Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Till det omöjligas konst...

Gunnar Ekelöf i Sveriges Radio 1961. (2000). Gunnar Ekelöf-sällskapet cd2, [13], 0:59

 

 

Till det omöjligas konst

bekänner jag mig,

är därav en troende

men av en tro som kallas vantro.

Jag vet:

Man bekymrar sig här om det möjliga

Låt mig då vara en obekymrad

av vad som är möjligt och omöjligt.

 

Så bär på ikonerna Johannes Döparen huvudet

dels på helbrägda skuldror

dels och samtidigt framför sig på ett fat

Den offrade framställer sig som en offrande

Så bekänner jag mig

till det omöjligas konst

av livskänsla och av självutplåning

samtidigt.

 

 

Gunnar Ekelöf. En natt i Otočac. Bonniers 1961, (Skr.2:91)

- Zur Kunst des Unmöglichen; [de] Sachs (1962:75)

- To the Art of the Impossible; [en] Rukeyser & Sjöberg (1967:62)

- Je confesse; (Skr.2:91) Lambert [fr]/ Lambert (1971:298)

 - So trägt in den ikonen; (of Till det omöjligeas konst); [de] Perner (1974:104)

- Til det umuliges kunst; [da] Sand (1977:56)/ (1996:52)

- El arte de lo imposible; [es] Uriz (1981:202)

- Zur Kunst des Unmöglichen; [de] Erb (1984:126)

- Zur Kunst des Unmöglichen; [de] Liedtke (2001:163)

 

  

 

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

En natt i Otočac (1961)

Yorricks skalla

Till det omöjligas konst

Bödel

Fem gånger

L'ille sonnante

Den dubbla bokföringen

Att se sig själv

Det som skapar

En samtida

Om religion

O arkeolog!

Tomba dei tori, Tarquinia

Skorr (En häxkarl ..)

Skorr (Jag vet inte var ..)

Håll mig

Totemdjur

Epídavros

Minnesbilder

Romerska nätter

Laokoon

På Maria körgård

Den icke fanatiske ..

Mme de Brinvilliers

Pallidula, nudula

Till Posthumus

Poesi i sak

Vi mena, vi tänka, vi sucka, vi tala

Fågel


 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Recept

Död och Natt ..

Denna kväll i Pháliron

Om hösten

På himlens blåa duk

Jag såg ett par hårda ögon