Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Till Posthumus

Gunnar Ekelöf i Sveriges Radio 14/12 1961 (2000). Gunnar Ekelöf-sällskapet cd2, [19], 1:45

 

 

Posthumus, du, som i din elektroniska stol

kan höra sorlet av det förflutna mänskliga

såsom vi på en gammal 78-varvsskiva hör

vår ungdoms slagdänga alltmer avlägsen

under nålens ljudhinna av rasp i det slitna

knaster och knäpp över hack och sprickor,

eller som vi i radions program om etern får höra

Vintergatans brus ... Hui Hui – Come! Posthumus!

Hör du mig som ett knäpp?

                                                   I det antika havets brus

där tiotusen slavers kedjor blir ett risp

och tiotusen korsfästas stön längs vägarna ett rasp

hörs också nöjets stön och suckan i en knäppserie:

Noëte, lumen, va, va, usque va, Noëte mitt ljus

kom, kom, låt det gå för dig! Havete transistores

balete transistores! Posthumus! Do you hear me?

Den antika skivan snurrar, vi måste hjälpa den över

återvändsskårorna där den stannar och snurrar för

                                            sig själv

Mänskliga slagdängan tränger igenom. Yes

                                            Posthumus

I am closing down now.

 

 

Gunnar Ekelöf. En natt i Otočac. Bonniers 1961, (Skr.2:107)

- An Posthumus; [de] Sachs (1962:85)

- To Posthumus; [en] Rukeyser (1967:100)

- An Posthumus; [de] Liedtke (2001:191)

 

 

  

 

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

En natt i Otočac (1961)

Yorricks skalla

Till det omöjligas konst

Bödel

Fem gånger

L'ille sonnante

Den dubbla bokföringen

Att se sig själv

Det som skapar

En samtida

Om religion

O arkeolog!

Tomba dei tori, Tarquinia

Skorr (En häxkarl ..)

Skorr (Jag vet inte var ..)

Håll mig

Totemdjur

Epídavros

Minnesbilder

Romerska nätter

Laokoon

På Maria körgård

Den icke fanatiske ..

Mme de Brinvilliers

Pallidula, nudula

Till Posthumus

Poesi i sak

Vi mena, vi tänka, vi sucka, vi tala

Fågel


 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Recept

Död och Natt ..

Denna kväll i Pháliron

Om hösten

På himlens blåa duk

Jag såg ett par hårda ögon