Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Pallidula, nudula

Gunnar Ekelöf i Sveriges Radio 14/12 1961 (2000). Gunnar Ekelöf-sällskapet cd2, [17], 1:40

 

 

Mina lemmar irrar

mina tankar är spridda

utan dig

Borta är du

som höll dem samman

Bränn mig, ja, bränn

låt elden piska

låt piskan slingra sig kring lemmarna

i stället för vilja

 

Jag är lagd vid en vägkant

Kvarlämnad, efterbliven

såsom en onyttig börda

låter jag tankarna irra

och lemmarna trevande

söka sig fäste

något att stå på i leran, i myren

utan förtvivlan och utan hopp

 

Och du, var är du?

Hon säger: Främmande,

så främmande –

på en obestämd väg

eller en stråle slingrande

här mellan ohöljda berg

av intigheter och entiteter

Och du, var är du

du efterblivne, du överblivne?

 

Bränn mig, bränn mig!

Jag vill söka att nå dig

högt i den högsta ångan

från bålets vattensjuka

och väsande ved.

 

Gunnar Ekelöf. En natt i Otočac. Bonnier 1961, s.

  

 

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

En natt i Otočac (1961)

Yorricks skalla

Till det omöjligas konst

Bödel

Fem gånger

L'ille sonnante

Den dubbla bokföringen

Att se sig själv

Det som skapar

En samtida

Om religion

O arkeolog!

Tomba dei tori, Tarquinia

Skorr (En häxkarl ..)

Skorr (Jag vet inte var ..)

Håll mig

Totemdjur

Epídavros

Minnesbilder

Romerska nätter

Laokoon

På Maria körgård

Den icke fanatiske ..

Mme de Brinvilliers

Pallidula, nudula

Till Posthumus

Poesi i sak

Vi mena, vi täbka, vi sucka, vi tala

Fågel


 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Recept

Död och Natt ..

Denna kväll i Pháliron

Om hösten

På himlens blåa duk

Jag såg ett par hårda ögon