Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Elegi (Vad livet och stunden...)

Gunnar Ekelöf i Sveriges radio 1951; (2000). Gunnar Ekelöf-sällskapet CD1, [12], 2:16

 

 

Vad livet och stunden gav

kan ingen ta från oss.

Så levde och tänkte de gamle.

Sant. Och oss kan ingen befria från

vad livet och stunden kunde ha gett.

Som insprängda halvädelstenar

i en levnadsstämnings strata super strata

desa bergglittrande ögonblick

som livet gav oss på avstånd

och alltså aldrig gav, dessa halvögonblick:

Ett flyktigt sammanträffande

i gathörnet, i tågkorridoren,

ett ansikte, ofrivilligt bytta ögonkast,

också landskap, en vandring, en natt

som aldrig blev avslutad eller

aldrig påbörjad, någonting löftesrikt

men evigt ofullgånget. Känslan av

någons närvaro i rummet intill:

Livets rikedom av möjligheter

väckta ur minnets skendöd

till minnets skenliv, oförmedlat

än av en doft, av ett liknande tonfall

och att de är outnyttjade. Från detta

kan ingenting befria. Oombedda

träder de fram, ännu naknare

i den overkliga kammarens mörker –

Och att de varit hemlösa

i den förödande ondskans år:

Detta är det som ger svartsjuka.

Detta är det som ger hemlängtan.


Gunnar Ekelöf. Om hösten. Bonniers 1951, s.

   

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Om hösten (1951)


 


 

 


 

 

 

TVÅ FRISTÅENDE DIKTER

En verklighet (drömd)

En ros från Allmag

     (1. Fragment av folkparkens ..)

     (2. Där, inom gallret ..)

     (3. Att se och älska ..)

     (4. Jag känner livets migrän ..)

     (Envoi)

TDIKTER VID SKILDA TILLFÄLLEN

Psyke

Nedtecknat

Vandrare

Resenär

Komposition

Strand

Nedtecknat 1932

Elegi (Som stora lungor ..)

Rondel (Gå kära krop ..)

Elegi (Jag vände mig ..)

Rondel (Vad är man ..)

Bind mig

Icke jag

Almqvist

Rondel (Våta träd ..)

Hemmadotter

Om hösten ..

Actaeton

Reminiscenser

Diana

  
  

Rāga Mālkos

Dordogne


 

 

Vattenprov

Faun

Panthoidens sång

Chénier

Elegi (Vad livet ..)

Fågel

Elegi (Alltid hämtade ..)

Zakmi Dil

Marsch


 

 

Bland näckrosor

TVÅ FRISTÅENDE DIKTER

Röster under jorden

En dröm (verklig)