Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

  Cover: Vidar Forsberg

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

       Opus incertum (1959)

              Representation;          

              Audio;

              Tolkning

Verk av Ekelöf

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

 

  

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Opus incertum (1959)

Poetik, ?; Vi 40/1956:20; Dikter 1983:277; Skrifter 1991.2:51

- Poetik / Det er til tavsheden; (Skr.2:51) Tassing (5/12 1960)

- Poétique; (Skr.2:51) Lambert 1963 / Lambert (1971:297)

- Was ich geschrieben habe; (of Poetik); (Skr.2:51) Perner (1974:148)

- Poética; (Skr.2:51) Uriz (1981:183)

- Poetik; (Skr.2:51) Erb (1984:111)

- Poética; (Skr.2:51) Hatherly (1991:35)

- Poetik / Det er til tavsheden; (Skr.2:51) Sand (1996:44)

- Poetik; (Skr.2:51) Liedtke (2001:93)

- Poetik; (Skr.2:51) Trinkwitz (2001:7, 48)

Dessa blanka vatten, ?; RiR 25/1956:03; Dikter 1983:277; Skrifter 1991.2:51

- These shining waters; (Skr.2:51) Nathan (1982:141)

Ur det förflutna, ?; FiB 25/1952:02; SDS 21.07.56; Dikter 1983:278; Skrifter 1991.2:52

Jag skriver till dig, ?; SvD 06.04.58; Dikter 1983:278; Skrifter 1991.2:52

- Je t.écris; (Skr.2:52) Lambert (1971:297)

- Jeg skriver til dig; (Skr.2:52) Sand (1977:52) / Sand (1996:45)

- Te escribo; (Skr.2:52) Uriz (1981:184)

- I write to you; (Skr.2:52) Nathan (1982:117)

- Ich schreib dir; (Skr.2:52) Erb (1984:112)

- Ich schreibe dir; (Skr.2:52) Liedtke (2001:95)

- It is a distant land; (of Jag skriver till dig); (Skr.2.52) Lesser (1989:7)

Svensk idyll, ?; Dikter 1983:279; Skrifter 1991.2:53

- Schwedisches Idyll; (Skr.2:53) Liedtke (2001:99)

Att ligga på natten, ?; Vi 40/1956:20; Dikter 1983:280; Skrifter 1991.2:54

- To lie by night; (Skr.2:54) Nathan (1982:127)

Sommarens önskningar, ?; Vi 31-32/1957:17; Dikter 1983:281; Skrifter 1991.2:54

The summer.s wishes; (Skr.2:54) Nathan (1982:115)

- Sommerwünsche; (Skr.2:54) Liedtke (2001:103)

Ingenstädes .., ?; Vi 40/1956:20; Skrifter 1991.2:55

- Nowhere; (Skr.2:55) Nathan (1982:139)

Stilla innesittande, ?; Dikter 1983:281; Skrifter 1991.2:55

- En automne; (Skr.2:55) Lambert (1963)

- Still am Ofen hockend; (Skr.2:55) Liedtke (2001:105)

Att ensamhet, vilja till ensamhet .., ?; SIA 14-15/1954:9; Skrifter 1991.2:56

- Solitude; (Skr.2:56) Nathan (1982:115)

- Daß Einsamkeit, Wille zur Einsamkeit; (Skr.2:56) Liedtke (2001:107)

- At ensomhed; (Skr.2:56) Sand (2004:177)

Jag känner en del om livet .., ?; Skrifter 1991.2:56

Jag talar till dig, ?; Vi 40/1956:20; Dikter 1983:282; Skrifter 1991.2:57

I.m talking to you; (Skr.2:57) Nathan (1982:121)

Förstå inifrån och utifrån, ?; BLM 8/1958:607; Dikter 1983:283; Skrifter 1991.2:57

Katter, ?; DN 07.06.59; Dikter 1983:283; Skrifter 1991.2:58

- Katzen; (Skr.2:58) Sachs (1962:67)/ Sachs (1964:244)

- Katte; (Skr.2:58) Brandt (1966:41)/ (1968, 24/3)

- Cats; (Skr.2:58) Rukeyser (1967:57)

- Cats; (Skr.2:58) Nathan (1982:133)

- Katte; (Skr.2:58) Hestbech (1992:39)

- Katzen; (Skr.2:58) Liedtke (2001:109)

Sant att öknen är bitter .., ?; Vi 31-32/1957:17; Skrifter 1991.2:58

- Sandt at ørknen er bitter; (Skr.2:58) Malinowski (1978:114)

- Sandt at ørknen er bitter; (Skr.2:58) Sand (1996:46)

Tala med gudar, ?; DN 11.01.59; Dikter 1983:284; Skrifter 1991.2:58

- Hablar con dioses; (Skr.2:58) Uriz (1981:185)

- To speak with gods; (Skr.2:58) Nathan (1982:117)

- Mit Göttern reden? Mit Gott?; (Skr.2:58) Liedtke (2001:111)

Tänkedikter BLM 3/1957:199-200;

   (1. Blott av synd ..), ?; Dikter 1983:285; Skrifter 1991.2:59

   (2. Oförskyllt ..), ?; Dikter 1983:285; Skrifter 1991.2:60

   (3. Men annorstädes ..), ?; Dikter 1983:286; Skrifter 1991.2:60

   (4. Jag ser ljuset ..), ?; Dikter 1983:286; Skrifter 1991.2:60

   (5. Et sista tror jag på ..), ?; Dikter 1983:287; Skrifter 1991.2:61 

   (6. Tron på ett organiskt företag ..), ?; SIA 9/1958:14; Dikter 1983:287; Skrifter 1991.2:61

- Tankedigt; (of Tänkedikter); (Skr.2:59) Brandt (1966:43)

Helvetet, ?; SIA 14-15/1956:14; Dikter 1983:288; Skrifter 1991.2:62

- Die Hölle; (Skr.2:62) Erb (1984:114)

Ekon från barnbyn i helvete BLM 8/1959:647-654;

   (1. Xymfoni ..), ?; Dikter 1983:288; Skrifter 1991.2:62

   (2. Om bulle fille bom ..), ?; Dikter 1983:289; Skrifter 1991.2:63

   (3. Oniriska sagor ..), ?; Dikter 1983:290; Skrifter 1991.2:64

   (4. Om jag vore ..), ?; Dikter 1983:290; Skrifter 1991.2:64

   (5. Nådig proposition ..), ?; Dikter 1983:291; Skrifter 1991.2:64

Det omöjliga, ?; SIA 14-15/1956:14; BLM 8/1959:652; Dikter 1983:291; Skrifter 1991.2:65

- Lo imposible; (Skr.1:65) Zekeli (1963:74)

- Das Unmögliche; (Skr.2:65) Zekeli (1979:45)

- Lo imposible; (Skr.2:65) Uriz (1981:186)

- Das Unmögliche; (Skr.2:65) Liedtke (2001:113)

Dröm, ?; BLM 8/1959:650; Dikter 1983:292; Skrifter 1991.2:65

Fagarölunken, ?; BLM 8/1959:651; Dikter 1983:294; Skrifter 1991.2:67

Vårt behov av landsflykt, ?; BLM 8/1959:652; Skrifter 1991.2:68

Att kunna höra vem som är vem .., ?; Dikter 1983:295; Skrifter 1991.2:69

- Poder oir quién es; (Skr.2:69) Uriz (1981:187)

Till en vän, ?; Skrifter 1991.2:70

Vad vi ser, hör, känner, tänker .., ?; FiB 13/1957:15; Skrifter 1991.2:71

För den inre läsaren .., ?; DN 31.12.57; Dikter 1983:295; Skrifter 1991.2:71

- For den indre læser; (Skr.2:71) Brandt (1966:42)

- For the inner reader; (of För den inre läsaren); (Skr.2:71) Lesser (1989:4)

- For den indre læser; (Skr.2:71) Sand (1977:53)/ Sand (1996:46)

- Für den inneren Leser; (Skr.2:71) Erb (1984:115)

- Für den inneren Leser; (Skr.2:71) Liedtke (2001:115)

Liv, ?; '- en rhapsodi' DN 09.06.57; Dikter 1983:296; Skrifter 1991.2:72

- Vida; (Skr.2:72) Zekeli (1963:75)

- Life; (Skr.2:72) Zekeli (1964:108)

- Leben; (Skr.2:72) Zekeli (1979:50)

- Vida; (Skr.2:72) Uriz (1981:188)

- Leben; (Skr.2:72) Liedtke (2001:119)

Vinrankan, ?; FiB 45/1957:2; Dikter 1983:297; Skrifter 1991.2:73

- The grapevine; (Skr.2:73) Nathan (1982:145)

Jag ser mig om .., ?; Dikter 1983:298; Skrifter 1991.2:73

- Ich sehe mich um; (Skr.2:73) Perner (1970, 24/1)/ (1974:69)

- Ich sehe mich um; (Skr.2:73) Erb (1984:116)

Fiskaren på strand .., ?; BLM 8/1959:653; Dikter 1983:298; Skrifter 1991.2:74

- Il pescatore a riva; (Skr.2:74) Koch (1977:95), [Ekelöfs draft, p.96]

- Fiskeren på land; (Skr.2:74) Malinowski (1978:115)

- Der Fischer am Strand; (Skr.2:74) Erb (1984:117)

ibn el-Arabi, ?; DN 25.10.59; Dikter 1983:300; Skrifter 1991.2:75

- Ibn el-Arabi; (Skr.2:75) Hatherly (1991:36)

- ibn el-Arabi; (Skr.2:75) Liedtke (2001:123)

Humpty Dumpty, ?; BLM 8/1958:609; Dikter 1983:300; Skrifter 1991.2:75

- Humpty Dumpty; (Skr.2:75) Koch (1977:75)

- Es gibt keinen Anfang; (of Humpty Dumpty); (Skr.2:75) Perner (1974:152)

Ur självmordsboken, ?; OoB 3/1959:179 Dikter 1983:301; Skrifter 1991.2:76

- Par la nuit paralysé; (Skr.2:76) Lambert (1963)

- Af selvmordsbogen; (Skr.2:76) Sand (1977:8)

- De « El Libro del suicidio »; (Skr.2:76) Uriz (1981:189)

- Aus dem Selbstmordbuch; (Skr.2:76) Liedtke (2001:125)

För vem som helst .., ?; BLM 8/1958:607; Dikter 1983:303; Skrifter 1991.2:77

- For hvem som helst vil jeg skrive; (of); (Skr.2:77) Brostrøm (1964, 23/1)

- Para cualquiera; (Skr.2:77) Uriz (1981:191)

- For anyone at all; (Skr.2:77) Nathan (1982:121)

Argos, ?; Dikter 1983:303; Skrifter 1991.2:78

Herakles, ?; BLM 8/1958:608; Skrifter 1991.2:79

Detta oerhörda .., ?; DN 19.10.58; Dikter 1983:304; Skrifter 1991.2:79

- Dette utrolige; (Skr.2:79) Sand (1977:54)/ Sand (1996:47)

- Dette utrolige; (Skr.2:79) Malinowski (1978:117)

- Esta prodigiosa vida; (Skr.2:79) Uriz (1981:192)

- Dieses unerhörte; (Skr.2:79) Liedtke (2001:129)

När jag ser dessa ansikten .., ?; DN 25.11.56; Skrifter 1991.2:80

- When I see these faces; (Skr.2:80) Nathan (1982:123)

Grekland, ?; Dikter 1983:305; Skrifter 1991.2:81

- Greece; (Skr.2:81) Nathan (1982:157)

- Griechenland; (Skr.2:80) Erb (1984:119)

- Griechenland; (Skr.2:80) Liedtke (2001:133)

Uppgångna i arvmassan .., ?; Dikter 1983:306; Skrifter 1991.2:82

- Epithalamion; Es war einmal; (Skr.2:82) Sachs (1960:236)

- Deres uopfyldte lykkekrav; (of Uppgångna.); (Skr.2:82) Tassing (1960, 5/12)

Monte Chronion, ?; Dikter 1983:307; Skrifter 1991.2:83

- Monte Chronion; (Skr.2:83) Sachs (1962:69)

- Monte Chronion; (Skr.2:83) Zekeli (1963:76)

- Mont Chronion; (Skr.2:83) Zekeli (1964:109)

- Mont Chronion; (Skr.2:83) Rukeyser (1967:56)

- Monte Chronion; (Skr.2:83) Zekeli (1979:51)

- Monte Cronion; (Skr.2:83) Uriz (1981:194)

- Monte Chronion; (Skr.2:83) Liedtke (2001:137)

Graffito, ?; Dikter 1983:307; Skrifter 1991.2:83

- Graffito; (Skr.2:83) Sand (1996:48)

Ensam, ensam .., ?; DN 01.07.56; Dikter 1983:308; Skrifter 1991.2:84

- Seul, seul, tu te dis seul; (Skr.2:84) Lambert (1963)/ Lambert (1991)

- Solo, solo / Sheherazada; (Skr.2:84) Zekeli (1963:77)

- Ensom, ensom; (Skr.2:84) Brandt (1966:41)/ Brandt (1968, 24/3)

- Solo, solo; (Skr.2:88) Oreglia (1966)/ (1966b)

- Ensom, ensom; (Skr.2:84) Malinowski (1978:119)/ Mathiesen (1978, 5/7)

- Einsam, einsam / Scherazade; (Skr.2:84) Zekeli (1979:43)

- Solo, solo; (Skr.2:84) Uriz (1981:195)

- Ensom, ensom; (Skr.2:84) Sand (1996:49)/ Bukdahl (1997, 31/1)/ Michael (2000:171)

- Einsam, einsam; (Skr.2:84) Liedtke (2001:139)

- Sozinho, sozinho; (Skr.2:84) Hatherly (1991:37)

Det kom som en känsla .., ?; DN 27.09.59; Dikter 1983:309; Skrifter 1991.2:84

- Veio como um sentir; (Skr.2:84) Hatherly (1991:38)

Gudinna av okänt ursprung .., ?; SIA 25/1959:18; Skrifter 1991.2:85

- Gudinde af ukendt herkomst; (Skr.2:85) Sand (1996:49)

Torna Zeffiro, ?; OoB 4/1958:241; Dikter 1983:309; Skrifter 1991.2:86

- Torna Zeffiro; (Skr.2:86) Sachs (1962:71)

- Torna Zeffiro; (Skr.2:86) Oreglia (1966)/ (1966b)/ (of) Lombardi (1995:287)

- Torna zeffiro; (Skr.2:86) Uriz (1981:196)

- Torna Zeffiro ; (Skr.2:86) Nathan (1982:153)

- Torna Zeffiro; (Skr.2:86) Sand (1996:50)

- Torna Zeffiro; (Skr.2:86) Liedtke (2001:141)