Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

En ros från Allmag.  

Ur Gunnar Ekelöf läser dikter; (1999). Gunnar Ekelöf sällskapet cd, [03]

 

4

 

Jag känner livets migrän

och våra själars halvsynthet

Jag känner nöjets tekniska detaljer

och våra själars ryggmärgsslaveri

Fisken vet att masken döljer en krok

men hugger ändå

Liv är sin egen kontamination

sitt eget bakhåll och sin egen fälla

i vilken råttan är ett lockbete för nästa råtta

Skönt minnas vänta hoppas

men aldrig att förverkligas, att fångas

Det är vad jag har lärt

och det är inte mycket

Jag är en fisk med kroken i mig

som till på köpet inte är i tagen

Jag vet. Men det är också all min vinning.

O heliga svält! Nöd, uppfinningarnas moder!

Mitt dystra Paradis

Varför spela

Skall Guds barn dock aldrig bliva

Själv ett stycke gud, en bit naturgud

men aldrig barn – eller för alltid barn

Född död med denna fordran på mitt öde:

Till varje pris bli trodd – aldrig bli trodd ...

Så blev för mig att ana: redan veta

och hetsas av mitt vetande

att ana vidare och vidare

i flyende rytm

O aningar – 

i luften hängande trädgårdar

O eviga danserska

du som förkroppsligar

minnets erogena zoner

och minnets framtidsdröm:

Jagutlösning, jaguttömning

att bli en annans

för alltid en annan.

 

– – –

 

Fragment av en folkparks dansmelodier

fragment av fragment

Kvistar som bryts! ...

Natt som slår sina lovar

kring rösternas avsked

– Hej med dig då

– Hej med dig

– Ja, hej.

 

Gunnar Ekelöf. Om hösten. Bonniers 1951, s.

   

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Om hösten (1951)


 


 

 


 

 

 

TVÅ FRISTÅENDE DIKTER

En verklighet (drömd)

En ros från Allmag

     (1. Fragment av folkparkens ..)

     (2. Där, inom gallret ..)

     (3. Att se och älska ..)

     (4. Jag känner livets migrän ..)

     (Envoi)

TDIKTER VID SKILDA TILLFÄLLEN

Psyke

Nedtecknat

Vandrare

Resenär

Komposition

Strand

Nedtecknat 1932

Elegi (Som stora lungor ..)

Rondel (Gå kära krop ..)

Elegi (Jag vände mig ..)

Rondel (Vad är man ..)

Bind mig

Icke jag

Almqvist

Rondel (Våta träd ..)

Hemmadotter

Om hösten ..

Actaeton

Reminiscenser

Diana

  
  

Rāga Mālkos

Dordogne


 

 

Vattenprov

Faun

Panthoidens sång

Chénier

Elegi (Vad livet ..)

Fågel

Elegi (Alltid hämtade ..)

Zakmi Dil

Marsch


 

 

Bland näckrosor

TVÅ FRISTÅENDE DIKTER

Röster under jorden

En dröm (verklig)