Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

  Vinjett: Gunnar Ekelöf 
 
 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

       Strountes (1955)

              Utgåvor;          

              Audio;

              Översättning

Verk av Ekelöf

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

 

  

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Strountes (1955)

- Es ist schwer; (Skr.2:[11]) Liedtke (2001:[7])

Arsinoë (Jag lindar ..), s. 9; DN 23.03.52; Dikter 1983:239; Skrifter 1991.2:13

- Arsinoë; (Skr.2:13) Nathan (1982:143)

- Arsinoë; (Skr.2:13) Erb (1984:92)

- Arsínoe; (Skr.2:13) Hatherly (1991:29)

- Arsinoë; (Skr.2:13) Liedtke (2001:9)

Ögon döda .., s. 11; BLM 4/1954:247; Dikter 1983:239; Skrifter 1991.2:13

- Augen tot; (Skr.2:13) Erb (1984:93)

Den heliga .., s. 13; FiB 40/1955:14; Dikter 1983:240; Skrifter 1991.2:14

- Der Heilige; (Skr.2:14) Liedtke (2001:11)

Toscana (Även tankspriddheten ..), s. 14; SvD 30.03.52; Dikter 1983:241; Skrifter 1991.2:14

- Even Absentmindedness is a Magnificent Landscape; (Skr.2:14) Rukeyser (1967:65)

- Toscana; (Skr.2:14) Lombardi (1995:288)

- Toscana; (Skr.2:14) Sand (1996:37)

- Toskana; (Skr.2:14) Liedtke (2001:13)

Mancadan (Italisk bergstrakt ..), s. 16; DN 25.01.53; Dikter 1983:241; Skrifter 1991.2:15

Galla Placidia (Hur kom de in ..), s. 18; Dikter 1983:242; Skrifter 1991.2:15

- Gala Placidia; (Skr.2:15) Uriz (1981:159)

- Galla Placidia; (Skr.2:15) Lombardi (1995:294, (of) 278, 280, 284)

- Galla Placidia; (Skr.2:15) Sand (1996:38)

- Galla Placidia; (Skr.2:15) Liedtke (2001:15)

Trionfo della Morte (Tre riddare ..), s. 20; BLM 8/1953:567; Dikter 1983:243; Skrifter 1991.2:16

- Trinfo delle Morte; (Skr.2:16) Bratt (1963:548)/ Bly (1967:33)/ Bly (1974:137)

- Trionfo della Morte; (Skr.2:16) Rukeyser (1967:[9])

- Trionfon della morte; (Skr.2:16) Lambert (1971:295)

- Trionfo della morte; (Skr.2:16) Uriz (1981:160)

- Trionfo della Morte; (Skr.2:16) Erb (1984:94)

- Trionfo delle Morte; (Skr.2:16) Hatherly (1991:30)

- Trionfo della Morte; (Skr.2:16) Sand (1996:38)

- Trionfo della Morte; (Skr.2:16) Liedtke (2001:17)

Ad memoriam, s. 23; GrönköpingsV 9/1950:2; Skrifter 1991.2:17

När de slipper ut .., s. 25; BLM 8/1953:568; Dikter 1983:244; Skrifter 1991.2:18

- When They Slip Out; (Skr.2:18) Sjöberg (1966:45)/ Rukeyser (1967c:5)/ (1967:88)

- Quand ils se glissent; (Skr.2:18) Lambert (1963)

- When They Slip Out Trough The Churchyard Gate; (Skr.2:18) Bly (1974:145)

- Cuando a través de las verjas; (Skr.2:18) Uriz (1981:162)

- Wenn sie hinausschlüpfen; (Skr.2:18) Liedtke (2001:21)

Fabel (Med de besatta ..), s. 28; DN 23.10.55; Dikter 1983:245; Skrifter 1991.2:19

- Fable; With the obsessed; (Skr.2:19) Rukeyser (1967c:4)/ Rukeyser (1967:90)

- Fabel / Die den Verrückten; (Skr.2:19) Erb (1984:96)

Vem kommer .., s. 30; SvD 07.11.54; Dikter 1983:245; Skrifter 1991.2:19

- Who Is Coming, You Ask; (Skr.2:19) Bly (1966:15)/ (1967:35)/ (1974:127)

- Who is coming; (Skr.2:19) Rukeyser (1967c:5)/ (1968b:268)

- Hvem kommer; (Skr.2:19) Malinovski (1977:9)/ Malinowski (1978:100)

- Who is coming; (Skr.2:19) Nathan (1982:131)

- Wer kommt, fragst du; (Skr.2:19) Liedtke (2001:25)

Var stilla .., s. 32; Lyrikvännen 3/1954:3; Dikter 1983:246; Skrifter 1991.2:20

- Be quiet, be still and wait; (Skr.2:20) Rukeyser (1967c:5)

- Vær stille; (Skr.2:20) Malinovski (1977:9)/ Malinowski (1978:101)

- Calma, estáte quieto; (Skr.2:20) Uriz (1981:164)

- Bleib ruhig, bleib still und warte; (Skr.2:20) Liedtke (2001:27)

Jag ser på detta spjäll .., s. 36; Dikter 1983:246; Skrifter 1991.2:20

- Ich sehe die eine Ofenklappe an; (Skr.2:20) Erb (1984:97)

- Vor meinem Blick jene Klappe; (Skr.2:20) Liedtke (2001:29)

Dessa väggar .., s. 36; Dikter 1983:247; Skrifter 1991.2:21

- Ces murs qui ne protègent; (Skr.2:21) Lambert (1963)

- These walls shield one from nothing; (Skr.2:21) Rukeyser (1967c:4)

- Disse vægge; (Skr.2:21) Sand (1977:46)

- Diese Wände schützen vor nichts; (Skr.2:21) Liedtke (2001:31)

Telefontrådarna .., s. 38; SIA 14-15/1956:14; Dikter 1983:248; Skrifter 1991.2:21

- Telephone lines; (Skr.2:21) Sjöberg (1966:46)

- Telefontrådene; (Skr.2:21) Malinovski (1977:9)/ Malinowski (1978:102)

- Telephone lines; (Skr.2:21) Nathan (1982:129)

- Telefontrådene; (of); (Skr.2:21) Sand (2004:169)

Frågar du .., s. 40; DN 11.04.54; Dikter 1983:248; Skrifter 1991.2:21

- You ask me, where do I live?; (Skr.2:21) Bly (1962:237)

- If You Ask Me; (Skr.2:21) Rukeyser (1967:40)

- If you ask me where I live; (Skr.2:21) Bly (1974:129)

- Spørger du; (Skr.2:21) Sand (1977:47) / (1996:39)

- If you ask; (Skr.2:21) Nathan (1982:131)

- Fragst du mich; (Skr.2:21) Sachs (1962:59)

- Si me preguntas; (Skr.2:21) Uriz (1981:165)

- Se me perguntas; (Skr.2:21) Duarte (1966:72)

- Fragst du mich wo ich bin; (Skr.2:21) Liedtke (2001:33)

Trumma på rutan (rondel) .., s. 42; All världens Berättare 12/1955:9;  Dikt. 1983:249; Skr. 1991.2:22

- Tromme på ruden (Rondel); (Skr.2:22) Malinovski (1977:9)/ Malinowski (1978:103)

- Tromme på ruden (Rondel); (Skr.2:22) Sand (1977:48)/ (1996:40)

- Getrommel auf die Schreibe (Rondel); (Skr.2:22) Erb (1984:98)

Trött på all ädel kärlek .., s. 44; BLM 4/1954:247; Dikter 1983:249; Skrifter 1991.2:123

- Müde aller edlen Liebe; (Skr.2:23) Liedtke (2001:35)

Monolog med dess hustru, s. 46; Dikter 1983:250; Skrifter 1991.2:123

- Monologue with his Wife; (Skr.2:23) Rukeyser (1967c:6)

- Monologue with its Wife Who Is Coming, You Ask; (Skr.2:23) Bly (1967:36)/ (1974:143)

När man kommit så långt .., s. 48; AvB 12/1955:8; FiB 40/1955:14; Dikt1983:251; Skr. 1991.2:24

- Wenn man so weit gekommen ist; (Skr.2:24) Sachs (1962:61)/ (1964:294)/

Perner (1974:180)/ Trinkwitz (2001:64)

- When One Has Come As Far As I; (Skr.2:24) Bratt (1963:550)/ Bly (1974:151)

- When One Has Come As Far As I; (Skr.2:24) Rukeyser (1967b:1)/ (1967:41)

- Quando come me ci si; (Skr.2:24) Koch (1977:152)

- Når man er kommet så langt; (Skr.2:24) Malinovski (1977:9)/ Malinowski (1978:104)

- Når man er nået så vidt; (Skr.2:24) Sand (1977:48)/ (1996:40)

- Cuando se ha ilegado tan lejos; (Skr.2:24) Uriz (1981:166)

- When you have come as far; (Skr.2:24) Nathan (1982:129)

- Wenn man soweit wie ich gekommen ist; (Skr.2:24) Erb (1984:99)

- Wenn man es soweit gebracht hat; (Skr.2:24) Liedtke (2001:39)

Galjonsbilder (Det skymmer ..), s. 50; DN 20.12.53; Dikter 1983:251; Skrifter 1991.2:24

- Llegado ya un tal punto; (Skr.2:24) Goulard (1960:79)

- Galionsfiguren; (Skr.2:24) Erb (1984:100)

- Dort hinten lauert die Spinx; (of Galjonsbilder); (Skr.2:25) Perner (1974:86)

Huvud på spjutstång (Lägg din kopparslant ..), s. 53; BLM 4/1954:249; Dikter 1983:253; Skrifter 1991.2:26

- Figureheads; It darkens; (Skr.2:26) Sjöberg (1966:47)

- Kopf auf dem spieß; (Skr.2:26) Liedtke (2001:41)

Kålhuvudet och korvarna (Ett stort kålhuvud ..), s. 55; BLM 8/1953:569;  Dikter 1983:254; Skrifter 1991.2:26

- The Turnip-head and the Sausages Fable; (Skr.2:26) Rukeyser (1967c:5)

- Der Kohlkopf und die Würste, Fabel; (Skr.2:26) Liedtke (2001:43)

Vem föder fåglarna .., s. 58; SDS 26.02.56; Dikter 1983:255; Skrifter 1991.2:28

- Who feeds the birds; (Skr.2:28) Rukeyser (1967b:1)/ (1967c:6)

- Quién da de comer a los pájaros; (Skr.2:28) Uriz (1981:167)

Fabel (En lammkotlett beslöt ..), s. 60; DN 25.09.55; Dikter 1983:255; Skrifter 1991.2:28

- Fable; A lambchop resolved; (Skr.2:28) Sjöberg (1966:46)

- Fabel / Ein Lammkotelett; (Skr.2:28) Erb (1984:102)

- Fabel / Ein Lammkotelett beschloß; (Skr.2:28) Liedtke (2001:47)

Ty natten kommer .., s. 62; SIA 14-15/1955:10; Dikter 1983:256; Skrifter 1991.2:29

- For Night Comes; (Skr.2:29) Bly (1960:51)/ (1967:37)/ (1974:131)

- For the night is coming; (Skr.2:29) Rukeyser (1967g:[5])

- Ti natten kommer; (Skr.2:29) Malinovski (1977:9)/ Malinowski (1978:105)

- Porque a noite chega; (Skr.2:29) Hatherly (1991:32)

- For the night comes; (Skr.2:29) Pettersson (2003:46)

- Denn es kommt die Nacht; (Skr.2:29) Liedtke (2001:49)

Här på stranden (Den djupa nattens ..), s. 64; DN 05.09.54; Dikter 1983:257; Skrifter 1991.2:29

- The Silence of the Deep Night is Huge; (Skr.2:29) Bly (1960:51)/ (1967:38)/ (1974:133)

- Here on the shore; (Skr.2:29) Nathan (1982:141)

- Hier am Ufer; (Skr.2:29) Liedtke (2001:51)

Jag ser .., s. 66; FiB jul/1954:9; Dikter 1983:257; Skrifter 1991.2:30

- ich sehe die scharfkantigen scherben; (Skr.2:30) Perner (1970, 24/1)/ (1974:35)

- Ich seh die scharfkantigen Scherben; (Skr.2:30) Liedtke (2001:53)

Klimat (Farväl ordning! ..), s. 68; Dikter 1983:258; Skrifter 1991.2:30

- Climate; (Skr.2:30) Rukeyser (1967:92)

- Klima; (Skr.2:30) Sand (1977:49)

- Klima; (Skr.2:30) Erb (1984:103)

- Klima / Lebwohl Ordnung!; (Skr.2:30) Liedtke (2001:53)

Julafton 1954 .., s. 70; BLM 6/1955:407; Vecko-Journal. jul/1961:27; Dikt. 1983:258; Skr. 1991.2:31

- La Nochebuena de 1954 / Para Evert Taube; (Skr.2:31) Uriz (1981:168)

- Cristmas Eve 1954; (Skr.2:31) Nathan (1982:147)

- Vigilia de Natale 1954; (Skr.2:31) Lombardi (1995:290, (of) 271)

Sedan länge vilar .., s. 74; Julpost 1955:31; Dikter 1983:260; Skrifter 1991.2:33

- Hace tiempi que descansa el caballero; (Skr.2:33) Goulard (1960:78)

- The Knight Has Rested; (Skr.2:33) Bratt (1963:549)/ Bly (1967:39)/ Bly (1974:149)

- Seit langem ruht der Ritter; (Skr.2:33) Braun (1966:118)

- Há muito se mantém; (Skr.2:33) Duarte (1966:71)

- Long has the night sat at rest; (Skr.2:33) Rukeyser (1967c:6)/ (1967g:7)

- From long ago; (Skr.2:33) Nathan (1982:151)

Sirenernas kust .., s. 76; Vecko-Journalen jul/1962:2; Dikter 1983:261; Skrifter 1991.2:33

- Küste der Sirenen; (Skr.2:33) Sachs (1962:63)

- The Coast of the Sirens; (Skr.2:33) Fleisher (1963)/ (1969:22)

- Sirenn Coast; (Skr.2:33) Rukeyser (1967:39)

- The sires. coast; (Skr.2:33) Nathan (1982:151)

- Die Küste der Sirenen; (Skr.2:33) Erb (1984:106)

- La costa delle sirene; (Skr.2:33) Lombardi (1995:293, (of) 276)

- The coast of the sirens; (Skr.2:33) Pettersson (2000:244)

- Küste der Sirenen; (Skr.2:33) Liedtke (2001:57)

Men på en annan ort .., s. 78; Vi 46/1955:20; Dikter 1983:262; Skrifter 1991.2:34

- But somewhere else I have learned; (Skr.2:34) Bly (1960:51)/ Pettersson (2000:231)

- But it was in another place; (Skr.2:34) Rukeyser (1967:91)/ (1967e:24)

- Pero en otro lugar; (Skr.2:34) Uriz (1981:171)

- But in another place; (Skr.2:34) Nathan (1982:143)

- Aber an anderem Ort lernte ich; (Skr.2:34) Liedtke (2001:61)

Oss hindrar .., s. 80; Vi 22-23/1953:12; Dikter 1983:263; Skrifter 1991.2:34

- Us humanity impedes; (Skr.2:34) Rukeyser (1967c:5)

Oss plågar .., s. 81; Dikter 1983:263; Skrifter 1991.2:35

- Us the world / torments; (Skr.2:35) Rukeyser (1967c:6)

Ezra Pound (O röst ..), s. 82; DN 20.06.54; All världens Berättare 12/1955:9; Skrifter 1991.2:35

- Ezra Pound; (Skr.2:35) Bly (1962:235)

- Ezra Pound (Skr.2:35) Liedtke (2001:51)

Jag är en spermatozó .., s. 84; Vi 46/1955:20; Dikter 1983:263; Skrifter 1991.2:36

- I an a sperm; (Skr.2:35) Rukeyser (1967c:6)

- Sono uno spermatozoo; (Skr.2:36) Koch (1977:80)

- Ein Spermatozoon bin ich; (Skr.2:36) Liedtke (2001:65)

Solstrimman i caféet (Du bärare av damm ..), s. 85; SIA 14-15/1956:14; Dikter 1983:264; Skrifter 1991.2:36

- Sonnenstreifen im Café; (Skr.2:36) Sachs (1962:65)

- Sunstripe In Coffee House; (Skr.2:36) Rukeyser (1967:38)

Så främmande .., s. 86; FiB 17/1954:14; Dikter 1983:264; Skrifter 1991.2:36

- So Strange to Me; (Skr.2:36) Bratt (1963:550)/ Bly (1967:40)/ (1974:141)

- Så fremmed; (Skr.2:36) Malinovski (1977:9)/ Malinowski (1978:106)

- Tan desconocida; (Skr.2:36) Uriz (1981:172)

- So alien; (Skr.2:36) Nathan (1982:139)

- Tão estranha; (Skr.2:36) Hatherly (1991:33)

Varför sjunger du min fågel .., s. 87; SvD 13.05.53; Dikter 1983:265; Skrifter 1991.2:37

- Hvorfor synger du min fugl; (Skr.2:37) Malinovski (1977:9)/ Malinowski (1978:107)

- ¿Por qué cantas, pajarillo mío?; (Skr.2:37) Uriz (1981:173)

- Why do you sing my bird; (Skr.2:37) Nathan (1982:127)

Perpetuum mobile (Den gamla vanliga ..), s. 89; Söndagsnisse-Strix 1-2/1949:5; AvB 12/1955:8; Dikter 1983:265; Skrifter 1991.2:37

- Perpetuum mobile; (Skr.2:37) Erb (1984:105)

- Perpetuum mobile; (Skr.2:37) Liedtke (2001:67)

Som spindelväven .., s. 91; SvD 29.11.53; Dikter 1983:266; Skrifter 1991.2:38

- Comme la toile d.araignée; (Skr.2:38) Lambert (1963)/ (1971:296)

- Como a teia de aranha; (Skr.2:38) Hatherly (1991:34)

- Wie Spinngewebe am Abend; (Skr.2:38) Liedtke (2001:69)

Det 1001-åriga riket (Då sade katten ..), s. 93; BLM 8/1953:570; Dikter 1983:267; Skrifter 1991.2:38

- Das 1001jährige Reich. Fabel; (Skr.2:38) Erb (1984:107)

- Das 1001-jährige Reich, Fabel; (Skr.2:38) Liedtke (2001:71)

Mot helheten .. , s. 96; SvD 25.11.51; Skrifter 1991.2:39

- Mod helheden. (Skr.2:39) Malinovski (1977:9)/ Malinowski (1978:108)

I Helskogen .., s. 98; BLM 10/1952:736; Dikter 1983:268; Skrifter 1991.2:40

- Im Wald von Hel; (Skr.2:39) Liedtke (2001:75)

Jag går in i ditt landskap, s. 100; BLM 10/1952:735; Dikter 1983:269; Skrifter 1991.2:40

- Entro en tu paisaje; (Skr.2:40) Uriz (1981:174)

- I go into your landscape; (Skr.2:40) Nathan (1982:125)

- Ich gehe in deine Landschaft hinein; (Skr.2:40) Liedtke (2001:77)

- Und dann! Du kannst; (of Jag går in i ditt landskap); (Skr.2:40) Perner (1974:24)

Légende du vieux Soupcacqa, s. 102; Skrifter 1991.2:41

Kinesiskt broderi (En eldfågels ..), s. 107; Skogsindustiarbetaren 1/1955:12; Dikter 1983:270; Skrifter 1991.2:43

- Chinese embroidery; (Skr.2:43) Nathan (1982:145)

Ensam i natten .., s. 109; SDS 11.09.55; AvB 12/1955:10; Dikter 1983:270; Skrifter 1991.2:44

- Ensueño; (Skr.2:44) Sologuren (1959)

- I Do Best Alone at Night; (Skr.2:44) Bly (1960:51)/ (1967:41)/ (1974:155)

- Alone at night; (Skr.2:44) Rukeyser (1967f:281)

- Einsam in der nacht fühle ich; (Skr.2:44) Perner (1970, 24/1)/ (1974:63)

- Ene i natten; (Skr.2:44) Malinovski (1977:9)/ Malinowski (1978:109)

- Solo en la noche; (Skr.2:44) Uriz (1981:176)

- Alone at night; (Skr.2:44) Nathan (1982:113)

- Einsam in der Nacht; (Skr.2:44) Erb (1984:109)

- Ensom i natten; (Skr.2:44) Sand (1996:41)

- Allein in der Nacht; (Skr.2:44) Liedtke (2001:81)

Som ankelringar .., s. 111 GHT 03.08.55; Dikter 1983:271; Skrifter 1991.2:44

- Like Ankle-Rings, This Music; (Skr.2:44) Rukeyser (1967:36)

- Som ankelringe. (Skr.2:44) Malinovski (1977:10)/ Malinowski (1978:110)

- Like ankle-rings; (Skr.2:44) Nathan (1982:113)

I drömmen har jag mött .., s. 113; Skrifter 1991.2:45

- In dream have I met; (Skr.2:45) Rukeyser (1967e:23)

Ex ponto (Himlen är långt borta ..), s. 115; BLM 8/1953:571; Dikter 1983:271; Skrifter 1991.2:46

- Ex ponto. (Skr.2:46) Malinowski (1978:111)

- Ex ponto. (Skr.2:46) Sand (1977:50)/ Sand (1996:42)

- Ex Ponto; (Skr.2:46) Uriz (1981:177)

- Ex Ponto; (Skr.2:46) Nathan (1982:133)

- Ex Ponto; (Skr.2:46) Liedtke (2001:83)

- Kümmre dich nicht um; (of Ex Ponto); (Skr.2:46) Perner (1974:76)

- Und man muss immer; (of Ex Ponto); (Skr.2:46) Perner (1974:83)

- Man muß den mut haben; (of Ex Ponto); (Skr.2:47) Perner (1974:147)

- Honor the senses; (of Ex Ponto); (Skr.2:46) Lesser (1989:8)

Epilog, s. 120; Dikter 1983:274; Skrifter 1991.2:48

- Epilog / des A:lfr-d V:stl-nd; (Skr.2:48) Erb (1984:110)