Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Gunnar Ekelöf (1959). Opus incertum. Bonnier, Stockholm, 99,[4] s.

Dikter (1965). Den svenska lyriken, Bonnier, 441, [1] s.; 1983; 1999, 441, [1] s.;

Dikter (1983 [1965/1976]). MånPocket, 626, [3] s.; 1997, 626, [5] s.;

Samlade dikter (2004). Bonnier, Stockholm, 626 s.; 2007, 631, [1] s.

 

Skrifter 2 (1991). (Reidar Ekner). Bonnier, Stockholm, 221, [2] s.

Recension av Opus incertum

Bengt Holmqvist (30.10.59). Gunnar Ekelöfs nya dikter. Dagens Nyheter, s. 4
Kjell Espmark (1959). Den brokiga muren. BLM, årg. 28, nr. 10, s. 884-886
Åke Nordin (1960). Mellan liv och död. Skogsindustriarbetaren, årg. 24, nr. 3, s. 26
Torben Brostrøm (25.01.60). Meningsløshedens mening. Information, s. 4

Översättning av Opus incertum

Opus incertum. [Fransk] (Jean-Clarence Lambert) Seghers, Paris, 1963, 70 s.

Opus incertum. [Tjekisk] (Josef Hiršal; Josef Vohryzek) Odeon, Praha, 1966, 166 s.

Epätasaiset runot. [Finsk] (Pentti Saarikoski) Otava, Helsingissä, 1981, 175 s.

Unfaug : Opus incertum : Eine Mölna-elegi : Die nacht von Otočac. [Tysk] (Klaus-Jürgen Liedtke) Kleinheinrich, 2001, 241 s.

Ekelöf om Opus incertum

1957-58. Ur anteckningsbok AB. [Note om Fagerölunken] En självbiografi. (Ingrid Ekelöf) Bonniers, 1971, s. 180

Verk om Opus incertum

Artikler om Opus incertum

Flemming Harrits (1990). At krympe til noget stort. Spor : til billedet og poesien. Hans Hyllested. Arkiv for Ny Litteratur, s. 65-79

EKON FRÅN BARNBYN I HELVETE

Anders Olsson (1983). Analys av "Ekon fråmn barnbyn i helvete" i Opus incertum. De profumdis v. Ekelöf nej. Bonniers s. 185-188

DRÖM

Anders Olsson (1983). Prosastycket "Dröm" i Opus incertum. De profumdis ix. Ekelöf nej. Bonniers s. 196-198

TORNA ZEFFIRO

Thomas Ek (1996). Torna Zeffiro! Zeffiro torna! Gunnar Ekelöf-sällskapets medlemsblad, årg. 5, nr. 2, s. 1-6

 

 

  Cover: Vidar Forsberg

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

       Opus incertum (1959)

              Representation;          

              Audio;

              Tolkning

Verk av Ekelöf

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

 

  

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Opus incertum (1959)

Poetik

Dessa blanka vatten

Ur det förflutna

Jag skriver till dig

Svensk idyll

Att ligga på natten

Sommarens önskningar

Ingenstädes ..

Stilla innesittande

Att ensamhet, vilja till ensamhet ..

Jag känner en del om livet ..

Jag talar till dig

Förstå inifrån och utifrån

Katter

Sant att öknen är bitter ..

Tala med gudar

Tänkedikter

   (1. Blott av synd ..)

   (2. Oförskyllt ..)

   (3. Men annorstädes ..)

   (4. Jag ser ljuset ..)

   (5. Et sista tror jag på ..)  

   (6. Tron på ett organiskt företag ..)

Helvetet

Ekon från barnbyn i helvete

   (1. Xymfoni ..)

   (2. Om bulle fille bom ..)

   (3. Oniriska sagor ..)

   (4. Om jag vore ..)

   (5. Nådig proposition ..)

Det omöjliga

Dröm

Fagarölunken

Vårt behov av landsflykt

Att kunna höra vem som är vem ..

Till en vän

Vad vi ser, hör, känner, tänker ..

För den inre läsaren ..

Liv

Vinrankan

Jag ser mig om ..

Fiskaren på strand ..

ibn el-Arabi

Humpty Dumpty

Ur självmordsboken

För vem som helst ..

Argos

Herakles

Detta oerhörda ..

När jag ser dessa ansikten ..

Grekland

Uppgångna i arvmassan ..

Monte Chronion

Graffito

Ensam, ensam ..

Det kom som en känsla ..

Gudinna av okänt ursprung ..

Torna Zeffiro