Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Dordogne

Gunnar Ekelöf läser dikter; (1999). Gunnar Ekelöf sällskapet cd, [05], 2:08

 

 

Under ett valv i denna by

rinner en källånder fram

aldrig sinande.

Vem vet varifrån den kom –

 

O långt långt bortifrån

dessa kullars blodomlopp av vatten

dessa flämtningar av istid

djupt ur bergens lungor av kalk och kyla:

Åskvädren som ännu jagar flåsande

visioner genom de drivande regnen

av hjordar på dalens botten –

Ty därinne, i oupptäckta kaverner

sitter ännu bland matrester och vapen

                                         de döda

med huvudet böjt mot uppdragna knän

och armarna om en bevarad hemlighet.

 

Ett Eden är deras död

där jaktdjurens andar går i bet

- eller andarna störtar

hetsade över klippan

där jättehjorten böjer

sin andes krona bakåt

sträcker sin mule, skriar

i brunsten av sin ångest.

Ett Eden att betäckas och betäcka

att jaga och jagas, ätas och äta:

Sannerligen

ett Syndafall har lärt oss tro

på Lejonet och Lammet!


Gunnar Ekelöf. Om hösten. Bonniers 1951, s.

   

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Om hösten (1951)


 


 

 


 

 

 

TVÅ FRISTÅENDE DIKTER

En verklighet (drömd)

En ros från Allmag

     (1. Fragment av folkparkens ..)

     (2. Där, inom gallret ..)

     (3. Att se och älska ..)

     (4. Jag känner livets migrän ..)

     (Envoi)

TDIKTER VID SKILDA TILLFÄLLEN

Psyke

Nedtecknat

Vandrare

Resenär

Komposition

Strand

Nedtecknat 1932

Elegi (Som stora lungor ..)

Rondel (Gå kära krop ..)

Elegi (Jag vände mig ..)

Rondel (Vad är man ..)

Bind mig

Icke jag

Almqvist

Rondel (Våta träd ..)

Hemmadotter

Om hösten ..

Actaeton

Reminiscenser

Diana

  
  

Rāga Mālkos

Dordogne


 

 

Vattenprov

Faun

Panthoidens sång

Chénier

Elegi (Vad livet ..)

Fågel

Elegi (Alltid hämtade ..)

Zakmi Dil

Marsch


 

 

Bland näckrosor

TVÅ FRISTÅENDE DIKTER

Röster under jorden

En dröm (verklig)