Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Gudinna av okänt ursprung ...

Gunnar Ekelöf i Sveriges Radio 1951; (2000). Gunnar Ekelöf-sällskapet, CD2 [06], 1:21

 

 

Gudinna av okänt ursprung

gammal som tiden

som människans ursprung

 

Av olika ställning:

Du vänder dig bort från barnet

i skräck och föraning,

du vänder dig mot den bedjande

söker hans medkänsla,

du vänder dig till barnet

ditt hjärta beveks

ditt anlete veknar i smärta

Meter Theou! Eléousa!

 

Huggen i sten av namnlösa hantverkare

målad av namnlösa, lusiga munkar

alltid densamma

formad i kött och blod

av krigen och farsoterna

runt omkring oss, i dag som i går

med eller mot naturen, med eller mot din vilja

sådan du är oss given, i lust och nöd

människomoder, befläckad och obefläckad.

 

Gunnar Ekelöf. Opus incertum. Bonnier 1959, s.

   

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Opus incertuum (1959)

Poetik

Dessa blanka vatten

 

 

 

  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

 

Ur det förflutna

Jag skriver till dig

Svensk idyll

Att ligga på natten

Sommarens önskningar

Ingenstädes ..

Stilla innesittande

Att ensamhet, vilja till ensamhet ..

Jag känner en del om livet ..

Jag talar till dig

Förstå inifrån och utifrån

Katter

Sant att öknen är bitter ..

Tala med gudar

Tänkedikter

   (1. Blott av synd ..)

   (2. Oförskyllt ..)

   (3. Men annorstädes ..)

   (4. Jag ser ljuset ..)

   (5. Et sista tror jag på ..)  

   (6. Tron på ett organiskt företag ..)

Helvetet

Ekon från barnbyn i helvete

   (1. Xymfoni ..)

   (2. Om bulle fille bom ..)

   (3. Oniriska sagor ..)

   (4. Om jag vore ..)

   (5. Nådig proposition ..)

Det omöjliga

Dröm

Fagarölunken

Vårt behov av landsflykt

Att kunna höra vem som är vem ..

Till en vän

Vad vi ser, hör, känner, tänker ..

För den inre läsaren ..

Liv

Vinrankan

Jag ser mig om ..

Fiskaren på strand ..

ibn el-Arabi

Humpty Dumpty

Ur självmordsboken

För vem som helst ..

Argos

Herakles

Detta oerhörda ..

När jag ser dessa ansikten ..

Grekland

Uppgångna i arvmassan ..

Monte Chronion

Graffito

Ensam, ensam ..

Det kom som en känsla ..

Gudinna av okänt ursprung ..

Torna Zeffiro