Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

           

   Foto: Berndt Klyvare 

 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

Verk av Ekelöf

       Tolkningar och recensioner

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

ep001
Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Ekelöfs tolkningar och recensioner

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Z  Å  Ä  Ö

R

RABELAIS, FRANÇOIS

Rabelais. [R.] Börje Knös: Rabelais. BLM, 1944 årg. 13, nr. 6, s. 544-545; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 142-143

 

Purgerad Rabelais. [R.] François Rabelais: Den stora Gargantuas förskräckliga leverne. Pantagruel. BLM, 1946 årg. 15, nr. 1,

s. 70-72; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 183185

RAGUZA, IMAN

Sagor. [R.] Hjalmar Alving: Isländska sagor, 5. Iman Raguza: Kaukausiska folksagor. BLM, 1946 årg. 15, nr. 5, s. 420-421; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 211-213

RAO, RAJA

Indiska berättare. [R.] Raja Rao: Kanthapura. Indisk by. H. Kabir /M. Bannerjee: Folk vid floden. BLM, 1954 årg. 23, nr. 4, s. 304-305; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 502-504

REENSTIERNA, MÄRTA HELENA

Stockholmiana. [R.] Christian Elling: Stockholms hjärta. Torsten Svedfelt och Erik Asklund: Ur Stockholmslivet. Staffan Tjerneld m.fl.: Stockholmsliv 1:1, 1:2, 1:3, 1:4. Märta Helena Reenstierna: Årstadagboken, 1-2. BLM, 1950 årg. 19, nr. 4, s. 301-303; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 414-417

REHNBERG, MATS

Stockholmsböcker. [R.] Gotthard Johansson, Mats Rehnberg, Gösta Selling: Ur svenska hjärtans djup. Per Anders Fogelström: En bok om Söder. BLM, 1953 årg. 22, nr. 10, s. 797-798; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 486-488

RENOIR

[R.] Ole Vinding: Renoir; Foraaret i fransk konst. Konstrevy, 1944 årg. 20, nr. 1-2, s. 71-72; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 190

REVERDY, PIERRE (1889-1960)

Jean Duché: Besök hos Pierre Reverdy. Poesi, 1948, årg. 1, nr. 2-3, s. 49-59 

 

Pierre Reverdy: Två dikter. Klockslag (Allt har slocknat...) - Brinnande själ (Låggen stiger mer och mer...). Poesi, 1948, årg. 1, nr. 2-3, s. 60

Pierre Reverdy: Klockslag (Allt har slocknat…) – Brinnande själ (Lågan stiger…). Hundra år modern fransk dikt. Bonniers, Stockholm 1934, s. 56-57; Kammarbiblioteket, 1960, s. 68-69; Skrifter 6, 1992, s. 34-35

RIBBING, GERD

Helena som historiker. [R.] Gerd Ribbing: Gustav III:s hustru och Ensam drottningBLM, 1960 årg. 29, nr. 2, s. 148-149; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 559-562

RILKE, RAINER MARIA

Självplågare. [R.] Rainer Maria Rilke: Malte Laurids Brigge. Folke Dahlberg: Cartesiansk dykare. BLM, 1949 årg. 18, nr. 2, s. 141-142; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 352-355

RIMBAUD, ARTHUR (1854-1891)

Arthur Rimbaud: Ur Les Illuminations av Arthur Rimbaud. Gryningen (Jag kysste sommarmorgonen …) – Barbarisk musik (Bortom dagar och årstider …) – Barndom (I. Sällsamma insektsblommor … - II. Någonstans i skogen …- III. Jag är ett helgon … - IV. Hyr mig en grav …) – Uppbrottet (Sett nog …) Spektrum, årg. 2 (1932), 1, s. 25-30.

Arthur Rimbaud: Realisation (Till Salu: allting som judarna…) Spektrum, årg. 2 (1932), 6, s. 46

Arthur Rimbaud: Den sovande i dalen (Djupt in i grönskan…) Nya Dagligt Allehanda 5/2 1933 [T]

Arthur Rimbaud: Det onda (Medan de röda granaterna tjuter…) Morgonbris, årg. 29 (1933), 5, s.7. [T].

Arthur Rimbaud: Mitt fria liv (Där jag gick och värmde…) Nya Dagligt Allehanda 6/8 1933 [T.]

Arthur Rimbaud: Saga (en furste harmades…) fransk surrealism. Spektrum, Stockholm 1933, ill.; fib:s lyrikklub, 1962, s. 28-29, ill.; Skrifter 6, 1992, s. 85

Arthur Rimbaud: Den sovande i dalen (Djupt in i grönskan…) – Mitt fria liv (Jag gick där…) – Snyftning (Vad var det…) – Morgontanke (En sommarmorgon…) – Hunger (Har jag…) – Lyckan (O tider…) – Gryning (Jag kysste…) – Barber (När dagar och tider…) Ur diktcykeln Barndom (II, III, V) – Realisation (Till salu…) – Ur diktcykeln Vaka (Det är en klartänkt…) – Uppbrott (Sett nog…). Hundra år modern fransk dikt. Bonniers, Stockholm 1934, s. 26-46; Kammarbiblioteket, 1960, s. 23-39; Skrifter 6, 1992

Arthur Rimbaud: Ordens alkemi. Morgontanke (En sommarmorgon…) – Snyftning (Vad var det…) – Hunger (Har jag…). Nya Dagligt Allehanda 14/1 1934 [T.]

Une saison en enfer. Karavan, 1935 årg. 2, nr. 1, s. 14-25 [E.]

 

Arthur Rimbaud: En tid i helvetet. Karavan, 1935, 1, s. 27-54. [T.]

Arthur Rimbaud: Prosadikter. Arbetare (Vilken olidligt ljum…) – Städer I (Kan der verkligen vara städer…) – Städer II (Offentlighetens Akropolis…) – Livsöden (Ändlösa minns jag…). Karavan, 1935, 3, s. 8-12. [T.]

Arthur Rimbaud eller kampen mot verkligheten. BLM, 1939 årg. 8, nr. 5, s. 333-340

 

Arthur Rimbaud: Två prosadikter. Till ett förnuft (Ett slag av ditt finger...) - Kunglighet (En vacker morgon...) Svenska Familjetidningen, 1939 årg. 14, nr. 22-23, s. 19

 

Rimbaud och hans källor. Dagens Nyheter, 1954, 17/5, s. 4; Blandade kort. Bonniers, 1957, s. 80-83

 

Arthur Rimbaud: Visan om det högsta tornet (Bekymmerslösa ungdom...). Lyrikvännen, 1960, årg. 7, nr. 3, s. 12

RIMESTAD, CHRISTIAN

[R.] Christian Rimestad: Fransk litteratur 1900-1940. BLM, 1944 årg. 13, nr. 3, s. 275; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 126-127

RIWKIN-BRICK, ANNA

Hederszigenare. [R.] I. Lo-Johansson /A. Riwkin-Brick: Zigenarväg. Dagens Nyheter, 1955, 13/3; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 105-107

ROBERTS, MICHAEL

Michael Roberts: Vore det fågelskri... Skogsindustriarbetaren, 1945 årg. 9, nr. 11, s. 8

RODKER, JOHN

[R.] John Rodker: Sovjet berättar. BLM, 1943 årg. 12, nr. 10, s. 857; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 123-124

ROGEBY, SIXTEN

Utvecklingsoptimism. [R.] Sixten Rogeby: Det är bara början. BLM, 1947 årg. 16, nr. 3, s. 249; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 255-256

RUIN, HANS

Två böcker av Hans Ruin [R.] Hans Ruin: Rummet med de fyra fönstren. Makt och vanmakt. BLM, 1941 årg. 10, nr. 1, s. 67-69; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 59-63

 

Ovisshet. [R.] Hans Ruin: Det finns ett leende. BLM, 1944 årg. 13, nr. 1, s. 67-68; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 124-126

RUMI, JALAL AD-DIN (1207-1273)

Tre dikter ur Dīvān-i Schems-i-Tabrīz av Jalāl-Ed-Dīn Rūmi 1207-1273. I. I går afton gav jag en stjärna budskap till dig... - II. Jag var till på den dag... - III. Äntligen avreste du... Ord och Bild, 1944 årg. 53, nr. 10, s. 465-466

 

Två islamska dikter av Jalálu'd-Din Rúmi (1207-1273). Den gudomliga vännen (Se på mig, ty du skall vara...) - Längtan (Skynda, skynda...). Vi, 1945, årg. 32, nr. 14, s. 6

 

Jalálu'd-Din Rúmi: När natten återvänder... Skogsindustriarbetaren, 1946 årg. 10, nr. 21, s. 21

Dikter av Jal´lu'd-dín Rúmí: I går afton - Jag var till - Skynda! Skynda! - Se på mig - Äntligen avreste du - När natten återvänder. Valfrändskaper. Bonnier, 1960, s. 63-68; Skrifter 6, 1992, s. 404-406

RYING, MATTS

Disiecta membra. [R.] Matts Rying: Söndagsskola. BLM, 1947 årg. 16, nr. 7, s. 586-587; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 272-274

 

S

SACHS, NELLY

Nelly Sachs: Ur Glödande gåtor. Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1966, 10/12

SAGE, ALAIN RENÉ DE

Gil Blas. [R.] Alain René Le Sage: Gil Blas. BLM, 1946 årg. 15, nr. 1, s. 73-74; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 186-187

SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE (1900-1944)

Antoine de Saint-Exupéry: Ur Postflyg syd. Berömda franska berättare. Folket i bild, 1957; Skrifter 6, 1992, s. 375-377

SALE, CHIC

[R.] Chic Sale: Specialisten. BLM, 1953 årg. 22, nr. 8, s. 633; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 483

SANDBERG, RAGNAR

Ragnar Sandberg. Konstrevy, 1944 årg. 20, nr. 4, s. 153-156

 

Lycklig Målare. Vi, 1944 årg. 31, nr. 19, s. 13; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 96-97

 

Personligt om konst. [R.] Ragnar Sandberg: Anteckningar. Dagens Nyheter, 1954, 18/6; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 98-99; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 101-103

SANDEL, CORA

En Kristusmyt. [R.] Cora Sandel: Kranes konditori. BLM, 1946 årg. 15, nr. 10, s. 881-882; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 239-241

 

Cora Sandel. All värdens Berättare, 1949 årg. 5, nr. 11, s. 867-869; Skrifter 7, s. 189-193?

 

Cora Sandel. [R.] Cora Sandel: Tack, doktorn och andra noveller. BLM, 1953 årg. 22, nr. 8, s. 624-625; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 481-482

SANDEMOSE, AKSEL

Kriminalmysticism. [R.] Aksel Sandemose: Tjärhandlarn. BLM, 1947 årg. 16, nr. 3, s. 253-255; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 257-260

SANDGREN, GUSTAV

Bisarr skämtare. [R.] Gustav Sandgren: Att leva på vinden. BLM, 1941 årg. 10, nr. 10, s. 818-820; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 80-82

Solofiol. [R.] Gustav Sandgren: Svensk ensamhet. BLM, 1946 årg. 15, nr. 4, s. 334-335; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 204-206

Den antifunktionalistiska Sandgren. [R.] Gustav Sandgren: Röst. BLM, 1948 årg. 17, nr. 2, s. 131-132; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 300-302

SANDSTRÖM, SVEN

Om Arosenius. [R.] Sven Sandström: Ivar Arosenius. BLM, 1960 årg. 29, nr. 3, s. 237-238; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 204-205; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 562-564

SCHILDT, GÖRAN

Linnélärjungar. [R.] Resenärer i Floras rike. Red. av Göran Schildt. Sten Selander: Linnélärjungar i främmande länder. BLM, 1961 årg. 30, nr. 4, s. 294-295; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 570-572

SCHOULTZ, SOLVEIG V.

Tre diktsamlingar. [R.] Solveig v. Schoultz: Nattlig äng. Lennart Hellsing: Absaloms död. Ralf Parland: Relief. BLM, 1950 årg. 19, nr. 4, s. 294-295; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 410-413

SCHUBERT

Schubert och hans texter. Röster i Radio, 1950, årg. 17, nr. 18, s. 11

SELANDER, STEN

Fåglalåt. [R.] Fågelsång. Sammanställd av Sten Selander. BLM, 1944 årg. 13, nr. 4, s. 355-356; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 127-129

 

Linnélärjungar. [R.] Resenärer i Floras rike. Red. av Göran Schildt. Sten Selander: Linnélärjungar i främmande länder. BLM, 1961 årg. 30, nr. 4, s. 294-295; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 570-572

SELLING, GÖSTA

Bellmans Stockholm. [R.] G. Selling, G. Johansson, G. Axel-Nilsson: Si Ulla Dansar. BLM, 1946 årg. 15, nr. 2, s. 176-177; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 191-193

Stockholmsböcker. [R.] Gotthard Johansson, Mats Rehnberg, Gösta Selling: Ur svenska hjärtans djup. Per Anders Fogelström: En bok om Söder. BLM, 1953 årg. 22, nr. 10, s. 797-798; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 486-488

SIU-TAN-KO

SIU-TCHE-MO

Moderna kinesiska dikter. Siu-Tche-Mo: Det är en feg värld... - Vik hädan... Siu-Tan-Ko: Jag är en djävul... Vi, 1943, årg. 30, nr. 33, s. 8

SJÖBERG, BIRGER

Det lyriska dokumentet [Enkätsvar om B. Sjöbergs Konferensman]. Röster i Radio, 1950, årg. 17, nr. 42, s. 6

 

Fridas tredje bok. [R.] Birger Sjöberg: Fridas tredje bok. Dagens Nyheter, 1956, 28/9; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 109-112

SJÖSTRAND, ÖSTEN

Pestjungfrun. [R.] Östen Sjöstrand: Ingivelse. BLM, 1950 årg. 19, nr. 6, s. 458; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 420-422

 

Inre resa. [R.] Östen Sjöstrand: Främmande mörker främmande ljus. BLM, 1955 årg. 24, nr. 8, s. 639-641; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 517-520

SKÅNBERG, CARL

Skånbergmålningar hos Gummeson. Konstrevy, 1938 årg. 14, nr. 2, s. 66

SPENDER, STEPHAN (1909-1995)

Stephan Spender: Jag tänker ständigt… Nya Dagligt Allehanda 14/5 1933 (bil.). [T.] 

SPRONG, BERIT

Dam med parasoll. [R.] Berit Sprong: Dam med parasoll. Socialdemokraten, 1937, 24/10; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 13-14

STADENER, INGEGERD

Personligt mer eller mindre. [R.] Elsa Grave: Bortförklaring. Ingegerd Stadener: Den stora moderns grotta. Gunlög Bülow-Hübe: Vind och vila. Magda Lagerman: Etyd för svart tangent. Sture Axelson: Och plötsligt är det kväll. Bo Carpelan: Du mörka överlevande. BLM, 1948 årg. 17, nr. 8, s. 592-594; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 318-324

STAGNELIUS

Tankar om Stagnelius. Röster i Radio, 1951, årg. 18, nr. 34, s. 9

 

Stagnelius [Efterskriften ur stagneliusurvalet 1968]. Lyrikvännen, 1968, årg. 15, nr. 5-6, s. 12-14

STEFFEN, ELSA

Ett osovrat sällskap. [R.] K. G. Ossiannilsson: Den gamle och den unge. Elsa Steffen: Ödesväven. Solveig Landquist: Färd i gröna gången. Heli Parland: Fågelvinge ur dunklet. Marianne Linder: Brunnarna. Gunnar Hammargren: Tillflykt. Harald Swedner: analysis situs. Göran B. Johansson: Pappershjärtat. BLM, 1950 årg. 19, nr. 7, s. 532-533; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 423-427

STEINBECK, JOHN

Utopisk humor. [R.] John Steinbeck: Det stora kalaset. BLM, 1946 årg. 15, nr. 1, s. 70; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 181-183

STENDAL

Klassiskt boktips. Stendal: Kartusianerklostret i Parma [Kommentar: H. Tingsten 18/11]. Dagens Nyheter, 1958, 9/11

STENMARK, GEORG

Frihetsvägar. [R.] Tord Herne: Tre svarta böcker. Georg Stenmark: De oberäkneliga. BLM, 1949 årg. 18, nr. 10, s. 819-821; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 396-399

STEVENSON, ROBERT LOUIS

En mycket ung man. [R.] Robert Louis Stevenson: Sjöresa på landbacken. BLM, 1954 årg. 23, nr. 5, s. 392-393; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 508

Hemlandstoner utomlands. [R.] Robert Louis Stevenson: Resa med en åsna. BLM, 1954 årg. 23, nr. 8, s. 663-664; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 513-515

STIERNSTEDT, W. GORDON

På ärvd grund. [R.] Einar Malm:Räcker din synrand? W. Gordon Stiernstedt: Den entoniga melodien. Ruben Nilsson: Balladen om Eken. BLM, 1947 årg. 16, nr. 9, s. 740-741 [Kommentar av E. Malm med svar av Ekelöf, nr. 10, s. 855]; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 281-285

STRANDBERG, OLLE

En skvader. [R.] Olle Strandberg: Tigerland och Söderhav. Dagens Nyheter, 1952, 9/12; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 81-82

STRAVINSKIJ, IGOR

Igor Stravinskij. Röster i Radio, 1949, årg. 16, nr. 46, s. 4-5

STRINDBERG, AUGUST

Från bokhyllan. (Strindberg: Dikter på vers och prosa, 1883, Sömngångarnätter på vakna dagar, 1884, Ordalek och småkonst, 1905.) BLM, 1941 årg. 10, nr. 9, s. 725-726; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 72-76

Från bokhyllan. August Strindberg: Ett drömspel. BLM, 1940 årg. 9, nr. 8, s. 635-636; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 39-43

 

Strindbergs brev. [R.] August Strindberg: Brev IV. 1884. Utgivna av Torsten Eklund. BLM, 1955 årg. 24, nr. 2, s. 134; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 515-517

 

Strindbergsalbum. [R.] August Strindberg. Ungdom och mannaår. Red. S. Ahlström. BLM, 1959 årg. 28, nr. 10, s. 889-890; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 555-558

 

Strindberg, barnet och makterna. [R.] August Strindberg: Brev till min dotter Kerstin. BLM, 1962 årg. 31, nr. 2, s. 141-143; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 572-576

STÅLHANE, H. E.

Tema med variationer. [R.] T. Brunius, H. Cederquist, L. Göransson, E. Josephson, S-U. Lindberg, H. E. Stålhane: Balen i den fria luften. BLM, 1949 årg. 18, nr. 5, s. 404; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 367-368

SUBER, MARGARETHA

Sönderfall. [R.] Margaretha Suber: Inga änglavingar. BLM, 1943 årg. 12, nr. 9, s. 764-765; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 114-115

SUNDBORG, BERTIL

Mise en valeur. [R.] Skogekär Bergbo: Venerid. (Inledning och kommentarer av Bertil Sundborg). BLM, 1951 årg. 20, nr. 6, s. 464-465; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 456-459

SUYIN, HAN

Exotiskt. [R.] Joseph Conrad: Almayers dårskap. Han Suyin: Skimrande dagar. BLM, 1953 årg. 22, nr. 7, s. 538-539; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 478-480

SVEDFELT, TORSTEN

Stockholmiana. [R.] Christian Elling: Stockholms hjärta. Torsten Svedfelt och Erik Asklund: Ur Stockholmslivet. Staffan Tjerneld m.fl.: Stockholmsliv 1:1, 1:2, 1:3, 1:4. Märta Helena Reenstierna: Årstadagboken, 1-2. BLM, 1950 årg. 19, nr. 4, s. 301-303; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 414-417

SVENSSON, OLLE

Bitter livsdyrkan. [R.] Olle Svensson: Spår och spillror. Socialdemokraten, 1937, 24/10; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 15-16

SWEDENBORG, EMANUEL

Amerikaniserad Swedenborg. [R.] Signe Toksvig: Emanuel Swedenborg. BLM, 1950 årg. 19, nr. 1, s. 66-67; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 399-402

 

Kulturhistoriskt. [R.] Emanuel Swedenborg: Drömboken. Henrik Bernhard Palmaer: Satir och polemik. BLM, 1953 årg. 22, nr. 1, s. 60-61; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 476-477

SWEDNER, HARALD

Ett osovrat sällskap. [R.] K. G. Ossiannilsson: Den gamle och den unge. Elsa Steffen: Ödesväven. Solveig Landquist: Färd i gröna gången. Heli Parland: Fågelvinge ur dunklet. Marianne Linder: Brunnarna. Gunnar Hammargren: Tillflykt. Harald Swedner: analysis situs. Göran B. Johansson: Pappershjärtat. BLM, 1950 årg. 19, nr. 7, s. 532-533; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 423-427

SÖDERBERG, HJALMAR

Hjalmar Söderbergs Stockholm. Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, julnr., s. 20-21, 42

SÖDERGRAN, EDITH (1892-1923)

20 år ung dikt. (red. Elmer Diktonius och Rabbe Enckell). Stockholm, 1936, s. 12-14. [E.]

Karelsk vallfart. Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1938, 5/11; En vallfart - 1938; Blandade kort. Bonniers, 1957, s. 92-99; Edith Södergran studier, Svenska akademiens handlingar, D. 75, 1967, s. 19-26

Gunnar Ekelöf om Edith Södergran: "Den spe[g]lande brunnen". Diktaren och hans läsare. Samtid och Framtid, 1944, årg. 1, nr. 5, s. 40-42; Edith Södergran studier, Svenska akademiens handlingar, D. 75, 1967, s. 19-26

 

Landskapet bakom Edith Södergrans dikt. Edith Södergran studier, Svenska akademiens handlingar, D. 75, 1967, s. 5-11 

 

Minnen från Skövla trakter. Frihet, 1940 årg. 24, nr. 5, s. 12

 

Södergran. [R.] Gunnar Tideström: Edith Södergran. Edith Södergran: Samlade dikter. Olof Enckell: Esteticism och nietzcheanism i Edith Södergrans lyrik. BLM, 1950 årg. 19, nr. 2, s. 137-138; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 402-405

 

Södergran på franska. [R.] Edith Södergran: Poèmes du pays qui n'est pas (Övers. Pierre Naert). Dagens Nyheter, 1954, 15/5; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 99

SÖDERLUND, LILLE BROR

Bellman och Yngve Berg. [R.] C. M. Bellman: Fredmans epistlar. Ill. av Yngve Berg. Musik arrangerad av Lille Bror Söderlund. BLM, 1954 årg. 23, nr. 3, s. 211-212; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 493-495

 

T

TALLQVIST, KNUT

Urmyten. [R.] Knut Tallqvist: Gilgames-eposet. BLM, 1946 årg. 15, nr. 3, s. 252-254; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 193-198

TANIZAKI, JUNICHIRO

Japansk dilemma. [R.] Junichiro Tanizaki: Somliga tycker om nässlor. BLM, 1957 årg. 26, nr. 2, s. 169-170; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 537-539

TAUBE, EVERT

Hälsning till Evert Taube (Ofta en Annunciata...) [Lyrisk svar på Evert Taube: Prins Ekeloff, 9/4]. Dagens Nyheter, 1952, 22/6, s. 6

I pifferai, Till Evert Taube (Julafton 1954...). Vecko-Journalen, 1961, årg. 52, julnr., s. 27

Evert Taube. Stilmodellen, 1963, nr. 3, s. 19-21, 68, 90

Gunnar Ekelöf till Evert Taube (Bruden svarade spegeln...) Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1966, 6/4, s. 3

TCH'A CHEN-HING

Kinesiska dikter. Tchao Ping-Wen, 1159-1232: Änglarnas bro (Först tycks mig vägen...) - Wang Che-Tcheng, 1634-1711: Vad mitt öga ser (Blånande, blånande höjer sig röken...) - Tch'a Chen-Hing, 1650-1721: En natt på östidan (Min natt på östsiden...) Skogsindustriarbetaren, 1945 årg. 9, nr. 2, s. 9

TCHANG PI

Fem små kinesdikter. Lieou Tch'ang-K'ing: När snön kom och jag tillbragte natten på Lotusberget (I skymningen verkar det mörkblå berget...) - När jag spelar på k'in-lutan (På de sju strängarna dallra...) - Wei Yin-Wou: Natt (Vart flyr väl dagens ljus...) - På hösten, när jag tillbragte natten ensam (Över berget glimmar månen...) - Tchang Pi: Fjärilarna (Fjärilarna fladdrar...). Söndagsnisse-Strix, 1944, [årg. 83], nr. 8, s. [5]

TCHAO PING-WEN

Kinesiska dikter. Tchao Ping-Wen, 1159-1232: Änglarnas bro (Först tycks mig vägen...) - Wang Che-Tcheng, 1634-1711: Vad mitt öga ser (Blånande, blånande höjer sig röken...) - Tch'a Chen-Hing, 1650-1721: En natt på östidan (Min natt på östsiden...). Skogsindustriarbetaren, 1945, årg. 9, nr. 2,

TCHAO YE

Små kinesiska dikter. Tou Siun-Ho: Den unga tallen - Lieou Yiu: Lantvistelse - Tchao Ye: I en roddbåt. Joker, 1944, årg. 2, nr. 3, s. 10

TCH'EOU MIEOU

Tre kinesiska folkvisor. Han Kouang: I södra landet reser sig träden... - Tsiang Tchong-tseu: Jag ber till Tchong... - Tch'eou mieou: Med kärlek har jag travat...) [m. inl.]. Svenska Familjetidningen, 1943 årg. 18, julnr., s. 11-13

TEGNÉR, ESAIAS

Tankar kring Tegnér. [R.] Esaias Tegnér sedd av sina samtida. En antologi red. av N. Palmborg. BLM, 1959 årg. 28, nr. 7, s. 621-622; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 553-555

TIDESTRÖM, GUNNAR

Södergran. [R.] Gunnar Tideström: Edith Södergran. Edith Södergran: Samlade dikter. Olof Enckell: Esteticism och nietzcheanism i Edith Södergrans lyrik. BLM, 1950 årg. 19, nr. 2, s. 137-138; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 402-405

TILLIER, CLAUDE

Från bokhyllan. Claude Tillier: Mon Oncle Benjamin, 1841. BLM, 1941 årg. 10, nr. 3, s. 228-229; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 63-66

TJERNELD, STAFFAN

Stockholmiana. [R.] Christian Elling: Stockholms hjärta. Torsten Svedfelt och Erik Asklund: Ur Stockholmslivet. Staffan Tjerneld m.fl.: Stockholmsliv 1:1, 1:2, 1:3, 1:4. Märta Helena Reenstierna: Årstadagboken, 1-2. BLM, 1950 årg. 19, nr. 4, s. 301-303; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 414-417

TOKSVIG, SIGNE

Amerikaniserad Swedenborg. [R.] Signe Toksvig: Emanuel Swedenborg. BLM, 1950 årg. 19, nr. 1, s. 66-67; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 399-402

TOU SIUN-HO

Små kinesiska dikter. Tou Siun-Ho: Den unga tallen - Lieou Yiu: Lantvistelse - Tchao Ye: I en roddbåt. Joker, 1944, årg. 2, nr. 3, s. 10

TOULOUSE-LAUTREC

Det evigt franska [Om Toulouse-Lautrec]. Konstrevy, 1941 årg. 17, nr. 1, s. 13-15; Blandade kort. Bonniers, 1957, s. 130-135; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 19-22

TRAKL, GEORG

Georg Trakl: Grodek (Om aftonen dåna...). Svenska Familjetidningen, 1941 årg. 16, nr. 38-39, s. 12 [T.]

TRALLING, OTTAR

Ottar Tralling. All värdens Berättare, 1949, årg. 5, nr. 10, s. 795-797; Blandade kort. Bonniers, 1957, s. 23-29

TROYAT, HENRY

En bok om Dostojevskij. [R.] Henri Troyat: Dostoievsky. BLM, 1940 årg. 9, nr. 9, s. 735-736; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 55-58

TS'AI YEN (177-250)

Ts'ai Yen: Sång i förtvivlan. Valfrändskaper. Bonnier, 1960, s. [53]-59; Skrifter 6, 1992, s. 401-404

TSIANG TCHONG-TSEU

Tre kinesiska folkvisor. Han Kouang: I södra landet reser sig träden... - Tsiang Tchong-tseu: Jag ber till Tchong... - Tch'eou mieou: Med kärlek har jag travat...) [m. inl.]. Svenska Familjetidningen, 1943 årg. 18, julnr., s. 11-13

TZARA, TRISTAN (1896-1963)

Tristan Tzara: Minuit pour géants XIV (flyg fåglar…) – Minuit pour géants XV (en smygande natt…). fransk surrealism. Spektrum, Stockholm 1933, ill.; fib:s lyrikklub, 1962, s. 47-50, ill.; Skrifter 6, 1992, s. 148-150

Tristan Tzara: Sluttning (Sjuk av alltför bittra nätter…) – Vad blev det av dem (Vad blev det av dem…). Hundra år modern fransk dikt. Bonniers, Stockholm 1934, s. 84-87; Kammarbiblioteket, 1960, s. 72-75; Skrifter 6, 1992, s. 41-42

U 

V

VALÉRY, PAUL

Parentation. [R.] Ernst Bendz: Paul Valéry, några minnesord. BLM, 1946 årg. 15, nr. 4, s. 347; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 209-211

VASZARY, GÁLSOR VON

Två underhållningsromaner. [R.] Gálsor von Vaszary: Hon. Roland Betsch: Förtrollad vandring. BLM, 1940 årg. 9, nr. 8, s. 658-659; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 47-49

VENNBERG, KARL

Det evigt gymnasistiska. [R] Eric Nygren: Jordens hunger. Karl Vennberg: Hymn och hunger. Hjalmar Krokfors: Gränsmark. Socialdemokraten, 1937, 27/11; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 36-38

 

40-talslyriken. [R.] Erik Lindegren och Karl Vennberg: 40-talslyrik. Vi, 1946, årg. 33, nr. 49, s. 8; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 58-59

 

40-talistisk vattendelare. [R.] Erik Lindegren och Karl Vennberg: 40-talslyrik. BLM, 1946 årg. 15, nr. 10, s. 867-868; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 234-236

VERDI

Maskerad. [R.] Maskeradbalen. Opera i tre akter av Verdi. Svensk text av Erik Lindegren. BLM, 1958 årg. 27, nr. 10, s. 863; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 542-543

VERLAINE, PAUL (1844-1896)

Två dikter av Verlaine. Vaggvisa (En stor mörk sömn…) – Tanke (Himlen lyser över taket…) [Sagesse III, 3 och 4] Svenska Dagbladet 6/8 1933 [T.]

Paul Verlaine: Kärlekspil (Min Gud, din kärlekspil…) – Fruktans eld (Min fot som fåfäng gick…) [Sagesse II och I] Nya Dagligt Allehanda 27/8 1933 [T.].

Paul Verlaine: Herdestunden (Röd vilar månen…) – En stor, mörk sömn (En stor, mörk sömn…) – Himlen lyser över taket (Himlen lyser över taket…). Hundra år modern fransk dikt. Bonniers, Stockholm 1934, s. 22-25; Kammarbiblioteket, 1960, s. 20-22; Skrifter 6, 1992, s. 24-25

Paul Verlaine: Herdestunden (Röd vilar månen...). Konsumenbladet, årg. 22 (1935), 3 (19/1), s. 12. [T.]

VILLIUS, LARS

[R.] Lars Villius: Dina fotsår i sanden. BLM, 1949 årg. 18, nr. 7, s. 576; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 382

VILLON, FRANÇOIS (1431-1463)

François Villon: Ballad (När jag dör av törst…) Stockholms-Tidningen 8/1 1933 [T.]

François Villon: Ballad (Jag dör av törst...). Vi, 1946, årg. 33, nr. 37, s. 4

François Villon: Ballad. Valfrändskaper. Bonnier, 1960, s. 23-24; Skrifter 6, 1992, s. 385-386

VINDING, OLE

[R.] Ole Vinding: Renoir; Foraaret i fransk konst. Konstrevy, 1944 årg. 20, nr. 1-2, s. 71-72; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 190

"VINTERGATAN"

Vintergatan. [R.] Författarföreningens jultidning Vintergatan. Socialdemokraten, 1937, 22/12; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 54-55

VOLTAIRE (1694-1778)

Voltaires himlafärd. Dagens Nyheter, 1954, 30/8, s. 5

Voltaire: Om kriget. Berömda franska berättare. Folket i bild, 1957; Skrifter 6, 1992, s. 170-173

"VOX"

[R.] Vox. Kalender utgiven av Litterära Studentklubben i Lund. BLM, 1947 årg. 16, nr. 7, s. 597-598; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 276-277

 

Kalendrar. [R.] Ny lyrik 1947, red. av Johannes Edfelt. Ny lyrik 1948, red. av Erik Lindegren. Vox II, kalender utgiven av Litterära Studentklubben Lund. BLM, 1948 årg. 17, nr. 6, s. 443-444; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 314-316

VRECHLICKY, JAROSLAV

Två tjeckiska dikter. Otokar Brezina: Staden (Jag såg en stad...) - Jaroslav Vrchlicky: Morgonen (Av fägring fylld...). Vi, 1938, årg. 25, nr. 25, s. 9

 

W 

WALDEMARSSON, EWA

Centrifugal dikt mm. [R.] Jan Wictor: Camera obscura. Bo Carpelan: Som en dunkel värme. Stig Fischer: Sonetter. Sten Hagliden: Rasrgård. Gunhild Haller: Kom hjärtans fröjd. Viggo Loos: De släckta ljusen. Ewa Waldemarsson: Aldrig dör ljuset. Gunnar Wihlborg: Lyrisk dakbok. Sven Åkerstedt: Strofer på vägen. BLM, 1947 årg. 16, nr. 2, s. 160-163; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 242-250

WANG CHE-TCHENG

Kinesiska dikter. Tchao Ping-Wen, 1159-1232: Änglarnas bro (Först tycks mig vägen...) - Wang Che-Tcheng, 1634-1711: Vad mitt öga ser (Blånande, blånande höjer sig röken...) - Tch'a Chen-Hing, 1650-1721: En natt på östidan (Min natt på östsiden...). Skogsindustriarbetaren, 1945 årg. 9, nr. 2, s. 9

WARBURTON, TH.

Två främlingar. [R.] Th. Warburton: Två främlingar. BLM, 1945 årg. 14, nr. 1, s. 79-80; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 161-164

Angloamerikanska krigsdikter. [R.] Th. Warburton: Mitt i ett krig. BLM, 1946 årg. 15, nr. 1, s. 60; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 179-181

WARG, CAJSA

Cajsa Warg. All värdens Berättare, 1950 årg. 6, nr. 1, s. 11-14; Skrifter 7, s. 19-24; Blandade kort. Bonniers, 1957, s. 11-18

WEI YIN-WOU

Fem små kinesdikter. Lieou Tch'ang-K'ing: När snön kom och jag tillbragte natten på Lotusberget (I skymningen verkar det mörkblå berget...) - När jag spelar på k'in-lutan (På de sju strängarna dallra...) - Wei Yin-Wou: Natt (Vart flyr väl dagens ljus...) - På hösten, när jag tillbragte natten ensam (Över berget glimmar månen...) - Tchang Pi: Fjärilarna (Fjärilarna fladdrar...). Söndagsnisse-Strix, 1944, [årg. 83], nr. 8, s. [5]

WESTERLUND, GUNNAR

Fyra diktböcker. [R.] Karl-Gustav Hildebrand: Vårdagjämning. Olof Lagercrantz: Den enda sommaren. Ernst

L. Ekman: Soldaten och slaven. Gunnar Westerlund: Dagsmeja. Socialdemokraten, 1937, 13/11; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 25-29

WHITMAN, WALT (1819-1892)

Erik Blombergs amerikanska tolkningar. [R.] Erik Blomberg: Modern amerikansk lyrik, från Whitman till våra dagar. Socialdemokraten, 1937, 9/12; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 44-47

 

Walt Whitman: Tre krigsdikter från nordamerikanska frihetskriget 1861-1865. Se ned klara måne... - Vänd dig, o Libertas... - Till en civilist (Begärde du smekande rim av mig...). Vi, 1945, årg. 32, nr. 11, s. 13

Walt Whitman: Se ned klara måne - Till en civilist - Vänd dig, o Libertas - Gravsång  för två veteraner. Valfrändskaper. Bonnier, 1960, s. 33-37; Skrifter 6, 1992, s. 391-393

WIBLING, JÖRAN

Lyrisk vårkavalkad. [R.] Bengt Anderberg: Kristofer. A. Gunnar Bergman: Du sitter i rävsaxen. Per Anders

Fogelström: Orons giriga händer. Bengt Jändel: Sången om frid. S. Neander-Nilsson: Skapelsens år. Åke Nordin: Blåeld. JöranWibling: Glas för tunna läppar. BLM, 1947 årg. 16, nr. 5, s. 424-428; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 262-272

WICTOR, JAN

Centrifugal dikt mm. [R.] Jan Wictor: Camera obscura. Bo Carpelan: Som en dunkel värme. Stig Fischer: Sonetter. Sten Hagliden: Rasrgård. Gunhild Haller: Kom hjärtans fröjd. Viggo Loos: De släckta ljusen. Ewa Waldemarsson: Aldrig dör ljuset. Gunnar Wihlborg: Lyrisk dakbok. Sven Åkerstedt: Strofer på vägen. BLM, 1947 årg. 16, nr. 2, s. 160-163; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 242-250

WIECHERT; ERNST

Tysk Robinson. [R.] Ernst Wiechert: Det enkla livet. BLM, 1941 årg. 10, nr. 3, s. 240-241; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 67-70

WIHLBORG, GUNNAR

Centrifugal dikt mm. [R.] Jan Wictor: Camera obscura. Bo Carpelan: Som en dunkel värme. Stig Fischer: Sonetter. Sten Hagliden: Rasrgård. Gunhild Haller: Kom hjärtans fröjd. Viggo Loos: De släckta ljusen. Ewa Waldemarsson: Aldrig dör ljuset. Gunnar Wihlborg: Lyrisk dakbok. Sven Åkerstedt: Strofer på vägen. BLM, 1947 årg. 16, nr. 2, s. 160-163; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 242-250

WILSON, EDMUND

Dödahavsrullarna. [R.] John M. Allegro: Dödahavsrullarna. Edmund Wilson: Skriftrullarna vid Döda havet. BLM, 1957 årg. 26, nr. 1, s. 82-83; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 535-537

WINE, KARIN

Sju kvinnliga lyriker. [R.] Inez Frank: Havshorisont. Ella Hillbäck: Värdsbild. Boijan J:son Liljeson: Tvärsnitt. Maja Lindahl-Axland: Orädda ögon. Eva Neander: Död idyll. Karin Lyberg: Statyernas leende. Maria Wine: Feberfötter. BLM, 1947 årg. 16, nr. 10, s. 824-827; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 289-296

WOOLLEY, LEONARD

Försvunna folk. [R.] Leonard Woolley: Ur i Kaldéen. C. W. Ceram: Efter 4000 år. Hettiternas gåta löses. Bo Grønbech: Etruskerna. BLM, 1956 årg. 25, nr. 9, s. 751-753; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 522-526

WU CHENG-EN

Förvandlingar. [R.] Wu Cheng-En: Kung Markatta. Ebbe Linde: Gyllenåsnan. BLM, 1949 årg. 18, nr. 7, s. 564-565; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 379-381

WÄSTBERG, PER

Ungdom. [R.] Per Wästberg: Ett gammalt skuggspel. BLM, 1952 årg. 21, nr. 10, s. 781-782; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 472-474

 

Y 

YUTANG, LIN

Slät Lin Yutang. [R.] Lin Yutang: Den blodröda porten. Dagens Nyheter, 1954, 27/8; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 103-105

 

Z 

ZENNSTRÖM, PER-OLOV

Bok om Josephson. [R.] Per-Olov Zennström: Ernst Josephson. BLM, 1947 årg. 16, nr. 3, s. 270-271; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 198; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 260-261

 

Två konstböcker. [R.] Per-Olov Zennström: Picasso. Tito Colliander: Sallinen. BLM, 1949 årg. 18, nr. 6, s. 488-489; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 199-200; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 376-379

Z[ETTERSTRÖM], HASSE

O. A. [R.] O. A. Karikatyrer. Sammanställda av Hasse Z. BLM, 1946 årg. 15, nr. 1, s. 85-86; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 197; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 188-189

 

Mest om Stockholm. [R.] Hasse Z: Sällskap där man haft roligt. Mårten Holk: Från tull till tull. BLM, 1946 årg. 15, nr. 1, s. 86-87; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 195; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 189-191

ZILLIACUS, EMIL

[R.] Herondas: Mimer. Tolkning av Emil Zilliacus. BLM, 1954 årg. 23, nr. 4, s. 312; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 504-505

ZWEIG, STEFAN

Uttolkningar. [R.] Stefan Zweig: Tre mästare. BLM, 1945 årg. 14, nr. 4, s. 352-353; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 171-173

 

Å 

ÅBERG, EINAR

[R.] Einar Åberg: Vidare Odensson. BLM, 1943 årg. 12, nr. 2, s. 177-178; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 106-107

ÅKERHIELM, HELGE

Lyriska debutanter. [R.] Sagnil Hedberg: Jagande efter vind. Helge Åkerhielm: Kvällspromenad. Margit Holmberg: Långt borta. Caleb J. Andersson: Spånor. Karin Lannby: Cante Jondo. Socialdemokraten, 1937, 4/11; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 19-22

ÅKERSTEDT, SVEN

Centrifugal dikt mm. [R.] Jan Wictor: Camera obscura. Bo Carpelan: Som en dunkel värme. Stig Fischer: Sonetter. Sten Hagliden: Rasrgård. Gunhild Haller: Kom hjärtans fröjd. Viggo Loos: De släckta ljusen. Ewa Waldemarsson: Aldrig dör ljuset. Gunnar Wihlborg: Lyrisk dakbok. Sven Åkerstedt: Strofer på vägen. BLM, 1947 årg. 16, nr. 2, s. 160-163; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 242-250

 

Ä 

 

Ö 

ÖSTERLING, ANDERS

Österlings nya dikter. [R.] Anders Österling: Livets värde. BLM, 1940 årg. 9, nr. 8, s. 637-638; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 43-47