Ekelut_____Poems_____Events_____Ekeloifiana_____Books_____Links_____

 

Gymnosofisten  

Etienne Glaser läser Ekelöf; (2001). Bonnier Audio CD, [13]

 

 

Vad jag menar

vad jag vill

är någonting annat

alltid någonting annat –

 

Människans yttre[1] villkor:

Nu, här, bara detta, faktum

Människans inre[2] villkor:

När som helst, bara inte nu

var som helst, bara inte här

vad som helst, bara inte detta –

 

Vad är det då som jag vill? Vad är det jag manar?

Jag vet vad det är – och jag vet det inte!

Det har inget namn, ingen ort, ingen art

Jag kan inte ropa på det, inte förklara det

Det är det som får namn när jag ropar

Det är det som får mening när jag förklarar

Detta är det – men innan jag ännu har ropat

Detta är det – men innan jag ännu förklarat

Det är det som ännu inte fått namn

Det som fått namn är inte någonting annat –

Det finns ett steg framåt innan jag tagit det

Det finns ett steg tillbaka när jag tagit det

Det finns ett steg åt sidan innan när jag tagit det

Det finns ett steg åt andra sidan när jag tagit det

Det finns strax över mitt huvud innan jag lyft det

och när jag lyft det finns det strax under min fot

Det är som den insekt svalan jagar i luften

Det är som den svala insekten jagas av

Det finns där jag fanns, det fanns där jag finns

Vem vet? Vem vet? Vem vet?

Detta är vad jag vet

stående här på ett ben i kärret:

 

Helig är Herren Liv, helig är Herren Död

I kraft av Herren Någonting Annat

den fyrahövdade gudomens båda profiler

i kraft av sin halvhet, i kraft av sin halva osynlighet

i kraft av det bortvända ansiktet

i kraft av Herren Någonting Annat

osedd, osynlig, oförkunnad i skrifterna

ändå överallt nämnd fastän obenämnd

överallt känd fastän obekänd!

 

Ohelig ensam är Faktum

han som vänder sitt ansikte till oss

i kraft av de andra tvennes halva osynlighet i synlighet

                                         dyrkad

som Herren Liv, som Herren Död

men helig, helig, ensam helig i kraft av sig själv är Herren

Herren Någonting Annat!

 

Och ändå finns den största hemligheten

annorstädes bevarad

alltid annorstädes –

 

O häger, o stork, o flamingo

ni välvisa fåglar

stående här omkring mig i dagningens timma

bland vaknande blommor

stående här på ett ben i kärret

[1] inre,[2] yttre.


Gunnar Ekelöf. Non serviam. Bonniers 1945, s.

 

Variation: "Två preludier"  BLM 2/1942:108-109;

 

 

  

Ekeloifiana
- en selektiv Gunnar Ekelöf bibliografi under konstruktion

Non serviam (1945)

DIKTER VID SKILDA TILFÄLLEN 1930-45

Albumsblad 1930

Claude Lorrain

Ur Dithyramb

Verdure

Gobeläng

Spansk skola

Helvetes-Brueghel

Vit falk

Målat på näverbitar

     Vykort

     Ordspråksbonad

     Låt

     På en näverdosa

     Våren

     Doftminne

Förstad

Stockholmsgata

En dödsdröm

From things to sounds

Krigsnätter

Till de folkhemska

Anm. till Dedikation

Till idealisterna

Non serviam

Alkemisten

En julinatt

Havstema

     Bal des petits lits blancs

     Påfugelstronen

     Havsförvandling

     De ilandflutna

SJU FRISTÅENDE DIKTER

Samothrake

Den gamla superkargören

     Diner

     Souvenir du Mariage

     Sista oktrojen

Emigranten

Jarrama

Svanen

     Jag hörde vildgäss

     Månen går upp

Gymnosofisten

Absentia animi