Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

  Vinjett:  Otto G. Carlsund + ill. av författaren

s. 93, 120 och bagside

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

       En natt vid horisonten (1962)

              Utgåvor;          

              Audio;

              Översättning

Verk av Ekelöf

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

 

  

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

En natt vid horisonten (1962)

                                             SENT PÅ JORDEN

se sent på jorden (1932)

                                              APPENDIX 1962

                         I  SKÄRVOR AV EN DIKTSAMLING 1927-28

1 De avlövade träden, 75; Dikter 1983:7; Skrifter 1991.1:21

2 Då dagen var slut, 76; Dikter 1983:7; Skrifter 1991.1:21

3 Sakta, rytmiskt böljande, 77; Dikter 1983:8; Skrifter 1991.1:21

4 Ett stjärnfall, 78; Dikter 1983:8; Skrifter 1991.1:21

5 ...oändligheten finns, 79; Dikter 1983:8; Skrifter 1991.1:22

6 Bortom de väldiga orörliga träden, 80; Dikter 1983:9; Skrifter 1991.1:22

- ... Jeg er ikke mere jeg; [da] (Engdahl 2004:167)

7 En kall regnig afton, 81; Dikter 1983:9; Skrifter 1991.1:22

8 Jag känner cellen, 82; Dikter 1983:9; Skrifter 1991.1:22

9 En klocka ringer i fjärran, 83; Dikter 1983:10; Skrifter 1991.1:23

10 Det är stjärnklart, 84; Dikter 1983:10; Skrifter 1991.1:23

11 Skymningen sjönk sakta, 85; Dikter 1983:11; Skrifter 1991.1:23

12 Som en svan av ljus, 86; Dikter 1983:11; Skrifter 1991.1:23

13 Nattvinden viskar, 87; Dikter 1983:11; Skrifter 1991.1:24

14 Då jag vaknar, 88; Dikter 1983:12; Skrifter 1991.1:24

15 Från den grå morgonhimlen, 89; Dikter 1983:12; Skrifter 1991.1:24

16 Regn i gryningen, 90; Dikter 1983:12; Skrifter 1991.1:24

 

                                     II - 1932

Vad finns emedan det fattas oss, 93; Skrifter 1992.4:42

Liksom i en orkest, 95; Skrifter 1992.4:44

Alla är vansinniga, 96; Skrifter 1992.4:45

Helvetets portar skäller, 97; Skrifter 1992.4:45

Träd och stenar!, 98; Dikter 1983:157; Skrifter 1991.1:179

Légende du vieux Soupcacqa, 99; Skrifter 1991.2:41

1929, 103; Dikter 1983:12; Skrifter 1992.4:46

Zetterström borde tänka, 104; Dikter 1983:155; Skrifter 1991.1:177

I rymden vid källan, 105; Dikter 1983:208; Skrifter 1991.1:225

Drunknade i dimman, 106; Dikter 1983:210; Skrifter 1991.1:226

Solen leker med molnparasollen, 107; Dikter 1983:210; Skrifter 1991.1:227

"Klassiskt mästerverk", 108; Skrifter 1992.4:47

Jag såg dina fotspår i dammet, 110; Skrifter 1992.4:48

Vem förföljer mig i natten?, 111; Skrifter 1992.4:48

Var stilla, 112; Dikter 1983:12; Skrifter 1991.2:76?

Ett medelstort rum, 114; 'Epilog' Dikter 1983:429; Skrifter 1992.4:48

Musikaliska impreessionismer, 116; Skrifter 1992.4:51

                                     EN NATT VID HORISONTEN

Despotens av Ípiros teater i Árta .., 123; Dikter 1983:383; Skrifter 1991.2:157

- Das Theater des Despoten von Épiros; (Skr.2:157) Perner (1974:208)

- Le théâtre du Despote d.Épidaure; (Skr.2:157) Lambert (1988:57)

Adlocvtiones α' In Fortitvdinem, 125; Dikter 1983:385; Skrifter 1991.2:159

- α. In Fortitvdinem; (Skr.2:159) Perner (1974:209)

- Adlocutiones α In Fortitudinem; (Skr.2:159) Lambert (1988:61)

β' Ad Clementiam , 127; Dikter 1983:386; Skrifter 1991.2:160

- β. Ad Clementiam; (Skr.2:160) Perner (1974:210)

- β Ad Clementiam; (Skr.2:160) Lambert (1988:62)

Försöka finna handlingens logik .., 128; Dikter 1983:387; Skrifter 1991.2:161

- Versuchen, die logik der handlung; (Skr.2:161) Perner (1974:211)

- Essayer de determiner la logique; (Skr.2:161) Lambert (1988:63)

Konsten att inte se men ändå höra .., 129; Dikter 1983:388; Skrifter 1991.2:162

- Die kunst, nicht zu sehen und doch zu hören; (Skr.2:162) Perner (1974:212)

- L.art de ne pas voir; (Skr.2:162) Lambert (1988:64)

Mörkret faller i skuggan .., 130; Dikter 1983:389; Skrifter 1991.2:163

- Das dunkel fällt im schatten der sonne; (Skr.2:163) Perner (1974:213)

- Les ténèbres silencieux; (Skr.2:163) Lambert (1988:65)

Barnen leker tyst .., 131; Dikter 1983:390; Skrifter 1991.2:164

- Abstrakte Variation; (Skr.2:164) Sachs (1962:53)

- Kinder spielen still mit wörtern am boden; (Skr.2:164) Perner (1974:214)

Ibland drömmer jag .., 132; Dikter 1983:391; Skrifter 1991.2:165

- Manchmal träume ich mich; (Skr.2:165) Perner (1974:215)

- Parfois je rêve; (Skr.2:165) Lambert (1988:67)

Vilken hemlig makt .., 133; Dikter 1983:392; Skrifter 1991.2:166

- Welche geheime macht führt meine schritte; (Skr.2:166) Perner (1974:216)

- Quelle force secrète; (Skr.2:166) Lambert (1988:68)

Jag går, jag går .., 134; Dikter 1983:393; Skrifter 1991.2:167

- Ich gehe, ich gehe; (Skr.2:167) Perner (1974:217)

- Camino, voy caminando; (Skr.2:167) Uriz (1981:215)

- Je marche, je marche; (Skr.2:167) Lambert (1988:69)

- Ich gehe, gehe; (Skr.2:167) Liedtke (2001:213)

Ett snöfall .., 136; Dikter 1983:395; Skrifter 1991.2:169

- Ein schneefall; (Skr.2:169) Perner (1974:219)

- Una nevada; (Skr.2:169) Uriz (1981:216)

- Une neige; (Skr.2:169) Lambert (1988:71)

Trötthetens eviga snö .., 137; Dikter 1983:397; Skrifter 1991.2:171

- Der ewige schnee; (Skr.2:171) Perner (1974:220)

- La neige éternelle; (Skr.2:171) Lambert (1988:72)

Innan ögat hunnit .., 138; Dikter 1983:396; Skrifter 1991.2:170

- Bevor sich das auge; (Skr.2:170) Perner (1974:221)

- Bevor das Auge sich an das Dunkel; (Skr.2:170) Erb (1984:20)

- Avant même que l.æil; (Skr.2:170) Lambert (1988:73)

Synopsis (- Ty han, den döde ..), 139; Dikter 1983:398; Skrifter 1991.2:1172

- Synopsis; - Denn er, der tote; (Skr.2:172) Perner (1974:222)

- Synopsis / Car lui, le mort; (Skr.2:172) Lambert (1988:75)

- Denn er, der Tote; (Skr.2:172) Liedtke (2001:217)

Förlamad av natten .., 141; Dikter 1983:400; Skrifter 1991.2:173

- Von der nacht gelähmt; (Skr.2:173) Perner (1974:224)

- Paralized by the Night; (Skr.2:173) Bly (1974:83)

- Par la nuit paralysé; (Skr.2:173) Lambert (1963)/ Lambert (1988:77)

Scenario (Rummet var mörkt ..), 142; Dikter 1983:401; Skrifter 1991.2:175

- Szenario; Der raum war dunkel; (Skr.2:175) Perner (1974:225)

- Scénario / La chambre était sombre; (Skr.2:175) Lambert (1988:78)

"creuser tout cela" .., 144; Dikter 1983:403; Skrifter 1991.2:177

.- creuser tout cela.; (Skr.2:177) Perner (1974:227)

- .creuser tout cela. !; (Skr.2:177) Erb (1984:21)

- « Creuser tout cela »! / En attendant; (Skr.2:177) Lambert (1988:80)

Tröttheten sjunker mot jorden .., 145; Dikter 1983:404; Skrifter 1991.2:178

- Die müdigkeit sinkt zur ende; (Skr.2:178) Perner (1974:228)

- Monologue / La fatigue descend; (Skr.2:178) Lambert (1988:81)

- Monolog; (Skr.2:178) Bang (1992:105) / Bang (2000:51)

Mot helheten .. (Persp. I), 148; Dikter 1983:407; Skrifter 1991.2:181

- Perspektiv; (Skr.2:181) Brandt (1966:49)

- Zur ganzheit; (Skr.2:181) Perner (1974:231)

- Hacia la totalidad / Perspectiva I; (Skr.2:181) Uriz (1981:217)

- Auf das Ganze zu / Perspektive I; (Skr.2:181) Erb (1984:22)

- Vers la totalité / Perspective; (Skr.2:181) Lambert (1988:84)

- Zur Ganzheit, ständig zur Ganzheit; (Skr.2:181) Liedtke (2001:221)

Om renheten och vägen till renhet .., 150; Dikter 1983:408; Skrifter 1991.2:182

- reinheit und den weg zur reinheit; (Skr.2:182) Perner (1974:232)

- Tillægsforklaring; (Skr.2:182) Sand (1977:58)

- Texto de unión; (Skr.2:182) Uriz (1981:218)

- De la pureté / Morceau; (Skr.2:182) Lambert (1988:86)

Det står en blomma .. (Persp. II), 151; Dikter 1983:409; Skrifter 1991.2:183

- Es steht eine blume; (Skr.2:183) Perner (1974:233)

- Hay un flor / Perspectiva II; (Skr.2:183) Uriz (1981:219)

- Eine Blume wächst zwischen den Gleisen / Perspektive II; (Skr.2:183) Erb (1984:23)

- Une fleur entre ces lueurs / Perspective 2; (Skr.2:183) Lambert (1988:87)

I begynnelsen var rymden färglös .., 153; Dikter 1983:411; Skrifter 1991.2:185

- Am anfang war der raum farblos; (Skr.2:185) Perner (1974:235)

- Im Anfang war der Raum farblos; Kosmogonie; (Skr.2:185) Erb (1984:25)

- Au commencement / Cosmogonie; (Skr.2:185) Lambert (1988:89)

I natten väcker honom kallelsen .., 155; Dikter 1983:413; Skrifter 1991.2:187

- In der nacht weckt ihn der ruf so heftig; (Skr.2:187) Perner (1974:237)

- Por la noche su vocación lo despierta con tal fuerza; (Skr.2:187) Uriz (1981:221)

- Dans la nuit; (Skr.2:187) Lambert (1988:91)

- In der Nacht weckt der Ruf ihn; (Skr.2:187) Erb (1984:27)/ Trinkwitz (2001:101)

Vid 5-tiden på morgonen .., 156; Dikter 1983:414; Skrifter 1991.2:188

- Um fünf uhr in der frühe; (Skr.2:188) Perner (1974:238)

- Um die 5te Morgenstunde; (Skr.2:188) Erb (1984:28)

- Vers 5 heures du matin; (Skr.2:188) Lambert (1988:92)

Natt (En kväll i skymningen ..), 157; Dikter 1983:415; Skrifter 1991.2:189

- Nacht / Eines abends in der dämmerung; (Skr.2:189) Perner (1974:239)

- Nuit / à l.horizon; (Skr.2:189) Lambert (1988:93)

- Nat Ved horisonten; (Skr.2:189) Bang (1992:107)/ Bang (2000:53)

Passera revy i det förflutna .. (Persp. I), 160; Dikter 1983:418; Skrifter 1991.2:192

- revue passieren / Perspektive I; (Skr.2:192) Perner (1974:71, 242)/ (of) Trinkwitz (2001:72)

- examiner le passé / Perspective 1; (Skr.2:192) Lambert (1988:96)

En tunn röst .., 161; Dikter 1983:419; Skrifter 1991.2:193

- Eine dünne stimme; (Skr.2:193) Perner (1974:243, (of) 71)

- En spinkel stemme; (Skr.2:193) Sand (1977:59)

- Une voix frêle; (Skr.2:193) Lambert (1988:97)

Morgon då han återvänder .. (Persp. II), 163; Dikter 1983:421; Skrifter 1991.2:195

- morgen da / Perspektive II; (Skr.2:195) Perner (1974:71, 244)/ (of) Trinkwitz (2001:72)

- Le matin quand il est de retour / Perspective 2; (Skr.2:195) Lambert (1988:99)

Resumé de l'action, 164; Dikter 1983:422; Skrifter 1991.2:196

- Resumé de l.action; (Skr.2:196) Perner (1974:245)

- Résumé de l.action; (Skr.2:196) Lambert (1988:100)

Denna varelse, Namnlös .., 166; Dikter 1983:424; Skrifter 1991.2:197

- Dieses wesen, Namenlos; (Skr.2:197) Perner (1974:247)

- Dieses Geschöpf, Namenlos; (Skr.2:197) Erb (1984:29)

- Cest être, Innommé; (Skr.2:197) Lambert (1988:102)

Intellektuellt scenario .., 167; Dikter 1983:425; Skrifter 1991.2:198

- Intellektuelles szenario; (Skr.2:198) Perner (1974:248)

- Intellektuellt scenario; (Skr.2:198) Erb (1984:30)

- Scénario intellectuel; (Skr.2:198) Lambert (1988:103)

Bibliografisk efterord ord förord .., 169; Skrifter 1993.8:231

Im großen und ganzen; (of Bibliografisk efterskrift och Förord); Perner (1974:107)

Übrigens wohnte im; (of Bibliografisk efterskrift och Förord); Perner (1974:107)

Noter, 172; Skrifter 1993.8:231