Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Torna Zeffiro

Gunnar Ekelöf i Sveriges Radio 4/1 1960; (2000). Gunnar Ekelöf-sällskapet, CD2 [07], 4:02

 

 

Vänd dig om

Se mindre framåt

Vänd dig om, läs inskriften på muren

om någon som stupat i någon motstandsrörelse

om någon som byggt denna mur

till motstånd mot någon som belägrat den

Vänd dig om!

Ty detta förflutna är liktydigt med detta kommande, med

Våren!

 

Vår är återkomst, liv återfädelse

Vår är tillbakavändande, liv är tillbakafödelse

Det ligger redan i sin linda av tillbakagång

i sin linda av död!

Håller du våren fast är den om två dagar sommartorka

om två dagar höst och om två dagar en ny väntan på

                                                     detsamma

Men vänder du klockan med boetten mot dig

går hon motsols

Vänd dig om, se bakåt:

Du skall finna den vår som dröjer

och låta andra tiders boskap beta graven

O oxar, vita oxar som tidlösa plöjer fälten

fromma som stjärnbilder

Vänd om och du skall inte vända dig i graven

och detta är så sant som livet, som döden!

Jag menar: Detta är sanning!

Så vänd dig, lutande, hostande poet

mot den unge som ojämförligt trakterade zittra

och du oldfru

mot henne som vävde bröllopslakanen

Vänd dig, målare, mot den tid

då du grundade själv dina dukar

och själv rev din färg

och du, skulptör,

mot den tid då du själv barfota trampade leran

Vänd tillbaka, fiskare

till stranden som lärde dig fiska

Släck din lampa

 

Förlora i havet din fiskarring!

Och du, den första och den trettonde

se vem som födde dig

och hav med denna kvinna att göra!

Hon vet mer om förgängelse

Vänd dig om, se den mörke mannen på tronen

som, tagande jorden till vittne och intet till riktpunkt

sökte upphäva lidandet

lidandet, lidandet i kretsloppet av lidanden

Se djuren, hur de sjuka gömmer sig undan att dö

Se grottmannen med de målade hungervisionerna

kannibalen som skapade sig en värld

lika mänsklig som din krigsålder

Vänd dig om, människa

mot det dunkla fluidum av tid

som annullerar alla resultat!

Ty cirkeln är inte en återkomst

Torna Zeffiro! Zeffiro torna!

 

Gunnar Ekelöf. Opus incertum. Bonnier 1959, s. 86

   

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Opus incertuum (1959)

Poetik

Dessa blanka vatten

 

 

 

  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

 

Ur det förflutna

Jag skriver till dig

Svensk idyll

Att ligga på natten

Sommarens önskningar

Ingenstädes ..

Stilla innesittande

Att ensamhet, vilja till ensamhet ..

Jag känner en del om livet ..

Jag talar till dig

Förstå inifrån och utifrån

Katter

Sant att öknen är bitter ..

Tala med gudar

Tänkedikter

   (1. Blott av synd ..)

   (2. Oförskyllt ..)

   (3. Men annorstädes ..)

   (4. Jag ser ljuset ..)

   (5. Et sista tror jag på ..)  

   (6. Tron på ett organiskt företag ..)

Helvetet

Ekon från barnbyn i helvete

   (1. Xymfoni ..)

   (2. Om bulle fille bom ..)

   (3. Oniriska sagor ..)

   (4. Om jag vore ..)

   (5. Nådig proposition ..)

Det omöjliga

Dröm

Fagarölunken

Vårt behov av landsflykt

Att kunna höra vem som är vem ..

Till en vän

Vad vi ser, hör, känner, tänker ..

För den inre läsaren ..

Liv

Vinrankan

Jag ser mig om ..

Fiskaren på strand ..

ibn el-Arabi

Humpty Dumpty

Ur självmordsboken

För vem som helst ..

Argos

Herakles

Detta oerhörda ..

När jag ser dessa ansikten ..

Grekland

Uppgångna i arvmassan ..

Monte Chronion

Graffito

Ensam, ensam ..

Det kom som en känsla ..

Gudinna av okänt ursprung ..

Torna Zeffiro