Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Gunnar Ekelöf (1951). Om hösten. Bonnier, Stockholm, [83] s.

Dikter (1956). Vår tids lyrik, Bonnier, Stockholm, 221,[1] s.

Dikter (1965). Den svenska lyriken, Bonnier, 441, [1] s.; 1983; 1999, 441, [1] s.;

Dikter (1983 [1965/1976]). MånPocket, 626, [3] s.; 1997, 626, [5] s.;

Samlade dikter (2004). Bonnier, Stockholm, 626 s.; 2007, 631, [1] s.

 

Skrifter 1 (1991). (Reidar Ekner). Bonniers, Stockholm, 264 s. 

Recension av Om hösten

Johannes Edfelt (1951). Ekelöfs nya diktsamling. Dagens Nyheter, 7/12
Carl Fehrman (1951). Sydsvenska Dagbladet, 7/12; SLT, årg. 15, 1952, 1, s. 37-40
H.B.F. (1952). I al stilhed. Information, 25-02-52
Bengt Holmqvist (1951). Stockholms-Tidningen, 7/12
Axel Lifner (1951). Aftonbladet, 7/12

Jens Lund Andersen (1952). En svensk Lyriker. Berlingske Aftenavis, 22-03-52
Sten Selander (1951). Svenska Dagbladet, 10/12

Översättning av Om hösten

Spät auf erden : Fährgesang, Non serviam : Im herbst. (Klaus-Jürgen Liedtke) Münster 2003, 315 s.

Ekelöf om Om hösten

Om hösten. [Kommentar till uppläsning]. Röster i Radio, 1951, årg. 18, nr. 47, s. 20;

En självbiografi. 1971, s. 177

 

[Att skriva om sig själv] Skrifter 8. red. Reidar Ekner. Bonniers, 1993, s. 197-198

EN ROS FRÅN ALLMAG

[Enkät om hur författaren mottas av kritiken] Lyrikvännen, 1961, årg. 8, nr. 1, s. 6

 

Brev till Leif Sjöberg 26 juni 1963. Ekelöf och antiken. Paul Åström 1992, s. 115

PANTHOIDENS SÅNG

Sent 1940-tal.. En röst. red. Ingrid Ekelöf. Bonniers, 1971, s. 63-64     

Verk om Om hösten

Artikler om Om hösten

Bengt Ernrud (1973). Gunnar Ekelöfs diktsamling Om hösten. (Edström, Vivi) Stockholms Universitet, ht 73 [uppsats]

Stenström (1993). Små böcker och stora. De lärdas bibliotek. Atlantis, s. 289-303

EN ROS FRÅN ALLMAG

K. Pettersson (1959). Om ensamheter. En analys av Gunnar Ekelöfs dikt En ros från Allmag. Uppsala Universitet, H59 111 [uppsats]

Ekner, Raider (1991). Rosen från Allmag fäster dansbiljetter. Svenska Dagbladet, 28/4

EN VERKLIGHET (DRÖMD)

Staffan Björck (1961) Vägen. Gunnar Ekelöf: En verklighet (drömd). Lyriska läsövningar. Gleerups, Lund, s. 169-175, 1811

RESENÄR

Bernt Rosengren (1963). Resenär. [Dikt och analys] Lyrikvännen, årg. 10, nr. 5, s. 16-17

ACTAEON

Erik Stenmark (1997) Aktaions horn. Historiska och litteraturhistoriska studier, vol. 72, s. 185-214

PANTHOIDENS SÅNG

Reidar Ekner (1955). Gunnar Ekelöf: Panthoidens sång. At läsa poesi. Örjan Lindberger & Reidar Ekner. Stockholm, s. 128-148; I den havandes liv. Bonnier 1967, s.68-89

RÖSTER UNDER JORDEN

B. Isaksson (1955). Ekelöfs Röster under jorden och Lindegrens Posthum ungdom - två motivstudier. Uppsala Universitet, V55 108 [uppsats]

Ross P. Shideler (1970). An Analysis of Gunnar Ekelöf’s “Röster under jorden”. Scandinavica 9, s. 95-115

Anders Olsson (1983). Drömmens underjord, i marginalen till ett kapitel. De profundis xvii. Ekelöf nej. Bonniers s. 220-224

Lars-Göran Eriksson (1993). Mellan verklighet och dröm : om en Ekelöfdik. Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri. Föreningen Norden, 1993 (69), s. 468-473

MARSCH

Daniel Möller (2006). Att finna maning i meningslösheten : en Riffaterre-inspirerad analys av Gunnar Ekelöfs dikt "Marsch". Ordkonst, nr. 2, s. 46-51

       
   
 

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

       Om hösten (1951)

              Utgåvor;          

              Audio;

              Översättning

Verk av Ekelöf

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

 

   

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Om hösten (1951)


 


 

 


 

 

 

TVÅ FRISTÅENDE DIKTER

En verklighet (drömd)

En ros från Allmag

     (1. Fragment av folkparkens ..)

     (2. Där, inom gallret ..)

     (3. Att se och älska ..)

     (4. Jag känner livets migrän ..)

     (Envoi)

 

DIKTER VID SKILDA TILLFÄLLEN

Psyke

Abstrakta variationer 1-4*

Kosmisk resa*

Nedtecknat*  

Vandrare

Resenär

Komposition

Strand

Scenario (i färger)*

Scenario (i svart och vitt)*

Nedtecknat 1932 1-5(*)  

Elegi (Som stora lungor ..)

Rondel (Gå kära krop ..)

Elegi (Jag vände mig ..)

Rondel (Vad är man ..)

Bind mig

Icke jag

Almqvist

Rondel (Våta träd ..)

Hemmadotter

Om hösten ..

Actaeton

Reminiscenser

Diana

  
  

Rāga Mālkos

Dordogne


 

 

Vattenprov

Faun

Panthoidens sång

Chénier

Elegi (Vad livet ..)

Fågel

Elegi (Alltid hämtade ..)

Klockan slår*

Zakmi Dil

Marsch


 

 

Bland näckrosor

 

TVÅ FRISTÅENDE DIKTER

Röster under jorden

En dröm (verklig)

 

 

 

*, (*)"ett slags 'upprindelsemanuskript'".

* Indgår i En natt vid horisonten 1962.