Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Om hösten

Gunnar Ekelöf i Sveriges Radio 14/12 1961 (2000). Gunnar Ekelöf-sällskapet cd2, [12], 0:28

 

 

Om hösten

eller om våren –

Vad gör det?

Havet andas lika tungt

Havet är lika blankt efteråt

Katastroferna glöms lika fort

efteråt och händanefter.

 

Gunnar Ekelöf. En natt i Otočac. Bonniers 1961, (Skr.2:112)

- In the Fall; [en] Rukeyser (1967:83)

- No outono; [pt] Hatherly (1991:41)

- Im Herbst; [de] Liedtke (2001:203)

- In autumn or in spring; [en] Perry (2003)

 

   

 

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

En natt i Otočac (1961)

Yorricks skalla

Till det omöjligas konst

Bödel

Fem gånger

L'ille sonnante

Den dubbla bokföringen

Att se sig själv

Det som skapar

En samtida

Om religion

O arkeolog!

Tomba dei tori, Tarquinia

Skorr (En häxkarl ..)

Skorr (Jag vet inte var ..)

Håll mig

Totemdjur

Epídavros

Minnesbilder

Romerska nätter

Laokoon

På Maria körgård

Den icke fanatiske ..

Mme de Brinvilliers

Pallidula, nudula

Till Posthumus

Poesi i sak

Vi mena, vi tänka, vi sucka, vi tala

Fågel


 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Recept

Död och Natt ..

Denna kväll i Pháliron

Om hösten

På himlens blåa duk

Jag såg ett par hårda ögon