Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

  Cover: Vidar Forsberg  
   

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

       En Mölna-elegi (1960)

              Utgåvor;          

              Audio;

              Översättning

Verk av Ekelöf

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

 

 

 

 

  

En Mölna-elegi (1960)
Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

På Mölna brygga, s. 17; BLM 5/1946:358; Dikter 1983:315; Skrifter 1991.2:117

- I sit on a bench of the past; (lines 1-21; Skr.2:117) Sjöberg (1960:324)/ (1973:52, 57)

- Seduto su una panca nel passato; (lines 1-24; Skr.2:) Koch (1986:15)

- Am Steg von Mölna / Ich sitze auf einer Bank; (Skr.2:117) Liedtke (2001:149)

- Jeg sidder på en bænk; (Skr.2:117) (of) Tassing (1960, 5/12)

- I sit on a bench in the past; (of En Mölna-elegi); (Skr.2:117) Lesser (1989:9)

Böljesång, s. 17; BLM 5/1946:359; Dikter 1983:317; Skrifter 1991.2:118

- Windrush and wavespray; (lines 22-78; Skr.2:119) Sjöberg (1960:324)/ (1973:61, 63-65)

- Vindsus og bølgers stænk; (Skr.2:119) Tassing (1960, 5/12)

- Fruscio di vento sciabordio di onde; (lines 25-80; Skr.2:119) Koch (1986:17)

- Wogengesang / Windsäuseln Wellengischt; (Skr.2:119) Liedtke (2001:151)

Återfarten, s. 17; BLM 5/1946:360; Dikter 1983:318; Skrifter 1991.2:118

- Rückfahrt / Die Sonne in sinkender; (Skr.2:119) Liedtke (2001:153)

Han börjar forvandlas, s. 17; BLM 5/1946:360; Dikter 1983:319; Skrifter 1991.2:119

- Er beginnt sich zu wandeln; (Skr.2:119) Liedtke (2001:153)

Gammal aktör, s. 17; BLM 5/1946:361; Dikter 1983:319; Skrifter 1991.2:119

- I have an appointment; (lines 79-94; Skr.2:) Sjöberg (1960:326)/ (of); Sjöberg (1973:66)

- Ho dato appuntamento qui al passato; (line 81-95; Skr.2:) Koch (1986:19)

- Alter Schauspieler; (Skr.2:117) Liedtke (2001:155)

Trees of the park / How he has aged; (lines 95-134; Skr.2:) Sjöberg (1960:326)

Gli alberi del parco / Com.č invecchiato; (lines 96-114; Skr.2:) Koch (1986:21)

The Mill-gnome / What rot! (lines 148-194; Skr.2:) Sjöberg (1960:327)

Lo gnomo / Per uno sborro; (lines 128-149; Skr.2:) Koch (1986:23)

1809, s. 17; BLM 5/1946:366; Dikter 1983:326; Skrifter 1991.2:125

- Tante louche / How aaare you? ; (lines 195-323; Skr.2:) Sjöberg (1960:328)

- Zia Losca / Come vaaaa? ; (lines 150-217; Skr.2:) Koch (1986:25)

1786, s. 17; BLM 5/1946:366; Dikter 1983:327; Skrifter 1991.2:126

- So I feel; (lines 265-279; Skr.2:) Sjöberg (1973:79)

- Allo stesso modo avverto; (line 218-224; Skr.2:) Koch (1986:25)

- So spür ich; (Skr.2:117) Liedtke (2001:163)

Ma poi, ricorderai; (line 224-275; Skr.2:) Koch (1986:25)

Eccomi a voi, principe del passato; (line 305-327; Skr.2:) Koch (1986:31)

Saga, s. 17; Dikter 1983:330; Skrifter 1991.2:130

- Saga / Mέγα .Aλέζανδρε; (Méga Aléxandre); (Skr.2:117) Liedtke (2001:16)

Méga Aléxandre, s. 17; Ord och Bild 9/1956:473;  Dikter 1983:331; Skrifter 1991.2:131

Stateira, s. 17; Ord och Bild 9/1956:473; Dikter 1983:333; Skrifter 1991.2:131

- Sei principessa degli inconcepiti; (lines 335-357; Skr.2:) Koch (1986:33)

At two o.clock; (Skr.2:) Sjöberg (1973:105)

- Alle due; (lines 370-396; Skr.2:) Koch (1986:35)

Kvarnsång, s. 17; 'Döden och flickan' Prisma 1949:60; Dik. 1983:337; Skr. 1991.2:135

- L.alfiere Morian / Sei nella mola; (line 423-433; Skr.2:) Koch (1986:37)

- Slack! / Never stop; (Skr.2:) Sjöberg (1965:151)

Il diavolo ti prenda; (lines 449-483; Skr.2:) Koch (1986:39)

del selciato, bambino! ; (lines 513-546; Skr.2:) Koch (1986:41)

Tene me ne fugia; (lines 580-594; Skr.2:) Koch (1986:43)

Eldsång, s. 17; Ord och Bild 9/1956:473; Dikter 1983:343; Skrifter 1991.2:141

- O firerush and glowspray; (Skr.2:) Sjöberg (1965:153)/ (1973:117)

- Feuergesang / O Feuersturm; (Skr.2:) Erb (1984:121)

- O / fruscio di fuoco sciabordio di braci; (lines 595-613; Skr.2:) Koch (1986:45)

- dei rischi del fuoco; (lines 638-662; Skr.2:) Koch (1986:45)

Nej, lad mig kastes i havet; (Skr.2:143) Tassing (1960, 5/12)

- No, let me be cast into the sea; (Skr.2:143) Sjöberg (1965:155)/ (1973:119)

- Nein, laßt mich ins Meer ausstreuen (Skr.2:143) Erb (1984:124)

- No, buttatemi in mare; (lines 680-699; Skr.2:143) Koch (1986:47)

Gorgo, s. 17; Dikter 1983:348; Skrifter 1991.2:145

- Be damned to you; (lines 808-825; Skr.2:143) Sjöberg (1965:157)/ (1973:122)

- Che tu sia maledetta; (lines 700-728; Skr.2:143) Koch (1986:48)

- Nej, lad mig kastes i havet; (Skr.2:143) Erslev (1989:13)

Wherefrom, / Mother-; (lines 826-850; Skr.2:) Sjöberg (1965:157)/ (1973:124)

- Dove / Madre -; (lines 718-727; Skr.2:) Koch (1986:48)

Marche funčbre, s. 17; Poesi 3/1949:3; Dikter 1983:351; Skrifter 1991.2:147

Uncertainly rocking; (Skr.2:) Sjöberg (1965:157)

- A dondolarsi incerti; (lines 728-734; Skr.2:) Koch (1986:49)

Dalla cittā vantate desolate; (lines 752- 791; Skr.2:) Koch (1986:51)

Avsked, s. 17; Ars 1/1942:3; Dikter 1983:352; Skrifter 1991.2:148

Ma quanto a te, non sei un vendicator; (lines 792-831; Skr.2:) Koch (1986:52)

The wheels spin and spin; (lines 918-934; Skr.2:) Sjöberg (1973:129)

- E girano le ruote; (lines 815-; Skr.2:) Koch (1986:53)

La stessa mela / Tonfostolidosordofermomuto; (lines 832-842; Skr.2:) Koch (1986:54)

Vær roligt mit barn; (Skr.2:150) Tassing (1960, 5/12)

- Be quiet my child; (lines 957-963; Skr.2:) Sjöberg (1973:136)

- Il merlo / Calmo bambino mio; (lines 843-862; Skr.2:150) Koch (1986:55)

I went from .hlreich; (lines 964-975; Skr.2:) Sjöberg (1973:136, 138)