Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

           

   Foto: Berndt Klyvare 

 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

Verk av Ekelöf

       Tolkningar och recensioner

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

ep001
Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Ekelöfs tolkningar och recensioner

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Z  Å  Ä  Ö

A

"A:LFR-D V:EST-LND"

Studium över Peterson. [R.] A:lfr-d V:est-lnd: Guldregn. August Peterson: Nils Hasselskog. BLM, 1949 årg. 18, nr. 1, s. 65-67; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 349-351

ABENIUS, MARGIT

Margit Abenius Boyebild. Dagens Nyheter, 1951, 23/4

AGUÉLI, IVAN

Ivan Aguéli. Bokkonst, Göteborg, 1944, 9, [62] s.; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 60-64

AHLBERG, HARRY

Antipoder. [R.] Hj. Lundgren: Borgmästarens testamente. Harry Ahlberg: Söndag med hög hatt på. BLM, 1945 årg. 14, nr. 1, s. 74-75; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 158-161

AHLENIUS, HOLGER

Franska noveller. [R.] Holger Ahlenius: Frankrikes stämma. Noveller från sex århundraden. BLM, 1946 årg. 15, nr. 8, s. 699-700; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 218-220

AHLIN, LARS

Enten-Eller? [R.] Lars Ahlin: Egen spis. BLM, 1948 årg. 17, nr. 9, s. 685-686; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 326-327

AHLSTRÖM, S.

Strindbergsalbum. [R.] August Strindberg. Ungdom och mannaår. Red. S. Ahlström. BLM, 1959 årg. 28, nr. 10, s. 889-890; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 555-558

ALEXANDROVNA, VERA

Lekmannapredikningar. [R.] Vera Alexandrovna: Skogen Stockholm. Francis Bull: Tretton tal på Grini. BLM, 1946 årg. 15, nr. 3, s. 258-259; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 198-200

ALLEGRO. JOHN M.

Dödahavsrullarna. [R.] John M. Allegro: Dödahavsrullarna. Edmund Wilson: Skriftrullarna vid Döda havet. BLM, 1957 årg. 26, nr. 1, s. 82-83; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 535-537

ALMQVIST, C. J. L.

Almqvist i barnkammaren. Dagens Nyheter, 1951, 27/4; Blandade kort. Bonniers, 1957, s. 30-33

 

Murnis. [R.] C. J. L. Almqvist: Murnis eller De Dödas Sagor. BLM, 1961 årg. 30, nr. 1, s. 58-59; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 566-569

 

Almqvist utomlands. [R.] C. J. L. Almqvist: Hvad är en tourist? BLM, 1962 årg. 31, nr. 6, s. 476-479; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 577-[581]

ALVING, HJALMAR

Sagor. [R.] Hjalmar Alving: Isländska sagor, 5. Iman Raguza: Kaukausiska folksagor. BLM, 1946 årg. 15, nr. 5, s. 420-421; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 211-213

ANAND, MULK RAJ

Porträtt av indisk furste. [R.] Mulk Raj Anand: Private life of an Indian prince. Dagens Nyheter, 1954, 18/4; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 94-97

ANDERBERG, BENGT

En bukett diktsamlingar. [R.] Bengt Anderberg: Fåglar. Ragnar Bengtsson: Till en glömd juni. Stig Carlson:

Sorgens testamente. Lars Englund: Hand, fågel. Ingvar Holmer: Betraktat. Ingrid Nyström: Kamé. BLM, 1946 årg. 15, nr. 9, s. 773-775; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 224-230

 

Ny lyrik. [R.] Bengt Anderberg: Fåglar. Stig Carlson: Sorgens testamente. Ingrid Nyström: Kamé. Vi, 1946, årg. 33, nr. 50, s. 19; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 60-62

 

Lyrisk vårkavalkad. [R.] Bengt Anderberg: Kristofer. A. Gunnar Bergman: Du sitter i rävsaxen. Per Anders

Fogelström: Orons giriga händer. Bengt Jändel: Sången om frid. S. Neander-Nilsson: Skapelsens år. Åke Nordin: Blåeld. JöranWibling: Glas för tunna läppar. BLM, 1947 årg. 16, nr. 5, s. 424-428; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 262-272

 

Lyrikfloden. [R.] Bengt Anderberg: Kristofer. Lennart Helsing: Kalejdoskop. Ann Margret Dahlquist-Ljungberg: Jungfrun i berget. Åke Nordin: Blåeld. Axel Liffner: Opus 0,09. Vi, 1947, årg. 34, nr. 41, s. 18; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 66-70

ANDERSSON, CALEB J.

Lyriska debutanter. [R.] Sagnil Hedberg: Jagande efter vind. Helge Åkerhielm: Kvällspromenad. Margit Holmberg: Långt borta. Caleb J. Andersson: Spånor. Karin Lannby: Cante Jondo. Socialdemokraten, 1937, 4/11 Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter 2003, s. 19-22

 

ANDERSSON, O.

O. A. [R.] O. A. Karikatyrer. Sammanställda av Hasse Z. BLM, 1946 årg. 15, nr. 1, s. 85-86; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 197; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 188-189

 

Efterdyningar [Om Alb. Engström och O. A.]. Konstrevy, 1942 årg. 18, nr. 2-3, s. 41-42

APOLLINAIRE, GUILLAUME (1880-1918)

Guillaume Apollinaire: Den heliga Adorata. Stockholms-Tidningen, 16/4 1933 (bil.). [T]

 

Guillaume Apollinaire: Romerska minnen. Svenska Dagbladet 21/5 1933 (bil.). [T.]

 

Guillaume Apollinaire. [E.] / Pratsamma minnen. Nya Dagligt Allehanda 23/7 1933 (bil.). [T.]

 

Guillaume Apollinaire: Mot söder (Zenith…) – Band (Rep av rop!...) – Längtan (Min längtan…) – Alltid (Alltid…). Hundra år modern fransk dikt. Bonniers, Stockholm 1934, s. 60-67; Kammarbiblioteket, 1960, s. 50-55; Skrifter 6, 1992, s. 31-34

 

Guillaume Apollinaire: Favoriten. Karavan, Introduktionsvolym, 1934, s. 81-84. [T.]

 

Guillaume Apollinaire: Längtan (Min längtan…). Frihet, årg. 18 (1934), julnummer, s. 15. [T.]

 

Guillaume Apollinaire: Bortgift efter döden [m. int.]. Svenska Familjetidningen, 1937 årg. 12, nr. 21, s. 3-4

 

Guillaume Apollinaire: Skuggan som försvann. Svenska Familjetidningen, 1939 årg. 14, nr. 43-44, 5-7

 

Guillaume Apollinaire: De pratsamma minnena. Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 3-4, s. 5-7

 

Guillaume Apolinaire: Det blå ögat. Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 7-8, s. 5-7

 

Konstnärerna och kriget [Om Léger och Apollinaire]. Konstrevy, 1941 årg. 17, nr. 3, s. 83-84

 

Introduktion till Apollinaire. Horisont, 1943, våren, s. 13-16

 

Guillaume Apollinaire: Tre dikter. Höst (I dimman går en bonde...) - Vykort (I tältet skriver jag...) - Höstsjuka (Sjuka, underbara höst...).Vi, 1945, årg. 32, nr. 42, s. 11

 

Apollinaire: Pont Mirabeau (Under Pont Mirabeau...). Julstämning, 1946, s. 37

 

Guillaume Apollinaire: Romerska minnen - Favoriten - Skuggan som försvann - Bortgift efter döden - Det blå ögat - Den heliga Adorata - De pratsamma minnerna. Berömda franska berättare. Folket i bild, 1957, s.181-[188]; Skrifter 6, 1992, s. 316-346

 

Guillaume Apollinaire: Le Pont Mirabeau (Under Pont Mirabeau...). Svenska Dagbladet, 1960, 17/4

 

Dikter av Apollinaire: Pont Mirabeau - Höst - 1909 - Sjuk höst - En molnfantom - Raket - Till Italien - Vykort. Valfrändskaper. Bonnier, 1960, s. [67]-90; Skrifter 6, 1992, s. 406-417

APPELQUIST, ELSA

Den förbannade klockan. [R.] Elsa Appelquist: Krig med räknesticka. BLM, 1949 årg. 18, nr. 5, s. 407-408; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 369-370

ARAGON, LOIS (1897-1982)

Lois Aragon: Fria Zonen (Sorgsenhet fading...). BLM, 1945 årg. 14, nr. 9, s. 738-739 [Rättelse av Ekelöf i nr. 10, s. 912]

AROSENIUS, IVAR

Om Arosenius. [R.] Sven Sandström: Ivar Arosenius. BLM, 1960 årg. 29, nr. 3, s. 237-238; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 204-205; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 562-564

ASKLUND, ERIK

[R.] Erik Asklund: Fattigkrans. Vi, 1943, årg. 30, nr. 49, s. 8; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 57

 

Stockholmiana. [R.] Christian Elling: Stockholms hjärta. Torsten Svedfelt och Erik Asklund: Ur Stockholmslivet. Staffan Tjerneld m.fl.: Stockholmsliv 1:1, 1:2, 1:3, 1:4. Märta Helena Reenstierna: Årstadagboken, 1-2. BLM, 1950 årg. 19, nr. 4, s. 301-303; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 414-417

AUDEN, W. H. (1907-1973)

W. H. Auden: Museé des Beaux Arts (Gällde det smärtan...). Ord och Bild, 1946 årg. 55, nr. 11, s. 514

 

W. H. Auden: Musée des Beaux Arts. Valfrändskaper. Bonnier, 1960, s. 51; Skrifter 6, 1992, s. 400

AURELL, TAGE

Ny Aurell. [R.] Tage Aurell: Nya berättelser. BLM, 1949 årg. 18, nr. 9, s. 716-717; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 386-388

 

Aurell i skjortärmo. [R.] Tage Aurell /Erik Prytz: Bilderbok. BLM, 1950 årg. 19, nr. 5, s. 373; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 417-419

AXELSON, STURE

Personligt mer eller mindre. [R.] Elsa Grave: Bortförklaring. Ingegerd Stadener: Den stora moderns grotta. Gunlög Bülow-Hübe: Vind och vila. Magda Lagerman: Etyd för svart tangent. Sture Axelson: Och plötsligt är det kväll. Bo Carpelan: Du mörka överlevande. BLM, 1948 årg. 17, nr. 8, s. 592-594; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 318-324

 

B

BANNERJEE

Indiska berättare. [R.] Raja Rao: Kanthapura. Indisk by. H. Kabir /M. Bannerjee: Folk vid floden. BLM, 1954 årg. 23, nr. 4, s. 304-305; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 502-504

BAUDELAIRE, CHARLES (1821-1867)

Charles Baudelaire: Överensstämmelser (Naturen är ett tempel…) – Aftonskymningen (Se, kvällen…) – Ur diktcykeln Resan (För pojken…). Hundra år modern fransk dikt. Bonniers, Stockholm 1934, s. 15-21; Kammarbiblioteket, 1960, s. 15-19; Skrifter 6, 1992, s. 21-24

 

Charles Baudelaire: Resan (För pojken…) Nya Dagligt Allehanda 21/10 1934 [T.]

 

Charles Baudelaire: Aftonskymningen (Se, kvällen…). Frihet, årg. 18 (1934), julnummer, s. 15. [T.]

Bertrand, Aloysius

 

Charles Baudelaire: Åter en vår (Åter en vår…) – Larven (Där jag satt i skuggan…). Hundra år modern fransk dikt. Bonniers, Stockholm 1934, s. 9-10; Kammarbiblioteket, 1960, s. 11-12; Skrifter 6, 1992, s. 19

 

Charles Baudelaire: Lyckolandsresan (L'Invitation au voyage) (Min syster, min skat...). Ord och Bild, 1939 årg. 48, nr. 10, s. 546

 

Baudelaire: Lyckolandsresan. All värdens Berättare, 1949 årg. 5, julnr., s. 8-9

 

Det ondas blommor [Om Baudelaire]. Dagens Nyheter, 1957, 13/3

 

Charles Baudelaire: Mademoiselle Lancett. Berömda franska berättare. Folket i bild, 1957, s. 45-51; Skrifter 6, 1992, s. 179-181

 

Charles Baudelaire: Klockan ett på natten - L'Invitation au voyage. Valfrändskaper. Bonnier, 1960, s. 25-28; Skrifter 6, 1992, s. 386-388

BELLMAN, C. M.

Bellmans Stockholm. [R.] G. Selling, G. Johansson, G. Axel-Nilsson: Si Ulla Dansar. BLM, 1946 årg. 15, nr. 2, s. 176-177; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 191-193

 

Bellman och Yngve Berg. [R.] C. M. Bellman: Fredmans epistlar. Ill. av Yngve Berg. Musik arrangerad av Lille Bror Söderlund. BLM, 1954 årg. 23, nr. 3, s. 211-212; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 493-495

BENDZ, ERNST

Parentation. [R.] Ernst Bendz: Paul Valéry, några minnesord. BLM, 1946 årg. 15, nr. 4, s. 347; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 209-211

BERG, YNGVE

Bellman och Yngve Berg. [R.] C. M. Bellman: Fredmans epistlar. Ill. av Yngve Berg. Musik arrangerad av Lille Bror Söderlund. BLM, 1954 årg. 23, nr. 3, s. 211-212; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 493-495

BERGBO, SKOGEKÄR

Mise en valeur. [R.] Skogekär Bergbo: Venerid. (Inledning och kommentarer av Bertil Sundborg). BLM, 1951 årg. 20, nr. 6, s. 464-465; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 456-459

BERGMAN, A. GUNNAR

Lyrisk vårkavalkad. [R.] Bengt Anderberg: Kristofer. A. Gunnar Bergman: Du sitter i rävsaxen. Per Anders

Fogelström: Orons giriga händer. Bengt Jändel: Sången om frid. S. Neander-Nilsson: Skapelsens år. Åke Nordin: Blåeld. JöranWibling: Glas för tunna läppar. BLM, 1947 årg. 16, nr. 5, s. 424-428; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 262-272

 

Två olika-lika. [R.] A. Gunnar Bergman: Du sitter i rävsaxen. Åke Gustafsson: Ännu lever Paracelsus. Vi, 1947, årg. 34, nr. 50, s. 11; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 73-75

BERGMAN, BO

Bo Bergman fick sin stora önskan uppfylld, etc. Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 1967, 18/11

BERTO, GUISEPPE

Ruinfresk. [R.] Guiseppe Berto: Himlen är röd. BLM, 1949 årg. 18, nr. 4, s. 329; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 365-367

BERTRAND, ALOYSIUS (1807-1841)

Aloysius Bertrand: Sankt Johannes Ladugård. Krönika för året 1359. Svenska Familjetidningen, 1940 årg. 15, nr. 1-2, s. 5-7

 

Aloysius Bertrand: Sankt Johannes ladugård. Berömda franska berättare. Folket i bild, 1957; Skrifter 6, 1992, s. 173-178

BESKOW, GUNNAR

En diktsamling. [R.] Gunnar Beskow: Öppen jord. Socialdemokraten, 1937, 15/12; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 48-50

BETSCH, ROLAND

Två underhållningsromaner. [R.] Gálsor von Vaszary: Hon. Roland Betsch: Förtrollad vandring. BLM, 1940 årg. 9, nr. 8, s. 658-659; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 47-49

BILLMAN, TORSTEN

Torsten Billman. Konstrevy, 1942 årg. 18, nr. 5-6, s. 227; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 123-124

BIRGITTA, AHLBERG

[R.] Birgitta Ahlberg: Tre konungars drottning. BLM, 1943 årg. 12, nr. 2, s. 177; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 104-106

BJERNE, ULLA

[R.] Ulla Bjerne: Den farliga gåvan. BLM, 1943 årg. 12, nr. 2, s. 175-176; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 103-104

BJÖRLING, GUNNAR

Två finländare. [R.] Gunnar Björling: Solgrönt - Rabbe Enckell: Landskapet med den dubbla skuggan. BLM, 1934 årg. 3, nr. 4, s. 76-77; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 19-23

BLOMBERG, ERIK

Erik Blombergs amerikanska tolkningar. [R.] Erik Blomberg: Modern amerikansk lyrik, från Whitman till våra dagar. Socialdemokraten, 1937, 9/12; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 44-47

 

Intelligent konstkritik. [R.] Erik Blomberg: Från Josephson till Picasso. BLM, 1946 årg. 15, nr. 7, s. 616-617; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 196; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 217-218

 

Blombergs Josephson. [R.] Erik Blomberg: Ernst Josephson. Hans liv. BLM, 1952 årg. 21, nr. 4, s. 304-305; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 202-203; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 464-466

BOCCACCIO, G.

Quandoque bonus... [R.] Gustav Hedenvind-Eriksson: Boccaccios kock. BLM, 1954 årg. 23, nr. 7, s. 563-564; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 509-510

BOSWELL, JAMES

Boswell. [R.] James Boswell: Dagbok i London 1762-1763. BLM, 1952 årg. 21, nr. 5, s. 385-386; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 466-468

BOYE, KARIN

Karin Boyes noveller. [R.] Karin Boye: Ur funktion. BLM, 1940 årg. 9, nr. 5, s. 389-390; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 33-36

 

For Annie [Om Karin Boye]. Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 1941, 8/9

 

Från bokhyllan. (Karin Boye: För trädets skull, 1935). BLM, 1944 årg. 13, nr. 6, s. 526-527; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 134-138

 

Karin Boye: Kallocain. All värdens Berättare, 1949 årg. 5, nr. 12, s. 944-947; Blandade kort. Bonniers, 1957, s. 100-107  

 

Margit Abenius Boyebild. Dagens Nyheter, 1951, 23/4

BRECINA, OTOKAR

Två tjeckiska dikter. Otokar Brezina: Staden (Jag såg en stad...) - Jaroslav Vrchlicky: Morgonen (Av fägring fylld...). Vi, 1938, årg. 25, nr. 25, s. 9

BRELIN, JOHAN

Brelins resa. Stockholms-Tidningen, 1948, 23/10; Blandade kort. Bonniers, 1957, s. 59-65

BREMER, FREDRIKA

Fredrika Bremer och gipshuvudet. Dagens Nyheter, 1957, 6/3; Blandade kort. Bonniers, 1957, s. 19-22

BRENNER, ARVID

Tabu. [R.] Arvid Brenner: Stjärnorna seross inte. BLM, 1947 årg. 16, nr. 9, s. 752-753; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 285-287

 

Onormal vardag. [R.] Arvid Brenner: Fixeringsbild. Noveller. BLM, 1955 årg. 24, nr. 9, s. 740-741; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 520-522

BRETON, ANDRÉ (1896-1966)

André Breton: Verbet vara (jag känner misströstan…) – Sista postgången (brevet jag väntar…) – Den fria kärleken (min kvinna…). fransk surrealism. Spektrum, Stockholm 1933, ill.; fib:s lyrikklub, 1962, s. 40-46, ill.; Skrifter 6, 1992, s. 144-148

 

André Breton: Sista postgången (Brevet jag väntar…) – Man och kvinna, båda lika vita (Djupast in i parasollet…) – Föränderlighet (Det ringer på dörren…). Hundra år modern fransk dikt. Bonniers, Stockholm 1934, s. 79-83; Kammarbiblioteket, 1960, s. 66-71; Skrifter 6, 1992, s. 39-41

 

André Breton: Skolans flickor allihop (Du säjer ofta...). Poesi, 1948, årg. 1, nr. 4, s. 40

BROD, MAX

Brod och Kafka. [R.] Max Brod: Franz Kafka: I straffkolonien. BLM, 1950 årg. 19, nr. 2, s. 145-146; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 405-408

BRUNIUS, T.

Tema med variationer. [R.] T. Brunius, H. Cederquist, L. Göransson, E. Josephson, S-U. Lindberg, H. E. Stålhane: Balen i den fria luften. BLM, 1949 årg. 18, nr. 5, s. 404; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 367-368

BRUNN, JOH. ADOLF

Catullustolkningar. [R.] Joh. Adolf Brunn: Ur Catullus' diktning. BLM, 1941 årg. 10, nr. 9, s. 757-758; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 76-77

BULL, FRANCIS

Lekmannapredikningar. [R.] Vera Alexandrovna: Skogen Stockholm. Francis Bull: Tretton tal på Grini. BLM, 1946 årg. 15, nr. 3, s. 258-259; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 198-200

BÜLOW-HÜBE, GUNLÖG

Personligt mer eller mindre. [R.] Elsa Grave: Bortförklaring. Ingegerd Stadener: Den stora moderns grotta. Gunlög Bülow-Hübe: Vind och vila. Magda Lagerman: Etyd för svart tangent. Sture Axelson: Och plötsligt är det kväll. Bo Carpelan: Du mörka överlevande. BLM, 1948 årg. 17, nr. 8, s. 592-594; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 318-324

BUTLER, SAMUEL (1835-1902)

Samuel Butler: [Två dikter] Den rättfärdige (Den rättfärdige rövar fråån ingen...) - Till kritiker och andra (Kritiker, kultiverade Kritiker...). Ord och Bild, 1943 årg. 52, nr. 2, s. 73-74

 

Samuel Butler: Den rättfärdige - Till kritiker och andra. Valfrändskaper. Bonnier, 1960, s. 38-41; Skrifter 6, 1992, s. 393-395

 

C

CAI YEN (177-250)

Ts'ai Yen: Sång i förtvivlan. Valfrändskaper. Bonnier, 1960, s. [53]-59; Skrifter 6, 1992, s. 401-404

CAMUS, ALBERT

Vad är sanning? [R.] Albert Camus: Främlingen. BLM, 1946 årg. 15, nr. 6, s. 510-511; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 214-215

CARLSON, STIG

En bukett diktsamlingar. [R.] Bengt Anderberg: Fåglar. Ragnar Bengtsson: Till en glömd juni. Stig Carlson:

Sorgens testamente. Lars Englund: Hand, fågel. Ingvar Holmer: Betraktat. Ingrid Nyström: Kamé. BLM, 1946 årg. 15, nr. 9, s. 773-775; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 224-230

CARLSON, STIG

Ny lyrik. [R.] Bengt Anderberg: Fåglar. Stig Carlson: Sorgens testamente. Ingrid Nyström: Kamé. Vi, 1946, årg. 33, nr. 50, s. 19; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 60-62

CARPELAN, BO

Centrifugal dikt mm. [R.] Jan Wictor: Camera obscura. Bo Carpelan: Som en dunkel värme. Stig Fischer: Sonetter. Sten Hagliden: Rasrgård. Gunhild Haller: Kom hjärtans fröjd. Viggo Loos: De släckta ljusen. Ewa Waldemarsson: Aldrig dör ljuset. Gunnar Wihlborg: Lyrisk dakbok. Sven Åkerstedt: Strofer på vägen. BLM, 1947 årg. 16, nr. 2, s. 160-163; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 242-250

 

Personligt mer eller mindre. [R.] Elsa Grave: Bortförklaring. Ingegerd Stadener: Den stora moderns grotta. Gunlög Bülow-Hübe: Vind och vila. Magda Lagerman: Etyd för svart tangent. Sture Axelson: Och plötsligt är det kväll. Bo Carpelan: Du mörka överlevande. BLM, 1948 årg. 17, nr. 8, s. 592-594; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 318-324

CATULLUS

Ebbe Lindes klassiska giv. [R.] Catullus: Dikter. Horatius: Satirer och epoder. BLM, 1959 årg. 28, nr. 6, s. 525-526; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 547-550

CEDERBORGH, FREDRIK

Riddarekandidaten. [R.] Fredrik Cederborgh: Riddarekandidaten. Dagens Nyheter, 1954, 22/2; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 85-86

CEDERQUIST, H.

Tema med variationer. [R.] T. Brunius, H. Cederquist, L. Göransson, E. Josephson, S-U. Lindberg, H. E. Stålhane: Balen i den fria luften. BLM, 1949 årg. 18, nr. 5, s. 404; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 367-368

CÉLINE, LOUIS-FERDINAND (1894-1961)

Louis-Ferdinand Céline: Amiral Bragueton. Karavan, 1934, årg. 1, nr. 1, s. 51-65

 

Louis-Ferdinand Céline: Amiral Bragueton. Berömda franska berättare. Folket i bild, 1957; Skrifter 6, 1992, s. 356-370

CENDRARS, BLAIS (1897-1961)

Blais Cendrars: Eiffeltornet. Spektrum, årg. 2 (1932), 3, s. V, VII, IX-XI, XIII, XV, XVII. [T]

 

Blais Cendrars: Förslappning (Trädgården är lummig…) – Vancouver (Nyss slog klockan…). Hundra år modern fransk dikt. Bonniers, Stockholm 1934, s. 70-74; Kammarbiblioteket, 1960, s. 58-61; Skrifter 6, 1992, s. 35-37

 

Blais Cendrars: Jag har dödat - Eifeltornet. Berömda franska berättare. Folket i bild, 1957; Skrifter 6, 1992, s. 346-355

CERAM, C. W.

Försvunna folk. [R.] Leonard Woolley: Ur i Kaldéen. C. W. Ceram: Efter 4000 år. Hettiternas gåta löses. Bo Grønbech: Etruskerna. BLM, 1956 årg. 25, nr. 9, s. 751-753; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 522-526

CESPEDES, ALBA DE

Internat. [R.] Alba de Cespedes: Ingen vänder tillbaka. BLM, 1942 årg. 11, nr. 1, s. 78-79; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 85-87

CHRISTENSEN, SYNNÖVE

Oslo-bohem. [R.] Synnöve Christensen: Son i första äktenskapet. BLM, 1946 årg. 15, nr. 4, s. 338-339; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 206-209

COLLIANDER, TITO

Två konstböcker. [R.] Per-Olov Zennström: Picasso. Tito Colliander: Sallinen. BLM, 1949 årg. 18, nr. 6, s. 488-489; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 199-200; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 376-379

CONRAD, JOSEPH

Med stort C. [R.] Joseph Conrad: Negern på Narcissus. Tyfon. BLM, 1949 årg. 18, nr. 2, s. 152; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 346-357

 

Kamratskap mellan män. [R.] Joseph Conrad: Mörkrets hjärta. Joseph Conrad och Ford Madox Hueffer: Äventyret. BLM, 1949 årg. 18, nr. 8, s. 639-640; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 383-386

 

Exotiskt. [R.] Joseph Conrad: Almayers dårskap. Han Suyin: Skimrande dagar. BLM, 1953 årg. 22, nr. 7, s. 538-539; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 478-480

CONRADSON, IVAR

En återblick. [R.] Ivar Conradson: Dikter ur de tre samlingarna. BLM, 1951 årg. 20, nr. 2, s. 145-146; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 445-447

 

Dikten och spegeln [Om Ivar Conradson]. Dagens Nyheter, 1959, 13/6

CORNELL, HENRIK

Albumblad. [R.] Henrik Cornell: Den förlorade guden. Viggo Loos: Ansikte. Arne Lindström: Besvärjelse. BLM, 1948 årg. 17, nr. 2, s. 132-133; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 302-305

 

D

DAHL, TORA

En personlig bok. [R.] Tora Dahl: Inkvartering. Socialdemokraten, 1937, 21/10; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 11-13

DAHLBERG, FOLKE

Självplågare. [R.] Rainer Maria Rilke: Malte Laurids Brigge. Folke Dahlberg: Cartesiansk dykare. BLM, 1949 årg. 18, nr. 2, s. 141-142; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 352-355

 

En älskare av öar. [R.] Folke Dahlberg: Vättern. BLM, 1949 årg. 18, nr. 9, s. 723; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 390-391

 

Dunkel rapport. [R.] Folke Dahlberg: Den berusande båten. BLM, 1951 årg. 20, nr. 4, s. 303-304; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 447-450

 

Melankoliker. [R.] Folke Dahlberg: Lustvandrare utan trädgård. BLM, 1954 årg. 23, nr. 1, s. 65-66; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 488-490

DAHLQUIST-LJUNGBERG, ANN MARGRET

Lyrikfloden. [R.] Bengt Anderberg: Kristofer. Lennart Helsing: Kalejdoskop. Ann Margret Dahlquist-Ljungberg: Jungfrun i berget. Åke Nordin: Blåeld. Axel Liffner: Opus 0,09. Vi, 1947, årg. 34, nr. 41, s. 18; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 66-70

 

Tre temperament. [R.] Einar Malm: Ingenting lever än. Ann Margret Dahlquist-Ljungberg: Djävulsdans. Karl-Gustaf Hildebrand: Djupt under ishöljet. BLM, 1950 årg. 19, nr. 9, s. 688-691; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 433-440

DALI, SALVADOR (1904-1989)

En andalusisk hund. (Luis Buñuel & Salvador Dali) – Sammandrag av en kritik över filmens historia – Surrealistiska föremål.  fransk surrealism. Spektrum, Stockholm 1933, ill.; fib:s lyrikklub, 1962, s. 15-27, 51-[58], 71-73, ill.; Skrifter 6, 1992, s. 130-138, 150-155, 160-162

DARDEL, NILS

Den döda dandyn. [R.] Thora Dardel: En bok om Nils Dardel. BLM, 1953 årg. 22, nr. 10, s. 793-794; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 203-204; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 484-486

DARDEL, THORA

Flärd. [R.] Thora Dardel: Månen i Montparnasse. Socialdemokraten, 1937, 31/10; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 18

 

Den döda dandyn. [R.] Thora Dardel: En bok om Nils Dardel. BLM, 1953 årg. 22, nr. 10, s. 793-794; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 203-204; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 484-486

DARWIN, CHARLES

Charles Darwin. [R.] Charles Darwin: Självbiografi och andra skrifter. John Landquist: Charles Darwin. BLM, 1960 årg. 29, nr. 4, s. 329-330; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 564-566

DAVIS, GARRY

Garry Davis: Varför jag avstod från min nationalitet. Prisma, 1949, årg. 2, nr. 2, s. 12-13

 

Fredsinitiativ inifrån [Om världsmedborgarrörelsen] Vi, 1949, årg. 36, nr. 15, s. 16

 

Dikterne bør trekke seg unna. [Interview om Garry Davis] Dagbladet, 1949, 15/2   

DEGAS, EDGAR

Monsieur Degas. Konstrevy, 1942 årg. 18, nr. 5-6, s. 181-182; Blandade kort. Bonniers, 1957, s. 42-49; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 16-18

DELACROIX

Delacroix 150 år. Konstrevy, 1948 årg. 24, nr. 4-5, s. 186-188; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 23-25

DESNOS, ROBERT (1900-1945)

Robert Desnos: Två surrealistiska dikter ur ”Corps et Biens”. Som en hand i dödsögonblicket (Liksom en hand …) – Om du visste (Långt borta från mig …) Fönstret, årg. 1 (1931), 38 (7/11), s. 9. [T. med kort inl.]

 

Robert Desnos: På andra sidan bron (Dörren stängs om avgudabilden…) Spektrum, årg. 2 (1932), 6, s. 47

 

Robert Desnos: I nattens mörker (Smyga sig in i din skugga…) Stockholms-Tidningen, 6/11 1932 (bil.). [T.]

 

Robert Desnos: Himlens sång (Alpviolen sade…) Stockholms-Tidningen, 16/4 1933 (bil.). [T.]

 

Robert Desnos: I nattens mörker (Smyga sig in…) – Tre stjärnor (Jag har förlorat…) – Himlens sång (Alpviolen sade…). Hundra år modern fransk dikt. Bonniers, Stockholm 1934, s. 75-78; Kammarbiblioteket, 1960, s. 62-65; Skrifter 6, 1992, s. 37-39

 

Robert Desnos: Liksom en hand i dödens stund (Liksom en hand i dödens och skeppsbrottets stund...). Skogsindustriarbetaren, 1946 årg. 10, nr. 21, s. 21

 

Robert Desnos. BLM, 1954 årg. 23, nr. 8, s. 606-607

 

Robert Desnos: Satyren ("Äntligen slippa ur natten...). BLM, 1954 årg. 23, nr. 8, s. 608-611

 

Dikter av Robert Desnos: Om du visste - Liksom en hand i dödsögonblicket - Aldrig någon annan än du - På andra sidan bron - Satyren - Vid världens ände - Rösten - Slutdikt. Valfrändskaper. Bonnier, 1960, s. [92]-97; Skrifter 6, 1992, s. 418-427

DHEJNE, HANS

Bilder från Skåne och Bohuslän. [R.] Hans Dhejne: Galjonsbilder. Ebba Lindqvist: Lyrisk dagbok. Socialdemokraten, 1937, 27/11; Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 33-36

DIKTONIUS, ELMER

Diktonius. [R.] Olof Enckell: Den unge Diktonius. Elmer Diktonius: Hård början. BLM, 1946 årg. 15, nr. 10, s. 865-866; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 230-234

DOSTOJEVSKIJ, FJODOR

En bok om Dostojevskij. [R.] Henri Troyat: Dostoievsky. BLM, 1940 årg. 9, nr. 9, s. 735-736; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 55-58

DUBREUIL, Y. MICHELLE

[R.] Y. Michelle Dubreuil / R. Osvald-Sirén: Paris toujours Paris. BLM, 1946 årg. 15, nr. 3, s. 268; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 203-204

DUCHÉ, JEAN

Jean Duché: Besök hos Pierre Reverdy. Poesi, 1948, årg. 1, nr. 2-3, s. 49-59 

DUHAMEL, GEORGES

Salavin. [R.] Georges Duhamel: Salavins historia. BLM, 1939 årg. 8, nr. 10, s. 804-806; Kritiker i BLM. Gunnar Ekelöf-sällskabet, 2003, s. 29-33

DÜRER

Dürers melankoli. Dagens Nyheter, 1957, 24/4; Blandade kort. Bonniers, 1957, s. 119-123; Gunnar Ekelöf skriver om konst. Cinclus, 1984, s. 26-29

DURTAIN, LUC (1881-1959)

Luc Durtain: Brott i San Fransisco. En satir. [Crime à San Fransisco] Ringförlaget, Stockholm 1933, 68 s. (Dikt och prosa, 9.) [T.]

E