Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Den hypnagoga

Gunnar Ekelöf läser egna dikter; (1967). Sveriges Radios förlag lp/mc

 

ur Bo Nilsson: Madonna (1997). A Spirit's Whisper. Phono Sueca cd3, [02], 9:33

8

 

I skogen du vet står den undergörande madonnan

Man stöter sin fot mot sockeln när man gått vilse bland träden

Hon liknar din lilla bronsringklocka, hon som är gjord som

en liten flicka, med upprättstående krage

Men denna är oöverskådlig och mörk, av anlupet silver

Kryper du in under kjortelfållen ser du det inre

kupigt som Atrevs skattkammare, den väldiga klockan

men däruppe, där kläppen är borta, hänger nu intet:

Frågar du efter sonen, så vet de är många, X, Y och Z

Kanske du hittar en dörr i vecken av hennes underklädning

och trevar din väg dit upp längs egendomliga trappor

som går i oviss spiral likt gången runt tornet i Pisa

Redan att gå där ger svindel. De stiger oregelbundet

Gravitationen blir ospiralisk och den balans som

du trodde medfödd sätts ur funktion så att du snubblar

Ovanför valvet är midjan, du ser det på bältet

inifrån, för att det skimrar i färger, gult violett och blodrött

Det är besatt med taffelstenar, rosenstenar granater

akvamariner och krysoliter och ametister

Varje sten är en kammare, triangulär till det inre

med, längs tvenne sidor, divaner och hypotenusan till fönster

eller rektangulär med tre divaner och bordet i mitten

Man kan gå från gemak till gemak och vila sig länge

allt efter stämning och färg. Man kan genomgå alla

man kommer ändå aldrig tillbaka, ens syn har förändrats

Högre upp har jag varit - jag kunde inte se hjärtat

men såg bröstsmycket som ett rosettfönster skimra

på bröstet. Högre upp har jag varit en gång, en enda:

I hennes Huvud. Där var det tomt. Man svävade tyngdlös.

 

Gunnar Ekelöf. Vägvisare till underjorden. Bonniers, s. 89-90

 

 

 

   Cover: Vidar Forsberg

med kobberstik av Robert Adam. 

 

 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

       Vägvisare till underjorden (1967)

Verk av Ekelöf

       Inspelningar med Ekelöf

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

 

 

 

 

  

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Vägvisare till underjorden (1967)

VAND   JORD

1  Ensam tysta Natten ..

2  Allt sen jag seglade ..

3  Vädret i Dödens hav ..

4  Det finns en grotta ..

5  "Ge mig gift att dö" ..

6  Den svarta stranden ..

7  Det sägs att Månen gått ner ..

8  Det händer ibland ..

9  I gryningen ..

10 Hört i drömmen år 63 ..

11 - O Aigyypte! ..

12 Hos de döda ..

13 I tratten som en annan ..

ORMHUVUD - SYLFER   ELD

1  Om Djävulen ..

2  Ensam i tysta Natten ..

NOVICEN I SPÀLATO

1  Hopplöshet ..

2  Har du sett öknen blomma? ..

3  En ängel besöker mig ..

4  Han fortfor: - Svarta änglar ..

5  Han fortfor: - Kärlek kan finnas ..

6  Hon sade: - Skilj mig ..

7  Han tänkte: - Ensam i natten

6  Hon sade: - Jag såg dig ..

5  Han tänkte: - Två ögonkast ..

4  Han sade: - Änglarna ..

3  Hon sade: - Möta dig ..

2  Han sade: - En gång såg jag dig ..

1  Lycka på resan ..

RMHUVUD - SYLFER   ELD

2  Ensam i tysta Natten ..

1  - När jag ser gud ..

JORD   VAND

13 Se inte på min gyllene dräkt ..

12 Leva sitt liv ..

11 Ita! Ita!

10 Med dessa varelser

9  En skugga sade: - Mitt namn ..

8  I skogen du vet ..

7  En tiggare sade: - På pilgrimsfärd ..

6  Dykaren i Drömmen ser ..

5  Någon sade: - Jag såg en dansande ..

4  Han sade: Byta död eller liv ..

3  Svartnade av kyssar ..

2  Blickar av sol ..

1  Ensam i tysta natten ..

Några noter