Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Phanthoidens sång  

Gunnar Ekelöf läser; Svenska diktarröster. vol. 6, Telefunken [1955] 12' 33 rpm.

 

          

Hor. Carm. I  28.

För att utröna hur

benen bildas i

den havandes liv

För att utröna dig

i vilken jag lever

dig som lever i mig

Gjorde jag resan

drömde jag färden

upplevde äventyren

som skapade mig:

Archytas återfödd 

Druknad, likväl

fästad vid jorden

med tre gånger stoft

Frälsad ur Tartaros

likväl fången i Orcus:

Klagar jag

är det i jorden sönderdelad

av hemlängtan

längtan till vind och hav

helar mig åter

Så kom det sig att jag blev

i stycken slagen

maktlös, själv ströende

tre gånger stoft

över mig själv

Bortkommen

Kommen till målet

Överallt oordning

Överallt vanvett

Överallt utom mig

Utom i mig.

 

Gunnar Ekelöf. Om hösten. Bonniers 1951, s.

 

  

Ekeloifiana
- a selectiv Gunnar Ekelöf bibliography in progress

Om hösten (1951)


 


 

 


 

 

 

TVÅ FRISTÅENDE DIKTER

En verklighet (drömd)

En ros från Allmag

     (1. Fragment av folkparkens ..)

     (2. Där, inom gallret ..)

     (3. Att se och älska ..)

     (4. Jag känner livets migrän ..)

     (Envoi)

TDIKTER VID SKILDA TILLFÄLLEN

Psyke

Nedtecknat

Vandrare

Resenär

Komposition

Strand

Nedtecknat 1932

Elegi (Som stora lungor ..)

Rondel (Gå kära krop ..)

Elegi (Jag vände mig ..)

Rondel (Vad är man ..)

Bind mig

Icke jag

Almqvist

Rondel (Våta träd ..)

Hemmadotter

Om hösten ..

Actaeton

Reminiscenser

Diana

  
  

Rāga Mālkos

Dordogne


 

 

Vattenprov

Faun

Panthoidens sång

Chénier

Elegi (Vad livet ..)

Fågel

Elegi (Alltid hämtade ..)

Zakmi Dil

Marsch


 

 

Bland näckrosor

TVÅ FRISTÅENDE DIKTER

Röster under jorden

En dröm (verklig)