; Bohuslänningen 22/11;

- Franzén, L.-O. (1969). Sveriges Radio P1;

- Hanaeus, Å. (17.10.69). Sundsvall Tidning;

- Hedin,k B.-E. (18.10.69). Sydsvenska Dagbladet Snällposten;

- Heyman, V. (07.11.69). Arbetaren;

- Holmqvist, B. (17.10.69). Dagens Nyheter;

- Janzon, Å. (17.10.69). Svenska Dagbladet;

- Johansson, H. O. (19.11.69). Gefle Dagblad;

- Josephson, E. (07.12.69). Det bästa i år. Expressen;

- Järhult, J. (28.01.70). Smålands Folkblad;

- L, C. (18.02.70). Ny Dag;

- Larson, J. L. (1970). Books abroad, Vol. 44, s322;

- Liffner, A. (17.10.69). ?

- Linder, E. Hj. (17.10.69). Göteborgs-Posten;

- Lindgren, R. M. (23.10.69). Dagbladet Sundsvall;

- Lundberg, E. (17.10.69). Hallandsposten;

- Mårtensson, J. (1970). Lyrikvännen, årg. 17, nr. 1, s. 8;

- Odlander, L. (17.10.69). Vestmanlands Läns Tidning;

- Ohlson, P.-O. (19.01.70). Borås Tidning;

- Palmlund, E. (17.10.69). Kvällsposten, Malmö;

- Russberg, B. (15.11.69). Norrlädska Socialdemokraten;

- Stenbeck, M. (1970). Vår Lösen, årg. 6, nr. 7, s. 396-400;

- Söderberg,L. (17.10.69). Arbetet, Malmö;

- Werup, J. (08.12.69). Skånska Dagbladet;

- Wigforss, B. (17.10.69). Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning;

- Wittrock (08.04.70). Uppsala Nya Tidning;

- Wärn, K. (29.10.69). Örebro-Kuriren;

EN SJÄLVBIOGRAFI (1971) ed. Ingrid Ekelöf

- Brostrøm, Torben (03.03.72). At ville begyndelsen. Information, s. 7

- Lagercrantz, Olof (1971). Mirakulösa återuppståndelser. Dagens Nyheter, [?], s. B3

- Nilsson, Björn (19.11.71). Konungariget Ekelöf. Expressen, s. K4

EN RÖST (1972) ed. Ingrid Ekelöf

- Brostrøm, Torben (24.10.73). Gunnar Ekelöfs pessimistiske bekendelse. Information

- Lundin, Gunnar (1974). Från verkstadsgolvet. BLM 4, 1, s. 17-20

GROTESKER (1981) ed. Roger Fjällström

- Olsson, Bernt (1983). Samlaren, 103, s. 147-148

BREV 1916-1968 (1989) ed. Carl Olov Sommar

- Lindberger, Örjan (1989). Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, årg. 65, nr. 2, s.177-179
- Thygesen, Erik (1993). Scandinavica, Vol 32, No 1, s. 106-108 

DRÖMMEN OM INDIEN (1989) ed. Carl Olov Sommar

- Trinkwitz, Joachim (1991). Norrøna, 14, s. 77-80

SKRIFTER (1991-93) ed. Raidar Ekner

- Engdahl, Horace (15.11.91). Ekner banar väg till Ekelöf. Dagens Nyheter, B1
- Rubin, Birgitta (19.12.91). Ekelöf gav Ekner en kick. Dagens Nyheter, B1
- Sommar, Carl Olov (20.12.91). Gunnar Ekelöf ut och in. Dagens Nyheter
- Wittrock, Ulf (1991). [Skr. 1-3] Samlaren, årg. 112, s. 150
- Cullhed, Anders (20.11.92). En luffare i anden. Dagens Nyheter, B2
- Lindqvist, Sigvard (1992). "Böljebleck" eller "korrugerad plåt". Horisont, nr. 4, s. 54-56
- Iversen, Gunilla & Benkt-Erik Hedin (1993). Ekelöf enligt Ekner. Europas ansikten, 55, 5, s. 158-164
- Lundberg, Johan (1993). Total överblick och saknade hänvisningar. Allt om böcker, nr. 1, s. 52-54

- Säll, Arne (1993). [Skr. 6] Horisont, årg. 40, nr. 4, s. 102
- Shideler, Ross (1993). Scandinavian Studies, (65), s. 138-142
- Shideler, Ross (1994). REdiscovering Ekelöf. Scandinavian Studies, (66), s. 400-412 
- Thygesen, Erik (1994). [Skr. 1-7] World Literature Today. (68), s. 149-150
- Thygesen, Erik (1994). [Skr. 8] World Literature Today, (68), s. 836-837
- Willner, Sven (1994). Prosaisten Gunnar Ekelöf. Nya Argus, årg. 87, nr. 6, s. 131-133
- Talme, Peter (1998). Litteraturkritik och kanonisering. Tidskrift för litteraturvetenskap, 3-4, s.[96]-120

GUNNAR EKELÖF I SVERIGES RADIO Vol. 1-3 (2000).

- Malmberg, Carl-Johan (21.02.01). "Jag vet ingen bättre språkkritik än dessa sena dikter". Svenska Dagbladet

- William-Olsson, Magnus (22.02.01). Det är i mig som dikten får kropp. Aftonbladet.

- Rydell, Malena (23.02.01). Språkvård : Gunnar Ekelöf läser och diskuterar sin poesi. Dagens Nyheter

KRÖNIKOR I SVENSKA FAMILJETIIDNINGEN 1940-43. (2001)

- Lindberger, Örjan (2001). Kring böcker och människor. Nordisk Tidskrift, nr. 4, s.457-459

KRITIKER I BLM (2003) ed. Magnus Halldin & Lars Gustafsson

- Beckman, Åsa (04.06.03). Jag har läst, lärt, hört och sett. Dagens Nyheter, s. B6
- Bergqvist, Erik (26.04.03). Ekelöf krävde livsresultat av en god bok. Svenska Dagbladet
- Gustafsson, Madeleine (2003). BLM, nr. 2

- M., Jerry (2003). Ekelöfs 200 BLM-recensioner i diger volym. Ergo

KRITIKER I SOCIALDEMOKRATEN, VI & DAGENS NYHETER (2003) ed. Göran Martling

- Bergqvist, Erik (12.02.04). Den trötte brödskrivaren sökte det levande. Svenska Dagbladet
- Beckman, Åsa (01.06.04). Omdömesgill Ekelöf med korn av salt. Dagens Nyheter
- Leandoer, Kristoffer (2004). BLM, nr. 2

DIWANTRILOGIEN (2006) ill. Lena Cronqvist

- Sarring, Margareta (24.02.06). Ekelöf & Cronqvist i Indien. Folkbladet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekner, Reidar (1970). Gunnar Ekelöf - en bibliografi. Bonniers, Stockholm, 230, [1] s. +

Ekner, Reider (2004). Gunnar Ekelöf - en bibliografi. Komplement. - rättelser och tillägg. Bø, (16) s. +

Martlin, Göran (1996). Att samla Gunnar Ekelöf. Alla Tiders Böckernr. 11 +

Pedersen, P. S. (2007). Den danske Gunnar Ekelöf litteratur. København, 87 s. +

Pedersen, P. S. (2007). Syv sprogs Gunnar Ekelöf litteratur. København, 36 + 182 s. +

Samlaren (1970-1990) +

(Online kataloger:) www.libris.se; www.worldcat.org; (m.fl.) +

(Antikvariater:) www.antikvariat.net +

Ingrid Ekelöfs hemarkiv

 

 

 

   Foto: Berndt Klyvare 

 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

Verk av Ekelöf

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf  

       Recensioner av verk