Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

I det stilla vattnet..

Gunnar Ekelöf läser egna dikter; (1967). Sveriges Radios förlag lp/mc

 

24

                                                       ayíasma

 

I det stilla vattnet har jag speglat

mig själv, min själ:

Många rynkor

början till en kalkonhals

två dunkla ögon

en stor nyfikenhet

ett obotligt övermod

en icke botfärdig ödmjukhet

en oharmonisk röst

en uppskuren mage

och åter ihopsydd

i ansiktet märken av bödlar

en stympad fot

en tunga för fisk och vin

och som vill dö

legat med några i likgiltighet

med få i kärlek, i för mig

nödvändig kärlek

och som vill dö

med någons hand i min

Så ser jag mig i vattnet

Det solkiga linnet efter mig

en kurdisk furste, hund kallad

såväl av Romäer som Seldsjuker

Min kala panna i vattnet:

Alla de rådbråkade språk

med vilka jag övertygat mig själv

om min stumhet

Och dessa fläckar på skjortan

som icke kan tvättas med vatten –

Outplånliga, som blod, som gift

skall heretikerns fläckar

komma över dem som pesten

med svartare fläckar.

 

Gunnar Ekelöf. Diwan över fursten av Emgión. Bonniers 1965, s.

 

 

  Cover: Vidar Forsberg
med Mosaik från Hagia-Sofia, Istanbul  

 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

       Dīwān (1965)

Verk av Ekelöf

       Inspelningar med Ekelöf

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

  

 

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Dīwān över fursten av Emgión (1965)

1  Jungfru! Av Törst ..

2  Jag hörde i drömmen ..

 

 

 

  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

3  Jag talar till dig ..

4  Panayía, ta avstånd ..

5  Rak, ensam ..

6  Jag vilar mitt huvud ..

7  Du tröster mig ..

8  Fursten av Emgión ..

9  Mitt hjärta är ett utsvultet ..

10 Jag ser dig, avlägsen ..

11 Intet, du ljuva ..

12 - om vad som hänt mig ..

13 O du som är osynligt närvarande ..

14 Hon sover i sin mantel ..

15 Kunde jag beskriva Höghet ..

16 Du som har makt ..

17 O, Utsida, jag vil se ..

18 Jag såg dem i sandaler ..

19 Nej, den Barmhjärtige ..

20 En kula har jag stöpt ..

21 In genom gallerfönstret ..

22 Att av kärlek ..

23 En enögd fångvaktare ..

24 I det stilla vattnet ..

25 Den dig bebådade ..

26 Är du ensam ..

27 Den svarta bilden ..

28 Jungfru du som är den rikaste ..

29 Moder av Tröst ..

Logothetens anteckning

LEGENDER OCH MIROLÓYIER

1  Sägnen om den bländades kärlek ..

2  Jag lever ännu i Konstantiníja ..

3  Om sommaren med törsten ..

4  Jag hör vattenorglar ..

5  Djävulen är god ..

6  Djävulen är en stor profet ..

7  Digenís, den störste akriten ..

8  Att döda ur bakhåll ..

9  Till sig - som hästinridare ..

10 Varför sände mig Digenís ..

11 Mitt hjärta är oroligt ..

12 Bödeln blödde mig ..

13 På manskapets gård ..

14 O ge mig vatten ..

15 Så som kvinnorna kommer ..

16 Ditt vatten må rena ..

17 Att gå utom mig ..

18 Led mig, furstinna ..

19 Barberaren lät jag ..

20 På vägen mot Sardes ..

21 Niobe begråter ..

22 Att gå i trasor ..

23 Att blind kunna känna ..

24 Detta vet ni ..

25 O smala springa ..

26 Du min hemsökelse ..

27 Vårt samspråk ..

28 Ge mig vatten ..

29 Gyllene ögon, hade du ..

Sakuppgifter och ordförklaringar