Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Fiskaren på strand

Gunnar Ekelöf i Sveriges Radio 4/1 1960; (2000). Gunnar Ekelöf-sällskapet, CD2 [02], 2:41

 

Gunnar Ekelöf i Sveriges Radio 1963; (2000). Gunnar Ekelöf-sällskapet, CD2 [30]

 

Fiskaren på strand:

I vänstra handen håller han revens bukter

och i den högra sänket med krokarna

Han slungar och haler in

och bläckfisken högt på en sten

med armarnarullade tillreds

han omhamnar det som en förförare sitt rov

Nu ligger han tungt på strand

sen tio minuter, tjugo minuter, trettio

Han krälar med åtta armar

om varandra, om varandra

som om den vred några uhyggliga händer

Det stora ögat blickar tungt, fjärrseende

kanske ibland med en listig glimt

Det lilla röret på huvudets sida kippar oavlåtligen

det slangliknande röret med vilket han andas

De åtta armarna krälar och krälar:

Allt slem den äger räcker inte

att blöta stenarna, de slipade kiselstenarna

Han rör sig och kippar och krälar,

ett ormnystan i vånda

över vilket det underbara ögat skådar tungt

och kanske ibland med en bakslug glimt –

 

O människa, du som redan pustar i backarna

som måste stanna och vila i världens trappor till och från

som vrider dig om nätterna

i astma och andnöd:

det var du!

O du som vrider dig i varje sjukdom

eller som av svaghet inte vrider dig

men vars inre vrider sig:

Det var du!

Det tunga skådandet, den baksluga glimten,

smädandet av basilisken

spridandet av det onda ryktet:

Det var du!

Och inte heller det slem du äger skall en gång räck:

att blöta stenarna på strand!

 

(Vu près du bain public à l’extremité de la Promenade

des Anglais en 1920, fait aujourd’hui) 

 

Gunnar Ekelöf. Opus incertum. Bonnier 1959, s. 58

   

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Opus incertuum (1959)

Poetik

Dessa blanka vatten

 

 

 

  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

 

Ur det förflutna

Jag skriver till dig

Svensk idyll

Att ligga på natten

Sommarens önskningar

Ingenstädes ..

Stilla innesittande

Att ensamhet, vilja till ensamhet ..

Jag känner en del om livet ..

Jag talar till dig

Förstå inifrån och utifrån

Katter

Sant att öknen är bitter ..

Tala med gudar

Tänkedikter

   (1. Blott av synd ..)

   (2. Oförskyllt ..)

   (3. Men annorstädes ..)

   (4. Jag ser ljuset ..)

   (5. Et sista tror jag på ..)  

   (6. Tron på ett organiskt företag ..)

Helvetet

Ekon från barnbyn i helvete

   (1. Xymfoni ..)

   (2. Om bulle fille bom ..)

   (3. Oniriska sagor ..)

   (4. Om jag vore ..)

   (5. Nådig proposition ..)

Det omöjliga

Dröm

Fagarölunken

Vårt behov av landsflykt

Att kunna höra vem som är vem ..

Till en vän

Vad vi ser, hör, känner, tänker ..

För den inre läsaren ..

Liv

Vinrankan

Jag ser mig om ..

Fiskaren på strand ..

ibn el-Arabi

Humpty Dumpty

Ur självmordsboken

För vem som helst ..

Argos

Herakles

Detta oerhörda ..

När jag ser dessa ansikten ..

Grekland

Uppgångna i arvmassan ..

Monte Chronion

Graffito

Ensam, ensam ..

Det kom som en känsla ..

Gudinna av okänt ursprung ..

Torna Zeffiro