Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

 

 

  

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Verk om Ekelöf

Uppsatser;  StudierMonografier;  AVBiografier;  Bibliografier;  Uppslagsverk

Recension;  Intervju;  Artiklar;  Litteratur;

ALFABETISK

Bengtsson, Tone (1995). Gunnar Ekelöf 1907-1968. SVT, 4x30 min.

Berf, Paul (1995). Reisen durch Zeit und Raum. Eine thematische Analyse von Gunnar Ekelöfs „En Mölna-Elegi“. Morsbach, Köln, 226 s.

Trinkwitz, Joachim (1997). Skandinavistik, 27, s. 66-68

Bodén, Peter (2009). Ur Gunnar Ekelöfs boksamling och arkiv. Hundörat Rare Books, 71 s. Ill. + CD-skiva.

Balgård, Gunnar (27.01.10). Sell out: Gunnar Ekelöf. Västerbottens-Kuriren

Bohm, Claus og Neal Ashley Conrad (2007). Ekelöfs blik. Magic Hour Films og Multivers, Dobbelt dvd + hæfte

Movin, Lars (19.09.07) Hverken hverken eller eller. Information

Marteleur, Maria (12.05.09) Dåligt använda pengar -. www.bookydarling [blog]

Carlson, Stig & Axel Liffner (1956). En bok om Gunnar Ekelöf. FIB:s Lyrikklubb, Stockholm, 89, [1] s.

Abildgaard, O. (19.04.57). Gunnar Ekelöfs poesi under lup. Socialdemokraten, s. 4

Conrad Thing, Neal Ashley (2011). Nordens fyrste : Fire essays og seksten samtaler om Gunnar Ekelöfs værk og betydning. Multivers, København, 445 s.; Tafdrup, Pia (11.11.11). Børst støvet af ordene, skær ind til benet. Weekendavisen, s. K7 [uddrag]

Fruensgaard, Jonas (19.12.11). Nordens fyrste regerer stadig. Kristeligt Dagblad  [Interview]

Lykkeberg, Rune (25.11.11). Du kan blive dit eget barn. Information

Svendsen, Erik (09.11.11). Neal Ashley Conrad Thing: Nordens fyrste. Jylands Posten

Zangenberg, Mikkel Bruun (20.06.12). Litterat bliver glimrende fortaler [...] Politiken

Cullberg, Johan (2012). En diktares kompost : om Gunnar Ekelöf. Natur och kultur, Stockholm, 207 s.

Gustavsson, Bo (09.08.12). Ekelöfs barndom i nytt ljus. Upsala Nya Tidning

Granberg, Mats (09.08.12). En omtolkning av Ekelöf. Norrköpengs Tidning

Olofsson, Tommy (16.08.12). Ekelöfs själsnöd - mer än bara mode. Svenska Dagbladet

Sundin, Tommy (30.08.12). Människan Ekelöf träder fram. Västerbottens-Kuriren

Thente, Jonas (20.08.12). Johan Cullberg: "En diktares kompost. Om Gunnar Ekelöf". DN

Ejewall, Peter (1994). Gunnar Ekelöf i fokus. Uppsala, 77 [2] s.

Ekner, Reidar (1967). I den havandes liv : Åtta kapitel om Gunnar Ekelöfs lyrik. Bonniers, Stockholm, 188 [1] s.

Fehrman, Carl. (1968) Scandinavica, s. 67-70

Lagercrantz, Olof (14.09.67). Om Gunnar Ekelöf. Dagens Nyheter

Wigforss, Brita (14.09.65). Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, s. 3

Ekner, Reidar (1970). Gunnar Ekelöf : En bibliografi, Bonniers, Stockholm, 230, [1] s.

Ekner, Reidar (1993). Gunnar Ekelöf : Skrifter : Register. Bonniers, Stockholm, 113 s.

Ekner, Reidar (2004). Gunnar Ekelöf - en bibliografi. Komplement. - rättelser och tillägg. Bø, 2004. (16) s.

Eriksson, Leif (1982). Man måste ha sin prövosten. Akademilitteratur, Stockholm, 179 s. (Diss. Stockholm : Univ.)

Fryd, Annette (1999). Ekfraser. Gunnar Ekelöfs billedbeskrivende digte. Tusculanum, København, 128 s. ill.

Brostrøm, Torben (16.03.00). Litterær ikonografi. Information
Ekbom, Torsten (13.02.00). Ekelöf bland ekfraser och ikoner. Dagens Nyheter

Falkesgaard, Jørgen (2000). Gunnar Ekelöfs billedskønne poesi. Standart, årg. 14, nr. 1

Fryd, Anette (2002). Billedtale – om mødet mellem billedkunst og litteratur hos Gunnar Ekelöf. Ole Sarvig og Per Højholt. København, 251 s. (Diss. København : Univ.)

Bundgård, Peer F. (2006). Crisis? - what crisis? Kritik, nr. 183, s.102-104

Halldin, Magnus et al. (2009). Ögonvittnen om Gunnar Ekelöf. Ruin, 159 s.

Enander, Crister (26.04.09). Gunnar Ekelöf står bredvid, bortvänd men där. Borås Tidning

Granberg, Mats (12.03.09). Ögonvittnen om Gunnar Ekelöf. Norrköpings Tidningar

Lowden, Martina (25.04.09). Vad händer med dem som rör sig kring en förgudad människa? DN

Malmberg, Carl-Johan (24.08.09). Möten med en utomjordisk poet. SvD

Hellström, Pär (1976). Livskänsla och självutplåning: studier kring framväxten av Gunnar Ekelöfs Strountesdiktning. Uppsala, 336 s. (Diss. Uppsala : Univ.)

Holmqvist, Bengt (15.05.76). "Det omöjligas konst av livskänsla och av självutplåning samtidigt". Dagens Nyheter, s. 4

Hodell, Åke (2005). Resan till Rom : med Gunnar Ekelöf. Rönnells Antikvariat 47 s.

Radioföljetongen: Samtal med Helge Skog och Ludvig Josephson om "resan till Rom med Gunnar Ekelöf" P1 2018

Hultqvist, Harald (2004). Ur Olof Lagercrantz bibliotek. Mats Rehnström katalog 52, Stockholm, s. [41-50]

Malmberg, Carl-Johan (10.09.04). Håll ögonen öppna på antikvariaten. SvD

Hultqvist, Harald (2005). Ur Carl Olov Sommars bibliotek. Mats Rehnström Katalog 58, Stockholm, [24] s.

Koch Ausili Cefaro, L. (1977). L'alto, il basso, la seppia e la spirale

Lagercrantz, Olof (1994). Jag bor i en annan värld men du bor ju i samma: Gunnar Ekelöf betraktad

Ekner, Raidar (1995). Lagercrantz om Ekelöf. ekelöf'et, årg. 6, nr. 1, s. 3-4

Eriksson, Magnus (1994). Gunnar, Gunnar, Gunnar. Allt om böcker, nr. 4/5, s. 78-79

Fogelbäck, Jan (1994). Ett porträtt av Gunnar Ekelöf. Folket i Bild, nr. 11/12, s. 52-53

Lagercrantz, Olof (1998). Ekelöf, Proust och Conrad: tre valfränder. Bonnies, 223, [7] s. 

Lamm, Staffan (1986). Emigranten. Sveriges Television AB, 25 min.

Landgren, Bengt (1971). Ensamheten, döden och drömmarna: Studier över ett motivkomplex i Gunnar Ekelöfs diktning. Stockholm, 371 s. (Diss. Uppsala : Univ.)

Gustafsson, Lars (12.07.71). Ett tidigt övergivet, oändligt ensamt barn. Expressen, s. K 4

Landgren, Bengt (1982). Den poetiska världen : strukturanalytiska studier i den unge Gunnar Ekelöfs lyrik. Univ., Uppsala, 286 s.

Edström, Vivi (1984). Tidskrift för litteraturvetenskap, nr. 1, s. 60-61

Olsson, Bernt (1983). Samlaren, 103, s. 147-148

          Landgren, Bengt (1984). Apologia. Tidskrift för litteraturvetenskap, nr. 4, s.64-68  

Landgren, Bengt (1998). Polyederns gåta : En introduktion till Gunnar Ekelöfs Färjesång. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 233 s.

Algulin, Ingemar (1998). Samlaren, 119, s. 225-226

Lundkvist, Artur (1968). Gunnar Ekelöf : inträdestal i Svenska akademien. Norstedt, Stockholm, 28 s.

Lundvall, Ann (2009). Till det omöjligas konst bekänner jag mig : Gunnar Ekelöfs konstsyn. Ellerströms förlag, 348, [16] s. ill. (Diss. Stockholm : Univ.)

Balgård, Gunnar. (06.11.09). Västerbottens-Kuriren

Bergqvist, Erik (24.08.09). Bildspråk är något annat än bild. SvD

Lyon, Petra (2001). Die Entwicklung der Lyrik von Gunnar Ekelöf als Ausdruck sick wandelnder sprachphilosophisher Konzepte. Teiresias, Köln, 98 s.

Mesterton, Erik och Sverker Göransson (1986). Omedvetenhetens klara dag. Gunnar Ekelöfs Dedikation och det nya budskapet. Meddelanden, nr. 1, Göteborgs Universitet, Göteborg, 38 s; Den orörliga lågan, red. Sverker Göransson & Erik Mesterton, Daidalos, Göteborg, 1991, s. 51-50; 2. rev. uppl. 1998

Hansson, Gunnar (1987). Om medvetenhet i diktanalys. Tidskrift för litteraturvetenskap, nr. 1
          Göransson, Sverker (1987). Gunnar Hanssons missuppfattningar. TfL, nr. 2
          Hansson och Göransson (1987). Tidskrift för litteraturvetenskap, nr. 3

Moberg, Ulf Thomas (1982). Gunnar Ekelöfs non-figuration och situationspoesi : En studie i hans förankring i det europeiska 20-talets avantgarde. Cinclus, Sigtuna, 142 s.

Olsson, Bernt (1983). Samlaren, 103, s. 147-148

Moberg, Ulf Thomas (1999). Gunnar Ekelöf framför bilden, Cinclus, Bromma, 174 s. ill.

Ekner, Raidar (2003). Svårbedömd bildbok om Ekelöf. Ekelöf'et, årg. 14, nr. 3, häfte 32/33, s. 7-13

Moberg, Ulf Thomas (1989). Turkiska resor, Cinclus, Bromma, 67 s.

Moberg, Ulf Thomas (1986). Gunnar Ekelöf, en motståndsman : marginalanteckning, Cinclus, Stockholm, 29 s.

Mortensen, Anders (2000). Tradition och originalitet hos Gunnar Ekelöf. Symposion, Eslöv, 488 s. (Diss. Lund : Univ.)

Brostrøm, Torben (16.03.00). Litterær ikonografi. Information

Ekbom, Torsten (13.02.00). Ekelöf bland ekfraser och ikoner. Dagens Nyheter

Granberg, Nils (2000). Folket i Bild, 10, s. 33-34

Lysell, Roland (2000). Tidskrift för litteraturvetenskap, 29, 3/4, s. 159-165

Olsson, Anders (2000). Samlaren, 121, s. 212-220

Norheim, Thorstein (2004).Oscilleringens poetikk. Overgang og mellomrom i Gunnar Ekelöfs lyrikk. Det humanistiske fakultet, UiO, 426 s. (Diss. Oslo : Univ.)

Ekner, R. (2006). Två intervjuer... (Morgenbladet & Forskning.no). Ekelöf'et, årg. 17, nr. 38, s. 9-10

Hellström, Pär (2006). Andreopponent. Edda, Nr. 3, s. 292-297

Karlsen, Ole (2006). Førsteopponent. Edda, Nr. 3, s. 277-291

Olsson, Anders (2006). Att möta sig själv som en annan. Ekelöf'et, årg. 17, nr. 38, s. 5-8

Olsson, Anders (1983). Ekelöfs nej. Bonniers, 296, [1] s. (Diss. Stockholm : Univ.)

Borum, Poul (1985). "Du som er ingen". Den blå port, Nr. 2, s. 23-27

Holmqvist, Bengt (24.10.83). Den gamla komparativa skamligheten. Dagens Nyheter, s. B4

Olsson, Ulf (1984). Läsa Ekelöf. Ord & Bild, vol. 93, s. 91-99

Olsson, Anders (1997). Gunnar Ekelöf. Natur och Kultur, Stockholm, 160 s.

Landgren, Bengt (28.10.97). Kärleksfull läsning av Ekelöf. Svenska dagbladet

Thygesen, Erik. (1998). Scandinavian Studies, (70), s. 289-290

Tjurfjell, Fredrik (1998). Allt om böcker, årg, nr. 2, s. 38

Waern, Carina (09.10.97). Vaggad och väckt. Dagens Nyheter

Odde Knud (2001). Ekelöf suiten. Danske entreprenører, Kbh., 32 s.

Perner, Conradin (1974). Gunnar Ekelöfs "Nacht am Horizont" und seine Begegnung mit Stéphane Mallarmé; Basel, 250 s. (Diss. Zürich : Univ.)

Hellström, Pär (1974). Samlaren, årg. 95, s. 251-253

Kuhn, Hans (1977). Skandinavistik. Münster, s. 71-749

Poulenard, E. (1977). Erasmus. Wiesbarden, 29, s. 286-288

Rovinsky, Robert T. (1977). Journal of English and Germanic Philology, 76, s. 310-312

Ramnefalk, Marie Louise (1974). Tre lärodiktare: studier i Harry Martinsons, Gunnar Ekelöfs och Karl Vennbergs lyric; Cavefors, Staffanstorp, 346 s. (Diss. Stockholm : Univ.)

Algulin, Ingemar (1975). Samlaren, årg. 96, s. 257-262

Lagerlöf, Karl Erik (30.12.74). Vad är en lärodiktare. Dagens Nyheter

Röster om Gunnar Ekelöf. (2000). ABF, Stockholm, 76 s.

Shideler, Ross (1973). Voices under the Ground : Themes and Images in the Early Poetry of Gunnar Ekelöf. University of California Press, Berkeley, 151 s.

Mattson, Margareta (1975). Scandinavian Studies, 47, 2, s. 263-264

Sjöberg, Leif. (1973). A Reader's Guine to Gunnar Ekelöfs "A Mölna Elegy", Twayne, New York, 162 s.

Anderson, Nils J. (1974). BA, 48, 3, s. 591-992

Hellström, Pär (1974). Samlaren, årg. 95, s. 253-255

Mattson, Margareta (1974). Scandinavian Studies, 46, 4, s. 453-454

Perner, Conradin (1974). Skandinavistik, Vol. 4, s. 144-146

Sjöholm, Cecilia (1996). Föreställningar om det omedvetna: Stagnelius, Ekelöf och Norén. Symposion, Stockholm, 334 s. (Diss. Stockholm : Univ.)

Sommar, Carl Olov (1989). Gunnar Ekelöf : En biografi, Bonniers, Stockholm, 632, [1] s.

Berman, Nils (10.02.89). Fin biografi om en av de stora. Gotlands Allehanda, s. 11

Carlsson, Anni (08.02.89). Gunnar Ekelöf in neuen Licht. Neue Zürcher Zeitung, Fernausgabe Nr. 31, s. 47-48

Holmqvist, Bengt (20.01.89). Tätt intill den undflyende. Dagens Nyheter, s. B4

Ljung, Per Erik (20.01.89). Boken som Ekelöf skulle gillat. Sydsvenskan, s. 4

Mörner, Palaemona (04.02.89). Storartad biografi över Ekelöf. Södermanlands Nyheter, s. 4

Sommar, Carl Olov (1995). Strindberg, Ekelöf och andra. Bokvännerna, Stockholm, s. 66-107

Enander, Crister (1995). Bokvännen, Vol. 50, nr. 429, s. 43-44

Stenroth, Ingmar (1982). Gunnar Ekelöfs dikt Samothrake. Racine, Hovås, 105 s.

Olsson, Bernt (1983). Samlaren, 103, s. 147-148

Thygesen, Erik (1983). Gunnar Ekelöf's open-form poem A mölna elegy : problems of genesis, structure and influence. PhD thesis, The University of British Columbia, 342 p.; Acta Universitatis Upsaliensis, Almqvist and Wiksell, Stockholm, 1985, 237 s.

Trinkwitz, Joachim (1999). Studien zur Poetik Gunnar Ekelöfs. (Diss. Bonn : Univ.) Peter Lang, Frankfurt, 2001, 207 s.

Tweedie, Christina Allen (1990). Opposition as a stylistic device in Gunnar Ekelöf's Diwan trilogy. (Ph. D.) Havard University, 290 leaves

Wasilewska-chmura, Magdalena (2000). Musik, metafor, modernism : en linje i den svenska modernismens poetologiska reflexion. (Diss. Kraków, Univ. 1998) Almqvist & Wiksell, 283 s.

Wigforss, Brita (1983). Konstnärens hand: en symbol hos Gunnar Ekelöf. Göteborg Universitet, 164 s.

Edström, Vivi (1984). Tidskrift för litteraturvetenskap, nr. 1, s. 59-60

Landgren, Bengt (1983). Samlaren, 103, s. 148-151

Wigforss, Brita (1980). Mellan riddaren och draken i Gunnar Ekelöfs ”Tag och skriv”. Radix.Tidskrift för humanism, nr. 3-4, årg. 3, s. 68-165

Lagerlöf, Karl Erik [1980]. Ingen och Ekelöf. Dagens Nyheter

Åström, Paul (1992). Gunnar Ekelöf och antiken

Linnér, Sture (1999). Antiken når oss i skärvor. SvD

Thygesen, Erik (1993). Scandinavica, vol 32, no. 2, s. 245-247

 

 

 

 

 

 

 

 

   Foto: Berndt Klyvare 

 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

Verk av Ekelöf

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf