Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

En dröm (verklig)

Gunnar Ekelöf i Sveriges radio 1951; (2000). Gunnar Ekelöf-sällskapet CD1, [11], 3:43;

 

Gunnar Ekelöf läser dikter; (1999). Gunnar Ekelöf sällskapet CD, [07]

 

Om människan som åtrådde l

som gick den långa omvägen

och som fann et lik:

 

O lik som är i mig!

Jag betraktar mina händer

En dödningshand i en levandes hand

Jag känner smaken i min mun

smaken av lik.

I natt drömde jag drömmar

faseliga invecklade

Om hur ryggen flåddes av mig för 25 kronor

till att betala min resa

Om hur Konungen styckades

och när bara en arm och huvudet var kvar

frågades: Är du vid medvetande?

Svarades: Ja.

De stora blå ögonen stirrade klart hårt

Då måttade bödeln tre gånger mot struphuvudet

och träffade tvärs ovanför ögonen

Vilken smärta i det ögonblicket!

Och huvudskålen rullade

Man hörde skallrandet av ben mot golvets

svart-vita plattor av sten 

Över det hela svävade doften av lik

intet av friskt kött, inte av förruttnelse

inte ens kyrkolukten

men av en obeskrivlig faddhet ...

sedan begynte de flå mig

på egen begärna, för 25 kronor

jag hade begärt 35 –

det kändes inte ont.

Sådana drömmar kommer från magen

Sägs det. Den fadda förnimmelsen

Känslan av vämjelse, fördömdhet

Av smärta och ändå knappt smärta

Av att inte längre kunna känna något

Av att inte kunna vakna ur en dröm:

Ett slags tillvändhet –


Gunnar Ekelöf. Om hösten. Bonniers 1951, s.

 

  

Ekeloifiana
- a selectiv Gunnar Ekelöf bibliography in progress

Om hösten (1951)


 


 

 


 

 

 

TVÅ FRISTÅENDE DIKTER

En verklighet (drömd)

En ros från Allmag

     (1. Fragment av folkparkens ..)

     (2. Där, inom gallret ..)

     (3. Att se och älska ..)

     (4. Jag känner livets migrän ..)

     (Envoi)

TDIKTER VID SKILDA TILLFÄLLEN

Psyke

Nedtecknat

Vandrare

Resenär

Komposition

Strand

Nedtecknat 1932

Elegi (Som stora lungor ..)

Rondel (Gå kära krop ..)

Elegi (Jag vände mig ..)

Rondel (Vad är man ..)

Bind mig

Icke jag

Almqvist

Rondel (Våta träd ..)

Hemmadotter

Om hösten ..

Actaeton

Reminiscenser

Diana

  
  

Rāga Mālkos

Dordogne


 

 

Vattenprov

Faun

Panthoidens sång

Chénier

Elegi (Vad livet ..)

Fågel

Elegi (Alltid hämtade ..)

Zakmi Dil

Marsch


 

 

Bland näckrosor

TVÅ FRISTÅENDE DIKTER

Röster under jorden

En dröm (verklig)