Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Den dubbla bokföringen

Gunnar Ekelöf i Sveriges Radio 1961. (2000). Gunnar Ekelöf-sällskapet cd2, [14], 1:35

 

 

Underliga ögon har du gett mig, gud

vars namn jag inte vet

att skåda dig som inte finns!

Ty sådan är du, människa

att Det Som Inte Finns, det fattas dig

och det som fattas dig måste ju finnas

Och det är inte en semantisk lek

men Upphävelsens jämvikt!

 

O Intet, rikt på prydnader

O Intet, vishetens dopfunt

fylld av offrade blickar, Intets prydnader

Intets brinnande ljus

under Intets valv, burna

av mäktiga pelare, som orgeltoner

i ett register där vibrationerna tar ut varann

Dagsljusets målade fönster

av färger som tar ut varann

böner av ord som tar ut varann

handlingar vilkas orsak upphäver verkan

och att tand för tand tar ut varann

Jämvikt! O katedral

som plånar ut dig själv:

Vision och motvision!

Upphävelsens domän, inte förhävelsens.

 

Gunnar Ekelöf. En natt i Otočac. Bonniers 1961, s.

  

 

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

En natt i Otočac (1961)

Yorricks skalla

Till det omöjligas konst

Bödel

Fem gånger

L'ille sonnante

Den dubbla bokföringen

Att se sig själv

Det som skapar

En samtida

Om religion

O arkeolog!

Tomba dei tori, Tarquinia

Skorr (En häxkarl ..)

Skorr (Jag vet inte var ..)

Håll mig

Totemdjur

Epídavros

Minnesbilder

Romerska nätter

Laokoon

På Maria körgård

Den icke fanatiske ..

Mme de Brinvilliers

Pallidula, nudula

Till Posthumus

Poesi i sak

Vi mena, vi täbka, vi sucka, vi tala

Fågel


 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Recept

Död och Natt ..

Denna kväll i Pháliron

Om hösten

På himlens blåa duk

Jag såg ett par hårda ögon