Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Jag skriver till dig

Gunnar Ekelöf i Sveriges Radio 4/1 1960; (2000). Gunnar Ekelöf-sällskapet, CD2 [01], 1:58

 

Bengt Hoffner (1998). Drömmer att leva. Musicant, CD, [05]

 

Jag skriver till dig från ett avlängset land

Det har ingen färg

det har inga bilder att ge dig

det ger dig inte en tanke att tänka

Det är ett avlängset land

Hur kommer man dit?

Endast genom att följa dit

men inte med tankar och föreställningar

och att förfölja är fåfängt

förställning är fåfäng:

Genom att verkligen följa

med vad man har verkligt

kommer man dit

Genom att lämna sig efter sig efter sig

mil efter mil efter mil

Genom att lämna sig efter sig efter sig

kommer man dit.

 

Det är ett avlängset land

Där finns ingen närhet

Kommer man dit skall man finna

just ett avlängset land

ett land som är avlängset

Ingenting annat är där

därför är allting annat

Gräset är avlägset där

och korna som betar avlängsna

hus och lagårdar avlängsna

båsen avlängsna, brunnen långt borta

Allt är avlängset – lika avlängset

land som vatten, jord som himmel

du själv som den du har kär

Ja, så är det, just så är det

Det är ett land som är land

som är avlängset land som är land

som är avlängset land.

 

Gunnar Ekelöf. Opus incertum. Bonnier 1959, s. 12

En tomhetsmelodi. (Jag skriver...) Svenska Dagbladet 6/4 1958

   

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Opus incertuum (1959)

Poetik

Dessa blanka vatten

 

 

 

  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

 

Ur det förflutna

Jag skriver till dig

Svensk idyll

Att ligga på natten

Sommarens önskningar

Ingenstädes ..

Stilla innesittande

Att ensamhet, vilja till ensamhet ..

Jag känner en del om livet ..

Jag talar till dig

Förstå inifrån och utifrån

Katter

Sant att öknen är bitter ..

Tala med gudar

Tänkedikter

   (1. Blott av synd ..)

   (2. Oförskyllt ..)

   (3. Men annorstädes ..)

   (4. Jag ser ljuset ..)

   (5. Et sista tror jag på ..)  

   (6. Tron på ett organiskt företag ..)

Helvetet

Ekon från barnbyn i helvete

   (1. Xymfoni ..)

   (2. Om bulle fille bom ..)

   (3. Oniriska sagor ..)

   (4. Om jag vore ..)

   (5. Nådig proposition ..)

Det omöjliga

Dröm

Fagarölunken

Vårt behov av landsflykt

Att kunna höra vem som är vem ..

Till en vän

Vad vi ser, hör, känner, tänker ..

För den inre läsaren ..

Liv

Vinrankan

Jag ser mig om ..

Fiskaren på strand ..

ibn el-Arabi

Humpty Dumpty

Ur självmordsboken

För vem som helst ..

Argos

Herakles

Detta oerhörda ..

När jag ser dessa ansikten ..

Grekland

Uppgångna i arvmassan ..

Monte Chronion

Graffito

Ensam, ensam ..

Det kom som en känsla ..

Gudinna av okänt ursprung ..

Torna Zeffiro