Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

   Foto: Berndt Klyvare 

 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

Verk av Ekelöf

       Tidningar och tidskrifter

              Diktlista

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

 

 

 

  

1824 (Den svarta stranden...) DN, 23.03.68

1920 (I dag är det frimärksmarknad...) FiB, 1961:25:2

A

Absentia animi (Om hösten...) BLM, 1945:8:631-634

Abstrakta variationer ur "sent på jorden" BLM, 1949:8:589-591

Ad memoriam (På stadens kyrkogård...) GV, 1950:9:2

Aforismer. SFT, 1941:7-8:6

Afton och koltrastsång... (Rondel) SFT, 1937:33:6;

- Afton och koltrastsång... (Rondel) FiB, 1951:40:14

Afton vid floden. (Ur det förflutna steg flodens ande...) SDS, 21.07.56

Albumblad (En klocka ringer...) Konsumentbladet, 1935:15-16:11

Albumblad I. (En stjärna som föll...) - II. (En kväll...) Karavan 1935:2:17

Alexander i Egypten (I Hellas hade han...) VLT, 21.05.66

Alkmán (Tiden för vintersådden är inne...) DN, 06.06.65

Allt har sin tid... (Förtröstan) Kommunbladet, 1938:3:4 

Alltid hämtade jag... (Inåtvänt) Vi, 1950:21:10

Alltid är människan... (Titanic) SFT, 1943:1:9

Allvarligt, mot himlen... (Stad) FiB, 1957:45:2

Almqvist (En gång förde mig...) Vi, 1951:37:11

Altandörren öppnar sig... (Demon och ängel) Paletten, 1941:3:2

Amor och Psyke 1939 (Sänk människan...) SFT, 1939:19-20:6

Angående den helige Franciskus vid juletid (Vid juletid hyrde...) SNS, 1950:11-12:22

Angående kyrkeklockors inverkan på vilda bin (Jag lever i fantasien...) SNS, 1950:11-12:22

Annorlunda än fåglar... (Fåglarnas språk) SDS, 27.11.65

Anteckning (Vad ger jag mig...) SDS, 13.09.53

Antipoem. BLM, 1954:4:247-249

Argiviska Hera, för mig... (Dikter från Paestum I.) Vi, 1955:9:5

Asiens popplar... (Sardes) GHT 21.06.68

Asklepios ormar... (Epidavros) DN, 21.05.61

Asocialt (Vilken underlig flygmaskin... [ur] Två kortdikter Perspektiv, 1961:1:11

Athine (Du skall inte tillbe ugglan...) DN, 01.07.56

Atomkritiken (Vad var det han sade...) SIA, 1955:20:10

Att ensamhet... (Till de studerande) SIA, 1954:14-15:9

Att gå i skogen efter regn (Att gå...) [ur] Ekelöf om sommaren DI, 05.08.00

Att ligga på natten... (Att resa) [ur] Fyra dikter Vi, 1956:40:20

- Att ligga på natten... SIA, 1960:3:26

Att renodla känslan... DN, 22.12.57, (Julläsning bil.)

Att se sig själv i andra... (Att vara social i hjärtat) SIA, 1959:25:18

Att söka sin Lycka... (Levnadsbeskrivning) SFT, 1937 årg. 12, julnr. s. 9

- Att söka sin Lycka... (Levnadsbeskrivning) Sv. Pr., 17.09.38

Att vara social i hjärtat (Att se sig själv i andra...) SIA, 1959:25:18

Aux morts (O ni, som stormen tagit...) SFT, 1940:5-6:7

Av sten, osmyckande... (Mosaiker i Ravenna) SvD, 21.12.52

Ayiasma (En fångvaktare betjänar... [ur] Ur sagan om fursten av Emghion SvD, 20.06.65

B

Bacharasch! Ach… [ur] Tre absurda dikter. BLM, 1961:4:246-248

Ballad om Mannen från havet. Fragment av folkparkens melodier... - Envoi Vintergatan, 1946:117-122

barnet leker tyst... [ur] Abstrakta variatoner ur ”sent på jorden”. BLM, 1949:8:589-591

Barnramsa (Prästkrage, säg...) Fönstret, 1935:5:8

Barvinter (Som tankar står träden...) Julpost, 1961:11

Begåvad med en engångsartad moder... (I.) [ur] Ögon Vi, 1957:34:5

Belgiska landskap (Slussar öppnas...) SFT, 1939:41-42:7

Beredt til døden... AvB, 1950:julnr.:3-10

Berlinelegier. BLM, 1948:3:166-168

Besvärjelser (Håll mig annars flyr jag...) FiB, 1960:20:18

Betraktan (O smala springa...) GHT, 04.08.65

Betraktelse (En lång regnig afton...) SvD, 25.06.33

Bild (Stilla betraktande...) GHT, 25.03.67

Bitterhet. Fyra skisser. BLM, 1958:8:607-610

Blindbok (Jag är den blinde som söker...) SFT, 1939:47-49:6

blommorna döljer… (Medeltida mminiatyr) Spektrum, 1932:9-10:25

blommorna sover… (Vardagsrum - Universum) [ur] Fem dikter Spektrum, 1932:3:14-19

Blott av synd… [ur] Tänkedikter... BLM, 1957:3:199-200

Blott ur den blånande… (Dikt) SvD, 21.04.35

Bockberget (När skymning sjungar...) Konsumentbladet, 1936:6:12

Bocken Megaléxandros (Främmande djävul...) GHT, 29.07.67

Bohême (Minns du hur vi älskade...) SFT, 1939:3:9

Boiotien (Åsnor och oliver...) DN, 01.07.56

Bort vid en grind... (Minne av naturen) SIA, 1957:22:12

Brandvakt (I kväll är jag sjuk...) Vi, 1937:9:6 

Brev (Frågar du mig var jag finns...) DN, 11.04.54

Bruden svarade spegeln... (Gunnar Ekelöf till Evert Taube) GHT, 06.04.66

Broderi (En eldfågels bo...) SIA, 1955:1:12

Brunnsnymf (Under mig, ur brunnen...) SDS, 23.01.55

Bruten var värden... (Lågen). [ur] Två dikter. B. M. F., 1934:2:1

Budskap från snöman (Jag tycker att...) DN, 10.04.64

Byggd av sammanträffanden... (Vid betraktandet av stjärnhimlen) [ur] Två dikter Vi, 1946:3:6

Byzantium (Lägg din kopparslant...). [ur] Antipoem. BLM, 1954:4:247-249

Byzantion (Med dessa varelser har jag allt gemensamt...) DN, 09.06.63

Bödel... [ur] Tre dikter GHT, 21.10.61

C

C. Querci Fol. till åsninnorna... [ur] Två dikter DN, 25.10.59

Caritas (Större än byggen...) [ur] Två dikter Vi, 1952:21:12

Cinéma Colisée: Den naturliga ondskan (Hoá! Hoá! Haóoo!...) BLM, 1963:5:359-361

Claude Lorrain (Skogarna tiger...) [ur] Fem dikter OoB, 1943:11:509-510

Claude Lorrain (Skogen står fuktig och mörk…) AvB, 1946:2:21

Contra Prudentium (Nu klingar de klagande ljuden...) ST, 21.02.34

D

Danserskor... [ur] Variation. Lyrisk bildsvit På skidor, 1954:7-16

Daphnis och Chloe (Fragment ur en diktföljd). Vintergatan, 1939:53-55

Daphnis och Chloe (Hon gjorde sig ärende...) [ur] Daphnis och Chloe Vintergatan, 1939:53-55

De borde skämmas. BLM, 1950:7:486

De döda (De levande dör länge...) Vi, 1942:14:16

De döda (Jag känner de döda...) SvD, 07.11.48

De har förlorat förmågan... [ur] De borde skämmas. BLM, 1950:7:486

De ilandflutna (Vi är deras systrar...) Hyregäst., 1942:19:1

De lappländska sjöarnas melankoli... (Minnet) OoB, 1943:11:509-510

- De lappländska sjöarnas melankoli... (En doft av piprök). Bekl.F, 1944:12:29

De levande dör länge... (De döda) Vi, 1942:14:16

De Moribundus (O heliga död...) OoB, 1940:2:91

De osynliga (Jag tycker mig höra...) SFT, 1940:33-34:10-11

De små gamla (Jag trivs på kyrkogårdar...), [ur] Tre dikter. Bekl.F, 1945:10:11

De säger att Månen gått ner... (Merope) [ur] Dikt och analys SvD, 24.04.66

Demon och ängel (Altandörren öppnar sig...) Paletten, 1941:3:2

Den arkeologiska hunden (Långt mer än lukten...) Lyrikvännen, 1966:2:1 

Den blinde (Kvällen blev tyst...) SvD, 25.09.66

Den blinde (Outhärdliga för mina öron...) BLT, 17.09.66  

Den blindes sång (Köp den blindes sång!...) Hyregäst., 1941:19:6

Den brud jag talar om... (1.) [ur] Kärleksdikter SDS, 04.02.67

Den djupa nattens tystnad… (Fångarna) DN, 05.09.54

Den dystra solen... (Kväll) Vi, 1937:32:5

Den förtrollade ön (Tiggaren sade...) Vi, 1967:25-26:43

Den gamla vanliga skalligheten... (perpetuum mobile) [ur] Predikanten SNS, 1949:1-2:[5]

- Den gamla vanliga… (Perpetuum mobile) [ur] Fem dikter. AvB, 1955:12:8-10

Den gud som människan dyrkat... (I rörelse) SNS, 1952:1-2:[15]

Den heliga lyfter… [ur] Två dikter. FiB, 1955:40:14

Den icke fanatiske... FiB, 1959:36:16

- Den icke fanatiske... FiB, 1960:13:2

Den kluvne främlingen (Jag är en främling...) Vi, 1945:35:6

den nyfödda modern… (Från morgon till kväll) [ur] Fem dikter Spektrum, 1932:3:14-19

- Den nyfödda modern... (Från morgon till kväll) [Omtryck] DN, 15.01.67

Den okända (Dessa erfarna ögon ser på mig...) GHT, 22.05.63

Den rödblonda (Dykaren i Drömmen...) DN, 23.04.67

Den sista superkargören eller Souvenir du Mariage de la Suède aux Pays de Chine (Två källor...) Paletten, 1945:4:[2]

Den sjuka blomman (Det står en blomma...) OoB, 1962:4:274-275

Den svarta stranden... (1824) [Med notis] DN, 23.03.68

Den timme, den stund... (Ikon) VL, 1966:7:381  

Den vuxne (Ni frågar mig om julen...) Jultrevnad, 1947:1

Den ödesdigra timmen... (Solförmörkelsen 1914) SIA, 1961:7:32

Denna kväll i Pháliron… [ur] Tre dikter DN, 22.10.61

Denna varelse, Namnlös… [ur] Tre absurda dikter. BLM, 1961:4:246-248

Dessa blanka… (Hymn) RiR, 1956:25:3

Dessa erfarna ögon ser på mig... (Den okända) GHT, 22.05.63

Det brinner en eld... SFT, 1942:Julnr.:5

Det elementära (O den som kunde överblicka...) Vi, 1950:39:6

Det finns en grotta... (Nymfernas grotta vid P.) DN, 02.12.62

Det finns ett runt ting... (Humpty Dumpty). [ur] Bitterhet. Fyra skisser. BLM, 1958:8:607-610

Det händer ibland... (Oecus) BLM, 1965:5:312-314

Det kom som en känsla... (Vaggsång) DN, 27.09.59

Det mullrar och bullrar... (En skogslåt) SFT, 1942:29-39:7

Det obesegrade livet (Hjärta, springer du i luften...) Konsumentbladet, 1935:14:12

Det omöjliga (Vad tror du...) SIA, 1960:3:26

Det ringer klockor... (Källa) SvD, 24.08.52

Det rullar och bullrar... (I flottningstider). Bekl.F, 1944:6:15

Det sitter ett barn... (Gud) DN, 30.09.62

Det skymmer... (Galjonsbilder) DN, 20.12.53

Det spelar, det spelar underbart... (Sjöhymn) SNS, 1944:19:[9]

Det stod ett träd... (I folkton), [ur] Tre dikter. Bekl.F, 1945:10:11

Det stod ett träd... (Träd och mänska) SFT, 1942:14-15:7

Det stod ett träd… [ur] Tre dikter Vi, 1951:37:11

Det står en blomma... (Den sjuka blomman) OoB, 1962:4:274-275

Det sägs att kanariefågeln... (Eldpredikan) SIA, 1960:7:26

Det talas om förföljelserna… [ur] Två dikter. Abl, 1966:17:5 

Det var den gången... (Julfärd) Sotarens Jul, [1943]:1

Det var en gång... (Epithalamion) DN, 10.05.59

Det är gulsparvens timme... (Fågel) SIA, 1961:7:32

Det är kallt i natt... (Telefontrådarna) Vi, 1947:49:4

Det är lidandet som skapar... (Guernica) FiB, 1961:25:2

Det är sant vad du sagt… [ur] 13 dikter. BLM, 1966:1:6-12

Det är stjärnklart... [ur] Kineserier SFT, 1939:31-32:3

Det är stjärnklart... (Sung) Paletten, 1941:3:2

Det är stunden mellan hav och himmel... (Medelhav I.) [ur] Dikter Vi, 1955:9:5

Det är till tystnaden... (Poetik) [ur] Fyra dikter Vi, 1956:40:20

Detta oerhörda, barocka liv... DN, 19.10.58

"Detta om detta", sade mig en grek… [ur] 13 dikter. BLM, 1966:1:6-12

Detta är fåglarnas språk... (Fåglarnas språk) SvD, 25.08.63

Diana (En svart Diana rider...) Vi, 1949:48:10

Dikt (Blott ur den blånande...) SvD, 21.04.35

Dikt och analys. Merope SvD, 24.04.66

Dikter. Medelhav - Dikter från paestum Vi, 1955:9:5

Dikter från Paestum [ur] Dikter Vi, 1955:9:5

Dikter om förstaden. Vi, 1943:45:13

[Dikterat nära döden. Sista dikten] (...med hänsyn till det intensiva avvaktandet...) OoB, 1968:3:179

Din själ är ett skri... [ur] (Fågeljakt) Konsumentbladet, 1934:31:4

Dina trasiga skor… [ur] Tre dikter Vi, 1965:25-26:17

Diné (Korkar, konservburkar...) SNS, 1948:7-8:[5]

Diplomater, politiker... (Leda) SIA, 1947:11:8

Direkt ur drömmen (Om människan som åtrådde liv...). BLM,  1949:1:5

Djävulspredikan (Timmarna går. Tiden förgår...). BLM, 1947:5:375-378

Dordogne (Under ett valv...) SvD, 15.10.50

Dordogne (Under ett valv...) Konstrevy, 1950:6:301

Drunknande i dimman… (Motiv) [ur] Ur Sent på jorden II. AvB, 1950:Julnr.:3-10

Dröm (Jag tillhör ett prästseminarium...). [ur] Identiteter. BLM, 1959:8:647-654

Drömd dikt (Hennes kinder...). [ur] Två dikter. B. M. F., 1934:2:1

Drömmarnes tempel (Klockan är sju och mjölmask i den vackra ensajnens drömmar...) SNS, 1949:7-8:3

Drömmeri (Ensam i natten trivs jag bäst...) SDS, 11.09.55

Du bär din stolthets stav... (Till en ambitiös ung dam) SNS, 1951:9-10:[3]

Du bärare av damm... (Solstrimman i caféet) FiB, 1954:25:13

- Du bärare av damm... (Solstrimman i caféet) [ur] Tre dikter SIA, 1956:14-15:14

Du drömmer dig livet... (Österländskt) SFT, 1940:41-45:19

Du frågar: Är det mödan värt... (Till Svensson) SvD, 22.05.49

Du har din stolthets stav... (For a lady) FiB, 1956:33:11

Du reser dig... [ur] Ur en gammal dagbok (1929-30) Poesi, 1950:2:6-13

Du skall inte tillbe ugglan… (Athine) DN, 01.07.56

Du som har makt… [ur] Tre dikter GHT, 22.05.65

Du vars kropp... (Hur kan du uthärda? (Ur Diwan II) DN, 17.04.66

Du väntar, Jord... [ur] Tre dikter. BLM, 1939:1:6-8

Du är den som bär... (Genius) SvD, 15.06.52

Du är din egen smärtas... (Virgo) [ur] Två dikter DN, 06.06.65

Du är du… (Plötsligt och självklart) OoB, 1965:3:189-190

Dykaren i Drömmen... (Den rödblonda) DN, 23.04.67

Då sade katten… (Två fabler) [ur] Fem dikter. BLM, 1953:8:567-573

Där fordom... (Lapplisa) [ur] Tre lappmarksdikter Konsumentbladet, 1936:25:6

Där vandrar ett tåg… (Sorgmarsch för de i havet förblödda) Vi, 1944:51:20

Död och natt... [ur] Tre dikter DN, 22.10.61

Död skald talar om Medelhavet (Förvitrade städer...) [ur] Tre dikter Vi, 1951:37:11

Döden (Jag känner de döda i mig...) Perspektiv, 1956:8:358

Döden och flickan (Spenabarn, stenabarn...) [m. inl.] Prisma, 1949:2:60-63

Dödsdans (Jungfrun som aldrig fanns...) SIA, 1944:20:9

E

Ecce Homo (Jag lyfter mina händer...) OoB, 1939:8:412

Ekelöf om sommaren. DI, 05.08.00

Eldpredikan (Det sägs att kanariefågeln...) SIA, 1960:7:26

Elegi (Jag ser på strandens stenar...) Konsumentbladet, 1936:19:5

Elegi (Oändligt sammansatt...) F.bl., 1934:35:3

Elegi efter en svår vinter (Söndagsafton...) OoB, 1938:3:138

Elegivariant (Som stora lungor...). [ur] Studier och varianter. BLM, 1951:8:573-576

Emigranter (En värld är varje människa...) Julfackl., 1939:23

En båt full av blommor... (Kore) GHT, 29.07.67

En dikt (Kaftanen har jag bränt...) Expr., 15.04.68

En dikt (O människa! O grunda djup...) Arbetet, 08.08.66

En doft av piprök (De lappländska sjöarnas melankoli...). Bekl.F, 1944:12:29

En Ekelundsstämning (Hvilka spökdagrar hafva icke...). [ur] Tre dikter. BLM, 1952:10:735-736

En eldfågels bo... (Broderi) SIA, 1955:1:12

En enkel flicka... (Spleen) [ur] Två dikter Vi, 1942:47:6

En Eriksvisa (Vem gungar så vit...) Konsumentbladet, 1935:39:6

En fångvaktare betjänar... (Ayiasma) [ur] Ur sagan om fursten av Emghion SvD, 20.06.65

En gång förde mig... (Almqvist) [ur] Tre dikter Vi, 1951:37:11

En happeningdikt (Jag är, jag är en boaorm...) [Sign: A:lfr-d V:stl-nd] GHT, 29.09.64

En ilandfluten (Ge mig sepiornas ögon...) Vi, 1944:6:6

En katt är inte en människa... (Katter) DN, 07.06.59

En klocka ringer... (Albumblad) Konsumentbladet, 1935:15-16:11

En kort stund (Ett fönster står öppet...) DN, 22.07.62

En lammkotlett beslöt… (Fabel) DN, 25.09.55

En lång regnig afton... (Betraktelse) SvD, 25.06.33

En morgon i kval… (Grötrim) DN, 20.12.53

En mänska var jag... (Återblick) [ur] Två dikter Vi, 1937:51-52:2

En skogslåt (Det mullrar och bullrar...) SFT, 1942:29-39:7

En skål full med ögon... GHT, 22.08.64

En ströom som inte vill vändas... (Nuflöde) FiB, 1954:10:10

En svart Diana rider... (Diana) Vi, 1949:48:10

En telefonstolpe med tolv trådar... (Ett ögonblick, tanklöst) Lyrikvännen, 1960:1:1 

En tomhetsmelodi (Jag skriver till dig...) SvD, 06.04.58

en tunn röst… (Klockan slår) [ur] Ur Sent på jorden II. AvB, 1950:Julnr.:3-1

En vas full av ängsblom... (Visa) SFT, 1937 årg. 12, nr. 44, s. 6

- En vas full av ängsblom... (Visa) SIA, 1944:23:8

En vass, och ekan... (Gående) [ur] Tre dikter Vi, 1964:1:11

En vintermorgon klockan fem... (Vinterfiske) FiB, 1950:51:2

En visa denna långa vår (Var inte för snar att knoppas...) Socialdemokraten, 28.05.39

En värld är varje människa... (Emiganter) Julfackl., 1939:23

En ängel besöker mig… [ur] 13 dikter. BLM, 1966:1:6-12

En ödslig vind från staden... (Ur En Mölna-Elegi) Poesi, 1949:3:3-6

Endymion (Månen går genom molnen...) Vi, 1940:9:5

Enkel är födelsen... (Ur Sagan om Fatumeh) 1. Vi, 1966:46:19

Ensam, ensam... DN, 01.07.56

Ensam i natten trivs jag bäst... (Drömmeri) SDS, 11.09.55

- Ensam i natten… [ur] Fem dikter. AvB,  1955:12:8-10

Ensam i tysta Natten / ser jag... (Trevägsmötet) UNT, 12.05.66 

Ensam i tysta natten, slåss med sannigen... SIA, 1963:5:14

Ensamheten, i dig... (Försvindens skull) F.bl., 1934:50:3

Ensamhetens källa (Ensamhets källa...) F.bl., 1935:38:3

Envoi (Som mareld tindrar...) [ur] Ballad om Mannen från havet Vintergatan, 1946:117-122

Epidavros (Asklepios ormar...) DN, 21.05.61

Epipháneia (När natten kommit...) Julpost, 1965:8

Epithalamion (Det var en gång...) DN, 10.05.59

Etik (Jag talar till dig...) [ur] Fyra dikter Vi, 1956:40:20

Ensamma (Ingenstädes / är människor...) [ur] Fyra dikter Vi, 1956:40:20

Erfaret (Ibn el-Arabi) (Från svårmod till dysterhet...) [ur] Två dikter DN, 25.10.59

Ett efter ett... (Ljus) SFT, 1938 årg. 13, nr. 9, s. 3

Ett fönster... (Sung) Paletten, 1941:3:2

Ett fönster står öppet... (En kort stund) DN, 22.07.62

Ett rum, en natt (Som om havet...) Statsanställd, 1966:22:7

Et sista tror jag på… [ur] Tänkedikter... BLM, 1957:3:199-200

(Ett stort kålhuvud tänker…), (Två fabler) [ur] Fem dikter. BLM, 1953:8:567-573

Ett undergivet monument (Skuggan sade: Mitt namn...) SvD, 26.02.67

Ett vardagstings gåta (Jag såg en billig askkopp...) SFT, 1942:3-4:13

Ett ögonblick, tanklöst (En telefonstolpe med tolv trådar…) [ur] Två dikter Lyrikvännen, 1960:1:1 

Evig dager... (Parkhörn) SFT, 1939:35-36:7

Ex ponto (Himlen är långt borta...). [ur] Fem dikter. BLM, 1953:8:567-573

Expansion (mitt jag inandas…) [ur] Fem dikter Spektrum, 1932:3:14-19

Ezra Pound (O röst som kom till mig...) DN, 20.06.54

Ezra Pound (O röst…) [ur] Fem dikter. AvB, 1955:12:8-10

F

Fabel (En lammkotlett beslöt...) DN, 25.09.55

Fagerölunken. En merdon Mödsimmarnottsdram. [ur] Identiteter. BLM, 1959:8:647-654

Farväl Ordning... (Klimat) ST, 16.01.55

Fatimah. Berättelse (Fem gånger såg jag skuggan...) GHT, 13.03.65

Fatimah II (Älskling! Hos mig eller hos dig...) GHT, 19.02.66

Fattiga morgnar i gryningen... (Se människorna) Konsumentbladet, 1935:7:4

Fatumeh (Vanligvis kände jag...) GHT, 03.09.66

Faun (Mig är given...) DN, 20.05.51

Fem gånger såg jag skuggan... (Fatimah. Berättelse) GHT, 13.03.65

Fem gånger såg jag stjärnan... (Natt) [ur] Två dikter SvD, 22.10.61

Fem telefontrådar… (Toscanna) DN, 19.10.52

Filoktetes (Hat har sårat mig...) SDS, 08.09.63

Fiskaren på strand… [ur] Identiteter. Ekon från Barnbyn i Helvete. BLM, 1959:8:647-654

Flingornas lek därute... (Berceuse) SFT, 1941:22-24:9

Flykten till Egypten (När skall jag bli som svalan...) Jultrevnad, 1940:1

Folk som hastar... (Skulpturer i park) SNS, 1944:40:[5]

For a lady (Du har din stolthets stav...) FiB, 1956:33:11

Fragment av folkparkens dansmelodier... (Ur Balladen om Mannen från havet) Joker, 1944:6:28  

Fragment av folkparkens melodier... [ur] Ballad om Mannen från havet Vintergatan, 1946:117-122

Framtidsvision (Ur skönhetens synpunkt...) [ur] Dikter om förstaden Vi, 1943:45:13

Fritt efter Nils Ferlin (Vinden är vresig...) GHT, 11.12.48

Frågar du mig var jag finns… (Brev) DN, 11.04.54

Frågor och svar (Vad tänker fåglarna på...) [ur] Tre dikter Vi, 1948:38:7

Från morgon till kväll (den nyfödda modern…) [ur] Fem dikter Spektrum, 1932:3:14-19

Från morgon till kväll (Den nyfödda modern...) [Omtryck] DN, 15.01.67

Från persiskan (Rak, naken...) GHT, 20.11.65

Från svårmod till dysterhet... (Erfaret (Ibn el-Arabi) [ur] Två dikter DN, 25.10.59

Från tidig morgon... (Julresa) Julbl., 1937:1-2

Främmande djävul... (Bocken Megaléxandros) GHT, 29.07.67

Fursten (Se inte på min gyllene dräkt...) [ur] Tre dikter Vi, 1966:37:24

Fursten av Emghion... [ur] Tre dikter GHT, 22.05.65

Fursten av Emján flykt… (Móirologi) [ur] 13 dikter. BLM, 1966:1:6-12

Fågel (Det är gulsparvens timme...) SIA, 1961:7:32

Fågel. Till en väninna (Har du hört feberfågeln...) Perspektiv, 1951:4:205

Fågeljakt (Din själ är ett skri... - I soluppgången...) Konsumentbladet, 1934:31:4

Fångarna (Den djupa nattens tystnad...) DN, 05.09.54

Fåglarna sjunger... (På en näverask) SFT, 1942:21-28:7

- Fåglarna vakar i natten... (På en tavla -) SIA, 1944:14:17

Fåglarna väver… (Fångat mellan två moln) DN, 26.07.53

Fåglarnas språk (Annorlunda än fåglar...) SDS, 27.11.65

Fåglarnas språk (Detta är fåglarnas språk...) SvD, 25.08.63

Fångat mellan två moln (Fåglarna väver...) DN, 26.07.53

Fången örn (Glasgul min iris' glans...) SFT, 1939:16-17:7

Färd (Ugglan fladdrade tyst...) BLM, 1936:1:6

Färjesång (Vi är alla i samma båt...) OoB, 1940:9:424

För att utröna hur... (Panthoidens sång). [ur] Två dikter. BLM, 1951:3:174-176

För den inre läsaren... DN, 31.12.57

För längesen har tystnad… (Höstnatt) Frihet, 1935:22:8

För vem som helst… [ur] Bitterhet. Fyra skisser. BLM, 1958:8:607-610

För vindens skull (Ensamheten, i dig...) F.bl., 1934:50:3

Förbannad vare du... (Inför en madonna) GHT, 01.08.59

förlåt mig om jag skriver illa... (Krispapper november 1932). [ur] Studier och varianter. BLM, 1951:8:573-576

Förstenade hästkrafter (Om i vår kosmogoni...). [ur] Themata från 32 BLM, 1962:6:423-425

Förstå (Förstå inifrån och utifrån...). [ur] Bitterhet. Fyra skisser. BLM, 1958:8:607-610

Förtröstan (Allt har sin tid...) Kommunbladet, 1938:3:4 

Förvitrade städer... (Död skald talar om Medelhavet) [ur] Tre dikter Vi, 1951:37:11

G

Galjonsbilder (Det skymmer...) DN, 20.12.53

Gammal herde (Vanliga stunder...) [ur] Daphnis och Chloe Vintergatan, 1939:53-55

Gatuscen (Köp den blindes sång...) BLM, 1938:1:8-9

ge mig gift… (Apoteos) [ur] Fem dikter Spektrum, 1932:3:14-19

- ge mig gift… (Apoteos) Hyregäst., 1941:19:6

Ge mig sepiornas ögon... (En ilandfluten)Vi, 1944:6:6

Genius (Du är den som bär...) SvD, 15.06.52

Genius (Jag ser de skarpkantade skärvorna...) FiB, 1954:julnr.:9

- Genius (Jag ser de oorganiska skärvorna...) SIA, 1955:12:9

Ghazal (Leva sitt liv med en Ängel...) DN, 02.04.67

Giulianos mor (När hanen gol...) FiB, 1957:2:16

Glasgul min iris' glans... (Fången örn) SFT, 1939:16-17:7

Gravskrift (Människa, du som ännu...) [ur] Två dikter Vi, 1937:51-52:2

Grekisk Ikon - Herdar (I. Misshandlade... - II. Han sade: Vad som har hänt...) SIA, 1967:11:32

Grekiskt radband (Kleobis och Biton...) SvD, 03.06.62

Gryning (När natten räknat...) SvD, 21.04.35

Gräshorisonter... (Steppskiss) N.Argus, 1938:17:233

Grötrim (En morgon i kval...) DN, 20.12.53

Gröna björkar... (Våren ) [ur] Fem dikter OoB, 1943:11:509-510

- Gröna björkar mot solnedgången... (Våren). Bekl.F, 1945:4:26

Gud (Det sitter ett barn...) DN, 30.09.62

Gudinna av okänt ursprung... (Ikon) SIA, 1959:25:18

Guernica (Det är lidandet som skapar...) FiB, 1961:25:2

Gunnar Ekelöf till Evert Taube (Bruden svarade spegeln...) GHT, 06.04.66

Gyllene ögon, hade du... (Sång av en blind) GHT, 14.08.65

Gå kära kropp... (Rondel). [ur] Studier och varianter. BLM, 1951:8:573-576

Gående (En vass, och ekan...) [ur] Tre dikter Vi, 1964:1:11

Gåta (I ett sommarrum i en torparstuga...) FiB, 1952:46:16

Gör mitt hat fruktbart... (Hat) SIA, 1963:7:15

H

Hades (Mellan Dag och Natt...) VLT, 31.12.65 

Halvmån står över logen... (Hemmadotter) [ur] Två dikter FiB, 1951:40:14

Hamlet (Jag förutser en sång...) Vi, 1950:36:8

Han sade: Jag såg en dansande man... (Tarquinia) [ur] Två dikter SDS, 10.09.66

Han sade: Vad som har hänt... (Herder II.) SIA, 1967:11:32

Han tänkte: Två ögonkast... (Ur Novisen i Spalato) Vi, 1967:39:37

Hannele (Var är Hannele...) GHT, 21.05.66

Hans väckarklocka är ställd... (Resenär) SvD, 05.08.51

Har du hört feberfågeln... (Fågel. Till en väninna) Perspektiv, 1951:4:205

Hat (Gör mitt hat fruktbart...) SIA, 1963:7:15

Hat har sårat mig... (Filoktetes) SDS, 08.09.63

Havet (Någon stod på stranden...) SFT, 1938:45:7

Havets rygg i september… (Myt) DN, 20.09.53

Helvetet kan inte nå hedningarna... (Livsåskådning) [ur] Tre dikter SIA, 1956:14-15:14

Helvetets portar skäller… [ur] Kring ett tema hos Gunnar Ekelöf GHT, 16.10.68

Helvetets portar skäller... (Hög sång) [ur] Themata från 32 BLM, 1962:6:423-425

Hem for jag... SIA, 1953:10:8

Hem: vad jag icke äger... (Herakles). [ur] Bitterhet. Fyra skisser. BLM, 1958:8:607-610

Hemmadotter (Halvmån står över logen...), [ur] Två dikter. FiB, 1951:40:14

Hemåt (Så fattig hade jag blivit...) SFT, 1939:3:9

Hennes kinder... (Drömd dikt). [ur] Två dikter. B. M. F., 1934:2:1

Hennes mun… (Skogsrå) Morgonbris, 1934:5:17

Herakles (Hem: vad jag icke äger...). [ur] Bitterhet. Fyra skisser. BLM, 1958:8:607-610

Herdar (I. Misshandlade... - II. Han sade: Vad som har hänt...) SIA, 1967:11:32

Himlen är långt borta... (Ex ponto). [ur] Fem dikter. BLM, 1953:8:567-573

Hjärta, springer du i luften... (Det obesegrade livet) Konsumentbladet, 1935:14:12

hjärtat hänger under lampan… (Insjöhöst) Spektrum, 1932:6:40-41

Hoá! Hoá! Haóoo!... (Cinéma Colisée: Den naturliga ondskan) BLM, 1963:5:359-361

Hon gjorde sig ärende... (Daphnis och Chloe) [ur] Daphnis och Chloe Vintergatan, 1939:53-55

Hon sade: / Jag såg min älskade... [ur] Två dikter SDS, 17.03.68

Hon sover, hon sover... (Medelhav II.) [ur] Dikter Vi, 1955:9:5

Humpty Dumpty (Det finns ett runt ting...). [ur] Bitterhet. Fyra skisser. BLM, 1958:8:607-610

Hur kan du uthärda? (Ur Dīwān II) (Du vars kropp...) DN, 17.04.66

Hur skall inte den… [ur] 13 dikter. BLM, 1966:1:6-12

Hur svårt / har du, gudinna... (Liv – en rhapsodi) DN, 09.06.57

Hur vill du tyda... [ur] Variation. Lyrisk bildsvit På skidor, 1954:7-16

Husliga bekymmer (Mitt hus är inte ett elfenbenstorn...). [ur] Tre dikter. FiB, 1950:25:2

Hvilka spökdagrar hafva icke... (En Ekelundsstämning). [ur] Tre dikter. BLM, 1952:10:735-736

Hymn (Dessa blanka…) RiR, 1956:25:3

Hypnagog madonna (I skogen du vet...) BLM, 1965:5:312-314

Håll mig annars flyr jag... (Besvärjelser) FiB, 1960:20:18

Hälsans och skönhetens land... (Morgon) BLM, 1936:1:7

Hälsning till Evert Taube (Ofta en Annunciata...) DN, 22.06.52

Här är Stora Sibirien... (Nattvandraren) [ur] Dikter om förstaden Vi, 1943:45:13

Häxsabbat ("Rulla mitt nystan...) GHT, 08.01.38

Hög sång (Helvetets portar skäller...). [ur] Themata från 32 BLM, 1962:6:423-425

Höst (Nu kommer hösten...) Vi, 1945:39:11

Höstnatt (För längesen har tystnad...) Frihet, 1935:22:8

Höstpromenaden (Som spindelväven om kvällen...) SvD, 29.11.53

Höstsejd (Var stilla, var tyst...) Frihet, 1934:18:10

- Höstsejd (Var stilla, var tyst och vänta...) ST, 18.08.35

I

i begynnelsen var rymden... (Kosmisk resa). [ur] Abstrakta variationer ur ”sent på jorden” BLM, 1949:8:589-591

I dag var det... (Marskväll) STF, 1952:30

I dag var det nästan varmt i solen... (Jul – Nytt År) SNS, 1945:4:[11]

I dag är det frimärksmarknad... (1920) FiB, 1961:25:2

I den grekiska staden Neapolis... (Totemdjur) FiB, 1959:52:2

I den sjudande huvudstaden... [ur] Tre dikter. BLM, 1939:1:6-8

I den ändlösa förstaden... (Trädet på Squaren) [ur] Dikter om förstaden Vi, 1943:45:13

I denne natt (Var stilla, var tyst och vänta...) Lyrikvännen, 1954:3:3

I det hemska finns en aning... [ur] Två dikter. Böckernas värd, 1967:7-8:15 

I det öppna vildvinsfönstret... (Ångest) SFT, 1937 årg. 12, nr. 39-40, s. 13

I en annans namn... (Ur självmordsboken) (Var stilla. Inga hårda ord mer...) OoB, 1959:3:179-180

I ett sommarrum i en torparstuga... (Gåta) FiB, 1952:46:16

I flottningstider (Det rullar och bullrar...). Bekl.F, 1944:6:15

I folkton (Det stod ett träd...), [ur] Tre dikter. Bekl.F, 1945:10:11

I fönstret en blommande gran... [ur] Kineserier SFT, 1939:31-32:3

I Hellas hade han... (Alexander i Egypten) VLT, 21.05.66

I Helskogen är skymning… [ur] Tre dikter. BLM, 1952:10:735-736

I konventionernas skogar... Vi, 1942:25:21

I kväll är jag sjuk... (Brandvakt) Vi, 1937:9:6 

I makt av denna syn… [ur] 13 dikter. BLM, 1966:1:6-12

I natten... (Lucifer) DN, 25.06.67

I natten… (Scenario (I andra färger). [ur] Ur Sent på jorden II. AvB, 1950:Julnr.:3-10

I pifferai, Till Evert Taube (Julafton 1954...) VJ, 1961:Julnr.:27

I pifferai (Julafton 1954...) BLM, 1955:6:407-409

I rymden vid källan... (Psyke) Vi, 1951:41:4

I rörelse (Den gud som människan dyrkat...) SNS, 1952:1-2:[15]

I skogen du vet... (Hypnagog madonna) BLM, 1965:5:312-314

I soluppgången... [ur] (Fågeljakt) Konsumentbladet, 1934:31:4

I spegeln (Undra inte...) DN, 26.08.62

I stenens skalle… [ur] Två små dikter DN, 31.12.60

I stenens skalle... [ur] Variation. Lyrisk bildsvit På skidor, 1954:7-16

I vinternatten (I. Se stjärnorna! Se, människan... - II. Seklernas sand...) Julfackl., 1937:39

I öknen (Låt höstregnet falla...) DN, 28.11.54

ibland drömmer jag mig... [ur] Abstrakta variationer ur ”sent på jorden”. BLM, 1949:8:589-591

Ibland är världen... I alla väder, 1957:2:16-17

Icke det heroiska Grekland... (Minnesbilder) DN, 14.02.60

Identiteter. Ekon från Barnbyn i Helvete. BLM, 1959:8:647-654

Ideogram (Mot helheten, ständigt mot helheten...) SvD, 25.11.51

Ikon (Den timme, den stund...) VL, 1966:7:381  

Ikon (Gudinna av okänt ursprung...) SIA, 1959:25:18

Impression (Sensommar...) [ur] Två dikter Lyrikvännen, 1956:3:3 

Inför en madonna (Förbannad vare du...) GHT, 01.08.59

Inför årsskiftet (Vad du är vackert, Trosa…) Trosa Annonsblad, 31.21.49

Ingenstädes / är människor... (Ensamma) [ur] Fyra dikter Vi, 1956:40:20

Ingenting (Som ankelringar...) GHT, 03.08.55

Ingenting har jag fått... (Ur en legend) GHT, 25.06.65

Insjöhöst (hjärtat hänger under lampan…) Spektrum, 1932:6:40-41

Instängt i trångt rum... (På stranden I.) SIA, 1953:25-26:14

Inåtvänt (Alltid hämtade jag...) Vi, 1950:21:10

"Isa var en stor profet... [ur] Två dikter. Arbetaren, 1966:17:5 

Ismaïl… [ur] 13 dikter. BLM, 1966:1:6-12

Ita! Ita! Cur non devirginatur... (Rhapsodi) BLM, 1967:3:166-169

Italisk bergstrakt… (Landskap) DN, 25.01.53

Italisk medeltid (Sedan länge vilar riddaren...) Julpost, 1955:31

J

Ja, det av oss... [ur] Två gånger tre dikter. BLM, 1938:7:516-518

Ja, ditt ansikte är min lustgård... (Kärlekssång) GHT, 10.11.65

Jag drömde (Jag drömde en skön, skön dröm...) SFT, 1938 årg. 13, nr. 27-28, s. 8

Jag fattig karl...  I alla väder, 1957:2:16-17

Jag minns, jag minns... (Mitt liv) SFT, 1938:48:9

Jag fattig karl... [ur] Tre kortdikter DN, 02.04.61

Jag fick ett besök... [ur] Till den skönhet som är god Vi, 1967:14:33

Jag fördes med förbundna ögon... (Ur Diwan II) DN, 22.05.66

Jag förutser en sång... (Hamlet) Vi, 1950:36:8

Jag går in i mit underbara landskap... (Landskap). [ur] Tre dikter. BLM, 1952:10:735-736

Jag hade en gång mitt fönster... [ur] Variation. Lyrisk bildsvit På skidor, 1954:7-16

Jag hade inte förutsett... (Återblickar) GHT, 07.01.67

Jag har druckit ett guld... GHT, 16.08.69

Jag har en undergörande ikon... (Xoanon) GHT, 17.08.63

Jag har inget vatten… [ur] 13 dikter. BLM, 1966:1:6-12

Jag har kommit längs vägen… (Legenden om den heliga Soppqacqa) SNS, 1948:1-2:[12]

Jag har undran i mitt ansikte… [ur] Två kortdikter Perspektiv, 1960:8:344

Jag har ögon näsa mun... [ur] Variation. Lyrisk bildsvit På skidor, 1954:7-16

Jag hör, du ser... [ur] Berlinelegier. BLM, 1948:3:166-168

Jag hörde i drömmen... [ur] Två dikter SIA, 1965:15:32

Jag hörde palmerna... (Spiritual) Julpost, 1948:3 

Jag hörde vildgäss... (Rekonvalescens) [ur] Tre allvarsamma dikter Vi, 1945:45:13

Jag kom tillbaka efter et år… [ur] Tre kortdikter DN, 02.04.61

Jag känner de döda... (De döda) SvD, 07.11.48

- Jag känner de döda i mig... (Döden) Perspektiv, 1956:8:358

Jag lever i det hopp... (3.) [ur] Kärleksdikter SDS, 04.02.67

Jag lever i fantasien... (Angående kyrkeklockors inverkan på vilda bin) SNS, 1950:11-12:22

Jag lindar… (Vaxmåleri) DN, 23.03.52

Jag lyfter mina händer... (Ecce Homo) OoB, 1939:8:412

Jag låg på stranden... (Vittnesmålet) Horisont, 1941:Höst:15-18

Jag minns dig… (Ur Sagan om Fatumeh) 3. Vi, 1966:46:19

Jag minns, jag seglade... [ur] Minnen. BLM, 1937:7:510-512

Jag ser de oorganiska skärvorna... (Genius) SIA, 1955:12:9

Jag ser de skarpkantade skärvorna... (Genius) FiB, 1954:julnr.:9

Jag ser ditt ansikte för mig, kamrat... (Öde) Kulturfront, 1943:9-10:26 

Jag ser: du har fått det i halsen... (Utan sentimentalitet) SIA, 1961:7:32

Jag ser en förklädd prinsessa... (Raivola) SFT, 1941:20-21:7

Jag ser ljuset… [ur] Tänkedikter... BLM, 1957:3:199-200

Jag ser mig om... (Melancholia) OoB, 1939:1:48

- Jag ser mig om... Vi, 1948:51-52:3

Jag ser min fot... (Liggande) [ur] Tre dikter Vi, 1964:1:11

Jag ser på strandens stenar... (Elegi) Konsumentbladet, 1936:19:5

Jag sitter på en bänk... (Ur ”En Mölna-Elegi”). BLM, 1946:5:358-368

Jag skrev en gång en inledning… [ur] De borde skämmas. BLM, 1950:7:486

Jag skriver till dig... (En tomhetsmelodi) SvD, 06.04.58

- Jag skriver till dig... [Omtryck] Teosofisk Tids., 1960:1-2:21

Jag smekte en sten... (En dödsdröm) [ur] Tre allvarsamma dikter Vi, 1945:45:13

Jag så dig stå... (Två människor) [ur] Två dikter Konsumentbladet, 1936:41:15

Jag såg en billig askkopp... (Ett vardagstings gåta) SFT, 1942:3-4:13

Jag såg ett par hårda ögon... (Ögon) [ur] Två dikter SvD, 22.10.61

Jag talar till dig... (Etik) [ur] Fyra dikter Vi, 1956:40:20

Jag tillhör ett prästseminarium... (Dröm). [ur] Identiteter. BLM, 1959:8:647-654

Jag trivs på kyrkogårdar... (Kyrkogårdar) SFT, 1942:18-19:7

Jag trivs på kyrkogårdar... (de små gamla), [ur] Tre dikter. Bekl.F, 1945:10:11

Jag tror inte på ett liv efter detta... (Vid vägkanten) OoB, 1948:3:105-106

jag trär de tunga ordens kolpärlor... (Krispapper november 1932). BLM, 1951:8:573-576

Jag tycker att... (Budskap från snöman) DN, 10.04.64

Jag tycker mig höra... (De osynliga) SFT, 1940:33-34:10-11

Jag tänker inte skriva... (Josef Kjellgren) Vi, 1950:5:8

Jag tänker på... (Vaggsång) Konsumentbladet, 1935:47:5

Jag upplever… (4.) [ur] Kärleksdikter SDS, 04.02.67

Jag vet… [ur] 13 dikter. BLM, 1966:1:6-12

Jag vet (Ur Dīwān II) (Jag vet: / Jag har varit bedövad...) DN, 26.06.66

Jag vet att allt har ett otal valörer... [ur] Två oden Vi, 1939:29:18

Jag vet: / Jag har varit bedövad... (Jag vet (Ur Diwan II)) DN, 26.06.66

Jag vet så väl... (Visa) Konsumentbladet, 1934:43:4

Jag vilar mitt huvud... [ur] Tre dikter Vi, 1965:25-26:17

Jag vill ha en portvakt… (Poesi i sak) OoB, 1961:3:167-168

Jag vill till andra länder... (Vid vinterfönstret [ur] Tre dikter Vi, 1964:1:11

Jag ville se livet i ögonen... (II.) [ur] Ögon Vi, 1957:34:5

Jag vände mig bort… [ur] Berlinelegier. BLM, 1948:3:166-168

Jag vänder mig i rummet... (Mellan fem och sju) ST, 29.07.34

Jag älskar oberoendet... (Oberoende) DN, 21.03.65

Jag är av dem som tar livtag... (Appassionato) GHT, 29.10.38

Jag är blomman... (Parkhörn) Hf. J., 1938:26:843 

- Jag är blomman... (Visa) SFT, 1938 årg. 13, nr. 22-23, s. 7

Jag är den blinde som söker... (Blindbok) SFT, 1939:47-49:6

Jag är det / med vilket du andas... [ur] Variation. Lyrisk bildsvit På skidor, 1954:7-16

Jag är en främling... (Den kluvne främlingen) Vi, 1945:35:6

Jag är en fullmogen frukt... (Oktober (tanke på Karin Boye) SvD, 29.10.50

Jag är en spermatozo… [ur Två dikter] Vi, 1955:46:20

Jag är, jag är en boaorm... (En happeningsdikt) [Sign: A:lfr-d V:stl-nd] GHT, 29.09.64

jag är sjuk och världen kärnar... (Krispapper november 1932). [ur] Studier och varanter. BLM, 1951:8:573-576

Jorden vände sig från solen... ST, 17.12.32 (jul bil.)

Josef Kjellgren (Jag tänker inte skriva...) Vi, 1950:5:8

Jul - Nytt År (I dag var det nästan varmt i solen...) SNS, 1945:4:[11]

Julafton 1954... (I pifferai) BLM, 1955:6:407-409

- Julafton 1954... (I pifferai, Till Evert Taube) VJ, 1961:Julnr.:27

Julfärd (Det var den gången...) Sotarens Jul, [1943]:1

Julresa (Från tidig morgon...) Julbl., 1937:1-2

Julvisa. I gammal fransk stil (När skall man bli som svalan...) FiB, 1951:julnr.:3

- Julvisa (När skall man bli som svalan...) HD, 23.12.67 

Jungfru, Ärkeängel... (Ur Furstesånger) Abl, 24.09.66

Jungfrun som aldrig fanns... (Dödsdans) SIA, 1944:20:9

Jägare (Jägare, du som vandrar...) [ur] Tre dikter Vi, 1948:38:7

K

Kaftanen har jag bränt... (En dikt) Expr., 15.04.68 

Kan jag hjälpa... [ur] Tre dikter GHT, 21.10.61

Kappaladokien (Många små lyktgubbar...) DN, 01.07.56

Katter (En katt är inte en människa...) DN, 07.06.59

Kineserier (I fönstret... - Vad de är vackra... - Det är stjärnklart...) SFT, 1939:31-32:3

Kleobis och Biton... (Grekiskt radband) SvD, 03.06.62

Klimat (Farväl Ordning...) ST, 16.01.55

Klockan slår (en tunn röst…) [ur] Ur Sent på jorden II. AvB, 1950:Julnr.:3-1

Klockan är sju och mjölmask i den vackra ensajnens drömmar... (Drömmarnes tempel) SNS, 1949:7-8:3

konsten att inte se... [ur] Abstrakta variationer ur ”sent på jorden” BLM, 1949:8:589-591

Korkar, konservburkar... (Diné) SNS, 1948:7-8:[5]

Kosmiskt (Månen går ner...) [ur] Fem dikter OoB, 1943:11:509-510

Koral (Vad vet du till slut om livet?..) SFT, 1935:50-51:15

Kore (En båt full av blommor...) GHT, 29.07.67

Kort dikt (På himlens blåa duk...) SIA, 1962:11:14

Kosmisk resa (i begynnelsen var rymden...). BLM, 1949:8:589-591

Krigsnätter (Tag från mig mina marddrömsnätters drömmar...) Vi, 1945:45:13

Kring bastun… (Sommarminne från Finland) F.bl., 1935:50:5

Kring ett tema hos Gunnar Ekelöf. GHT, 16.10.68

Kunde jag beskriva Höghet... [ur] Ur sagan om fursten av Emghion SvD, 20.06.65

Kvar efter Färjesång (Vad vi ser, hör, känner...) FiB, 1957:13:15

Kväll (Den dystra solen...) Vi, 1937:32:5

Kvällen blev tyst... (Den blinda) SvD, 25.09.66

Kyrkogårdar (Jag trivs på kyrkogårdar...) SFT, 1942:18-19:7

Källa (Det ringer klockor...) SvD, 24.08.52

Kärlekssång (Ja, ditt ansikte är min lustgård...) GHT, 10.11.65

Kärlek kan finnas i ögat... (Lucifer) [ur] Två dikter Lyrikvännen, 1967:4:2 

Kärleksdikter. 1. Den brud... - 2. Tyvärr var Lia... - 3. Jag lever… - 4. Jag upplever... SDS, 04.02.67

Köp den blindes sång... (Gatuscen). BLM, 1938:1:8-9

- Köp den blindes sång!... (Den blindes sång) Hyregäst., 1941:19:6

L

Lagarna är inte skrivna... (Om lagarna) Vi, 1947:21:6

Landskap (Italisk bergstrakt...) DN, 25.01.53

Landskap (Jag går in i mit underbara landskap...). [ur] Tre dikter. BLM, 1952:10:735-736

Landskap (Mörk står granen...) SFT, 1938 årg. 13, nr. 25-26, s. 9

Landskap. (Ur det förflutna…) [Två dikter] FiB, 1952:25:2

Landskap (Även tankspriddheten...) SvD, 30.03.52

Laokoon (Jag var utan tvivel...) Arbetaren, 14.11.59

Lapplisa (Där fordom...) [ur] Tre lappmarksdikter Konsumentbladet, 1936:25:6

Leda (Diplomater, politiker...) SIA, 1947:11:8

Legenden om den heliga Soppqacqa (Jag har kommit längs vägen...) SNS, 1948:1-2:[12]

Lettres suédoises (På torget i Teheran...) DN, 06.11.66

Leva sitt liv med en Ängel... (Ghazal) DN, 02.04.67

Levnadsbeskrivning (Att söka sin Lycka...) SFT, 1937 årg. 12, julnr. s. 9

- Levnadsbeskrivning (Att söka sin Lycka...) Sv. Pr., 17.09.38 

Levnadsstämning (Vad livet och stunden...) SvD, 20.08.50

Lieman (Nu gror åter skördar...) SFT, 1942:12-13:7

Liggande (Jag ser min fot...) [ur] Tre dikter Vi, 1964:1:11

Liksom i en orkester... (Sinnesstämning) FiB, 1950:19:17

Liv - en rhapsodi (Hur svårt / har du, gudinna...) DN, 09.06.57

Liv är längtan (Oförgänglig är ditt...) Frihet, 1935:9:13

Livsåskådning. ("Helvetet kan inte nå hedningarna...) [ur] Tre dikter SIA, 1956:14-15:14

Ljus (Et efter ett...) SFT, 1938 årg. 13, nr. 9, s. 3

Lucifer (I natten...) DN, 25.06.67

Lucifer (Kärlek kan finnas i ögat...) [ur] Två dikter Lyrikvännen, 1967:4:2 

lugnet är intet för dem... (Krispapper november 1932). [ur] Studier och varianter BLM, 1951:8:573-576

Lycka på resan... (Novicen i Spalato) SvD, 18.06.67

Långt mer än lukten... (Den arkeologiska hunden) Lyrikvännen, 1966:2:1 

Låt höstregnet falla… (I öknen) DN, 28.11.54

Lägg din kopparslant... (Byzantium). [ur] Antipoem. BLM, 1954:4:247-249

Längs vägar och diken... (Natt) Vi, 1945:23:6

M

 

 

 

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

 

Tidningar och tidskrifter

Diktlista

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  Å  Ä  Ö