Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Joasaph och Fatumeh

Gunnar Ekelöf läser dikter; (1999). Gunnar Ekelöf-sällskapet cd, [11], 7:18

 

Gunnar Ekelöf i Sveriges radio 1966; (2000). Gunnar Ekelöf sällskapet cd3, [07]

 

22

 

När jag gick runt denna osynliga närvaro

osynlig därför att den inte var av nog ljus

kände jag alltid dess inre

Den var något att försvinna i

osynlig, som när någon försvinner

genom en dörr i trädgårdsmuren -

 

Ser du denna gränd?

av långa låga murar

fönsterlösa

med någon enstaka port

inte hög

längs gränden ligger avfallshögar

i mitten är ett avfallsdike

eller en rännil

Där ligger en död katt

och några levande katter stryker

En irrande hund med svultna revben

nosar i avskrädet

annars ingen

Tag nu noga märke på

den lilla gräna trädgårren till höger

för månen går just nu i moln

Treva dig fram, finn dörren

Den tycks gå upp som av sig själv

Du befinner dig nu i en trädgård

Vad gör det att du inte ser träden: de susar

Vad gör det att du inte ser blommorna: de doftar

Vad gör det att du inte ser springbrunnen

och pärlorna den strör omkring sig

Du hör den plaska

Vad gör det att du inte ser vinden

Du hör den komma

Med vinden hör du fladdrandet av hennes lätta mantel

som böljar efter henne

av den alltför brådskande gången

Du känner hennes händer på ditt bröst

vädjande

stödjande med handen under din vänstra armbåge

vidrör hon med sin vänstra fot din högra

Och hennes ansikte är fullt av ödets ömhet

Du känner: Det är uppåtvänt

fyllt av sitt öde

 

Båda i mörkret

komna från var sin skuggas ängel

från var sin port

Så var prins Joasaphs möte

med mig, Fatumeh.

 

Gunnar Ekelöf. Sagan om Fatumeh. Bonniers 1966, s. 39-41

 

 

 

  Cover: Herbert Lindgren

med persisk miniature från 1700-talet. 

 

 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

       Sagan om Fatumeh (1966)

Verk av Ekelöf

       Inspelningar med Ekelöf

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

 

 

 

 

  

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Sagan om Fatumeh (1966)

ORMHUVUD

Om hösten eller om våren ..

NAZM

1  Sagan om Fatumeh. Fem gånger såg jag skuggan ..

2  Som om havet kastade ..


 


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

3  O, min moder jag vet ..

4  Jag mötte en försäljare ..

5  Du dotter av en kopplerska ..

6  Jag fick en blick ..

7  Nej, annorlunda än fåglar ..

8  Undra inte ..

9  Att jag skulle få uppleva dig ..

10 Dina ögon glöder ..

11 Det är sant vad du sade ..

12 Min vas var djupare ..

13 Enkel är födelsen ..

14 Älskaren. Varken månen, solen eller stjärnorna ..

15 O dessa ögon i mörkret ..

16 Du är din egen smärtas ..

17 Kärleken är en kirurg ..

18 Ängel! Hur länge ..

19 Vanligtvis kände jag likgiltighet ..

20 Vem har upplevt ..

21 Joachim och Anna. Så skildras den heliga Joasaph ..  

22 Joasaph och Fatumeh. När jag gick runt denna osynliga ..

23 Men namnet på den som föddes ..

24 Jag tänkte länge på henne ..

25 Xoanon. Jag äger, i dig, en undergörande ikon ..

26 Ditt ansikte sörjande ..

27 Att lida är svårt ..

28 Haremet i Erechteion. Dissa erfarna ögon ..

29 En prins vars namn ..

ORMHUVUD

O du okände ..

TESBIH

1  Thisbe, ditt namn ..

2  Kvällen blev tyst ..

3  På detta torg ..

4  En irrande hund ..

5  På det mörka planlösa ..

6  Den timme, den stund ..

7  På torget i Isfahān ..

8  Sorgset är livet ..

9  O, du min Älskade ..

10 På muren famlar ..

11 Det svarta innehåller ..

12 Ingenting har jag fått ..

13 Jag, en svart kvinna ..

14 Du / som tycktes dig själv ..

15 Karagöz (skuggan på muren .. )

16 Du har en djärginnas ansikte ..

17 Ditt huvud andas tungt ..

18 Jag reser på marknader ..

19 Blod och smuts ..

20 Sagan är oändlig ..

21 Se vad som återstår dig ..

22 Du vars kropp är i nöd ..

23 Jag var sömnlös ..

24 Jag såg en kista, grönklädd ..

25 Mellan Dag och Natt ..

26 Jag var rik i mitt kött ..

27 Jag minns dig ..

28 Jag har betraktat din skugga ..

29 Slut på Sagan om Fatumeh ..

ORMHUVUD

Avgó! Avgó! ..

NOT