Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Faun  

Gunnar Ekelöf läser; Svenska diktarröster. vol. 6, Telefunken [1955] 12' 33 rpm.

 

 

Mig är given

ett djurs själ

Ser jag på dig med ögon

så vet:

Jag är given döden

given skönheten till pris

Få känslor har jag

men jag spelar på dem

Hata kan jag inte

men skälla kan jag, eller bräka

Avskyr jag

är det i kroppens sinnen

Åtrår jag är det lika ens

Min själ är där inte

Min själ kan endast förebrå

Har jag baktankar

är det dina baktankar. O mänska!

Vet! Jag ser på dig!

Icke i ytterligheterna:

I mellantingen

finns det som något betyder

av själ och av förebråelse.

 

Gunnar Ekelöf. Om hösten. Bonniers 1951, s.

   

Ekeloifiana
- a selectiv Gunnar Ekelöf bibliography in progress

Om hösten (1951)


 


 

 


 

 

 

TVÅ FRISTÅENDE DIKTER

En verklighet (drömd)

En ros från Allmag

     (1. Fragment av folkparkens ..)

     (2. Där, inom gallret ..)

     (3. Att se och älska ..)

     (4. Jag känner livets migrän ..)

     (Envoi)

TDIKTER VID SKILDA TILLFÄLLEN

Psyke

Nedtecknat

Vandrare

Resenär

Komposition

Strand

Nedtecknat 1932

Elegi (Som stora lungor ..)

Rondel (Gå kära krop ..)

Elegi (Jag vände mig ..)

Rondel (Vad är man ..)

Bind mig

Icke jag

Almqvist

Rondel (Våta träd ..)

Hemmadotter

Om hösten ..

Actaeton

Reminiscenser

Diana

  
  

Rāga Mālkos

Dordogne


 

 

Vattenprov

Faun

Panthoidens sång

Chénier

Elegi (Vad livet ..)

Fågel

Elegi (Alltid hämtade ..)

Zakmi Dil

Marsch


 

 

Bland näckrosor

TVÅ FRISTÅENDE DIKTER

Röster under jorden

En dröm (verklig)