Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Gunnar Ekelöf (1960). En Mölna-elegi. Bonnier, Stockholm, 61 s.

Dikter (1965). Den svenska lyriken, Bonnier, 441, [1] s.; 1983; 1999 441, [1] s.;

Dikter (1983 [1965/1976]). MånPocket, 626, [3] s.; 1997, 626, [5] s.;

Samlade dikter (2004). Bonnier, 626 s.; 2007, 631, [1] s.

 

Skrifter 2 (1991). (Reidar Ekner). Bonnier, Stockholm, 221, [2] s.

Recension av En Mölna-elegi

Kjeld Espmark (1960). Ekelöfs metamorfoser. BLM, årg. 29, nr. 9, s. 773-776
Lars Gustafsson (1960). Kung Midas i diktens rike. Upsala Nya Tidning, 4, s. 2
Viveka Heyman (1960). Dikt ur tvånget att dikta. Arbetaren, årg. 39, 46, s. 4
Göran Palm (1960). En av de stora dikterna. Expressen, 3. Nov., s. 4-5
Einar Tassing (1960). Droslen, der sang. Berlingske Aftenavis, 5/12
Karl Venneberg (1960) Legenden och texttydarna. Aftonbladet, 3. Nov. s. 2
Torben Brostrøm (1961). Mindets poesi. Information, 3/2

Översättning av En Mölna-elegi

A Mölna Elegy. [en] (Muriel Rukeyser and Leif Sjöberg). Unicorn Press inc. 55, [4] s.

Elegia di Mölna. [it] (Lodovica Koch) Edizione Acquario, Palermo, 1986, 111 s.

Unfoug : Opus incertum : Eine Mölna-elegi : Die nacht von Otočac. [de] (Klaus-Jürgen Liedtke) Münster 2001, 241 s.

Mel'nskaja élegija [ru] (Nadezda Voinova) Ad Marginem Press, 2016, 64 s.

Ekelöf om En Mölna-elegi

En Mölna-elegi. Skrifter 8. red. Reidar Ekner. Bonnier, 1993, s. 213-219

Verk med En Mölna-elegi

[Anders Carlberg (1984). En Mölna-elegi. Radioteatern, Sveriges radio]

Verk om En Mölna-elegi

Paul Berf (1995). Reisen durch Zeit und Raum. Eine thematische Analyse von Gunnar Ekelöfs „En Mölna-Elegi“. Morsbach, Köln, 226 s.

Ulf Larsson (2004). De fyra elementen : en semantisk motivstudie i Gunnar Ekelöfs En Mölna-Elegi. [Doctor thesis Philosofi] Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm, 286 s.

Leif Sjöberg (1973). A Reader’s Guide to Gunnar Ekelöf’s “A Mölna Elegy.” Twayne, New York, 162, [4] s.

Erik G. Thygesen (1983). Gunnar Ekelöf's open-form poem A mölna elegy : problems of genesis, structure and influence. PhD thesis, The University of British Columbia, 342 p; (1985). Acta Universitatis Upsaliensis, Almqvist and Wiksell, Stockholm, 237 s.

Artikler om En Mölna-elegi

Sverker R. Ek (1971). Auditivt fokus : En aspekt på Gunnar Ekelöfs En Mölnaelegi. Lyrik i tid och otid. Lyrikanalytiska studier tillägnade Gunnar Tideström 7.2 1971. red. Gunilla och Staffan Bergsten. Lund, s. 197-217

Kjeld Espmark (1985). Ekelöf och "den objektiva humorn". Dialoger, Nordstedt, s. 93-101

Ulf Gran (2010). Mölna-elegins teatrala inslag. ekelöf'et, nr. 40, s. 22-28

Lars Gustafsson (1966). Mer än sagor. Antikt mönster i tre moderna svenska diktverk. Svensk Litteraturtidskrift, årg. 29, 1, s. 14-23

Berndt Klyvare (1960). En Mölna-elegi. (Foto) BLM, årg. 29, nr. 10, s. 840-844

Arne Melberg (1996). Om svårigheten att läsa Mölna-Elegin. Edda, h. 3, s. 270-275

Leif Sjöberg (1965). Allusions in the First Part of Gunnar Ekelöf’s En Mölna-Elegi. Scandinavian Studies, 37, 4, s. 293-323

Leif Sjöberg (1965). Allusions in the Last Part of Gunnar Ekelöf’s En Mölna-Elegi. The Germanic Review, 40, 2, s. 132-149

Jan Stolpe (1961) Latrin och kräkiska. Det antika materialet i Ekelöfs ’En Mölna-Elegi’. Rondo, årg. 1, 1, s. 13-20

Alf Önnerfors (1960). Latinet i En Mölna-Elegi. DN, 9. Nov.

  Cover: Vidar Forsberg  
   

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

       En Mölna-elegi (1960)

              Utgåvor;          

              Audio;

              Översättning

Verk av Ekelöf

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

 

 

 

 

  

En Mölna-elegi (1960)
Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

På Mölna brygga

Böljesång

Återfarten

Han börjar forvandlas

Gammal aktör

1809

1786

Saga

Méga Aléxandre

Stateira

Kvarnsång

Eldsång

Gorgo

Marche funèbre

Avsked