Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

           

   Foto: Berndt Klyvare 

 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

Verk av Ekelöf

       Tolkningar och recensioner

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

ep001
Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Ekelöfs tolkningar och recensioner

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Z  Å  Ä  Ö 

E

EDFELT, JOHANNES

Lyriskt tvärsnitt. [R.] Johannes Edfelt: Poetiskt bilderbok. Socialdemokraten, 1937, 11/11; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 23-25

 

Svenska noveller. [R.] Svenska noveller i urval av Johannes Edfelt. BLM, 1942 årg. 11, nr. 5, s. 384-385; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 87-88

 

Kalendrar. [R.] Ny lyrik 1947, red. av Johannes Edfelt. Ny lyrik 1948, red. av Erik Lindegren. Vox II, kalender utgiven av Litterära Studentklubben Lund. BLM, 1948 årg. 17, nr. 6, s. 443-444; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 314-316

EIDLITZ, WALTER

Pilgrimsfärd. [R.] Walter Eidlitz: Den glömda världen. BLM, 1948 årg. 17, nr. 9, s. 695-696; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 327-329

EISNER, PAVEL

Kafkas Prag. [R.] Pavel Eisner: Franz Kafka and Prague. BLM, 1950 årg. 19, nr. 7, s. 539-540; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 427-428

EKLUND, TORSTEN

Strindbergs brev. [R.] August Strindberg: Brev IV. 1884. Utgivna av Torsten Eklund. BLM, 1955 årg. 24, nr. 2, s. 134; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 515-517

EKMAN, ERNST L.

Fyra diktböcker. [R.] Karl-Gustav Hildebrand: Vårdagjämning. Olof Lagercrantz: Den enda sommaren. Ernst

L. Ekman: Soldaten och slaven. Gunnar Westerlund: Dagsmeja. Socialdemokraten, 1937, 13/11; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 25-29

ELILJESON, BOIJAN J:SON

Sju kvinnliga lyriker. [R.] Inez Frank: Havshorisont. Ella Hillbäck: Värdsbild. Boijan J:son Liljeson: Tvärsnitt. Maja Lindahl-Axland: Orädda ögon. Eva Neander: Död idyll. Karin Lyberg: Statyernas leende. Maria Wine: Feberfötter. BLM, 1947 årg. 16, nr. 10, s. 824-827; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 289-296

ELIOT, T. S. (1888-1965)

T. S. Eliot: East Coker. BLM, 1941 årg. 10, nr. 6, s. 423-428

 

T. S. Eliot: J. Alfred Prufrocks kärlekssång (Så låt oss vandra...). BLM, 1942 årg. 11, nr. 4, s. 255-259

 

T. S. Eliot: Ur "The Dry Salvages" (Madonna, du som har din helgedom...). Vi, 1942, årg. 29, nr. 18, s. 13

 

T. S. Eliot: Ur "The Dry Salvages" (Les trois sauvages) (Jag vet inte stort om gudar...). Konstrevy, 1942 årg. 18, nr. 4, s. 122-123

 

Brev från helvetet. [R.] C. S. Lewis: Från Helvetets brevskola. BLM, 1944 årg. 13, nr. 6, s. 543-544 [Kommentar av K. G. Hildebrand, nr. 7, s. 637]; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 141-142

 

T. S. Eliot: Rapsodi en blåsig natt (Klockan tolv...). Ord och Bild, 1945 årg. 54, nr. 9, s. 407-408

 

Vattendelare. [R.] T. S. Eliot: Släktmötet. BLM, 1948 årg. 17, nr. 10, s. 754-755; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 330-332

 

Sagt om Eliot [Enkätsvar]. Prisma, 1948, årg. 1, nr. 5, s. 26-27

 

Eliots betydelse för mig [Enkätsvar]. Röster i Radio, 1948, årg. 15, nr. 48, s. 6

 

T. S. Eliot död. Dagens Nyheter, 1965, 5/1

ELLING, CHRISTIAN

Stockholmiana. [R.] Christian Elling: Stockholms hjärta. Torsten Svedfelt och Erik Asklund: Ur Stockholmslivet. Staffan Tjerneld m.fl.: Stockholmsliv 1:1, 1:2, 1:3, 1:4. Märta Helena Reenstierna: Årstadagboken, 1-2. BLM, 1950 årg. 19, nr. 4, s. 301-303; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 414-417

ELUARD, PAUL (1895-1952)

Paul Eluard: Någon (Jag har fallit ur min hänryckning…) – Natten (Du skall smeka…) Stockholms-Tidningen, 6/11 1932 (bil.). [T.]

Paul Eluard: En för alla (en eller flera kvinnor…) – Den sovande kan han vila (den sovande…). fransk surrealism. Spektrum, Stockholm 1933, ill.; fib:s lyrikklub, 1962, s. 66-[70], ill.; Skrifter 6, 1992, s. 157-160

Paul Eluard: Badande kvinna från ljus till mörker (På eftermiddagen…) – Älskande kvinnor (De har höga axlar…) – Bakom mig (Bakom mig…) – Det är mer än rörande (Det är mer än…). Hundra år modern fransk dikt. Bonniers, Stockholm 1934, s. 88-92; Kammarbiblioteket, 1960, s. 76-80; Skrifter 6, 1992, s. 43-44

Paul Éluard: Dialog. Dikt för Pablo Neruda. (Skön ingivelse skambefläckad...). BLM, 1948 årg. 17, nr. 4, s. 250-251

 

Politiken och en diktare [Om besök hos Paul Eluard]. Dagens Nyheter, 1957, 13/2; Blandade kort. Bonniers, 1957, s. 84-87

ENCKELL, OLOF

Diktonius. [R.] Olof Enckell: Den unge Diktonius. Elmer Diktonius: Hård början. BLM, 1946 årg. 15, nr. 10, s. 865-866; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 230-234

 

Södergran. [R.] Gunnar Tideström: Edith Södergran. Edith Södergran: Samlade dikter. Olof Enckell: Esteticism och nietzcheanism i Edith Södergrans lyrik. BLM, 1950 årg. 19, nr. 2, s. 137-138; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 402-405

ENCKELL, RABBE

Två finländare. [R.] Gunnar Björling: Solgrönt - Rabbe Enckell: Landskapet med den dubbla skuggan. BLM, 1934 årg. 3, nr. 4, s. 76-77; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 19-23

Modern finlandssvensk lyrik. [R.] Rabbe Enckell: Modärn finlandssvensk lyrik. BLM, 1935 årg. 4, nr. 1, s. 41; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 23-26

Rabbe Enckell. Konstrevy, 1938 årg. 14, nr. 6, s. 235-237; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 36-38

 

Stor lyrik. [R.] Rabbe Enckell: Andedräkt av koppar. Vi, 1947, årg. 34, nr. 2, s. 12; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 63-66

ENGLUND, LARS

En bukett diktsamlingar. [R.] Bengt Anderberg: Fåglar. Ragnar Bengtsson: Till en glömd juni. Stig Carlson:

Sorgens testamente. Lars Englund: Hand, fågel. Ingvar Holmer: Betraktat. Ingrid Nyström: Kamé. BLM, 1946 årg. 15, nr. 9, s. 773-775; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 224-230

ENGSTRÖM, ALBERT

Albert Engström. Konstrevy, 1942 årg. 18, nr. 1, s. 7-14; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 109-114

 

Efterdyningar [Om Alb. Engström och O. A.]. Konstrevy, 1942 årg. 18, nr. 2-3, s. 41-42

ERIKSSON; FRITZ H.

Fritz H. Erikssons samling. Konstrevy, 1943 årg. 19, nr. 3, s. 105-107; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 65-67

ERIXSON, INGEBORG

Kontraster. [R.] Lars-Erik Essén: Atomen och lotusblomman. Ingeborg Erixson: Kustlandskap. BLM, 1947 årg. 16, nr. 2, s. 163-164; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 2500-253

ESSÉN, LARS-ERIK

Kontraster. [R.] Lars-Erik Essén: Atomen och lotusblomman. Ingeborg Erixson: Kustlandskap. BLM, 1947 årg. 16, nr. 2, s. 163-164; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 250-253

EVANS-WENTZ, WALTER YEELING

Inblick i yogilivet. [R.] Rechung: Milarepa, Tibetts store yogi. Dagens Nyheter, 1954, 4/3; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 86-89

EWALD, JOHANNES

Dansk klassiker. [R.] Johannes Ewald: Liv och meningar. BLM, 1949 årg. 18, nr. 5, s. 414-415; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 370-372

 

F

FARGUE, LÉON-PAUL (1876-1947)

Léon-Paul Fargue: De gingo in i skymningen (De gingo…) – Vänd åter (Vänd åter…). Hundra år modern fransk dikt. Bonniers, Stockholm 1934, s. 57-59; Kammarbiblioteket, 1960, s. 47-49; Skrifter 6, 1992, s. 30-31

Léon-Paul Fargue: Ur "Poèmes". I. Samma ord, jag hör… - II. Längs de dolda vägarna… - III. Det är sent… Karavan, 1935, 4, s. 30-36. [T.]

Léon-Paul Fargue: Ur "Poèmes". Valfrändskaper. Bonnier, 1960, s. 46-47; Skrifter 6, 1992, s. 398-399

FAULKNER, WILLIAM

Puritansk tragedi. [R.] William Faulkner: Ljus i augusti. BLM, 1944 årg. 13, nr. 10, s. 909-910; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 149-153

 

Kvinnan utan nåd. [R.] William Faulkner: De vilda palmerna. De obesegrade. BLM, 1949 årg. 18, nr. 6, s. 478-480; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 372-376

 

Faulkner. [R.] William Faulkner: Själamässa för en nunna. BLM, 1952 årg. 21, nr. 9, s. 709-710; Blandade kort. Bonniers, 1957, s. 88-91; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 468-470

FERLIN, NILS

Ferlin. [R.] Nils Ferlin: Från mitt ekorrhjul. BLM, 1957 årg. 26, nr. 8, s. 716-717; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 539-542

 

Nils Ferlin. BLM, 1961 årg. 30, nr. 10, s. 782-783

 

Nils Ferlin, etc. [Minnesord om Nils Ferlin]. Dagens Nyheter, 1961, 22/10

FISCHER, STIG

Centrifugal dikt mm. [R.] Jan Wictor: Camera obscura. Bo Carpelan: Som en dunkel värme. Stig Fischer: Sonetter. Sten Hagliden: Rasrgård. Gunhild Haller: Kom hjärtans fröjd. Viggo Loos: De släckta ljusen. Ewa Waldemarsson: Aldrig dör ljuset. Gunnar Wihlborg: Lyrisk dakbok. Sven Åkerstedt: Strofer på vägen. BLM, 1947 årg. 16, nr. 2, s. 160-163; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 242-250

FLAUBERT, GUSTAVE (1821-1880)

[R.] Gustave Flaubert: Boktjuven. BLM, 1945 årg. 14, nr. 4, s. 363; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 173

Gustave Flaubert: Ur November. Berömda franska berättare. Folket i bild, 1957; Skrifter 6, 1992, s. 182-186

FORSTER, E. M. (1879-1970)

E. M. Forster: En färd till Indien. All värdens Berättare, 1949, årg. 5, nr. 5, s. 367-369. Skrifter 7, s. 138-143

FOELCKERSTRAM, DINA VON

Döende själar. [R.] Dina von Foelckerstam: Fångarna på Golodai. BLM, 1943 årg. 12, nr. 2, s. 166-167; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 102-103

FOGELSTRÖM, PER ANDERS

Lyrisk vårkavalkad. [R.] Bengt Anderberg: Kristofer. A. Gunnar Bergman: Du sitter i rävsaxen. Per Anders

Fogelström: Orons giriga händer. Bengt Jändel: Sången om frid. S. Neander-Nilsson: Skapelsens år. Åke Nordin: Blåeld. JöranWibling: Glas för tunna läppar. BLM, 1947 årg. 16, nr. 5, s. 424-428; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 262-272

 

Stockholmsböcker. [R.] Gotthard Johansson, Mats Rehnberg, Gösta Selling: Ur svenska hjärtans djup. Per Anders Fogelström: En bok om Söder. BLM, 1953 årg. 22, nr. 10, s. 797-798; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 486-488

FORSS, HARALD

Fort i elfenbenslinjen. [R.] Harald Forss: Den vittnesgille vaganten. BLM, 1948 årg. 17, nr. 6, s. 441-442; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 308-311

 

Adonoi. [R.] Harald Forss: Adonoi. BLM, 1950 årg. 19, nr. 10, s. 771-772; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 440-443

FRANCE, A.

Bulls sista illustrationer. [R.] A. France: Gudarna törsta. Dagens Nyheter, 1951, 2/11

FRANK, INEZ

Sju kvinnliga lyriker. [R.] Inez Frank: Havshorisont. Ella Hillbäck: Värdsbild. Boijan J:son Liljeson: Tvärsnitt. Maja Lindahl-Axland: Orädda ögon. Eva Neander: Död idyll. Karin Lyberg: Statyernas leende. Maria Wine: Feberfötter. BLM, 1947 årg. 16, nr. 10, s. 824-827; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 289-296

FRIDEGÅRD, JAN

Folksaga. [R.] Jan Fridegård: Torntuppen. BLM, 1941 årg. 10, nr. 10, s. 818-819; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 77-80

 

Tidlöshet och vardag. [R.] Jan Fridegård: Kvarnbudet. BLM, 1944 årg. 13, nr. 5, s. 434-435; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 132-134

FRYKENSTEDT, HOLGER

1700-tal. [R.] Johan Gabriel Oxenstierna: Caractèrer Portraiter och Epigrammer. Utgivna med anmärkningar och kommentarer av Holger Frykenstedt. BLM, 1957 årg. 26, nr. 1, s. 71-72; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 530-532

FRÖDING, GUSTAF

Fröding och det folkliga [Diskussionsinlägg]. Dagens Nyheter, 1951, 30/4

Fröding-biografier. [R.] Germund Michanek: Fröding och Ida Bäckmann. John Landquist: Gustaf Fröding. BLM, 1956 årg. 25, nr. 10, s. 837-838; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 526-530

FUNCK, THOMAS

[R.] Thomas Funck: Småstycken. BLM, 1946 årg. 15, nr. 8, s. 712; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 221-223

 

G

GALLÉN-KALLELA

Isakson och Gallén. Fönstret, årg. 7, nr. 2, 1936; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 57-59

GAUFFIN, AXEL

Icke av denna världen. [R.] Axel Gauffin: Marcus Larsson. BLM, 1944 årg. 13, nr. 4, s. 358; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 192; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 129-131

GIDE, ANDRÉ (1869-1951)

André Gide: Falskmyntarna. Spektrum, Stockholm 1932. Vol. 1 (del I o. II), 207 (8+5) s.; Vol. II (del III), 211-365 (4+3) s.

André Gide. BLM, 1947 årg. 16, nr. 10, s. 792-796; Blandade kort. Bonniers, 1957, s. 71-79

 

Gides sista dagar. Dagens Nyheter, 1951, 9/3

 

En bekännare [om Gide]. Röster i Radio, 1951, årg. 18, nr. 12, s. 8-9

André Gide: Ur Falskmyntarna - Ur Dagboken. Berömda franska berättare. Folket i bild, 1957, s.163-[172]; Skrifter 6, 1992, s. 216-227

GIEROW, KARL RAGNAR

Ett tidsvittne. [R.] Karl Ragnar Gierow: Ödletid. Socialdemokraten, 1937, 28/11; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 38-39

"GILGAMES-EPOSET"

Urmyten. [R.] Knut Tallqvist: Gilgames-eposet. BLM, 1946 årg. 15, nr. 3, s. 252-254; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 193-198

 

Gilgamesh-eposet. All värdens Berättare, 1949, årg. 5, nr. 6, s. 479-481; Skrifter 7, s. 127

GIONO, JEAN

Idealiserade bönder. [R.] Jean Giono: Må min glädje vara. BLM, 1944 årg. 13, nr. 10, s. 916-917; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 154-155

GOGH, VAN

Van Gogh. [R.] Carl Nordenfalk: van Gogh. BLM, 1943 årg. 12, nr. 10, s. 849-850; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 189; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 121-122;

 

Den store lärjungen. Konstrevy, 1946, årg. 22, nr. 3, s. 101-108; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 9-15

GRANT, JOAN

Paralleller. [R.] Joan Grant: Solgudens återkomst. BLM, 1943 årg. 12, nr. 5, s. 419-420; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 109-111

GRATE, ERIC

Eric Grate. Konstrevy, 1936 årg. 12, nr. 6, s. 174-178; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 140-143

 

Eric Grates relief i Maraboufabriken. Konstrevy, 1943 årg. 19, nr. 4, s. 150-153; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 144-146

GRAVE, ELSA

Personligt mer eller mindre. [R.] Elsa Grave: Bortförklaring. Ingegerd Stadener: Den stora moderns grotta. Gunlög Bülow-Hübe: Vind och vila. Magda Lagerman: Etyd för svart tangent. Sture Axelson: Och plötsligt är det kväll. Bo Carpelan: Du mörka överlevande. BLM, 1948 årg. 17, nr. 8, s. 592-594; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 318-324

GROSZ, GEORG (1893-1959)

Georg Grosz: Självporträtt. Spektrum, årg. 2 (1932), 3, s. 54-58 [T.]; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 206-210

GRUNDSTRÖM, HELMER

Motiv och innebörd. [R.] Helmer Grundström: Hem till källan. BLM, 1947 årg. 16, nr. 8, s. 659-660; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 277-280

 

Bakom gallret. [R.] Helmer Grundström: Hem till källan. Vi, 1947, årg. 34, nr. 43, s. 11; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 71-72

GRØNBECH, BO

Försvunna folk. [R.] Leonard Woolley: Ur i Kaldéen. C. W. Ceram: Efter 4000 år. Hettiternas gåta löses. Bo Grønbech: Etruskerna. BLM, 1956 årg. 25, nr. 9, s. 751-753; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 522-526

GULLBERG

Ekelöf om Gullberg [Med anl. av Gullbergs död]. Dagens Nyheter, 1961, 23/7

GUMMESON

Skånbergmålningar hos Gummeson. Konstrevy, årg. 14, nr. 2, 1938, s. 66; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 54-56

GUSTAFSSON, ÅKE

Två olika-lika. [R.] A. Gunnar Bergman: Du sitter i rävsaxen. Åke Gustafsson: Ännu lever Paracelsus. Vi, 1947, årg. 34, nr. 50, s. 11; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 73-75

GUSTAV III

Fem gustavianer. Svenska Familjetidningen, årg. 18, julnr, 1943, s. 22-23, 31; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 52-[53]

 

Helena som historiker. [R.] Gerd Ribbing: Gustav III:s hustru. BLM, 1960 årg. 29, nr. 2, s. 148-149; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 559-562

GÖRANSSON, L.

Tema med variationer. [R.] T. Brunius, H. Cederquist, L. Göransson, E. Josephson, S-U. Lindberg, H. E. Stålhane: Balen i den fria luften. BLM, 1949 årg. 18, nr. 5, s. 404; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 367-368

 

H

HAGBERG, KNUT

Sedeskildring eller sedolära? [R.] Knut Hagberg: Sedernas bok. BLM, 1946 årg. 15, nr. 3, s. 259-260; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 201-203

HAGLIDEN, STEN

Centrifugal dikt mm. [R.] Jan Wictor: Camera obscura. Bo Carpelan: Som en dunkel värme. Stig Fischer: Sonetter. Sten Hagliden: Rasrgård. Gunhild Haller: Kom hjärtans fröjd. Viggo Loos: De släckta ljusen. Ewa Waldemarsson: Aldrig dör ljuset. Gunnar Wihlborg: Lyrisk dakbok. Sven Åkerstedt: Strofer på vägen. BLM, 1947 årg. 16, nr. 2, s. 160-163; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 242-250

HAGSTRÖM, EMIL

Motvärnsman och flykting. [R.] Sekel Nordenstrand: Fasad. Emil Hagström: Förvandlingens tid. Socialdemokraten, 1937, 5/12; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 41-43

HALLER, GUNHILD

Centrifugal dikt mm. [R.] Jan Wictor: Camera obscura. Bo Carpelan: Som en dunkel värme. Stig Fischer: Sonetter. Sten Hagliden: Rasrgård. Gunhild Haller: Kom hjärtans fröjd. Viggo Loos: De släckta ljusen. Ewa Waldemarsson: Aldrig dör ljuset. Gunnar Wihlborg: Lyrisk dakbok. Sven Åkerstedt: Strofer på vägen. BLM, 1947 årg. 16, nr. 2, s. 160-163; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 242-250

HALLMAN, ADOLF

Det artistiska ögat. [R.] Adolf Hallman: Köpenhamn. BLM, 1944 årg. 13, nr. 10, s. 919; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 156-157

HAMMARGREN, GUNNAR

Ett osovrat sällskap. [R.] K. G. Ossiannilsson: Den gamle och den unge. Elsa Steffen: Ödesväven. Solveig Landquist: Färd i gröna gången. Heli Parland: Fågelvinge ur dunklet. Marianne Linder: Brunnarna. Gunnar Hammargren: Tillflykt. Harald Swedner: analysis situs. Göran B. Johansson: Pappershjärtat. BLM, 1950 årg. 19, nr. 7, s. 532-533; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 423-427

HAMSUN, KNUT

Från bokhyllan. Knut Hamsun: Pan. BLM, 1940 årg. 9, nr. 6, s. 489-490; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 36-39

 

Knut Hamsun. All värdens Berättare, 1949, årg. 5, nr. 8, s. 634-636; Skrifter 7, s. 271?

HAN KOUANG

Tre kinesiska folkvisor. Han Kouang: I södra landet reser sig träden... - Tsiang Tchong-tseu: Jag ber till Tchong... - Tch'eou mieou: Med kärlek har jag travat...) [m. inl.]. Svenska Familjetidningen, 1943 årg. 18, julnr., s. 11-13

HANLEY, JAMES

[R.] James Hanley: Oceanen. BLM, 1943 årg. 12, nr. 1, s. 91; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 101

HARSÁNYI, ZSOLT

Senrenässans. [R.] Zsolt Harsányi: Hans väg mot stjärnorna. BLM, 1940 årg. 9, nr. 9, s. 729-730; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 53-55

HAYDON, B. R.

Monumentalmålare intime. [R.] B. R. Haydon: Sann lögn. BLM, 1948 årg. 17, nr. 2, s. 144-145; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 305-308

HEARN, LAFCADIO

Gengångare. [R.] Vera McWilliams: Lafcadio Hearn. Lafcadio Hearn: Exotica. BLM, 1946 årg. 15, nr. 8, s. 708-709; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 221-223

HEDBERG, SAGNIL

Lyriska debutanter. [R.] Sagnil Hedberg: Jagande efter vind. Helge Åkerhielm: Kvällspromenad. Margit

Holmberg: Långt borta. Caleb J. Andersson: Spånor. Karin Lannby: Cante Jondo. Socialdemokraten, 1937, 4/11; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 19-22

HEDENVIND-ERKSSON, GUSTAV

Hedenvinds sagor. [R.] Gustav Hedenvind-Eriksson: Sagofolket som kom bort. BLM, 1946 årg. 15, nr. 10, s. 878-879; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 237-238

 

Sagor. [R.] Gustav Hedenvind-Eriksson: Jorms saga. Torsten Kassius: Den gamla fabeln om Tälje tokar. BLM, 1949 årg. 18, nr. 3, s. 233-235; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 358-362

 

Quandoque bonus... [R.] Gustav Hedenvind-Eriksson: Boccaccios kock. BLM, 1954 årg. 23, nr. 7, s. 563-564; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 509-510

HEDLUND, BERTIL BULL

En litterär konstnär [Om Bertil Bull Hedlund]. Konstrevy, 1938 årg. 14, nr. 4, s. 131-135; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 125-128

 

Bertil Bull Hedlunds Thaïs-etsningar. Vintergatan, 1942, s. 32-39; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 129-130

 

Bulls sista illustrationer. [R.] A. France: Gudarna törsta. Dagens Nyheter, 1951, 2/11; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 201

HELLSING, LENNART

Porslinsmåleri. [R.] Lennart Hellsing: Kalejdoskop. BLM, 1947 årg. 16, nr. 3, s. 247-248; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 253-255

 

Lyrikfloden. [R.] Bengt Anderberg: Kristofer. Lennart Hellsing: Kalejdoskop. Ann Margret Dahlquist-Ljungberg: Jungfrun i berget. Åke Nordin: Blåeld. Axel Liffner: Opus 0,09. Vi, 1947, årg. 34, nr. 41, s. 18; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 66-70

 

Tre diktsamlingar. [R.] Solveig v. Schoultz: Nattlig äng. Lennart Hellsing: Absaloms död. Ralf Parland: Relief. BLM, 1950 årg. 19, nr. 4, s. 294-295; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 410-413

HEMINGWAY, ERNEST

Tjuga år efteråt. [R.] Ernest Hemingway: Och solen har sin gång. BLM, 1948 årg. 17, nr. 6, s. 449; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 316-318

HEMMER, JARL

Brev till vänner. [R.] Jarl Hemmer: Brev till vänner. Socialdemokraten, 1937, 19/12; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 52-54

HENRIQUES, ALF

En litteraturguide. [R.] Alf Henriques: Svensk litteratur efter 1900. BLM, 1944 årg. 13, nr. 9, s. 820-821; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 147-149

HERNE, TORD

Frihetsvägar. [R.] Tord Herne: Tre svarta böcker. Georg Stenmark: De oberäkneliga. BLM, 1949 årg. 18, nr. 10, s. 819-821; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 396-399

HERONDAS

[R.] Herondas: Mimer. Tolkning av Emil Zilliacus. BLM, 1954 årg. 23, nr. 4, s. 312; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 504-505

HEYDENAU, FRIEDRICH

Anno dazumal. [R.] Friedrich Heydenau: Löjtnant Lugger. BLM, 1942 årg. 11, nr. 5, s. 388; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 89-90

HILDEBRAND, KARL-GUSTAV

Fyra diktböcker. [R.] Karl-Gustav Hildebrand: Vårdagjämning. Olof Lagercrantz: Den enda sommaren. Ernst

L. Ekman: Soldaten och slaven. Gunnar Westerlund: Dagsmeja. Socialdemokraten, 1937, 13/11; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 25-29

 

Tre temperament. [R.] Einar Malm: Ingenting lever än. Ann Margret Dahlquist-Ljungberg: Djävulsdans. Karl-Gustaf Hildebrand: Djupt under ishöljet. BLM, 1950 årg. 19, nr. 9, s. 688-691; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 433-440

HILL, CARL FREDRIK

Karolinska sjukhusets arkiv. Schizofren konst, Göteborg, 1946; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 68-[70]

 

C. F. Hill. Bokkonst, Göteborg 1946, 19, [63] s.; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 75-84

 

Carl Fredrik Hill. Vecko-Journalen, 1949, årg. 40, nr. 40, s. 23, 5; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 71-74

HILLARP, RUT

Brudmystik. [R.] Rut Hillarp: Dina händers ekon. BLM, 1948 årg. 17, nr. 6, s. 443; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 312-313

HILLBÄCK, ELLA

Sju kvinnliga lyriker. [R.] Inez Frank: Havshorisont. Ella Hillbäck: Värdsbild. Boijan J:son Liljeson: Tvärsnitt. Maja Lindahl-Axland: Orädda ögon. Eva Neander: Död idyll. Karin Lyberg: Statyernas leende. Maria Wine: Feberfötter. BLM, 1947 årg. 16, nr. 10, s. 824-827; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 289-296

 

Två unga prosaister. [R.] Ella Hillbäck: Klämtande sommar. Erland Josephson: Ensam och fri. BLM, 1948 årg. 17, nr. 10, s. 764-766; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 332-335

HJORTH, BROR

Svensk-franskt [Om Jean Osouf och Bror Hjorth]. Konstrevy, 1946 årg. 22, nr. 4-5, s. 166-170

HOLK, MÅRTEN

Mest om Stockholm. [R.] Hasse Z: Sällskap där man haft roligt. Mårten Holk: Från tull till tull. BLM, 1946 årg. 15, nr. 1, s. 86-87; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 190; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 189-191

HOLMBERG, MARGIT

Lyriska debutanter. [R.] Sagnil Hedberg: Jagande efter vind. Helge Åkerhielm: Kvällspromenad. Margit

Holmberg: Långt borta. Caleb J. Andersson: Spånor. Karin Lannby: Cante Jondo. Socialdemokraten, 1937, 4/11; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 19-22

HOLMBERG, OLLE

Svenskt för utlandet. [R.] Olle Holmberg: 12 Schwedische Erzähler von heute. BLM, 1942 årg. 11, nr. 6, s. 475-476; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 94-95

HOLMSTEN, SVERRE

Det ockulta Tanger. [R.] Sverre Holmsten: Morialand. Dagens Nyheter, 1954, 10/5; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 97-98

HOLMER, INGVAR

En bukett diktsamlingar. [R.] Bengt Anderberg: Fåglar. Ragnar Bengtsson: Till en glömd juni. Stig Carlson:

Sorgens testamente. Lars Englund: Hand, fågel. Ingvar Holmer: Betraktat. Ingrid Nyström: Kamé. BLM, 1946 årg. 15, nr. 9, s. 773-775; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 224-230

HOPKINS, TOM

Fiktion och verklighet. [R.] Tom Hopkins: Den långa vägen utför. BLM, 1951 årg. 20, nr. 8, s. 629-630; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 459-461

HORATIUS

Ebbe Lindes klassiska giv. [R.] Catullus: Dikter. Horatius: Satirer och epoder. BLM, 1959 årg. 28, nr. 6, s. 525-526; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 547-550

HUEFFER, FORD MADOX

Kamratskap mellan män. [R.] Joseph Conrad: Mörkrets hjärta. Joseph Conrad och Ford Madox Hueffer: Äventyret. BLM, 1949 årg. 18, nr. 8, s. 639-640; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 383-386

HUGHES, RICHARD

Ny Conrad. [R.] Richard Hughes: Cyklonen. BLM, 1952 årg. 21, nr. 10, s. 783-784; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 474-475

HÖGSTRÖM-LÖFBERG, ELISABETH

[R.] Elisabeth Högström-Löfberg: Att få älska. BLM, 1942 årg. 11, nr. 9, s. 741-742; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 99-100

HØLAAS, ODD

Th. Kittelsen. [R.] Odd Hølaas: Th. Kittelsen, den norske faun. Konstrevy, 1942 årg. 18, nr. 4, s. 157; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 33-35

HÖLDERLIN, FRIEDRICH (1770-1843)

Friedrich Hölderlin: Griechenland (I. Vägar för vandraen... - II. O, I Bestämmelsens röster...). BLM, 1958 årg. 27, nr. 1, s. 7-8

Friedrich Hölderlin: Griechenland I-II. Valfrändskaper. Bonnier, 1960, s. 29-30; Skrifter 6, 1992, s. 389-390

HULTÉN, C. O.

En märklig konstnärdebut. [R.] C. O. Hultén: Drömmar ur bladens händer. Konstrevy, 1947 årg. 23, nr. 5-6, s. 298-299; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 1115-117

HUXLEY, ALDOUS

Huxley som Columbus. [R.] Aldous Huxley: The doors of perception. Dagens Nyheter, 1954, 24/3; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 91-94

HWANG-TSU-YÜ

Kontakt. [R.] Hwang Tsu-yü: Det blommande granatäppelträdet. Carlo Levi: Kristus stannade i Eboli. BLM, 1948 årg. 17, nr. 10, s. 773-776; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 335-342

"HÖRDE NI"

Efter vad jag kan döma, etc. [Uttalande om tidskriften Hörde Ni]. Röster i Radio, 1949, årg. 16, nr. 35, s. [32]

 

I

IBN AL-ARABI (1165-1240)

Ibn el-’Arabi: Ur diktsamlingen Tarjuman el-Ashwag (Ljungeldar glimmade mot oss…) Spektrum, årg. 2 (1932), 6, s. 45

ISAKSON, KARL

Isakson och Gallén. Fönstret, årg. 7, nr. 2, 1936; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 57-59

ISHERWOOD, CHRISTOPHER

Med föresats att roa. [R.] Christopher Isherwood: Mr. Norris byter yrke. BLM, 1947 årg. 16, nr. 9, s. 760-761; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 287-288

 

Blandat sällskap. [R.] Christopher Isherwood: Vedanta for modern man. Dagens Nyheter, 1953, 25/1; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 83-85

 

Än en gång Berlin. [R.] Christopher Isherwood: Farväl till Berlin. BLM, 1954 årg. 23, nr. 3, s. 220-221; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 495-497

IVARSSON, IVAR

Den gömda blicken [Om Ivar Ivarsson]. Konstrevy, 1946 årg. 22, nr. 6, s. 253-257; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 104-106

 

J

JENSEN, JOHANNES V.

Jensen. [R.] Johannes V. Jensen: Myter. BLM, 1951 årg. 20, nr. 4, s. 307-308; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 450-452

JOHANSSON, GOTTHARD

Stockholmsböcker. [R.] Gotthard Johansson, Mats Rehnberg, Gösta Selling: Ur svenska hjärtans djup. Per Anders Fogelström: En bok om Söder. BLM, 1953 årg. 22, nr. 10, s. 797-798; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 486-488

JOHANSSON, GÖRAN B.

Ett osovrat sällskap. [R.] K. G. Ossiannilsson: Den gamle och den unge. Elsa Steffen: Ödesväven. Solveig Landquist: Färd i gröna gången. Heli Parland: Fågelvinge ur dunklet. Marianne Linder: Brunnarna. Gunnar Hammargren: Tillflykt. Harald Swedner: analysis situs. Göran B. Johansson: Pappershjärtat. BLM, 1950 årg. 19, nr. 7, s. 532-533; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 423-427

JOSEPHSON, ERLAND

Två unga prosaister. [R.] Ella Hillbäck: Klämtande sommar. Erland Josephson: Ensam och fri. BLM, 1948 årg. 17, nr. 10, s. 764-766; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 332-335

 

Tema med variationer. [R.] T. Brunius, H. Cederquist, L. Göransson, E. Josephson, S-U. Lindberg, H. E. Stålhane: Balen i den fria luften. BLM, 1949 årg. 18, nr. 5, s. 404; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 367-368

JOSEPHSON, ERNST

Karolinska sjukhusets arkiv. Schizofren konst, Göteborg, 1946; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 68-[70]

 

Intelligent konstkritik. [R.] Erik Blomberg: Från Josephson till Picasso. BLM, 1946 årg. 15, nr. 7, s. 616-617; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 190; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 217-218

 

Bok om Josephson. [R.] Per-Olov Zennström: Ernst Josephson. BLM, 1947 årg. 16, nr. 3, s. 270-271; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 198; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 260-261

 

Blombergs Josephson. [R.] Erik Blomberg: Ernst Josephson. Hans liv. BLM, 1952 årg. 21, nr. 4, s. 304-305; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 202-203; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 464-466

JOSEPHSON, RAGNAR

Kongarnas Paris. [R.] Ragnar Josephson: Kungarnas Paris. BLM, 1944 årg. 13, nr. 4, s. 358-359; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 191; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 131-132

 

Krigstid och kulturkris. [R.] Ragnar Josephson: Trosbekännelser. BLM, 1944 årg. 13, nr. 7, s. 628-629; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 193-194; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 144-146

JOUHANDEAU, MARCEL

En likbjudare. [R.] Marcel Jouhandeau: Porslinskrucifixet. BLM, 1954 årg. 23, nr. 3, s. 223-224; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 497-499

JOYCE, JAMES (1882-1941)

James Joyce: Ur Chamber music: I. I skymningen från ametist - IX. Majvind, dansande runt - XXXIV. Sov nu, o sov nu - XXXVI. Jag hör en härsmakt. Valfrändskaper. Bonnier, 1960, s. 42-45; James Joyce: Kammarmusik. Fripress, Halmstad 1982, s. 14, 19, 33, 35; Skrifter 6, 1992, s. 396-397

JÄNDEL, BENGT

Lyrisk vårkavalkad. [R.] Bengt Anderberg: Kristofer. A. Gunnar Bergman: Du sitter i rävsaxen. Per Anders

Fogelström: Orons giriga händer. Bengt Jändel: Sången om frid. S. Neander-Nilsson: Skapelsens år. Åke Nordin: Blåeld. JöranWibling: Glas för tunna läppar. BLM, 1947 årg. 16, nr. 5, s. 424-428; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 262-272

 

K

KABIR, H.

Indiska berättare. [R.] Raja Rao: Kanthapura. Indisk by. H. Kabir /M. Bannerjee: Folk vid floden. BLM, 1954 årg. 23, nr. 4, s. 304-305; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 502-504

KAFKA, FRANZ

Brod och Kafka. [R.] Max Brod: Franz Kafka: I straffkolonien. BLM, 1950 årg. 19, nr. 2, s. 145-146; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 405-408

 

Kafkas Prag. [R.] Pavel Eisner: Franz Kafka and Prague. BLM, 1950 årg. 19, nr. 7, s. 539-540; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 427-428

KAO-TSE-TCHENG [GAO ZECHENG]

Lutans sång.  [R.] Kao-Tse-Tcheng: Lutans sång. BLM, 1948 årg. 17, nr. 8, s. 606-607; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 324-325

KARL-OSKARSSON, OTTO

Norrländskt. [R.] Otto Karl-Oskarsson: Alla älvens timmer. BLM, 1949 årg. 18, nr. 9, s. 720-721; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 388-390

KASSIUS, TORSTEN

Nya tokar. [R.] Torsten Kassius: Den gamla fabeln om Tälje tokar, andra boken. BLM, 1950 årg. 19, nr. 10, s. 785; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 443-445

KITTELSEN, TH.

Th. Kittelsen. [R.] Odd Hølaas: Th. Kittelsen, den norske faun. Konstrevy, 1942 årg. 18, nr. 4, s. 157; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 33-35

"KLINGEN"

Dansk återblick på framtiden. [R.] KLINGEN 1942. Konstrevy, 1943 årg. 19, nr. 3, s. 92-93

KNÖS, BÖRJE

Rabelais. [R.] Börje Knös: Rabelais. BLM, 1944 årg. 13, nr. 6, s. 544-545; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 142-143

KOESTLER, ARTUR

Moskvaprocesserna. [R.] Artur Koestler: Natt klockan 12 på dagen. BLM, 1941 årg. 10, nr. 10, s. 828-829; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 83-85

KOKKO, YRJÖ

Kameranomad. [R.] Yrjö Kokko: De fyra vindarnas väg. BLM, 1950 årg. 19, nr. 5, s. 384-385; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 419-420

KROG, HELGE

Norskt. [R.] Helge Krog: Diktning och moral. BLM, 1945 årg. 14, nr. 4, s. 349-350; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 167-169

KROKFORS, HJALMAR

Det evigt gymnasistiska. [R.] Eric Nygren: Jordens hunger. Karl Vennberg: Hymn och hunger. Hjalmar Krokfors: Gränsmark. Socialdemokraten, 1937, 27/11; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 36-38

KRUSENSTJERNA, AGNES VON

Krusenstjernaboken. [R.] Olof Lagercrantz: Agnes von Krusenstjerna. BLM, 1951 årg. 20, nr. 9, s. 710-711; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 462-464

 

L