Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

  Cover: Vidar Forsberg      
   

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

       En natt i Otočac (1961)

              Utgåvor;          

              Audio;

              Översättning

Verk av Ekelöf

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

  

 

En natt i Otocac i tidningar och tidskrifter

 
Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

En natt i Otočac (1961)

Yorricks skalla, 11; DN 29.05.60; Dikter 1983:359; Skrifter 1991.2:91

Till det omöjligas konst, 11; SIA 7/1960:26; Dikter 1983:359; Skrifter 1991.2:91

Bödel, 11; GHT 21.10.61; Dikter 1983:360; Skrifter 1991.2:92

Fem gånger, 11; Svd 22.10.61; Dikter 1983:361; Skrifter 1991.2:92

L'ille sonnante, 11; Dikter 1983:361; Skrifter 1991.2:93

Den dubbla bokföringen, 11; BLM 4/1961:247; Dikter 1983:362; Skrifter 1991.2:93

Att se sig själv, 11; SIA 25/1959:18; Dikter 1983:363; Skrifter 1991.2:94

Aspekt på livet (Denna varelse ..), 11; BLM 4/1961:246; [ingår i En Natt vid horisonten] Dik. 1983:424; Skr. 1991.2:197

Det som skapar, 11; SIA 7/1960:26; FiB 25/1961:2; Dikter 1983:363; Skrifter 1991.2:94

En samtida, 11; BLM 4/1961:246; Dikter 1983:363; Skrifter 1991.2:95

Om religion, 11; SIA 7/1960:26; Dikter 1983:364; Skrifter 1991.2:96

O arkeolog!, 11; Dikter 1983:365; Skrifter 1991.2:96

Tomba dei tori, Tarquinia, 11; Dikter 1983:365; Skrifter 1991.2:97

Skorr (En häxkarl ..), 11; Skrifter 1991.2:97

Skorr (Jag vet inte var ..), 11; Dikter 1983:366; Skrifter 1991.2:98

Håll mig, 11; FiB 20/1960:18; Dikter 1983:367; Skrifter 1991.2:98

Totemdjur, 11; FiB 52/1959:2; Dikter 1983:368; Skrifter 1991.2:100

Epídavros, 11; DN 21.05.61; Dikter 1983:369; Skrifter 1991.2:100

Minnesbilder, 11; FiB 25/1961:2; Dikter 1983:369; Skrifter 1991.2:101

Romerska nätter, 11; Perspektik 6/1953:243; Dikter 1983:371; Skrifter 1991.2:102

Laokoon, 11; Dikter 1983:372; Skrifter 1991.2:103

På Maria körgård, 11; SvD 09.10.60; Dikter 1983:373; Skrifter 1991.2:104

Den icke fanatiske .., 11; FiB 36/1959:16; FiB 13/1960:2; Skrifter 1991.2:105

Mme de Brinvilliers, 11; OoB 5/1960:352; Skrifter 1991.2:105

Pallidula, nudula, 11; FiB 50/1962:21; Dikter 1983:374; Skrifter 1991.2:106

Till Posthumus, 11; DN 14.04.60; Dikter 1983:375; Skrifter 1991.2:107

Poesi i sak, 11; OoB 3/1961:167; Dikter 1983:376; Skrifter 1991.2:108

Vi mena, vi tänka, vi sucka, vi tala, 11; Dikter 1983:377; Skrifter 1991.2:109

Fågel , 11; SIA 7/1961:32; Skrifter 1991.2:109

På himlens blåa duk .., 11; SIA 11/1962:14; Dikter 1983:379; Skrifter 1991.2:110


 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Recept, 11; DN 22.10.61; Skrifter 1991.2:110

Död och Natt .., 11; DN 22.10.61; Skrifter 1991.2:110

Denna kväll i Pháliron, 11; DN 22.10.61; Dikter 1983:378; Skrifter 1991.2:111

Om hösten, 11; På skidor 1954:16; DN 31.12.60; GHT 21.10.61; Dikter 1983:379; Skrifter 1991.2:112

Kan jag hjälpa, 11; GHT 21.10.61; Skrifter 1991.2:112

Jag såg ett par hårda ögon, 11; Svd 22.10.61; Dikter 1983:379; Skrifter 1991.2:112