Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

  Cover: Ivan Fischerström

 

 

Ekeloifiana

Ämnesord

       Non serviam (1945)

              Utgåvor;          

              Audio;

              Översättning

Verk av Ekelöf

Verk med Ekelöf

Verk om Ekelöf

 

 

 

  

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Non serviam (1945)

              DIKTER VID SKILDA TILFÄLLEN 1930-45

Albumsblad 1930, s. 19; Dikter 1983:155; Skrifter 1991.1:177

Claude Lorrain, s. 19; Ord och Bild 11/1943:509; Dikter 1983:155; Skrifter 1991.1:178

Ur Dithyramb, s. 19; "Mulen soluppgång" Ord och Bild 11/1943:510; Dikter 1983:156; Skrifter 1991.1:178

Verdure, s. 19; Dikter 1983:156; Skrifter 1991.1:178

Gobeläng, s. 19; Dikter 1983:157; Skrifter 1991.1:179

Spansk skola, s. 19; Dikter 1983:157; Skrifter 1991.1:179

Helvetes-Brueghel, s. 19; Dikter 1983:158; Skrifter 1991.1:180

Vit falk, s. 19; Dikter 1983:158; Skrifter 1991.1:180

Målat på näverbitar

     Vykort,  s. 19; "Vårskymning" Vi 16/1941:4; "Vintervår" SIA 7/1945:8; Dikt. 1983:159; Skr. 1991.1:181

     Ordspråksbonad, s. 19; "Visa" SFT 44/1937:6; SIA 23/1944:8; Dikter 1983:159; Skrifter 1991.1:181

     Låt, s. 19; "I flottningstider" Beklädnadsfolket 6/1944:15; Dikter 1983:160; Skrifter 1991.1:182

     På en näverdosa, s. 19; "På en näverask" SFT 21-28/1942:7; "På en tavla" SIA 14/1944:17Dikt. 1983:160; Skr. 1991.1:182

     Våren, s. 19; Ord och Bild 11/1943:510; Beklädnadsfolket 4/1945:26; Dikter 1983:161; Skrifter 1991.1:183

     Doftminne, s. 19; "Minnet" Ord och Bild 11/1943:510; "En doft av piprök" BF 12/1944:29; Dikt. 1983:161; Skr. 1991.1:183

Förstad, s. 19; "Trädet på squaren" Vi 45/1943:13; Dikter 1983:162; Skrifter 1991.1:183

Stockholmsgata, s. 19; "Spleen" Vi 47/1942:6; Dikter 1983:162; Skrifter 1991.1:184

En dödsdröm, s. 19; Vi 45/1945:13; Skrifter 1991.1:184

From things to sounds, s. 19; Dikter 1983:163; Skrifter 1991.1:185

Krigsnätter, s. 19; Vi 45/1945:13; Dikter 1983:164; Skrifter 1991.1:186

Till de folkhemska, s. 19; "Anm. till Dedikation", Dikter 1983:164; Skrifter 1991.1:187

Till idealisterna, s. 19; "Amor och Psyke 1939" SFT 19-20/1939:6; SIA 7/1945:8; Dikt. 1983:166; Skrift. 1991.1:188

Non serviam, s. 19; "Den kluvne främlingen" Vi 35/1945:6; Dikter 1983:166; Skrifter 1991.1:188

Alkemisten, s. 19; Dikter 1983:167; Skrifter 1991.1:189

En julinatt, s. 19; "Vid betraktandet av stjärnhimlen" Vi 3/1946:6;  Dikter 1983:168; Skrifter 1991.1:190

Havstema

     Bal des petits lits blancs, s. 19; Dikter 1983:170; Skrifter 1991.1:191

     Påfugelstronen, s. 19; "Sjöhymn" SNS 19/1944:[9]; Dikter 1983:172; Skrifter 1991.1:193

     Havsförvandling, s. 19; "En ilandfluten" Vi 6/1944:6; Dikter 1983:173; Skrifter 1991.1:194

     De ilandflutna, s. 19; "Sorgmarsch för de i havet förblödda" Vi 51/1944:20; Dikt. 1983:174; Skrift. 1991.1:195

 

                         SJU FRISTÅENDE DIKTER

Samothrake, s. 19; "Paian" GHT 23.08.41; BLM 1/1943:7-13; Dikter 1983:175; Skrifter 1991.1:196

Den gamla superkargören

     Diner, s. 19; Dikter 1983:178; Skrifter 1991.1:198

     Souvenir du Mariage, s. 19; Paletten 4/1945[2]; Dikter 1983:180; Skrifter 1991.1:200

     Sista oktrojen, s. 19; Dikter 1983:181; Skrifter 1991.1:201

Emigranten, s. 19; "Vittnesmålet" Horisont höst/1941:15-16; Dikter 1983:182; Skrifter 1991.1:202

Jarrama, s. 19; BLM 2/1942:107-108; Dikter 1983:187; Skrifter 1991.1:206

Svanen, s. 19; Dikter 1983:189; Skrifter 1991.1:207

     Jag hörde vildgäss, s. 19; "Rekonvalescens" Vi 45/1945:13; Dikter 1983:189; Skrifter 1991.1:207

     Månen går upp, s. 19; "Kosmiskt" Ord och Bild 11/1943:509; Dikter 1983:190; Skrifter 1991.1:208

Gymnosofisten, s. 19; [ur] "Två preludier"  BLM 2/1942:108-109; Dikter 1983:192; Skrifter 1991.1:209

Absentia animi, s. 19; BLM 8/1945:631-634; Dikter 1983:194; Skrifter 1991.1:211